Satrançta kazanmak için bazen tek yapmak gereken oyunun mekaniğini anlamaktır. Belirli hamleleri saptamayı ve rakibini okumayı öğrenerek şahını etkili bir şekilde korumayı, rakibine saldırmayı ve galip gelmeyi öğrenebilirsin. Eğer zaten satranç oynamanın temellerini biliyorsan nasıl kazanacağını öğrenmek için okumaya devam et!

Kısım 1
Kısım 1 / 4:
Acemi Olarak Kazanmak

 1. 1
  İyi bir açılış hamlesinin amaçlarını anla. Satranç açılışları oyundaki ilk 10-12 hamledir ve bunlar tüm maç için genel stratejini ve alacağın pozisyonları belirler. Açılıştaki amacın, başlangıç karelerinden olabildiğince çok sayıda güçlü taşla ilerlemek ya da uzaklaşmaktır. İyi bir açılışta birkaç önemli husus vardır:
  • Kolay hareket için daha güçlü taşlarını açarken piyonlarını tahtanın merkezine doğru hareket ettir. En yaygın ancak en etkili yol, şahın piyonunu 2 kare ileri (beyaz için e4, siyah için e5) ve sonra, rakibin hamlesini yaptıktan sonra risk altında değilse vezirin piyonunu 2 kare (beyaz için d4, siyah için d5) hareket ettirmektir. Bu düzen, fili ilerletmene, rok yapma hızını artırmana ve doğru hareketlerle savunmacı, ancak daha az saldırgan bir kale oluşturmanı sağlar.
  • Açılış hamlelerin aynı zamanda siyah veya beyaz olmana da bağlı olacaktır. Önce beyaz hareket ettiğinden, saldırıya geçmek ve oyunu kontrol etmeyi denemek isteyeceksin. Siyah geri çekilmeli ve biraz daha beklemeli, saldırmadan önce beyazın kendini bir hata yaparak ifşa etmesine izin vermelidir.
  • Bir taşın sıkışması ve yenilecek olması durumlarının haricinde aynı taşı asla iki kez oynama. Ne kadar fazla taş hareket ettirirsen rakibinin sana o kadar fazla tepki vermesi gerekir.
  • Piyonlarla çok fazla hamle yapma. İyi bir açılışın amacı asıl taşlarını etkili bir şekilde ilerletmektir ve çok fazla piyon hamlesi yapmak rakibine tempo avantajı sağlayabilir.
  • Veziri çok erken dışarı çıkarmamaya çalış. Çoğu acemi oyuncu veziri çok erken oynama hatasını yapar fakat bu, saldırıya açık hâle getirerek onu tekrar hareket ettirmek zorunda kalmana ve temponu kaybetmene neden olur.
  • Bu prensipleri aklında tutarak büyük ustaların modern turnuvalarda kullandığı açılış hamlelerini kontrol et.
 2. 2
  Her hamleni daha karmaşık saldırılar kurmak için kullanarak 4-5 hamle ilerisini düşün. Satrançta kazanmak için sürekli birkaç hamle ilerisini düşünmen ve rakibini kurnazlıkla alt etmek için daha uzun, daha karmaşık saldırılar planlaman gerekir. İlk hamlen, ilk saldırına veya tahtanın belirli bölgelerini kontrol etmene yol açarak oyunun geri kalanını kurmakla alakalı olmalıdır. Bir aceminin ilerisini planlamayı öğrenmesinin en iyi yolu bazı bilinen açılışlara çalışmasıdır:
  • İspanyol Açılışı (Ruy Lopez), filleri öne sürerek saldırı yapılan klasik bir açılıştır. Şahının piyonunu iki kare yukarı hareket ettir, ardından atını F3'e (beyaz) taşı. Şahın filini rakibin piyonunun önünde bir boşluk olana kadar götürerek bitir.[1]
  • İngiliz Açılışı yavaş, uyarlanabilen bir açılıştır. C2 piyonunu 2 kare yukarı hareket ettir (c2-c4), sonra şahın filinin (siyah merkeze hareket ederse) veya vezirin atının (siyah, kenarlar boyunca hareket ederse) rahat hareket etmesi için G2 piyonu (g2-g3) ile takip et.[2]
  • Macera seven Şah Gambiti’ni dene. Bobby Fisher'dan beri büyük ustalar tarafından kullanılan bu heyecan verici açılış, yeni başlayanları erkenden şaşkına çevirebilir. Açılış hamlesiyle her iki şah piyonunu (E2 ve F2) iki kare yukarı hareket ettir. Siyah, seni açılmış zannederek sık sık erken saldırır, ancak piyon duvarın onlara hemen sorun çıkaracaktır.[3]
  • Tahtanın ortasını kontrol etmek için Vezir Gambiti’ni dene. Beyaz, vezirin piyonunu d4'e hareket ettirerek siyahın piyonunu d5'e çeker. Beyaz genellikle filin piyonu ile c4'e misilleme yapar. Bu manevra, oyunu merkeze getirir ve vezir ve filin hareket etmesi için şeritleri açar.[4]
   • Vezir Gambiti'ne iyi bir savunma Reddedilen Vezir Gambiti’dir. Açılış hamlelerinden sonra şahın piyonunu e6’ya hareket ettirerek başla. Böylece filinin saldırması için bir yol açmış olursun. Eğer rakip, atını c3’e taşırsa filini b4’e taşıyarak atı sıkıştırabilirsin.
 3. 3
  Oyunu neredeyse anında kazanmak için dört hamleli "Çoban Matı"nı dene. Bilgili bir satranç oyuncusu hareketi fark edip yoldan çekileceğinden, bu numara her oyuncu için yalnızca bir kez işe yarar. Bununla birlikte, çoban matı, acemi bir rakibi gafil avlamanın ve oyunu çabucak onlardan almanın harika bir yoludur.
  • Beyaz olarak: Şahın piyonu 1 yukarı gider (E2-E3); şahın fili C4’e; vezir F3’e, vezir F7’ye.[5]
  • Siyah olarak: Şahın piyonu 1 yukarı gider (E7-E6); şahın fili C5’e, vezir F6’ya; vezir F2’ye.
  • Çoban Matına Karşı Koymak: Çoban matını fark edersen kuşatma yapmak için atlarını dışarı çek; büyük ihtimalle sadece atını almak için bir veziri feda etmeyeceklerdir. Diğer seçenek, neredeyse aynı hamleleri kullanmaktır, ancak vezirini ilerletmek yerine, onu şahın önünde E7'de bırak.

  Uyarı! Çoban matı genellikle rakibin acemiyken işe yarar, çünkü satrançta yeni olduğu için planını fark edemeyebilir. Çoğu durumda veziri erken hareket ettirmek tavsiye edilmez ve birçok oyuncu bunu kendi yararına kullanacaktır.

 4. 4
  Oyunu kontrol etmek için ortadaki kareleri kontrol et. En büyük endişen, satranç oynarken merkezdeki kareleri, özellikle de en ortadaki dörtlüyü kontrol etmektir. Çünkü bu, oyunun hızını ve yönünü kontrol etmene ve tahtanın ortasından herhangi bir yere saldırabilmene olanak tanır. Örneğin, at tahtanın merkezinde sekiz potansiyel hamleye sahiptir, ancak kenarlardan sadece 1-2 hamle yapabilir. Bunu yapmanın iki genel yolu vardır.
  • Desteklenen Orta ile farklı taşlarla tahtanın merkezine yavaşça girilir. Saldırıya uğrarsan atlar ve filler kenarlardan destekleyebilir, içeri girip taşları alabilirler. Genel olarak, bu yavaş gelişme daha yaygındır.
  • Kanatları Kullanmak, ortayı dışarıdan kontrol eden çok modern bir oyun tarzıdır. Kalelerin, vezirlerin ve atların tahtanın her iki yanında koşarak rakibinin taşları yenmeden ortaya girmesini imkânsız hâle getirir.
 5. 5
  Taşlarını birer birer ilerlet. Açılış hamlelerini yaptıktan sonra, bir saldırı pozisyonu geliştirmeye başlama zamanıdır. Taşlarının her birini mümkün olan en iyi kareye hareket ettirmen, taşları başlangıç karelerinden çıkarman gerekir.[6]
  • Mecbur kalmadıkça en iyi yöntem taşlarını sıra ile oynamaktır. Beklenmedik bir saldırıdan korumak zorunda kalmak veya can alıcı bir saldırı yapmak haricinde aynı taşı iki kez oyama.
  • Ancak, her taşı da oynatmak zorunda değilsin. Piyonları ilerletmek, şahını koruyan önemli savunma hattını bozacağından kazanmana yardımcı olmayacaktır.
 6. 6
  Rok yapmayı öğren. Rok yapmak kaleyi şahın üzerinden geçirerek saldırıya karşı bir duvar oluşturmak için kaleyi etkili bir şekilde kullanmaktır. Şahın ilerisinde seni koruyan bir piyon hattı da hâlâ mevcuttur. Bu, özellikle de oyunu öğrenen acemiler için çok etkili bir taktiktir. Bunu yapmak için:
  • Fil ve atı hareket ettirerek şah ile kale (ve olursa vezir) arasındaki yolu aç. Olabiliğince fazla sayıda piyonu yerinde tut. Bunu her iki tarafta da yapabilirsin.
  • Aynı sırada, kale ve şahı birlikte hareket ettir, buluştukları yerde yerlerini değiştir. Yani, şah tarafında rok yapıyorsan şah G1 karesinde ve kale F1 kalesinde olur.[7]
  • Rok öncesinde şah ve kalenin hiç hamle yapmamış olması gerekir. Eğer yapmışlarsa bu hamleye izin verilmez.
  • Vezir tarafında da rok yapabilirsin. Veziri, vezirin atını ve vezirin filini başlangıç karelerinden çıkar. Sonra, tek hamlede şahını iki kare yana ve kaleni doğrudan şahın sağına taşı.
  • Bir satranç turnuvasında önce şahı sonra kaleyi hareket ettirdiğinden emin ol. Eğer kaleyi önce taşırsan bu, bir kale hamlesi olarak sayılır, rok hamlesi olarak değil.
  • Satrançta kazanmana kısmen yardımcı olan şey rakibinin seni okumasına izin vermeden rakibini okuyabilme kabiliyetidir. Doğru hamle olduğundan emin olana kadar hamlene başlama.
  • Daima birkaç hamle ilerisini düşünmen gerekir. Bu, her bir taşın herhangi bir durumda nereye hareket edebileceğini bilmek ve rakibinin, hamlelerine nasıl tepki vereceğini kestirmek anlamına gelir. Bu becerinin kazanılması her zaman kolay değildir ve çalışma ister.
 7. 7
  Her bir taşın değerini anla ve onları buna göre koru. Şahın en önemli taş olduğu aşikârdır zira o alındığında kaybedersin. Ancak, geriye kalan taşlar kolayca gözden çıkarılıp ölüme gönderilen askerler değildir. Bir satranç tahtasının matematik ve geometrisine bağlı olarak belirli taşlar diğerlerinden daha değerlidir. Taşları yerken bu puanlamayı aklında bulundur. Örneğin, sırf rakibin atını almak için yüksek değerli bir kaleyi riske atmak istemezsin.
  • Piyon = 1 puan
  • At = 3 puan
  • Fil = 3 puan
  • Kale = 5 puan
  • Vezir = 9 puan[8]
  • Satranç taşlarına bazen "malzeme" olarak anılır. Oyun sonuna girerken malzeme avantajına (taş üstünlüğü) sahip olmak rakibini yenme şansını artırabilir.
  • Çoğu zaman fil attan daha güçlüdür. Ancak, istisnalar olabilir.
  Reklam

Kısım 2
Kısım 2 / 4:
Orta Seviye Bir Oyuncu Olarak Kazanmak

 1. 1
  Rakibinin hareketlerini gözetle. Hangi taşları oynuyor ve tahtanın hangi tarafını tercih ediyorlar? Onların yerinde olsaydın ne tür bir uzun vadeli strateji planlardın? Kendi oyununun temellerini belirledikten sonra, oyununu sürekli olarak rakiplerine göre ayarlamalısın. Geride duruyor, bir saldırı için taşları yanına yakın tutuyorsa kendine onun nihai hedefinin ne olduğunu sor. Planını bozmanın veya bekletmenin yolları var mı? Avantajı var mı ve ciddi bir taş kaybını önlemek için geri çekilip bazı birimleri savunman mı gerekiyor yoksa ona biraz baskı uygulayabilir misin?[9]
 2. 2
  Ne zaman taş değişimi yapacağını bil. Veziri almak için bir atından vazgeçmek gibi taş üstünlüğü elde ettiğinde taş değişimi aşikârdır, ancak benzer taşlarla değişim yapmak çok daha zordur. Genel olarak, şu durumlarda taş değişimi yapmak istemezsin:
  • Pozisyon, merkez kontrolü ve geliştirme avantajına sahipsindir. Tahtada toplamda ne kadar az taş bulunursa sahip olduğun avantaj o kadar az ve savunman o kadar kolay olur.
  • Rakip bir köşede sıkışmıştır. Onu kuşattığında, birçok taşı hareket ettirmesi veya manevra yapması daha zordur, ancak daha az taşı varsa kuşatmadan çıkarak tekrar serbest kalabilir.
  • Rakibinden daha az taşın vardır. Eğer rakibinden daha fazla taşın varsa ancak avantajlar eşitse taş almaya başla. Yeni saldırı hatları açarsın.
  • Duble piyon yapacaksındır. Duble piyon, bir piyonun diğerinin önünde olmasıdır. Bu, her ikisini de hem daha az kullanışlı hâle getirir hem de tahtanın senin tarafını tıkar. Ancak, eşit bir taş değişiminin yan etkisi olarak rakibine duble piyon yaptırabilirsen bu, yararlı bir hamle olabilir.[10]
  • Bir fili bir at için takas ediyorsundur. Genelde filler atlardan daha iyidir. Yine de bunun birçok istisnası var, bu yüzden durumu dikkate almalısın.
 3. 3
  Her seferinde 5-6 hamle ilerisini geliştir. Demesi kolay, fakat satranç oyunlarını bir süreklilik içerisinde kazanmak için uzun vadeli düşünmen gerekir. Hareket ettirdiğin her taşta aklında üç ortak amaç olmalıdır. Bu noktaları aklında tutarsan oyunu kazanmak için çok hareketli planları kolayca doğaçlamaya başlayabileceğini göreceksin:
  • Erkenden ve sık sık birden fazla taş (kale, at, vezir, fil) ilerlet. Seçeneklerini artırmak için onları başlangıç karelerinden çıkar.
  • Merkezi kontrol et. Tahtanın merkezi aksiyonun olduğu yerdir.
  • Şahı koru. Dünyadaki en iyi saldırıya sahip olabilirsin fakat şahını açıkta bırakmak son dakikada kaybetmenin kesin yoludur.[11]
 4. 4
  Acele etme ve avantajını ondan en iyi şekilde yararlanana kadar koru. Satranç hızla ilgilidir ve eğer ona sahipsen onu koruman gerekir. Rakibin sana tepki veriyorsa, taşları sık sık yoldan çekiyorsa ve bir saldırı yapamıyorsa acele etme ve onu hırpala. Eşit olduğun bir durumda kazanabilsen de, oyunu kaybedebileceğini de unutma. Bir karşı saldırıya açık hâle geleceksen hareket etme. Bunun yerine, rakibin savunmadaki taşlarını seç, tahtanın ortasının tam kontrolünü ele al ve gerçekten onun canını yakacak hamleyi yapana kadar bekle.
 5. 5
  Taşları açmaza sokmayı öğren. Açmaz, bir taşı, daha değerli bir taşı saldırıya açık bırakmadan hareket edemeyecek şekilde "kıstırmaktır". Bu pasif savaş türü, oyunu kontrol etmenin harika bir yoludur ve rakiplerine hükmetmene yardımcı olur. Bunu yapmak için bir taşın nereye hareket edebileceğine bak. Genellikle, sınırlı seçeneklere sahip taşlar en mantıklı seçimdir. Sonra, saldırıya geçmek yerine taşını, olası tüm hamlelerinde alabilecek şekilde konumlandırarak taşı bir süre için işe yaramaz hâle getir.
  • Açmaza sokulan taşın arkasındaki en kıymetli taşın şah olması durumuna mutlak açmaz denir. Açmazdaki taş hiç hareket edemez.
  • Açmaza sokulan taşın arkasındaki en kıymetli taşın şah haricinde bir taş olması durumuna göreceli açmaz denir. Açmazdaki taş ancak daha değerli bir taş pahasına hareket edebilir.
  • Bir taşın açmaza sokulmuş taşın arkasında olmamasına durumsal açmaz denir. Açmazdaki taş, bir kaynağı rakibe (taktik, saldırı vb.) açık bıraktığı için hareket edemez.
  • Feda etmek, rakibinin taşını almasına izin verdiğin zamandır. Tek bit yeniği, rakibinin taşını geri alabileceğini bilmektir. Alabilir de, almayabilir de; önemli olan kontrolün sende olmasıdır.[12]
 6. 6
  Çatal atmayı öğren. Çatal, bir taşın iki ya da daha fazla taşa saldırmasıdır.[13] Bir çatalı planlamak ve uygulamak, malzeme kazanmak ve avantaj elde etmek için harika bir yoldur. Örneğin, şah ve vezire çatal atarsan rakibin vezirinden vazgeçmekten başka seçeneği kalmayacaktır ve bu da sana normalde oyunu kazanman için yeterli olan bir avantaj sağlar. Çatal atmaya kalkışırken aşağıdaki hususları aklında bulundur:
  • Çatal en kolay atla yapılır çünkü alışılmışın dışındaki hareket şekli ona, başka taşların arkasına saklanmış birden fazla taşa saldırmaya olanak sağlar.
  • En değerli taşlara çatal atmaya çalış. Muhtemel en iyi çatal şah ve vezire atılan çataldır. Buna royal çatal denir.
  • Çatal, rakibini ona hemen tepki vermeye zorladığında en etkilidir; örneğin, vezire saldırmak veya şahı yerinden etmek gibi.
 7. 7
  Her hamleyi objektif olarak değerlendir. Tüm tahtaya bakman, sahip olduğun her olası hareketi değerlendirmen gerekir. Sırf mecbur olduğun için hamle yapma; her seferinde mümkün olan en iyi hareketi aramak için zaman ayır. İyi bir hareketin ne olduğu tamamen şartlara bağlıdır, ancak doğru olup olmadığını görmek için her hareketten önce kendine sorabileceğin birkaç soru var:
  • Daha önce olduğum yerden daha güvende miyim?
  • Bu taşı, şahı veya başka bir önemli taşı açıkta bırakıyor muyum?
  • Düşman, taşımı hızlı bir şekilde tehlikeye sokarak geri gelmeme ve sıramı "kaybetmeme" neden olabilir mi?
  • Bu hamle düşmanımı karşılık vermeye zorlayacak bir baskı altına sokuyor mu?[14]
 8. 8
  Rakibinin taşlarını bir birlik olarak çıkar. Merkezin kontrolünü elinde tutman, ama aynı zamanda bir birlik olarak da saldırman gerekir. Taşların bir orkestranın kısımları gibidir; her biri benzersiz bir amaca hizmet eder ancak en iyi birlikte çalışırlar. Rakibinin taşlarını temizleyerek, şaha arkasına saklanacak bir taş olmadan şah çekme şansın artar ve bunu destek olarak 2-3 birlik ile yaparak, malzeme avantajını korumanı sağlarsın.[15]
 9. 9
  Vezirini daima bir fil ya da kale ile koru. Bunun tahtadaki en güçlü taş olmasının bir nedeni var ve rakibin taşıyla (rakibin veziriyle bile olabilir) değiştirmek için nadiren iyi zamanlar vardır. Vezirin en becerikli saldırganındır ve bu şekilde kullanılması gerekir. Her zaman veziri koru ve destekle, çünkü çoğu oyuncu onu alt etmek için hemen hemen her taşı (kendi vezirleri dışında) feda eder.
  • Vezirler tam potansiyeline ancak destekle ulaşır. Çoğu oyuncu doğal olarak rakibin vezirini izler, bu yüzden vezirini, taşları kalelerinin, fillerinin ve atlarının hattına zorlamak için kullan.[16]
 10. 10
  Piyonlarınla fillerini kapatma. Filler uzun mesafeden saldırır ve tahtayı kontrol etmek için ikisini kullanmak, özellikle de oyunun başlarında çok önemlidir. Öğrenebileceğin birçok açılış stratejisi var, ancak genel amaç, yüksek değerli taşlarının serbestçe hareket edebilmesi için hızlı bir şekilde yer açmaktır.
  • Piyonlarını d4/d5 veya e4/e5'e taşımak, fillerinin önünü açar ve merkezdeki karelere sahip çıkmana yardımcı olur. Filleri erkenden çıkar ve kale ve veziri ilerletirken uzun menzillerini kendi yararına kullan.[17]
  Reklam

Kısım 3
Kısım 3 / 4:
İleri Düzey Bir Oyuncu Olarak Kazanmak

 1. 1
  Açılış hareketlerinden itibaren oyunun tamamını düşün. Bir satranç oyununun genellikle hepsi birbiriyle derinlemesine bağlantılı üç aşamadan oluştuğu düşünülür. En iyi satranç oyuncuları zihinlerinde her zaman 10-12 hamle ilerisini düşünür ve rakiplerinin hareketlerine bağlı olarak aynı anda 3-4 strateji geliştirirler. İlk aşamalarda yapılan hamlelerin ve değiştirilen taşların oyunun sonunu ciddi anlamda etkileyeceğini bilirler ve buna göre plan yaparlar.
  • Açılış: Burası oyunun gidişatını belirlediğin yerdir. İlk 4-5 hamlen çok sayıda taşı hızla ilerletir ve tahtanın merkezini ele geçirme savaşlarını başlatır. Hücuma geçebilir, onlara karşı savaşabilir veya savunmaya geçerek geride durabilir ve ilk hamleyi yapmalarını bekleyebilirsin.
  • Oyun Ortası: Bu kısım tamamen oyun sonunu oluşturmak için var. Taşları değiştirir, tahtanın ortasının kontrolünü ele geçirir ve istediğin zaman harekete geçirebileceğin 1-2 saldırı hattı kurarsın. Şimdi bir ödünleşme faydalı olabilir, ancak bir taşı kaybetmenin, oyunun sonunda kazanma şansını nasıl etkilediğini bilmelisin.
  • Oyun Sonu: Sadece birkaç taş kalır ve hepsi son derecede değerlidir. Oyun sonu en dramatik aşama gibidir fakat işin çoğu çoktan yapılmıştır; oyun ortasını "kazanan" ve sonunda en iyi malzemeyi elde eden oyuncu bunu mat ile tamamlayacaktır.
 2. 2
  Oyun sonunda atlar yerine filleri seç. Başlangıçta, filler ve atlar yaklaşık aynı güçtedir. Ancak oyun sonunda, atlar hâlâ yavaşken, filler çok daha boş bir tahtada hızla hareket edebilir. Taş değişimi yaparken bunu hatırla; fil kısa vadede pek yardımcı olmayabilir, ancak oyun sonunda değerli hâle gelecektir.
 3. 3
  Boş bir tahtada piyonlarının gücünden faydalan. Piyonlar işe yaramaz görünebilir, ancak oyunun sonuna doğru bunlar kritik taşlardır. Daha güçlü taşları destekleyebilirler, tahtada ilerleyerek baskı yapabilirler ve şahın için harika bir kalkan görevi görürler. Ancak, erkenden duble piyon (aynı dikey çizgide iki piyon) yapmaya başlarsan bu fayda kaybedilir. Piyonlarını birbirine yakın tut ve yatayda birbirlerini desteklemelerini sağla. Tahtada çok az taş kaldığında, piyonu vezire dönüştürmek için yukarı doğru bastırmak oyunu kazanmanı sağlayabilir.
  • Taş üstünlüğün olmadığında, piyonları değiş tokuş et ve beraberliğe git.
   • Taş üstünlüğü olarak gerideysen piyonları değiş tokuş et çünkü bu bir beraberlik şansını artırır. Eğer tüm piyonları değiş tokul edersen ve rakibinin sadece bir fili ya da atı varsa seni şah mat edemeyecektir.
   • Eğer öndeysen piyonları değil taşları değiş tokuş et. Eğer tüm taşları değiş tokuş edersen ve piyonlar açısından öndeysen bu vezirleştirme ve oyunu kazanma şansını artırır. Piyonlar oyun ilerledikçe daha değerli hâle gelir bu nedele onları saklaman iyi olur.
 4. 4
  Ne zaman beraberlik talep edeceğini bil. Taş üstünlüğün yoksa ve elinde kalan taşlarla mat yapma şansın olmadığını biliyorsan beraberlik talep etme zamanı gelmiştir. Rekabetçi satrançta, kazanma şansını ne zaman kaybettiğini fark etmen gerekir (bir şah, bir piyon ve belki 1-2 başka taşın kalmıştır, seni kaçmaya zorluyordur, vs.) ve bunun yerine beraberliği kabul etmen gerekir. İşler umutsuz görünse bile, kaybını azaltmanın ve beraberlik elde etmenin birkaç yolu vardır:
  • Sürekli Şah: Rakibi şah çekilme durumundan kaçınamayacağı bir konuma zorladığında oluşur. Esasında onu mat etmezsin; onu sadece şah çekilmedği fakat şah çekilmeyeceği bir yere hareket edemeyeceği bir pozisyonda tutarsın. Çoğunlukla şaha son bir atakla yapılır ve rakip hücum ile savunma arasında sıkışıp kalır.
  • Pata: Şah, şah çekilecek konumda değildir fakat her hareketi buna yol açacaktır. Bir oyuncu isteyerek şah çekilecek bir hamle yapamayacağı için oyun berabere biter.
  • Üç Konum Tekrarı: Eğer aynı pozisyon üç kez tekrarlanırsa bir oyuncu beraberlik talep edebilir.
 5. 5
  Elli hamle kuralı: Herhangi bir taş alınmadan ya da bir piyon oynatılmadan 50 hamle yapılırsa beraberlik talep edebilirsin.
  • Malzeme eksikliği. Kazanmanın fiziksel olarak imkânsız olduğu birkaç senaryo var:
   • Tahtada sadece iki şah vardır.
   • Bir şaha karşı şah ve fil vardır.
   • Bir şaha karşı şah ve at vardır.
   • Bir şaha karşı şah ve iki at vardır.[18]
 6. 6
  Boş zamanlarında bazı satranç problemlerine çalış. Bir rakiple karşılaşmadan satranç becerilerini oldukça geliştirebilirsin. Satranç problemleri, senden sadece 1 veya 2 hamle ile mat etmeni isteyen örnek tahtalardır. Bunların yüzlercesine kitaplardan çalışabilir, bunları bir bilgisayara karşı oynayabilir veya internet üzerinden pratik yapabilir ve zamanla harika taş pozisyonlarını ve hiç beklenmedik sinsi saldırı çeşitlerini öğrenmeye başlarsın. Tahtadaki durumu asla tam olarak göremeyecek olsan da, satranç problemleri tüm potansiyel saldırı açılarını ve taşları en iyi şekilde nasıl kuracağını görme yeteneğini geliştirir.[19]
  • Problem setlerini internetten ara veya hepsinde alıştırma problemleri olacağından, kütüphanede satranç stratejisi ile ilgili bir kitaplara bak.
  Reklam

Kısım 4
Kısım 4 / 4:
Uzman Bir Oyuncu Olarak Kazanmak

 1. 1
  Saldırmayı öğren. Kulağa ne kadar garip gelse de, saldırı daha fazla oyun kazanmak için harika bir yoldur. Rakibin üzerinde devasa etkisi vardır ve onu gergin hissettirebilir.
  • Rakibinin hatalarını bulmaya çalış. Eğer rakibinin bir hata yaptığını düşünüyorsan saldırıyı başlat. Yine de, bir uyarısız erken bir saldırı başlatma, çünkü bu, oyunu kaybetmene sebep olabilir.
  • Onun taşlarına saldır, pozisyon aç ve her hamlende saldırmaya çalış. Bu, alıştırma yaptıkça kolaylaşacaktır.
  • Eğer başka saldırı hamlesi kalmadıysa pozisyonlarını geliştir ve sonraki hamlelerde tekrar saldır.
 2. 2
  Rakibinin kafasını karıştır. Eğer rakibinin kafası karışırsa hüsrana uğrayarak hiçbir şeyin işe yaramayacağını düşünür. Bunu yapmanın birçok yolu var:
  • Beklenmedik bir hamle yap. Örneğin, eğer rakibin belirli bir hamle yapmanı umuyorsa onun yerine başka bir şeyin yapılıp yapılamayacağına bak. Tabii ki, kötü bir hamle yapma ama iyi, beklenmedik hamleler ara.
  • Durumu zorlaştır. Gerilimi artır, taşları değiştirme ve daha fazla taş teması yapmaya çalış. Bu kafanı karıştırabilecek olsa da, zamanla doğal bir hâl alacak ve oyunları kazanacaksın.
 3. 3
  Oyun sonunda ve oyun ortasının sonlarına doğru kullanmak için 2 zayıflık prensibini öğren. Bu, tahtanın zıt taraflarındaki 2 zayıflığa saldırdığın zamandır. Örneğin, bir tarafta zayıf bir piyona saldırabilir ve diğer tarafta geçen bir piyonu destekleyebilirsin.
  • Eğer hiç zayıflık yoksa üretmelisin. Bir piyon molası (kendi piyonlarını kullanarak düşmanın piyonuyla temas kurmak) ile başla ve rakibinin ne yapacağını öngörmeye çalış.
  • Taşlarının birbirine destek sağladığından emin ol.
 4. 4
  Rakibinin planlarını önle. Bu teknik birçok kitapta bulunabilir ve usta seviyesindeki oyuncuları yenmek için bir klasiktir. Buna profilaktik hamle denir.[20]
  • Rakibinin planlarını önlemek için önce planını öğren. Onun yerinde olsan hangi taşı oynayacağını düşün.
  • Onun için iyi bir plan bulduktan sonra bunu önlemenin bir yolunu bul. Bunu yaparken mümkün olduğunca aktif ol. Tamamen savunma moduna geçme.
 5. 5
  Zaman zaman temel prensipleri, kuralları ve yöntemleri gözden geçir. Bazen, ileri seviye tekniklerde tıkanıp kalmak başlangıçta öğrendiğin en önemli satranç bilgilerini unutabilmene sebep olabilir.
  • Satranç dersleri sırasında notlar al. Daha sonra ders sırasında öğrendiğin şeyleri gözden geçirebilirsin.
 6. 6
  Seni eğitmesi için üst düzey veya seçkin bir koç bul. İleri seviye bir oyuncu isen üst düzey bir koç bulmak hayati önem taşır. Üst düzey koçlar olarak büyük ve uluslararası ustaları tercih et. Çok deneyimli birini bulmaya çalış.
  • Koçunu dinle. Koçunun söylediği taktikleri uygula. Onlar bu alanda deneyimlidir ve işin doğrusunu bilir.
  Reklam

İpuçları

 • Kazanamamak normaldir. Profesyonel olmak çok ama çok çalışma gerektirir.
 • 'Boştaki' taşları almadan önce kontrol et. Rakibin daha güçlü taşını elde etmek için taşı feda ediyor veya ilerlemek için dikkatini dağıtmaya çalışıyor olabilir.
 • Malzemeye fazla yapışma. Malzeme avantajına sahip olmak önemli olsa da, her satranç oyunu farklıdır. Belirli pozisyonlarda, değerli bir taşı kaybetmek veya daha yüksek değerli bir taşı, hatta bir veziri daha düşük bir taşla değiştirmek yapılacak doğru şey olabilir. Oyun, rakibinden daha fazla taş alarak değil mat yaparak kazanılır.
 • Nasıl hareket edeceğin konusunda sana ipuçları verecek belirli oyunları internet üzerinden oynayabilirsin. Rekabetçi oyunlarda bu ipuçlarına dikkat etmek çok değerlidir.
 • Gruplar hâlinde ilerle. Eğer atağa kalkmak zorundaysan yeniden gruplanmak için bir planın olsun.
 • Hazır olduğunda turnuvalara ya da satranç kulüplerine katıl. Bu, becerini geliştirmeni ve resmî olarak satranç kuvvet derecesi kazanmanı sağlar.
Reklam

Uyarılar

 • Çoban matı gibi ucuz numaralardan kaçın. Eğer rakibin bu numaraları biliyorsa kaybetme şansın yüksektir.
 • Vezirin tahtadaki en kıymetli taşın olduğu için ona çok dikkat et. Ne yaptığını bilmiyorsan ve vezir takasını dikkatli bir şekilde değerlendirmediysen saldırıya uğrama veya yakalanma riskine girme.
 • Başlarken, çok fazla açılış teorisi öğrenme, sadece ilk birkaç hareketi öğrenmen yeterli. Önce taktiklere ve oyun sonlarına, ardından açılışlara çalışmak en iyisidir. Sadece satranç kuvvet derecen 1700 civarındayken açılış teorisini öğrenmen gerekir.
Reklam

İhtiyacın Olan Şeyler

 • Oynayacak rakip veya bilgisayar programı
 • Satranç tahtası ve taşları
 • İsteğe bağlı:
  • Becerilerini bilemene yardımcı olacak internet üzerinden veya birebir ders
  • İnternet üzerinden, indirilebilir veya ön ayarlı satranç programı
  • Ulusal veya uluslararası satranç üyeliği
  • Antrenman yapmak için satranç kulübü
  • Satranç kitapları

Bununla İlgili wikiHow'lar

Altının Gerçek Olup Olmadığı Nasıl AnlaşılırAltının Gerçek Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?
Kilitli Kapı Nasıl Açılır?
Havalı Bir İmza Nasıl AtılırHavalı Bir İmza Nasıl Atılır?
Solitaire Nasıl Oynanır?
Ölmekte Olan bir Japon Balığı Nasıl KurtarılırÖlmekte Olan bir Japon Balığı Nasıl Kurtarılır?
Kayıp Eşyalar Nasıl BulunurKayıp Eşyalar Nasıl Bulunur?
Nasıl SaklanılırNasıl Saklanılır?
Kolay Kart Numaraları Nasıl YapılırKolay Kart Numaraları Nasıl Yapılır?
Kumaşlardaki Baskı Nasıl ÇıkarılırKumaşlardaki Baskı Nasıl Çıkarılır?
Kâğıttan Gemi Nasıl Yapılır?
Dama Nasıl OynanırDama Nasıl Oynanır?
Satranç Nasıl OynanırSatranç Nasıl Oynanır?
Sigara Nasıl Sarılır?
Parmaklarınla Islık Nasıl ÇalınırParmaklarınla Islık Nasıl Çalınır?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

Sahaj Grover
Ortak yazarlar :
Satranç Ustası
Bu makaledeki ortak yazarlar Sahaj Grover. Sahaj Grover bir Satranç Ustası, Dünya Şampiyonu ve Usta unvanını 16 yaşında elde etmiş bir Koç’tur. World Junior Bronz Madalyası Sahibi, World U10 Şampiyonu, South African Open 2017 ve 2018 Şampiyonu ve Arnold Classic 2018 ve 2019 Galibi’dir. Bu makale 4.974 defa görüntülenmiştir.
Kategoriler: Hobi ve Beceriler
Bu sayfaya 4.974 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam