İnternet üzerinden başka bir bilgisayara bağlanıyorsan muhtemelen verilerini güvende tutmak istersin. SSH bunu yapmanın bir yoludur. Bunu yapmak için, bilgisayarında SSH'ı düzgün bir şekilde kurman ve ardından sunucunla şifrelenmiş bir bağlantı oluşturman gerekir. Bağlantının güvenli olması için, bağlantının her iki ucunda da SSH'ın etkin olması gerektiğini unutma. Bağlantının olabildiğince güvenli olduğundan emin olmak için bu kılavuzu takip et.

Kısım 1
Kısım 1 / 3:
İlk Kez Bağlanma

 1. 1
  SSH yükle. Windows için bir SSH istemci programı indirip kurman gerekir. Bunlardan en popüler olanı, geliştiricisinin web sitesinden ücretsiz olarak edinilebilen Cygwin'dir. Bunu, diğer programlar gibi indirip yükle. Bir başka popüler ücretsiz program PuTTY'dir.
  • Cygwin kurulumu sırasında, Net bölümünden OpenSSH kurmayı seçmelisin.
  • Linux ve Mac OS X, sistemde zaten yüklü olan SSH ile birlikte gelir. Bunun nedeni SSH'ın bir UNIX sistemi olması ve Linux ve OS X'in UNIX'ten türetilmiş olmasıdır.
  • Eğer Anniversary Update (Windows 10'un yayınlanan ilk büyük güncellemesi) uygulanmış bir Windows 10'un varsa önceden yüklenmiş SSH ile birlikte gelen, Linux için Windows Alt Sistemi yükleyebilirsin.
 2. 2
  SSH'ı çalıştır. Windows 10'da Cygwin tarafından kurulan terminal programını veya Windows üzerine kurulan Ubuntu Bash'i, OS X ya da Linux'te ise Terminal uygulamasını aç. SSH, diğer bilgisayarlarla etkileşim kurmak için terminal arayüzünü kullanır. SSH’ın grafiksel arayüzü yoktur, bu nedenle komutları rahatça yazabiliyor olman gerekecek.
 3. 3
  Bağlantıyı test et. Güvenli anahtarlar oluşturmaya ve dosyaları taşımaya başlamadan önce, SSH'ın bilgisayarında ve bağlandığın sistemde doğru yapılandırıldığını test etmen iyi olur. <kullanıcıadı> yerine uzak bilgisayardaki kullanıcı adını ve <uzakbilgisayar> yerine uzak bilgisayar veya sunucunun adresini yazarak aşağıdaki komutu gir:
  • $ ssh <kullanıcıadı>@<uzakbilgisayar>
  • Eğer bir port (bağlantı noktası) belirtmek istiyorsan komuta -p 0000 ekle (0000 yerine istediğin bağlantı noktası numarasını gir).
  • Bağlantı kurulduktan sonra şifren istenecektir. Şifreni yazarken imlecin hareketini veya herhangi bir karakter girişi görmeyeceksin.
  • Eğer bu adım başarısız olursa SSH bilgisayarında yanlış yapılandırılmış veya uzaktaki bilgisayar SSH bağlantılarını kabul etmiyor anlamına gelir.
  Reklam

Kısım 2
Kısım 2 / 3:
Temel Komutları Öğrenme

 1. 1
  SSH kabuğunda gezin. Uzak bilgisayara ilk kez bağlandığında bulunduğun yer HOME (ev) dizini olmalı. Dizin yapısında gezinmek için cd komutunu kullan:[1]
  • cd .. komutu seni bir üst dizine taşır.
  • cd <dizinadı> komutu seni <dizinadı> içerisinde belirtilen alt dizine taşır.
  • cd /ev/dizin/dosyayolu/ komutu seni root (home) dizininden belirtilen dizine taşır.
  • cd ~ komutu seni HOME (ev) dizinine geri döndürür.
 2. 2
  Bulunduğun dizinin içeriğini kontrol et. Bulunduğun yerdeki dosya ve klasörleri görmek için ls komutunu kullan:[2]
  • ls komutu bulunduğun dizindeki tüm dosya ve klasörleri listeler.
  • ls –l komutu dizinin içeriğini boyut, izinler ve tarih gibi ek bilgilerle birlikte listeler.
  • ls-a komutu gizli dosya ve klasörleri de içeren tüm içeriği listeler.
 3. 3
  Bulunduğun yerdeki dosyaları uzak bilgisayara kopyala. Eğer bulunduğun bilgisayardaki dosyaları uzaktan eriştiğin bilgisayara kopyalaman gerekiyorsa bunu yapmak için scp komutunu kullanabilirsin:
  • scp /yereldizin/ornek1.txt <kullanıcıadı>@<uzakbilgisayar>:<dosyayolu> komutu, ornek1.txt dosyasını <dosyayolu> üzerine, yani uzak bilgisayardaki belirtilen dizine kopyalar (dosya isimlerinde Türkçe karakter olmadığından emin ol) . Dosyayı uzak bilgisayardaki root (kök) klasörüne kopyalamak için <dosyayolu>'nu boş bırakabilirsin.
  • scp <kullanıcıadı>@<uzakbilgisayar>:/ev/ornek1.txt ./ komutu, ornek1.txt dosyasını uzak bilgisayarın ev dizininden yerel bilgisayarında bulunduğun dizine kopyalar.
 4. 4
  Kabuk içinde dosya kopyala. Aynı dizinde veya seçtiğin herhangi bir dizinde dosyaların kopyalarını oluşturmak için cp komutunu kullanabilirsin:
  • cp ornek1.txt ornek2.txt komutu ornek1.txt dosyasının bir kopyasını ornek2.txt adıyla aynı lokasyonda oluşturur.
  • cp ornek1.txt <dizin>/ komutu ornek1.txt dosyasının bir kopyasını <dizin> ile belirtilen lokasyonda oluşturur.
 5. 5
  Dosyaları taşı ve yeniden adlandır. Eğer bir dosyanın adını değiştirmek ya da onu başka bir yere kopyalamadan taşımak istersen mv komutunu kullanabilirsin:
  • mv ornek1.txt ornek2.txt komutu ornek1.txt dosyasının adını ornek2.txt olarak değiştirir. Dosya bulunduğu yerde kalır.
  • mv dizin1 dizin2 komutu dizin1 dizininin adını dizin2 olarak değiştirir. Dizinin içeriği değişmeden kalır.
  • mv ornek1.txt dizin1/ komutu ornek1.txt dosyasını dizin1 dizinine taşır.
  • mv ornek1.txt dizin1/ornek2.txt komutu ornek1.txt dosyasını dizin1 dizinine taşır ve ornek2.txt olarak yeniden adlandırır.
 6. 6
  Dosya ve dizinleri sil. Eğer bağlandığın bilgisayarda herhangi bir şeyi silmen gerekirse rm komutunu kullanabilirsin:
  • rm ornek1.txt komutu ornek1.txt dosyasını siler.
  • rm –I ornek1.txt komutu ornek1.txt dosyasını senden onay aldıktan sonra siler.
  • rm dizin1/ komutu dizin1 dizinini ve dizinin tüm içeriğini siler.
 7. 7
  Dosyalarının izinlerini değiştir. Dosyalarının okuma ve yazma yetkilerini chmod komutunu kullanarak değiştirebilirsin:
  • chmod u+w ornek1.txt komutu (u) kullanıcısı için write (yazma/değiştirme) iznini dosyaya ekler. Ayrıca, kullanıcı yerine grup izinleri için u yerine g, diğer tüm izinler için o değişkenini kullanabilirsin.
  • chmod g+r ornek1.txt komutu grup için read (okuma/erişim) iznini dosyaya ekler.
  • Sistemini çeşitli yönlerden güvenceye almak veya açmak için kullanabileceğin geniş bir izin listesi vardır.[3]
 8. 8
  Diğer muhtelif temel komutları öğren. Kabuk arayüzünde epeyce kullanacağın birkaç önemli komut daha var. Bunlar:
  • mkdir yenidizin komutu yenidizin adıyla yeni bir alt dizin yaratır.
  • pwd komutu bulunduğun dizinin lokasyonunu gösterir.
  • who komutu sisteme kimin giriş yaptığını gösterir.
  • pico yenidosya.txt veya vi yenidosya.txt yeni bir dosya yaratır ve dosya editörünü açar. Farklı sistemlerde farklı dosya editörleri yüklüdür. En yaygın olanları pico ve vi editörleridir. Eğer bilgisayarında farklı bir dosya editörü yüklüyse farklı komutlar kullanman gerekebilir.
 9. 9
  Herhangi bir komut hakkında detaylı bilgi edin. Eğer bir komutun ne yapacağından emin değilsen tüm olası kullanımlarını ve değişkenlerini öğrenmek için man komutunu kullanabilirsin:
  • man <komut> komutu, o komut hakkındaki bilgileri gösterir.
  • man –k <anahtarkelime> komutu, tüm man (kılavuz) sayfalarında belirttiğin anahtar kelimeyi arar.[4]
  Reklam

Kısım 3
Kısım 3 / 3:
Şifrelenmiş Anahtarlar Oluşturma

 1. 1
  SSH anahtarlarını oluştur. Bu anahtarlar, her defasında şifre girmeden uzak lokasyon bağlantısı kurmana olanak sağlar. Bu, parolanın ağ üzerinden iletilmesi gerekmeyeceğinden uzak bilgisayara bağlanmak için çok daha güvenli bir yoldur.
  • $ mkdir .ssh komutunu girerek bilgisayarında anahtar klasörü oluştur.
  • $ ssh-keygen –t rsa komutunu kullanarak herkese açık veya gizli anahtarlar oluştur.
  • Anahtarlar için bir parola oluşturmak isteyip istemediğin sorulacaktır; bu isteğe bağlıdır. Parola oluşturmak istemiyorsan Enter tuşuna bas. Bu, .ssh dizininde id_rsa ve id_rsa.pub olmak üzere iki anahtar oluşturacaktır.
  • Gizli anahtarının izinlerini değiştir. Gizli anahtarın yalnızca senin tarafından okunabilmesini sağlamak için $ chmod 600 .ssh/id_rsa komutunu gir.
 2. 2
  Herkese açık anahtarı uzak bilgisayara yerleştir. Anahtarların oluşturulduktan sonra, parola olmadan bağlanabilmen için herkese açık anahtarı uzak bilgisayara yerleştirmeye hazırsın demektir. Uygun kısımları daha önce açıklandığı gibi değiştirerek aşağıdaki komutu gir.
  • $ scp .ssh/id_rsa.pub <kullanıcıadı>@<uzakbilgisayar>:
  • Komutun sonuna iki nokta üst üste (:) eklediğinden emin ol.
  • Dosya aktarımı başlamadan önce şifreni girmen istenecek.
 3. 3
  Uzak bilgisayara herkese açık anahtarı yükle. Anahtarı uzak bilgisayara yerleştirdikten sonra, düzgün çalışması için yüklemen gerekir. İlk olarak, uzak bilgisayarda 3. Adım'da yaptığın gibi oturum aç.
  • Eğer yoksa şu komutla uzak bilgisayarda bir SSH klasörü oluştur: $ mkdir .ssh
  • Anahtarını yetkili anahtarlar dosyasına ekle. Aşağıdaki komutla bunu yaparken dosya henüz mevcut değilse oluşturulacaktır: $ cat id_rsa.pub >> .ssh/authorized_keys
  • Şu komutla, erişime izin vermek için SSH klasörünün izinlerini değiştir: $ chmod 700 .ssh
 4. 4
  Bağlantının çalışıp çalışmadığını kontrol et. Anahtar uzak bilgisayara yüklendikten sonra, parolanı girmen istenmeden bir bağlantı başlatabilmen gerekir. Bağlantıyı test etmek için aşağıdaki komutu gir: $ ssh <kullanıcıadı>@<uzakbilgisayar>
  • Eğer parola istenmeden bağlanırsan anahtarlar doğru yapılandırılmıştır.
  Reklam

Bununla İlgili wikiHow'lar

Birisinin Numaranı Whatsapp'ına Kaydettiği Nasıl AnlaşılırBirisinin Numaranı Whatsapp'ına Kaydettiği Nasıl Anlaşılır?
Snapchat Puanı Nasıl Hızlı ArttırılırSnapchat Puanı Nasıl Hızlı Arttırılır?
Resim Kullanarak Biri Kolayca Nasıl Araştırılır ve BulunurResim Kullanarak Biri Kolayca Nasıl Araştırılır ve Bulunur?
Grand Theft Auto (GTA) V'te Kız Arkadaş Nasıl BulunurGrand Theft Auto (GTA) V'te Kız Arkadaş Nasıl Bulunur?
Herhangi Bir Sitedeki Video Nasıl Ücretsiz İndirilirHerhangi Bir Sitedeki Video Nasıl Ücretsiz İndirilir?
Word'de Boş Bir Sayfa Nasıl KaldırılırWord'de Boş Bir Sayfa Nasıl Kaldırılır?
Numaranın Engellendiği Nasıl AnlaşılırNumaranın Engellendiği Nasıl Anlaşılır?
Nasıl Hack Yapıyormuşsun Gibi GörünülürNasıl Hack Yapıyormuşsun Gibi Görünülür?
iPhone'da Emoji Nasıl GüncelleniriPhone'da Emoji Nasıl Güncellenir?
SIM'den Telefon Numarası Nasıl ÖğrenilirSIM'den Telefon Numarası Nasıl Öğrenilir?
AirPod Pil Durumu Nasıl Kontrol EdilirAirPod Pil Durumu Nasıl Kontrol Edilir?
Akıllı Saat Android'le Nasıl EşleştirilirAkıllı Saat Android'le Nasıl Eşleştirilir?
Smart TV'ye Uygulama Nasıl EklenirSmart TV'ye Uygulama Nasıl Eklenir?
Android'de Güvenli Mod Nasıl KapatılırAndroid'de Güvenli Mod Nasıl Kapatılır?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow bir “wiki”dir. Bu, makalelerimizin çoğunun birden fazla yazar tarafından ortaklaşa yazıldığı anlamına gelir. Bu makaleyi oluşturmak için, zaman içinde makaleyi düzenlemek ve iyileştirmek üzere bazıları isimsiz, 25 kişi çalıştı.
Diğer dillerde
Bu sayfaya 950 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam