Microsoft Word[1] dünyanın en popüler Word belgesi programıdır. Ne tür bir yasal, resmî veya kişisel makale yazdığına bağlı olarak bunların her birinde farklı biçimlendirme yönergelerine uyman gerekir. İlgili işi yapmak için Microsoft Word kullanıyorsan Word uygulamasının sahip olduğu tüm araçlar göz önüne alındığında bu yönergeleri izlemenin oldukça kolay olduğunu göreceksin. Microsoft Word'ü kullanmayı yeni öğreniyorsan hiç endişelenme. Belgeni kısa sürede bir profesyonel gibi biçimlendirebileceksin.

Yöntem 1 / 3:
Belge Düzenini Biçimlendirmek

 1. 1
  Word'ün kullanıcı arayüzünü keşfet. Tüm biçimlendirme araçlarını kapsayan arayüz ögelerini öğren. Araç çubuğundaki araçları etkinleştirmen gerekebilir. Bunu "Görünüm" sekmesinden ilk başta Araç Çubukları'nı, sonra "Standart" seçeneğini seçerek yapabilirsin.
  • Menü çubuğu; Dosya, Düzen, Görünüm ve diğer önemli menü komutlarını bulabileceğin, ekranın üst kısmındaki alandır.
  • Araç Çubuğu doğrudan Menü çubuğunun altındadır. Araç çubuğunda belgeyi kaydetme, yazdırma ve açma gibi temel görevler görüntülenir.
  • Şerit, çalışma alanının en üstünde, Araç Çubuğu'nun altındadır. Şerit sayesinde Microsoft Word'ün özellikleri Giriş sekmesi ve Düzen sekmesi gibi kategoriler hâlinde düzenlenir.
 2. 2
  Belgenin hizalamasını ayarla. Farklı belge türlerinde, farklı metin hizalamaları yapmak gerekir. Şerit'teki Paragraf bölümünden Hizalama butonlarını tıklayarak belgenin tamamını sola, sağa veya ortaya hizalamayı seçebilirsin.
  • Bunlar, butonların yaptığı hizalama işlevine göre üzerinde küçük siyah çizgiler bulunan, bir belgenin küçük versiyonu gibi görünen butonlardır.
  • Hizalama butonlarını, Altını Çiz butonundan sonra ve Madde İşaretleri butonundan önce Şerit alanının orta kısmında bulabilirsin.
 3. 3
  Belgenin satır aralığını ayarla. Satır ve Paragraf Aralığı butonunu tıklayarak ayarlamaları yap. Bu aracı kullandıktan sonra yazdığın her metin, belirlediğin aralığa göre şekil alacak.
  • Şerit alanında Hizalama butonlarından sonra Satır ve Paragraf Aralığı butonunu bul. Bu buton, çizgilerin solunda yukarı ve aşağıyı gösteren dikey okların bulunduğu bir satır dizisi gibi görünür.
  • Mevcut bir satırın veya paragrafın aralığını düzenlemek istiyorsan metni vurgula ve düzenlemek için Satır ve Paragraf Aralığı butonunu tıkla.
  • Satır ve paragraf aralığını, ekranın üst kısmındaki Menü çubuğunda bulunan Biçim sekmesine tıklayıp listeden önce “Paragraf” seçeneğini, ardından istediğin aralığı seçerek de düzenleyebilirsin.
  • Üniversite makaleleri ve ön yazılar gibi birçok profesyonel belge çift satır aralığı ile yazılmalıdır.
 4. 4
  Sayfa yönünü ayarla. Belgeyi farklı bir yönde yazman gerekirse Menü çubuğundaki Düzen bölümünden “Yönlendirme” seçeneğini tıkla, ardından açılır listeden Dikey veya Yatay yönlendirmeyi seç.
 5. 5
  Menü çubuğundaki Düzen bölümünden kâğıdın boyutunu değiştir. Belgeyi belirli bir kâğıt boyutunda yazdırman gerekirse "Boyut" butonuna tıkla ve açılır listeden istediğin boyutu seç.
  • Bu sayede yazdığın belgenin sanal boyutu değiştirilecek.
 6. 6
  Belgedeki üst bilgileri ve alt bilgileri ayarla. Üst bilgi, makalenin her sayfasında görünecek ayrıntıları içerir.
  • Belgede üst bilgiyi ayarlamak için sayfanın en üst kısmına çift tıkladığında üst bilgi alanı görünecek.
  • Belgedeki alt bilgileri ayarla. Alt bilgiler de tıpkı belgedeki üst bilgiler gibidir. Alt bilgideki tüm metin, belgenin her sayfasının altında görünecek.
  • Kâğıdındaki alt bilgiyi ayarlamak için sayfanın en alt kısmına çift tıkladığında alt bilgi alanı görünecek.
  • Ekranın üst kısmındaki Menü çubuğundan “Görünüm” sekmesini seçip listeden "Üst bilgi ve Alt bilgi" seçeneğini tıklayarak üst bilgileri ve alt bilgileri biçimlendirebilirsin. Bu işlem sayesinde sayfadaki üst bilgiler ve alt bilgiler açılacak. Böylece bunları oluşturabileceksin.
 7. 7
  Kenar boşluğunu ayarla. Düzen sekmesinde bulunan Sayfa Yapısı bölümünden "Kenar Boşlukları" butonunu tıklayıp açılır listede listelenen önceden tanımlı kenar boşluğu ayarlarından bir tanesini seç.
  • Kendi kenar boşluğu ölçülerini kullanmak istiyorsan bunu ayarlamak için açılır listenin en altındaki “Özel Kenar Boşlukları” butonuna tıkla.
 8. 8
  Sütun ekle. Gazete benzeri bir belge oluşturman gerekiyorsa bunu belgenin biçimini sütun şeklinde ayarlayarak yapabilirsin. Şeritten "Sütunlar" seçeneğini seçip açılır listeden istediğin sütun sayısını ve hizalamasını seç. Sütunlar butonunu Şerit alanının üst satırında bulabilirsin. Bu buton, ikiye bölünmüş küçük bir dikdörtgeni gösteren yeşil bir simgeye sahiptir.
  • Bir, iki veya üç sütun oluşturmak istiyorsan bunu önceden ayarlanmış seçeneklerden yapabilirsin. Daha fazla sütun oluşturmak istiyorsan "Diğer Sütunlar" seçeneğini seçmen gerekir.
  • Bu sütun seçeneğinin, belgeye tablo gibi ögeler eklediğinde oluşan sütunlardan farklı olduğunu unutma.
 9. 9
  Madde işaretleri ve numaralar ekle. Numaralandırmak veya madde işareti eklemek istediğin metni vurgula, ardından Şerit üzerindeki Numaralandırma veya Madde İşaretleri butonunu tıkla.
  • Bu butonları, Şerit üzerinde hizalama butonlarından sonra yan yana bulabilirsin. Numaralandırma butonunda çizgilerin solunda sayılarla birlikte üç küçük çizgi görülür. Madde İşaretleri butonunda ise üç küçük çizgi ve çizgilerin solunda madde işaretleri görülür.
 10. 10
  Belge stilini biçimlendir. Tüm belgelerin program içi standart stilleri vardır (örneğin Normal, Başlık, Başlık 1). Metin için varsayılan stil Normal'dir. Bir belgenin bağlı olduğu şablon (örneğin Normal.dotx), Şerit alanında ve Stiller sekmesinde hangi stillerin görüntüleneceğini belirler.
  • Bir stili uygulamadan önce mevcut tüm stilleri görebilir ve uygulandıklarında nasıl görüneceklerinin ön izlemesini yapabilirsin.
  • Menü çubuğundaki Giriş sekmesinde veya Tasarım sekmesinin altında ya da Stiller başlığının altında bir stil seç ve istediğin stili tıkla.
  • Kendi stilini oluşturmak için Stiller sekmesindeki Stil Oluştur butonunu da tıklayabilirsin.
  • Word'de varsayılan olarak paragrafın tamamına bir paragraf stili (örneğin Başlık 1) uygulanır. Paragraf stilini paragrafın bir kısmına uygulamak için yalnızca değiştirmek istediğin kısmı seç.
  Reklam

Yöntem 2 / 3:
Yazı Tipini Biçimlendirmek

 1. 1
  Yazı tipi ayarlarını yap. Şerit alanında, yazı tipi ve boyut için açılır menüler göreceksin. Metinde değişiklik yapmak için önce çalışmak istediğin metni seçmen gerekir. Tek tek karakterleri, belirli kelimeleri veya tüm paragrafı seçebilirsin. Metni seçtikten sonra biçimlendirebilirsin. Örneğin yazı tipini, boyutunu ve rengini değiştirebilirsin.
  • Seçmek istediğin ilk kelimenin sol tarafına tıkla ve imleci seçmek istediğin tüm kelimelerin üzerine sürüklerken basılı tut.
 2. 2
  Boyut, renk ve vurgulamayı değiştir. İstediğin yazı tipini, boyutunu, rengini ve vurgulamayı seçmek için Şerit alanındaki açılır menü bölümüne git. Stil butonunun hemen solunda ilk olarak yazı tipi butonunu göreceksin. Ardından, varsayılan boyutu gösteren yazı tipi boyutu butonunu göreceksin. Bu boyut genellikle 12'dir.
  • Yazı tipi stilini ve boyutunu seçerken her zaman yazdığın belgenin biçimlendirme kurallarını göz önünde bulundur.
  • Çoğu üniversite makalesi ve profesyonel makale için standart yazı tipi Times New Roman, yazı tipi boyutu ise 12'dir.
 3. 3
  Kullanmak istediğin metin vurgu biçimlendirmesini seç. Yazı tipi stilini ve boyutunu ayarlamanın yanı sıra belgendeki kelimelerin ve çizgilerin vurgusunu da ayarlayabilirsin. Boyut butonunun yanında Kalın, İtalik ve Altı Çizili butonlarını göreceksin. Kalın butonunda kalın harflerle yazılmış büyük B harfi, İtalik butonunda italik olarak yazılmış büyük I harfi ve Altı Çizili butonunda altı çizili olarak yazılmış büyük U harfi vardır.
  • Değiştirmek istediğin yazı tipini seçtikten sonra Şerit üzerindeki butonlara tıklaman yeterlidir.
 4. 4
  Metin vurgularını ve yazı tipi renklerini ayarla. Belgene renkler ve vurgular eklemek istersen bunu belgenin renk eklemek istediğin bölümünü seçip Şerit üzerindeki Metin Vurgu Rengi veya Yazı Tipi Rengi butonlarına tıklayarak yapabilirsin.
  • Üzerinde ab yazıp altında beyaz bir çubuk bulunan Vurgu butonunu ve üzerinde A yazıp altında siyah bir çubuk bulunan yazı tipi rengi butonunu bulmak için Şerit alanının en sağına ilerle.
  Reklam

Yöntem 3 / 3:
Resim ve Grafik Eklemek

 1. 1
  Metin kutusuna bir resmi sürükle. Sürüklediğin resmi tam olarak istediğin yere yerleştir. Resmi birden bıraktığında, onu tam istediğin yere taşıman biraz zor olabilir. Resmi daha kolay yönetmenin birkaç yolu var:
 2. 2
  Metin kaydırmayı etkinleştir. Metin kaydırma, belgenin düzenini değiştirerek nereye yerleştirilirse yerleştirilsin metnin resmin etrafında akmasını sağlar.
  • Resmi sağ tıkla ve Metni Kaydır seçeneğinin üzerine gel. Belgeye en uygun hizalamayı seç. Her seçeneğin üzerine geldiğinde bir ön izleme göreceksin.
  • Resmi seç ve Ctrl tuşunu basılı tut. Tuşu basılı tutarken resmi belge içinde hareket ettirmek için ok tuşlarını kullan.
 3. 3
  Bir grafik ekle. Önce “Ekle” sekmesini, ardından "Grafik" seçeneğini tıkla. Grafik seçeneğini seçtiğinde, şerit alanında aralarından seçim yapabileceğin bir dizi grafiğin bulunduğu yeni bir araç çubuğu görünecek. Pasta gibi, tercih ettiğin grafik türünü seç.
 4. 4
  Grafiği değiştir. Pencerede o bölüme git, ardından “3-B Pasta” gibi farklı grafik türleri arasından seçim yap.
  • Word'de grafiğin Word belgesine eklenmesi ve “Microsoft Word uygulamasında grafik - Microsoft Excel” penceresinin açılması için “Tamam” butonunu tıkla.
  Reklam

Tip

 • Makaleni bir kurala bağlı olmadan yani serbestçe yazmıyorsan biçimi ayarlamadan önce yazdığın belgenin yönergelerine bakman gerekir.
 • Tüm belgeyi etkileyen üst bilgi, alt bilgi ve sayfa düzeni biçimlerinin yanı sıra diğer tüm biçimlendirme araçları yalnızca belgenin belirli bölümlerine uygulanabilir.

Bununla İlgili wikiHow'lar

Android'de Güvenli Mod Nasıl KapatılırAndroid'de Güvenli Mod Nasıl Kapatılır?
Birisinin Numaranı Whatsapp'ına Kaydettiği Nasıl AnlaşılırBirisinin Numaranı Whatsapp'ına Kaydettiği Nasıl Anlaşılır?
Google Güvenli Arama Nasıl KapatılırGoogle Güvenli Arama Nasıl Kapatılır?
Snapchat Puanı Nasıl Hızlı ArttırılırSnapchat Puanı Nasıl Hızlı Arttırılır?
Akıllı Saat Android'le Nasıl EşleştirilirAkıllı Saat Android'le Nasıl Eşleştirilir?
Resimler JPEG Formatına Nasıl DönüştürülürResimler JPEG Formatına Nasıl Dönüştürülür?
AirPod Pil Durumu Nasıl Kontrol EdilirAirPod Pil Durumu Nasıl Kontrol Edilir?
Smart TV'ye Uygulama Nasıl EklenirSmart TV'ye Uygulama Nasıl Eklenir?
Hoşlanılan Kişiye Mesaj Nasıl AtılırHoşlanılan Kişiye Mesaj Nasıl Atılır?
Ağ Yazıcısı Nasıl KurulurAğ Yazıcısı Nasıl Kurulur?
Resim Kullanarak Biri Kolayca Nasıl Araştırılır ve BulunurResim Kullanarak Biri Kolayca Nasıl Araştırılır ve Bulunur?
Android'de Spotify Çalma Listeni Kimin Takip Ettiği Görülür Mü (2021)Android'de Spotify Çalma Listeni Kimin Takip Ettiği Görülür Mü (2021)?
Twitter'da Takipçi Nasıl SilinirTwitter'da Takipçi Nasıl Silinir?
SIM'den Telefon Numarası Nasıl ÖğrenilirSIM'den Telefon Numarası Nasıl Öğrenilir?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow bir “wiki”dir. Bu, makalelerimizin çoğunun birden fazla yazar tarafından ortaklaşa yazıldığı anlamına gelir. Bu makaleyi oluşturmak için, zaman içinde makaleyi düzenlemek ve iyileştirmek üzere bazıları isimsiz, 10 kişi çalıştı.
Bu sayfaya 514 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam