Bu wikiHow makalesi sana, bir dosyadan veya çıkarılabilir bir depolama ögesinden, dosyanın veya ögenin içeriklerini düzenleyebilmen için yazma korumasını nasıl kaldıracağını öğretir. Bunun için bir yönetici hesabı kullanıyor olman gerekir. CD-R’lar gibi çıkarılabilir bazı depolama cihazlarında devre dışı bırakılamayan dâhilî yazma koruması bulunur.

Yöntem 1 / 5:
Basit Düzeltmeler

 1. 1
  Depolama ögesinde fiziksel bir kilit olup olmadığına bak. Çoğu SD kartın ve bazı USB flaş disklerin dış kısımlarında ögenin yazılabilir veya salt-okunur olma durumunu kontrol eden küçük kilitler veya anahtarlar bulunur. Gerekliyse böyle bir kilit veya anahtar olup olmadığına bak.
  • Özellikle SD kartlarda fiziksel kilitler, devre dışı bırakılmadığı takdirde genelde kaldırılamayan yazma koruması şeklindedir.
  • Kilit mekanizman kırılmışsa onu tamir etmen mümkün olabilir.
 2. 2
  Doğru dosya sistemini kullandığından emin ol. Windows ve Mac bilgisayarlarda varsayılan olarak farklı dosya sistemleri kullanılır (Windows, Mac’te desteklenmeyen NTFS dosya sistemini kullanır) ve birçok flaş disk, haricî sabit disk ve SD kart Windows kullanımı için önceden biçimlendirilmiştir. Diskini Windows bir bilgisayarda kullandıktan sonra Mac’te kullanmakta sorun yaşıyorsan diski aşağıdakileri yaparak yeniden biçimlendirebilirsin:

  İpucu: Diskinin içeriğini Windows bir bilgisayara yedeklediğinden emin ol; çünkü biçimlendirme işlemi diskin içeriğini siler.

 3. 3
  Diskin dolu olup olmadığına bak. Yazmaya çalıştığın diskte yer yoksa yazma koruması hatası alabilirsin. Bunu, bahsi geçen diske Bu Bilgisayar’da (Windows) veya Finder’da (Mac) sağ tıklayıp diskte kalan yerin miktarına bakarak kontrol edebilirsin.
 4. 4
  Bilgisayarında virüs taraması yap. Bilgisayar virüsleri, bilgisayarının çıkarılabilir depolama ögelerine verdiği tepkileri değiştirebilir veya USB ögelerinin tamamını salt-okunur hâle getirebilir. Virüs taraması yaptırmanın, yaşadığın virüs kaynaklı problemleri düzeltmesi gerekir.
 5. 5
  Flaş diskini veya CD’ni biçimlendir. Biçimlendirme işlemi, çıkarılabilir ögenin içeriğini siler ve seçtiğin biçimlendirme seçeneklerine bağlı olarak dosya sistemini değiştirir. Biçimlendirme işlemi, ögeyi sıfırladığı için son seçeneğin olmalı.
  Reklam

Yöntem 2 / 5:
Windows’ta Dosyanın Yazma Korumasını Kaldırmak

 1. 1
  Başlat’ı
  Image titled Windowsstart.png
  aç.
  Ekranın sol alt köşesindeki Windows simgesine tıkla.
 2. 2
  Dosya Gezgini’ni
  Image titled Windowsstartexplorer.png
  aç.
  Başlat menüsünün sol alt tarafına yakın klasör şekilli simgeye tıkla.
 3. 3
  Dosyanın konumuna git. Dosya Gezgini penceresinin sol tarafında, dosyanın bulunduğu klasöre tıkla.
  • Tıkladıktan sonra, dosyayı bulabilmek için başka dosyaların arasında gezinmen gerekebilir.
 4. 4
  Dosyayı seç. Dosya korumasını kaldırmak istediğin dosyaya tıkla.
 5. 5
  Giriş menü ögesine tıkla. Pencerenin sol üst köşesindedir. Pencerenin en üstünde bir araç çubuğu belirir.
 6. 6
  "Özellikler" simgesine tıkla. Bu kırmızı işaret imi araç çubuğunun "Aç" bölümündedir. Bu simgeye tıkladığında "Özellikler" penceresi açılır.
 7. 7
  "Salt-okunur" kutucuğunun işaretini kaldır. Özellikler penceresinin en altındadır.

  İpucu: Bu seçeneği göremezsen bulunduğun yerin Özellikler penceresinin Genel sekmesi olduğundan emin ol.

 8. 8
  Uygula’ya tıkla, ardından TAMAM’a tıkla. Her iki seçenek de pencerenin en altındadır. Bu seçeneklere tıkladığında dosyada yaptığın değişiklikler kaydedilir ve Özellikler penceresi kapatılır. Artık dosyanı düzenleyebiliyor olman gerekir.
  Reklam

Yöntem 3 / 5:
Mac’te Dosyanın Yazma Korumasını Kaldırmak

 1. 1
  Finder’ı aç. Mac’inin Dock’ında yüze benzeyen mavi simgeye tıkla. Yeni bir pencere açılır.
 2. 2
  Dosyanın konumuna git. Finder penceresinin sol tarafında dosyanı barındıran klasöre tıkla.
  • Tıkladıktan sonra, dosyayı bulabilmek için başka dosyaların arasında gezinmen gerekebilir.
 3. 3
  Dosyayı seç. Bunun için dosyaya tıkla.
 4. 4
  Dosya’ya tıkla. Ekranın sol üst tarafındaki bir menü ögesidir. Açılır bir menü belirir.
 5. 5
  Bilgi Al’a tıkla. Bu seçenek, Dosya açılır menüsündedir. Buraya tıkladığında seçilen dosyanın "Bilgi Al" penceresi açılır.
 6. 6
  Bilgi Al menüsünün kilidini aç. Pencerenin sağ alt köşesindeki kilit simgesi kapalıysa simgeye tıkla, ardından yönetici parolanı gir.
 7. 7
  Paylaşım ve İzinler başlığına tıkla. Bu başlık pencerenin en altına yakındır. Paylaşım ve İzinler menüsü, ek seçenekleri gösterebilmek için genişler.

  İpucu: Paylaşım ve İzinler başlığının altında kullanıcı adları ve "Yalnızca Okuma" seçenekleri varsa bu adımı atla.

 8. 8
  Kullanıcı adını bul. Paylaşım ve İzinler başlığının altında bilgisayarına giriş yaparken kullandığın adı görüyor olman gerekir.
 9. 9
  Dosyanın izinlerini değiştir. Adının sağındaki "Yalnızca Okuma" kutucuğuna, üstünde "Okuma ve Yazma" yazana kadar tıkla, ardından Bilgi Al penceresini kapat. Artık dosyanı düzenleyebilir olman gerekir.
  Reklam

Yöntem 4 / 5:
Windows’ta Çıkarılabilir Depolama Cihazında Yazma Korumasını Kaldırmak

 1. 1
  Depolama ögenin takılı olduğundan emin ol. Devam edebilmek için USB flaş diskin, haricî diskin veya SD kartının Windows bilgisayarına takılı olmalı.
 2. 2
  Başlat’ı
  Image titled Windowsstart.png
  aç.
  Ekranın sol alt köşesindeki Windows simgesine tıkla.
 3. 3
  Başlat’a regedit yaz. Bunu yaptığında Kayıt Defteri komutu bilgisayarında aranır.
 4. 4
  regedit’e tıkla. Başlat penceresinin en üstünde bulunan bir dizi mavi bloktur. Kayıt Defteri penceresi açılır.
 5. 5
  "HKEY_LOCAL_MACHINE" klasörünü genişlet. Pencerenin sol üst köşesinde bulunan "HKEY_LOCAL_MACHINE" klasörünün solundaki aşağı bakan oka tıkla.

  Not: Bu klasörü bulabilmek için pencerenin sol tarafındaki panelin en üstüne kadar yukarı kaydırman gerekebilir.

 6. 6
  "SYSTEM" klasörünü genişlet.
 7. 7
  "CurrentControlSet" klasörünü genişlet.
 8. 8
  "Control" klasörünü seç. Bunun için klasöre tıkla.
 9. 9
  Düzenle’ye tıkla. Pencerenin en üstünde bulunan bir sekmedir. Tıklayınca açılır bir menü belirir.
 10. 10
  Yeni’yi seç. Bu seçeneği, Düzenle açılır menüsünün en üstüne yakın bir yerde bulursun.
 11. 11
  Anahtar’a tıkla. Yeni açılır menüsünün en üstündedir. "Control" klasöründe yeni bir klasör ("Anahtar" olarak da bilinir) belirir.
 12. 12
  Anahtarın adını değiştir. StorageDevicePolicies yaz ve Enter’a bas.
 13. 13
  Anahtarın içinde yeni bir DWORD ögesi oluştur. Bunun için:
  • Az önce oluşturduğun "StorageDevicePolicies" anahtarını seç.
  • Düzenle’ye tıkla.
  • Yeni’yi seç.
  • DWORD (32-bit) Değeri’ne tıkla.
  • WriteProtect yaz ve Enter’a bas.
 14. 14
  DWORD değerini aç. Bunun için değere çift tıkla. Yeni bir pencere açılır.
 15. 15
  "Değer" sayısını sıfır yap. "Değer" metin alanındaki sayıyı seç, ardından sayıyı 0 ile değiştir.
 16. 16
  TAMAM’a tıkla. Çıkarılabilir depolama ögende yaşadığın salt-okunur sorununun düzelmiş olması gerekir.
  • Flaş diskin veya CD’n yazılabilir olarak kaydedilmezse verileri kurtarmak için cihazını bir veri kurtarma servisine götürmen gerekir.
  Reklam

Yöntem 5 / 5:
Mac’te Çıkarılabilir Depolama Cihazında Yazma Korumasını Kaldırmak

 1. 1
  Depolama ögenin takılı olduğundan emin ol. Devam edebilmek için USB flaş diskin, haricî diskin veya SD kartın Mac’ine takılı olmalı.
  • Yeni model bir Mac kullanıyorsan çıkarılabilir ögen için Mac’inin USB-C portlarından birine takılabilen bir dönüştürücü alman gerekebilir.
 2. 2
  Git’e tıkla. Ekranın en üstünde bulunan bir menü ögesidir. Tıklayınca açılır bir menü belirir.
  • Ekranın en üstünde Git’i göremezsen çıkması için masaüstüne veya Mac’inin Dock’ında bulunan, yüze benzeyen mavi renkli Finder simgesine tıkla.
 3. 3
  İzlenceler’e tıkla. Bu seçenek, Git açılır menüsünün en altına yakındır.
 4. 4
  Disk İzlencesi’ni aç. Bunun için sabit disk şekilli "Disk İzlencesi" simgesine çift tıkla. Yeni bir pencere açılır.
 5. 5
  Depolama ögeni seç. Disk İzlencesi penceresinin sol üst tarafında depolama ögenin adına tıkla.
 6. 6
  İlk Yardım’a tıkla. Stetoskop şekilli bu sekme, Disk İzlencesi penceresinin en üstündedir.
 7. 7
  Mac’inin taramayı bitirmesini bekle. Ögenin yazma koruması, ögenin kendisindeki bir hatadan dolayı etkin durumdaysa hata düzeltilir ve diski normal bir şekilde kullanabilirsin.
  • Ögedeki problem donanım kaynaklıysa ögenin içeriğini kurtarmayı denemek için diski bir veri kurtarma servisine götürmen gerekir.
  Reklam

İpuçları

 • Salt-okunur hataları genelde donanım kısıtlaması (salt-okunur anahtarı veya depolama ögesindeki kırık bir bileşen gibi) veya dosya sistemi biçiminin bozuk olmasından kaynaklanır.

Reklam

Uyarılar

 • Yönetici değilsen veya yazma korumasını salt-okunur bir ögeden (CD-R gibi) kaldırmaya çalışıyorsan yazma korumasını kaldıramazsın.
Reklam

Bununla İlgili wikiHow'lar

wikiHow

Snapchat Puanı Nasıl Hızlı Arttırılır?

wikiHow

Gizli Arama Nasıl Yapılır?

wikiHow

Android'de Spotify Çalma Listeni Kimin Takip Ettiği Nasıl Görülür?

wikiHow

Birisinin Numaranı Whatsapp'ına Kaydettiği Nasıl Anlaşılır?

wikiHow

Smart TV'ye Uygulama Nasıl Eklenir?

wikiHow

Akıllı Saat Android'le Nasıl Eşleştirilir?

wikiHow

Android'de Güvenli Mod Nasıl Kapatılır?

wikiHow

Android'de Telegram Hesabı Nasıl Silinir?

wikiHow

Resim Kullanarak Biri Kolayca Nasıl Araştırılır ve Bulunur?

wikiHow

Windows Ürün Anahtarı Nasıl Bulunur?

wikiHow

Bilgisayarın Bluetooth Özelliği Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

wikiHow

Word'de Boş Bir Sayfa Nasıl Kaldırılır?

wikiHow

Samsung Galaxy Cihazlarda Ekran Yansıtma Nasıl Etkinleştirilir?

wikiHow

Instagram'da Resimlere Müzik Nasıl Eklenir?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow Kadrosu
Ortak yazarlar :
Bu makale editörler ve araştırmacılardan oluşan, makalenin doğruluğu ile kapsamlılığını onaylayan, eğitimli bir ekip tarafından ortaklaşa yazılmıştır.

wikiHow’ın İçerik Yönetim Ekibi, yüksek kalite standartlarımızı sağladığından emin olmak için, editör ekibimizden gelen her çalışmayı dikkatli bir şekilde denetler. Bu makale 16.428 defa görüntülenmiştir.
Bu sayfaya 16.428 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam