Yıllık büyüme oranı yüzdesi, yatırım fırsatlarını değerlendirirken oldukça kullanışlıdır. [1] . Belediyeler, okullar ve başka birimler de bina, hizmet vb. ihtiyaçları öngörmek için yıllık nüfus artış oranını kullanmaktadır. Bu istatistikler kadar önemli ve yararlı olan yıllık büyüme oranı yüzdesini hesaplamak zor değildir.

Yöntem 1
Yöntem 1 / 2:
Bir Yıllık Büyümenin Hesaplanması

 1. 1
  Başlangıç değerini elde et. Büyüme oranını hesaplamak için başlangıç değerine ihtiyacın olacak. Başlangıç değeri nüfus, gelir veya yılın başında düşündüğün herhangi bir ölçüm değeridir.
  • Örneğin, bir köy yıla 150 nüfusla başlamışsa başlangıç değeri 150'dir.
 2. 2
  Nihai değeri elde et. Büyümeyi hesaplamak için sadece başlangıç değerine değil aynı zamanda nihai değere de ihtiyacın olacaktır.[2] Bu değer nüfus, gelir veya yıl sonunda düşündüğün herhangi bir ölçüm değeridir.
  • Örneğin, bir köy yılı 275 nüfusla tamamladıysa nihai değer 275'tir.
 3. 3
  Bir yıllık büyüme oranını hesapla. Büyüme şu formülle hesaplanır: Bir Yıllık Büyüme Yüzdesi=[3]
  • Örnek Problem. Bir köy, yılın başında 150 kişiyken yıl sonunda 275 kişiye kadar artıyor. Köyün bu yılki büyüme yüzdesini şu şekilde hesaplarsın:
  • Büyüme Yüzdesi
  • =
  Reklam

Yöntem 2
Yöntem 2 / 2:
Birden Fazla Yıl İçin Yıllık Büyümenin Hesaplanması

 1. 1
  Başlangıç değerini elde et. Büyüme oranını hesaplamak için başlangıç değerine ihtiyacın olacak. Başlangıç değeri nüfus, gelir veya yılın başında düşündüğün herhangi bir ölçüm değeridir.
  • Örneğin, bir şirketin geliri dönem başında 10.000 ₺ ise başlangıç değeri 10.000'dir.
 2. 2
  Nihai değeri elde et. Büyümeyi hesaplamak için sadece başlangıç değerine değil, aynı zamanda nihai değere de ihtiyacın olacaktır. Bu değer nüfus, gelir veya dönem sonunda düşündüğün herhangi bir ölçüm değeridir.
  • Örneğin, bir şirketin geliri o dönemde 65.000 ₺ ise nihai değer 65.000'dir.
 3. 3
  Yıl sayısını belirle. Birkaç yıl için büyüme oranını hesapladığından hesap dönemi boyuncaki yıl sayısını bilmen gerekecektir.[4]
  • Örneğin, bir şirketin 2011 ve 2015 yılları arasındaki yıllık gelir büyümesini hesaplamak istiyorsan bu durumda yıl sayısı 2015-2011 veya 4'tür.
 4. 4
  Yıllık büyüme oranını hesapla. Yıllık büyüme oranını hesaplama formülü şudur: Bir Yıllık Büyüme Yüzdesi burada n nihai değer, b başlangıç değeri ve y yıl sayısıdır.[5]
  • Örnek Problem: Bir şirket 2011 yılında 10.000 ₺ kazandı. Aynı şirket dört yıl sonunda 2015 yılında 65.000 ₺ kazandı. Yıllık büyüme oranı nedir?
  • Cevabı bulmak için yukarıdaki değerleri büyüme oranı formülüne koy:
  • Yıllık Büyüme Oranı
  • = %59,67 yıllık büyüme
  • Not: Bir a değerinin üssünü almak, a değerinin c’inci karekökünü almak ile aynı işlemdir. Bu işlem için muhtemelen "" butonuna sahip bir hesap makinesi veya iyi bir çevrim içi hesap makinesine ihtiyaç duyacaksın.
  Reklam

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam