Bu eğitim, 32-bit ve 64-bit Ubuntu işletim sistemlerinde 32-bit ve 64-bit Oracle Java 7'nin (mevcut sürüm 1.7.0_45) JDK/JRE kurulumuna değinecek. Bu talimatlar ayrıca Debian ve Linux Mint üzerinde de geçerlidir.


Sisteminde zaten Oracle Java 7 yüklüyse ve yükseltme yapman gerekiyorsa bu yöntemi kullan:


Oracle Java JRE'yi Java programları geliştirmek için değil, sadece Java uygulamalarını çalıştırmak için yüklemek istersen bu yöntemi kullan:


Java programları ve uygulamaları geliştirmek için Oracle Java JDK'yı yüklemek istersen (Oracle Java JRE, Oracle JDK'da da bulunur) bu yöntemi kullan:


Ayrıca, internet tarayıcında Oracle Java'yı etkinleştirmek/yükseltmek için:

Adımlar

 1. 1
  Ubuntu Linux işletim sistemi mimarisinin 32-bit veya 64-bit olup olmadığını kontrol etmek için bir terminal aç ve aşağıdaki komutu çalıştır.
  • Yaz/Kopyala/Yapıştır: file /sbin/init
   • Ekranda gözükecek olan Ubuntu Linux işletim sistemi mimarisinin bit sürümün 32-bit mi, yoksa 64-bit mi olduğunu not et.
 2. 2
  Sisteminde Java yüklü olup olmadığını kontrol et. Bunu yapmak için, terminalden Java sürüm komutunu çalıştırman gerekir.
  • Bir terminal aç ve aşağıdaki komutu gir:
   • Yaz/Kopyala/Yapıştır: java -version
  • Sisteminde OpenJDK kuruluysa, şöyle görünebilir:
   • java version "1.7.0_15"
    OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.10pre) (7b15~pre1-0lucid1)
    OpenJDK 64-Bit Server VM (build 19.0-b09, mixed mode)
  • Sisteminde OpenJDK kuruluysa, bu uygulama için Java'nın yanlış sağlayıcı sürümüne sahipsindir.
 3. 3
  OpenJDK/JRE'yi sisteminden tamamen kaldır ve Oracle Java JDK/JRE ikili (binary) dosyalarını saklamak için bir dizin oluştur. Bu, Java'nın farklı sağlayıcı sürümleri arasındaki sistem çakışmalarını ve karışıklığı önleyecektir. Örneğin; sisteminde OpenJDK/JRE kuruluysa, komut satırına aşağıdakini yazarak bunu kaldırabilirsin:
  • Yaz/Kopyala/Yapıştır: sudo apt-get purge openjdk-\*
   • Bu komut OpenJDK/JRE’yi sisteminden tamamen kaldıracaktır
  • Yaz/Kopyala/Yapıştır: sudo mkdir -p /usr/local/java
   • Bu komut, Oracle Java JDK ve JRE ikili dosyalarını saklamak için bir dizin oluşturacaktır.
 4. 4
  Linux için Oracle Java JDK/JRE'yi indir. 32-bit veya 64-bit sistem mimarisi için doğru sıkıştırılmış ikili dosyaları (tar.gz ile biten) seçtiğinden emin ol.
  • Örneğin, eğer Ubuntu Linux 32-bit işletim sistemindeysen 32-bit Oracle Java ikili dosyaları indir.
  • Örneğin, eğer Ubuntu Linux 64-bit işletim sistemindeysen 64-bit Oracle Java ikili dosyaları indir.
  • İsteğe bağlı, Oracle Java JDK/JRE Dokümanlarını indir
   • jdk-7u40-apidocs.zip doyasını seç
  • Önemli bilgi: 64-bit Oracle Java ikili dosyaları, 32-bit Ubuntu Linux işletim sistemlerinde çalışmaz, 32-bit Ubuntu Linux üzerinde 64-bit Oracle Java yüklemeye çalışırsan, birden çok sistem hatası iletisi alırsın.
 5. 5
  Oracle Java ikili dosyalarını /usr/local/java dizinine kopyala. Çoğu durumda, Oracle Java ikili dosyaları şuraya indirilir: /home/"kullanıcı_adın"/Downloads.
  • 32-bit Ubuntu Linux üzerinde 32-bit Oracle Java kurulum talimatları:
   • Yaz/Kopyala/Yapıştır: cd ~/Downloads
   • Yaz/Kopyala/Yapıştır: sudo cp -r jdk-7u45-linux-i586.tar.gz /usr/local/java
   • Yaz/Kopyala/Yapıştır: sudo cp -r jre-7u45-linux-i586.tar.gz /usr/local/java
   • Yaz/Kopyala/Yapıştır: cd /usr/local/java
  • 64-bit Ubuntu Linux üzerinde 64-bit Oracle Java kurulum talimatları:
   • Yaz/Kopyala/Yapıştır: cd ~/Downloads
   • Eğer JDK’yı indirdiysen, o zaman Yaz/Kopyala/Yapıştır: sudo cp -r jdk-7u45-linux-x64.tar.gz /usr/local/java
   • Veya eğer JRE’yi indirdiysen, o zaman Yaz/Kopyala/Yapıştır: sudo cp -r jre-7u45-linux-x64.tar.gz /usr/local/java
   • Yaz/Kopyala/Yapıştır: cd /usr/local/java
 6. 6
  Sıkıştırılmış Java ikili dosyalarını /usr/local/java dizinine aç
  • 32-bit Ubuntu Linux üzerinde 32-bit Oracle Java kurulum talimatları:
   • Yaz/Kopyala/Yapıştır: sudo tar xvzf jdk-7u45-linux-i586.tar.gz
   • Yaz/Kopyala/Yapıştır: sudo tar xvzf jre-7u45-linux-i586.tar.gz
  • 64-bit Ubuntu Linux üzerinde 64-bit Oracle Java kurulum talimatları:
   • Eğer JDK’yı indirdiysen, o zaman Yaz/Kopyala/Yapıştır: sudo tar xvzf jdk-7u45-linux-x64.tar.gz
   • Veya eğer JRE’yi indirdiysen, o zaman Yaz/Kopyala/Yapıştır: sudo tar xvzf jre-7u45-linux-x64.tar.gz
 7. 7
  Dizinlerini iki kere kontrol et. Bu noktada, aşağıdaki gibi listelenen Java JDK/JRE için /usr/local/java dosyasında sıkıştırılmamış bir ikili dizin bulunmalıdır:
  • Yaz/Kopyala/Yapıştır: ls -a
  • jdk1.7.0_45
  • veya jre1.7.0_45
 8. 8
  Sistem PATH /etc/profile dosyasını düzenle ve sistem yoluna aşağıdaki sistem değişkenlerini ekle. Nano, gedit veya başka bir metin düzenleyicisini kullan, kök dizin olarak /etc/profile’yi aç.
  • Yaz/Kopyala/Yapıştır: sudo gedit /etc/profile
  • veya
  • Yaz/Kopyala/Yapıştır: sudo nano /etc/profile
 9. 9
  Ok tuşlarını kullanarak dosyanın sonuna kadar aşağı kaydır ve aşağıdaki satırları /etc/profile dosyanın sonuna ekle:
  • Eğer JDK kuruyorsan, o zaman Yaz/Kopyala/Yapıştır:
   JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk1.7.0_45
   JRE_HOME=$JAVA_HOME/jre
   PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin:$JRE_HOME/bin
   export JAVA_HOME
   export JRE_HOME
   export PATH
  • Veya eğer JRE kuruyorsan, o zaman Yaz/Kopyala/Yapıştır:
   JRE_HOME=/usr/local/java/jre1.7.0_45
   PATH=$PATH:$JRE_HOME/bin
   export JRE_HOME
   export PATH
  • /etc/profile dosyasını kaydet ve çık.
 10. 10
  Oracle Java JDK/JRE kurulum dizinini Ubuntu Linux sistemine bildir. Bu, sisteme yeni Oracle Java sürümünün kullanım için hazır olduğunu söyleyecektir.
  • Eğer JDK yüklüyorsan, o zaman Yaz/Kopyala/Yapıştır: sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/usr/local/java/jdk1.7.0_45/jre/bin/java" 1
  • Veya eğer JRE yüklüyorsan, o zaman Yaz/Kopyala/Yapıştır: sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/usr/local/java/jre1.7.0_45/bin/java" 1
   • bu komut, sisteme Oracle Java JRE'nin kullanıma hazır olduğunu bildirir
  • Sadece JDK’yı yüklüyorsan, o zaman Yaz/Kopyala/Yapıştır: sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/usr/local/java/jdk1.7.0_45/bin/java" 1
   • bu komut, sisteme Oracle Java JDK'nın kullanıma hazır olduğunu bildirir
  • Yaz/Kopyala/Yapıştır: sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javaws" "javaws" "/usr/local/java/jre1.7.0_45/bin/javaws" 1
   • bu komut, sisteme Oracle Java Web Start’ın kullanıma hazır olduğunu bildirir
 11. 11
  Ubuntu Linux sistemine, Oracle Java JDK/JRE'nin varsayılan Java olması gerektiğini bildir.
  • Eğer JDK’yı yüklüyorsan, o zaman Yaz/Kopyala/Yapıştır: sudo update-alternatives --set java /usr/local/java/jdk1.7.0_45/jre/bin/java
  • Veya eğer JRE’yi yüklüyorsan, o zaman Yaz/Kopyala/Yapıştır: sudo update-alternatives --set java /usr/local/java/jre1.7.0_45/bin/java
   • Bu komut, sistem için java çalışma ortamını ayarlayacaktır.
  • Sadece eğer JDK’yı kuruyorsan, o zaman Yaz/Kopyala/Yapıştır: sudo update-alternatives --set java /usr/local/java/jdk1.7.0_45/bin/java
   • Bu komut, sistem için java derleyicisini ayarlayacaktır
  • Eğer JDK’yı kuruyorsan, o zaman Yaz/Kopyala/Yapıştır: sudo update-alternatives --set javaws /usr/local/java/jdk1.7.0_45/bin/javaws
  • Veya eğer JRE’yi kuruyorsan, o zaman Yaz/Kopyala/Yapıştır: sudo update-alternatives --set javaws /usr/local/java/jre1.7.0_45/bin/javaws
   • Bu komut, sistem için Java Web Start’ı ayarlayacaktır
 12. 12
  Aşağıdaki komutu yazarak sistem genelindeki PATH /etc/profile dizinini yeniden yükle:
  • Yaz/Kopyala/Yapıştır: . /etc/profile
  • Ubuntu Linux sisteminin yeniden başlatılmasından sonra sistem genelindeki PATH /etc/profil dosyanın yükleneceğini unutma.
 13. 13
  Oracle Java'nın sistemine doğru yüklenip yüklenmediğini test et. Aşağıdaki komutları çalıştır ve Java sürümünü not et:Başarılı bir 32-bit Oracle Java yüklemesi şunu görüntüleyecektir:
  • Yaz/Kopyala/Yapıştır: java -version. Bu komut, sisteminde çalışan java sürümünü gösterir. Şöyle bir mesaj almalısın: java version "1.7.0_45"
   Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_45-b18)
  • Java HotSpot(TM) Server VM (build 24.45-b08, mixed mode)
  • Yaz/Kopyala/Yapıştır: java -version. Bu komut, Java programlarını artık terminalden derleyebileceğini haber verir. Şöyle bir mesaj almalısın: java 1.7.0_45. Başarılı bir 64-bit Oracle Java yüklemesi şunu görüntüleyecektir:
  • Yaz/Kopyala/Yapıştır: java -version. Bu komut, sisteminde çalışan java sürümünü gösterir. Şöyle bir mesaj almalısın: java version "1.7.0_45"
   Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_45-b18)
  • Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.45-b08, mixed mode)
  • Yaz/Kopyala/Yapıştır: java -version. Bu komut, Java programlarını artık terminalden derleyebileceğini haber verir. Şöyle bir mesaj almalısın: java 1.7.0_45
 14. 14
  Tebrikler, az önce Linux sistemine Oracle Java'yı yükledin. Şimdi Ubuntu Linux sistemini yeniden başlat. Sonrasında, sistemin Java programlarını çalıştırmak ve geliştirmek için tam olarak yapılandırılacaktır. Daha sonra Ubuntu Linux'ta İlk Java Programı Nasıl Oluşturulur makalesini takip ederek kendi Java programlarını derleyip çalıştırmayı deneyebilirsin.
  Reklam

Yöntem 1
Yöntem 1 / 3:
İsteğe bağlı: İnternet Tarayıcılarında Oracle Java Nasıl Etkinleştirilir

 1. 1
  Java eklentisini internet tarayıcılarında etkinleştirmek için, internet tarayıcıları eklenti dizininden Oracle Java dağıtımına dahil olan Java eklentisinin bulunduğu yere sembolik bir bağlantı yapman gerekir.
  • Önemli Not: İnternet tarayıcında Oracle Java 7'yi etkinleştirirken, çok sayıda güvenlik hatası ve exploit olduğundan dolayı temkinli olmak önerilir. Temel olarak, internet tarayıcında Oracle Java 7'yi etkinleştirirsen, bir güvenlik kusuru veya exploit tespit edilirse, kötü adamlar sistemine işte böyle girmiş demektir. Java'daki güvenlik kusurları ve exploitler hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki web sitesine bak: Java Tester

Yöntem 2
Yöntem 2 / 3:
Google Chrome

32-bit Oracle Java talimatları

 1. 1
  Aşağıdaki komutları çalıştır.
  • Yaz/Kopyala/Yapıştır: sudo mkdir -p /opt/google/chrome/plugins
   • Bu /opt/google/chrome/plugins adında bir dizi oluşturacak
  • Yaz/Kopyala/Yapıştır: cd /opt/google/chrome/plugins
   • bu seni google chrome plugin dizinine kaydıracak, sembolik bağlantıyı yapmadan önce bu dizinde bulunduğundan emin ol
  • Yaz/Kopyala/Yapıştır: sudo ln -s /usr/local/java/jre1.7.0_45/lib/i386/libnpjp2.so
   • bu, Java JRE (Java Runtime Environment) libnpjp2.so eklentisinden Google Chrome internet tarayıcına sembolik bir bağlantı oluşturacak
  Reklam

64-bit Oracle Java talimatları

 1. 1
  Aşağıdaki komutları çalıştır.
  • Yaz/Kopyala/Yapıştır: sudo mkdir -p /opt/google/chrome/plugins
   • Bu /opt/google/chrome/plugins adında bir dizi oluşturacak
  • Yaz/Kopyala/Yapıştır: cd /opt/google/chrome/plugins
   • bu seni google chrome plugin dizinine kaydıracak, sembolik bağlantıyı yapmadan önce bu dizinde bulunduğundan emin ol
  • Yaz/Kopyala/Yapıştır: sudo ln -s /usr/local/java/jre1.7.0_45/lib/amd64/libnpjp2.so
   • bu, Java JRE (Java Runtime Environment) libnpjp2.so eklentisinden Google Chrome internet tarayıcına sembolik bir bağlantı oluşturacak

Hatırlatıcılar

 1. 1
  Not: Bazen yukarıdaki komutu verdiğinde aşağıdakileri belirten bir mesaj alabilirsiniz:
  • ln: creating symbolic link `./libnpjp2.so': File exists
  • Bu sorunu düzeltmek için aşağıdaki komutu kullanarak önceki sembolik bağlantıyı kaldır:
  • Yaz/Kopyala/Yapıştır: cd /opt/google/chrome/plugins
  • Yaz/Kopyala/Yapıştır: sudo rm -rf libnpjp2.so
  • Komutu vermeden önce /opt/google/chrome/plugins dizininde bulunduğundan emin ol
 2. 2
  İnternet tarayıcını yeniden başlat ve Java'nın internet tarayıcında çalışıp çalışmadığını test etmek için Java Tester bölümüne git.
  Reklam

Yöntem 3
Yöntem 3 / 3:
Mozilla Firefox

32-bit Oracle Java talimatları

 1. 1
  Aşağıdaki komutları çalıştır.
  • Yaz/Kopyala/Yapıştır: cd /usr/lib/mozilla/plugins
   • bu seni /usr/lib/mozilla/plugins klasörüne kaydıracak, eğer yoksa bu dizini oluştur
  • Yaz/Kopyala/Yapıştır: sudo mkdir -p /usr/lib/mozilla/plugins
   • bu, /usr/lib/mozilla/plugins dizinini oluşturacak, sembolik bağlantıyı yapmadan önce bu dizinde bulunduğundan emin ol
  • Yaz/Kopyala/Yapıştır: sudo ln -s /usr/local/java/jre1.7.0_45/lib/i386/libnpjp2.so
   • bu, Java JRE (Java Runtime Environment) libnpjp2.so eklentisinden Mozilla Firefox internet tarayıcına sembolik bir bağlantı oluşturacak

64-bit Oracle Java talimatları

 1. 1
  Aşağıdaki komutları çalıştır.
  • Yaz/Kopyala/Yapıştır: cd /usr/lib/mozilla/plugins
   • bu seni /usr/lib/mozilla/plugins klasörüne kaydıracak, eğer yoksa bu dizini oluştur
  • Yaz/Kopyala/Yapıştır: sudo mkdir -p /usr/lib/mozilla/plugins
   • bu, /usr/lib/mozilla/plugins dizinini oluşturacak, sembolik bağlantıyı yapmadan önce bu dizinde bulunduğundan emin ol
  • Yaz/Kopyala/Yapıştır: sudo ln -s /usr/local/java/jre1.7.0_45/lib/amd64/libnpjp2.so
   • bu, Java JRE (Java Runtime Environment) libnpjp2.so eklentisinden Mozilla Firefox internet tarayıcına sembolik bir bağlantı oluşturacak
  Reklam

Hatırlatıcılar

 1. 1
  Not: Bazen yukarıdaki komutu verdiğinde aşağıdakileri belirten bir mesaj alabilirsiniz:
  • ln: creating symbolic link `./libnpjp2.so': File exists
  • Bu sorunu düzeltmek için aşağıdaki komutu kullanarak önceki sembolik bağlantıyı kaldır:
  • Yaz/Kopyala/Yapıştır: cd /usr/lib/mozilla/plugins
  • Yaz/Kopyala/Yapıştır: sudo rm -rf libnpjp2.so
  • Komutu vermeden önce /usr/lib/mozilla/plugins dizininde bulunduğundan emin ol
 2. 2
  İnternet tarayıcını yeniden başlat ve Java'nın internet tarayıcında çalışıp çalışmadığını test etmek için Java Tester bölümüne git.
  Reklam

İpuçları

 • Ubuntu Linux ile, Java programlama dilinin ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir uygulaması olan OpenJDK'yi veya Oracle Java JDK ve JRE'yi kullanıp kullanmama seçeneğine sahipsin. Kimileri Oracle Java'yı kullanmayı tercih eder, (Java'nın en güncel sürümüdür ve doğrudan Java teknolojisinin geliştiricilerinden gelir) fakat bu değişiklik gösterir.
 • Oracle, her yeni Oracle Java sürümü ile güvenlik yükseltmeleri ve hata düzeltmeleri yapıp performans sorunlarını geliştirdiğini unutma. Oracle Java'yı sistemine kurarken, sürüm numarası değişikliklerinin farkında ol. Daha fazla bilgi için “Ubuntu Linux'ta Oracle Java Nasıl Yükseltilir” bölümüne bak.
 • Bu belgenin sürekli gözden geçirildiğini lütfen unutma, çünkü Oracle bazen Java JDK/JRE ikili dosyalarının kurulum yöntemini değiştirir.
Reklam

Bununla İlgili wikiHow'lar

Snapchat Puanı Nasıl Hızlı ArttırılırSnapchat Puanı Nasıl Hızlı Arttırılır?
Birisinin Numaranı Whatsapp'ına Kaydettiği Nasıl AnlaşılırBirisinin Numaranı Whatsapp'ına Kaydettiği Nasıl Anlaşılır?
Grand Theft Auto (GTA) V'te Kız Arkadaş Nasıl BulunurGrand Theft Auto (GTA) V'te Kız Arkadaş Nasıl Bulunur?
Sim'lerinin İhtiyaçları Nasıl DoldurulurSim'lerinin İhtiyaçları Nasıl Doldurulur?
Resim Kullanarak Biri Kolayca Nasıl Araştırılır ve BulunurResim Kullanarak Biri Kolayca Nasıl Araştırılır ve Bulunur?
Herhangi Bir Sitedeki Video Nasıl Ücretsiz İndirilirHerhangi Bir Sitedeki Video Nasıl Ücretsiz İndirilir?
SIM'den Telefon Numarası Nasıl ÖğrenilirSIM'den Telefon Numarası Nasıl Öğrenilir?
Akıllı Saat Android'le Nasıl EşleştirilirAkıllı Saat Android'le Nasıl Eşleştirilir?
AirPod Pil Durumu Nasıl Kontrol EdilirAirPod Pil Durumu Nasıl Kontrol Edilir?
Instagram Gönderileri Belli Takipçilerden Nasıl GizlenirInstagram Gönderileri Belli Takipçilerden Nasıl Gizlenir?
Android'de Güvenli Mod Nasıl KapatılırAndroid'de Güvenli Mod Nasıl Kapatılır?
Numaranın Engellendiği Nasıl AnlaşılırNumaranın Engellendiği Nasıl Anlaşılır?
Nasıl Hack Yapıyormuşsun Gibi GörünülürNasıl Hack Yapıyormuşsun Gibi Görünülür?
Smart TV'ye Uygulama Nasıl EklenirSmart TV'ye Uygulama Nasıl Eklenir?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow bir “wiki”dir. Bu, makalelerimizin çoğunun birden fazla yazar tarafından ortaklaşa yazıldığı anlamına gelir. Bu makaleyi oluşturmak için, zaman içinde makaleyi düzenlemek ve iyileştirmek üzere bazıları isimsiz, 41 kişi çalıştı. Bu makale 4.856 defa görüntülenmiştir.
Bu sayfaya 4.856 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam