Üslü veya köklü ifadelerle çalışıyor da olsan sadece bölme ya da çarpma yapman da gerekse x’i çözmenin birtakım yolları vardır. Hangi işlemi kullanacak olursan ol değerini bulabilmek için daima x’i denklemin bir tarafında tek başına bırakmanın bir yolunu bulman gerekir. İşte şöyle yapacaksın:

Yöntem 1
Yöntem 1 / 5:
Basit Doğrusal Denklemi Kullanmak

 1. 1
  Problemi yaz. İşte şöyle:
  • 22(x+3) + 9 - 5 = 32
 2. 2
  Üslü ifadeyi ortadan kaldır. İşlem sırasını hatırla: PÜÇBTÇ yani Parantez, Üsler, Çarpma/Bölme ve Toplama/Çıkarma. Önce parantezi ortadan kaldıramazsın çünkü x parantezin içinde, bu yüzden üsle başlaman gerekir; 2 . 2 = 4
  • 4(x+3) + 9 - 5 = 32
 3. 3
  Çarpma işlemini yap.[1] 4’ü (x +3)’ün içerisine dağıt. İşte şöyle:
  • 4x + 12 + 9 - 5 = 32
 4. 4
  Toplama ve çıkarmayı yap. Kalan sayıları topla ve çıkar. İşte şöyle:
  • 4x+21-5 = 32
  • 4x+16 = 32
  • 4x + 16 - 16 = 32 - 16
  • 4x = 16
 5. 5
  Bilinmeyeni yalnız bırak.[2] Bunu yapmak için denklemin her iki tarafını da 4’e böl. 4x/4 = x ve 16/4 = 4, yani x = 4.
  • 4x/4 = 16/4
  • x = 4
 6. 6
  İşlemini kontrol et.[3] Doğru olduğundan emin olmak için x = 4 değerini asıl denklemde yerine koy. İşte şöyle:
  • 22(x+3)+ 9 - 5 = 32
  • 22(4+3)+ 9 - 5 = 32
  • 22(7) + 9 - 5 = 32
  • 4(7) + 9 - 5 = 32
  • 28 + 9 - 5 = 32
  • 37 - 5 = 32
  • 32 = 32
  Reklam

Yöntem 2
Yöntem 2 / 5:
Üslü Sayıları Çözmek

 1. 1
  Problemi yaz. Probleminde x’in üslü bir değer olduğunu varsayalım:
  • 2x2 + 12 = 44
 2. 2
  Üslü terimi yalnız bırak.[4] Yapman gereken ilk şey tüm sabit terimlerin hepsi denklemin sağ tarafındayken üslü terim sol tarafta olacak şekilde benzer terimleri birleştirmektir. Her iki taraftan 12 çıkar. İşte şöyle:
  • 2x2+12-12 = 44-12
  • 2x2 = 32
 3. 3
  Üslü terimi yalnız bırakmak için her iki tarafı x teriminin katsayısına böl. Bu durumda, x’in katsayısı 2’dir, öyleyse denklemin her iki tarafını da 2’ye bölerek katsayıdan kurtul. İşte şöyle:
  • (2x2)/2 = 32/2
  • x2 = 16
 4. 4
  Denklemin her iki tarafının karekökünü al.[5] x2’nin karekökünü almak üslü ifadeyi yok eder. Bu nedenle, her iki tarafın da karekökünü al. Denklemin bir tarafında x, diğer tarafında 16’nin karekökü, yani 4 olacak. Bu sebeple x = 4.
 5. 5
  Hesabını kontrol et. Doğru olduğundan emin olmak için asıl denklemde x = 4 değerini yerine koy. İşte şöyle:
  • 2x2 + 12 = 44
  • 2 x (4)2 + 12 = 44
  • 2 x 16 + 12 = 44
  • 32 + 12 = 44
  • 44 = 44
  Reklam

Yöntem 3
Yöntem 3 / 5:
Kesirleri Kullanmak

 1. 1
  Problemi yaz. Aşağıdaki problemi çözeceğini varsayalım:[6]
  • (x + 3)/6 = 2/3
 2. 2
  İçler dışlar çarpımı yap. İçler dışlar çarpımı yapmak için her kesrin paydasını diğer kesrin payı ile çarp. Temelde çapraz çarpım yapacaksın. Yani, ilk paydayı (6) ikinci payla (2) çarparak denklemin sağ tarafında 12 elde et. İkinci paydayı (3) ilk pay (x + 3) ile çarparak denklemin sol tarafında 3 x + 9 elde et. İşte şöyle görünecek:
  • (x + 3)/6 = 2/3
  • 6 x 2 = 12
  • (x + 3) x 3 = 3x + 9
  • 3x + 9 = 12
 3. 3
  Benzer terimleri birleştir. Denklemdeki sabit terimleri birleştirmek için denklemin her iki tarafından 9 çıkar. İşte şöyle yapacaksın:
  • 3x + 9 - 9 = 12 - 9
  • 3x = 3
 4. 4
  Her terimi x’in katsayısına bölerek x’i yalnız bırak. x’i bulmak için 3x ve 3’ü x’in katsayısı olan 3’e böl. 3x/3 = x ve 3/3 = 1, yani x = 1.
 5. 5
  İşlemlerini kontrol et. Doğru olduğundan emin olmak için x’i asıl denklemde yerine koyarak işlemlerini kontrol et. İşte şöyle yapacaksın:
  • (x + 3)/6 = 2/3
  • (1 + 3)/6 = 2/3
  • 4/6 = 2/3
  • 2/3 = 2/3
  Reklam

Yöntem 4
Yöntem 4 / 5:
Karekök İşaretini Kullanmak

 1. 1
  Problemi yaz. Aşağıdaki problemde x’i bulacağını düşünelim:[7]
  • √(2x+9) - 5 = 0
 2. 2
  Köklü ifadeyi yalnız bırak. İlerlemeden önce denklemin kareköklü kısmını denklemin bir tarafında bırakman lazım. Yani, denklemin her iki tarafına da 5 eklemen gerekir. İşte şöyle:
  • √(2x+9) - 5 + 5 = 0 + 5
  • √(2x+9) = 5
 3. 3
  Her iki tarafın da karesini al. Tıpkı denklemin her iki tarafını x ile çarpılan katsayıya böldüğün gibi karekök içerisinde x bulunduğu zaman denklemin her iki tarafının karesini alacaksın. Böylece denklemdeki karekök işareti ortadan kalkacaktır. İşte şöyle yapacaksın:
  • (√(2x+9))2 = 52
  • 2x + 9 = 25
 4. 4
  Benzer terimleri birleştir. Sabit terimlerin denklemin sağında ve x'in denklemin solunda olması için her iki taraftan 9 çıkartarak benzer terimleri birleştir. İşte şöyle yapacaksın:
  • 2x + 9 - 9 = 25 - 9
  • 2x = 16
 5. 5
  Bilinmeyeni yalnız bırak. X’i bulmak için yapman gereken son şey denklemin her iki tarafını x’in katsayısı olan 2’ye bölerek x’i yalnız bırakmaktır. 2x/2 = x ve 16/2 = 8, yani x = 8.
 6. 6
  İşlemlerini kontrol et. Doğru cevabı bulduğundan emin olmak için denklemdeki x yerine 8 koy:
  • √(2x+9) - 5 = 0
  • √(2(8)+9) - 5 = 0
  • √(16+9) - 5 = 0
  • √(25) - 5 = 0
  • 5 - 5 = 0
  Reklam

Yöntem 5
Yöntem 5 / 5:
Mutlak Değeri Kullanmak

 1. 1
  Problemi yaz. Aşağıdaki problemde yer alan x değerini bulmaya çalıştığını düşünelim:[8]
  • |4x +2| - 6 = 8
 2. 2
  Mutlak değeri yalnız bırak. İlk yapman gereken şey benzer terimleri birleştirmek ve mutlak değer içerisindeki terimleri bir tarafta toplamak. Bu durumda, denklemin her iki tarafına 6 ekleyeceksin. İşte şöyle:
  • |4x +2| - 6 = 8
  • |4x +2| - 6 + 6 = 8 + 6
  • |4x +2| = 14
 3. 3
  Mutlak değeri kaldır ve denklemi çöz. Bu ilk ve en kolay adımdır. Mutlak değerle çalışırken x için iki değer bulmak zorundasın. İlkini şöyle yapacaksın:
  • 4x + 2 = 14
  • 4x + 2 - 2 = 14 -2
  • 4x = 12
  • x = 3
 4. 4
  Mutlak değeri kaldır ve eşittir işaretinin diğer tarafındaki terimlerin işaretini değiştir. Şimdi, denklemin ilk kısmını 14 yerine -14’e eşitleyerek işlemi tekrar yap. İşte şöyle:
  • 4x + 2 = -14
  • 4x + 2 - 2 = -14 - 2
  • 4x = -16
  • 4x/4 = -16/4
  • x = -4
 5. 5
  İşlemini kontrol et. Artık x = (3, -4) olduğunu bildiğine göre her iki sayıyı da denklemde yerine koyarak doğru olup olmadığını gör. İşte şöyle:
  • (x = 3 için):
   • |4x +2| - 6 = 8
   • |4(3) +2| - 6 = 8
   • |12 +2| - 6 = 8
   • |14| - 6 = 8
   • 14 - 6 = 8
   • 8 = 8
  • (x = -4 için):
   • |4x +2| - 6 = 8
   • |4(-4) +2| - 6 = 8
   • |-16 +2| - 6 = 8
   • |-14| - 6 = 8
   • 14 - 6 = 8
   • 8 = 8
  Reklam

İpuçları

 • İşlemini kontrol etmek için x değerini asıl denklemde yerine koy ve denklemi çöz.
 • Karekökler, üslerin farklı şekilde gösterilmesidir. x’in karekökü = x^1/2.
Reklam

Bununla İlgili wikiHow'lar

Konuşacak Bir Şey Olmadığında Sohbet Nasıl BaşlatılırKonuşacak Bir Şey Olmadığında Sohbet Nasıl Başlatılır?
Bir Kızla Sohbet Etmeye Nasıl BaşlanırBir Kızla Sohbet Etmeye Nasıl Başlanır?
Hoşlanılan Kıza Nasıl Mesaj AtılırHoşlanılan Kıza Nasıl Mesaj Atılır?
Hoşlanılan Kızla Nasıl KonuşulurHoşlanılan Kızla Nasıl Konuşulur?
Bir Kızla Mesajlaşma Nasıl BaşlatılırBir Kızla Mesajlaşma Nasıl Başlatılır?
Mililitre (mL) Gram'a (g) Nasıl DönüştürülürMililitre (mL) Gram'a (g) Nasıl Dönüştürülür?
Karekök x'in Türevi Nasıl AlınırKarekök x'in Türevi Nasıl Alınır?
"Teşekkür"e Nasıl Karşılık Verilir"Teşekkür"e Nasıl Karşılık Verilir?
Kendini Tanıtma Konuşması Nasıl YazılırKendini Tanıtma Konuşması Nasıl Yazılır?
Bir Üçgenin Alanı Nasıl HesaplanırBir Üçgenin Alanı Nasıl Hesaplanır?
İki Nokta Arasındaki Mesafe Nasıl Bulunurİki Nokta Arasındaki Mesafe Nasıl Bulunur?
Bir Dairenin Çapı Nasıl HesaplanırBir Dairenin Çapı Nasıl Hesaplanır?
Gelecekteki Kendine Mektup Nasıl YazılırGelecekteki Kendine Mektup Nasıl Yazılır?
Bir Üçgenin Yüksekliği Nasıl BulunurBir Üçgenin Yüksekliği Nasıl Bulunur?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow bir “wiki”dir. Bu, makalelerimizin çoğunun birden fazla yazar tarafından ortaklaşa yazıldığı anlamına gelir. Bu makaleyi oluşturmak için, zaman içinde makaleyi düzenlemek ve iyileştirmek üzere bazıları isimsiz, 13 kişi çalıştı. Bu makale 3.517 defa görüntülenmiştir.
Kategoriler: Eğitim ve İletişim
Bu sayfaya 3.517 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam