Yazılım öğrenmeye başlamak ister misin? Bilgisayar programlamaya girmek göz korkutucu olabilir ve öğrenmek için ders alman gerektiğini düşünebilirsin. Bu bazı diller için doğru olsa da, temellerini sadece bir iki günde kavrayabileceğin çeşitli programlama dilleri de yok değil. Python [1] bu dillerden biridir. Birkaç dakika içinde basit bir Python programını hazır ve çalışır hale getirebilirsin. Nasıl yapılacağını öğrenmek için aşağıdaki 1. Adım'dan başla.

Kısım 1 / 5:
Python’u Yükle (Windows)

 1. 1
  Windows sistemleri için Python'u indir. Windows Python yorumlayıcısı, Python internet sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir. İşletim sistemin için doğru sürümü indirdiğinden emin ol.
  • En son sürümü indirmelisin, ki bu yazı yazılırken 3.7.1 sürümü mevcuttu.
  • OS X ve Linux’te Python yüklü olarak gelir. Python ile ilgili herhangi bir yazılımı yüklemen gerekmeyecektir, ancak bir metin düzenleyicisi kurmak isteyebilirsin.
  • Çoğu Linux dağıtımları ve OS X sürümleri hâlâ Python 2.X kullanır. 2 ve 3 arasında birkaç küçük fark vardır, en dikkati çeken de "print" ifadesindeki değişikliklerdir. OS X veya Linux'a Python'un daha yeni bir sürümünü yüklemek istersen, dosyaları Python internet sitesinden indirebilirsin.
 2. 2
  Python yorumlayıcısını yükle. Çoğu kullanıcı herhangi bir ayar değiştirmeden yorumlayıcıyı kurabilir. Kullanılabilir modüller listesindeki son seçeneği etkinleştirerek Python'u Komut İstemi'ne entegre edebilirsin.[2]
 3. 3
  Bir metin düzenleyici kur. Not Defteri veya TextEdit'te Python programları oluşturabilsen de, özelleşmiş bir metin editörü kullanman kod okuma ve yazmanı daha da kolaylaştıracaktır. Notepad ++ (Windows), TextWrangler (Mac) veya JEdit (Herhangi bir sistem) gibi seçebileceğin çeşitli ücretsiz editörler bulunur.
 4. 4
  Kurulumunu test et. Komut İstemi'ni (Windows) veya Terminali (Mac/Linux) aç ve python yaz. Python yüklenecek ve sürüm numarası görüntülenecektir. >>> şeklinde gösterilen Python yorumlayıcısı komut istemine yönlendirilirsin.
  • print("Merhaba, Dünya!") yaz ve Enter tuşuna bas. Python komut satırının altında Merhaba, Dünya! metnini görmelisin.
  Reklam

Kısım 2 / 5:
Temel Kavramları Öğrenmek

 1. 1
  Python'un derlemeye ihtiyacı olmadığını bil. Python yorumlanmış bir dildir, bu da dosyada değişiklik yapar yapmaz programı çalıştırabileceğin anlamına gelir. Bu, yinelemeyi, değişiklik yapmayı ve sorun giderme programlarını diğer birçok dilden daha hızlı yapar.
  • Python öğrenmesi en kolay dillerden biridir ve sadece birkaç dakika içinde basit bir programı hazır ve çalışır hale getirebilirsin.
 2. 2
  Yorumlayıcıyı kurcala. Programına eklemek zorunda kalmadan kodu test etmek için yorumlayıcıyı kullanabilirsin. Bu, belirli komutların nasıl çalıştığını öğrenmek veya öylesine bir program yazmak için harikadır.
 3. 3
  Python'un nesneleri ve değişkenleri nasıl işlediğini öğren. Python nesneye yönelik bir dildir, yani programdaki her şey bir nesne olarak ele alınır. Ayrıca, programının başında değişkenleri bildirmen gerekmeyecektir (bunu istediğin zaman yapabilirsin) ve değişken türünü (tamsayı, dizi, vb.) belirtmen gerekmez.
  Reklam

Kısım 3 / 5:
Python Yorumlayıcısını Hesap Makinesi Olarak Kullanmak

Bazı temel hesap makinesi işlevlerini gerçekleştirmen, Python sözdizimini ve sayıların ve dizelerin ele alınış şeklini öğrenmene yardımcı olacaktır.

 1. 1
  Yorumlayıcıyı başlat. Komut İstemi’ni veya Terminali aç. İstemciye python yaz ve Enter tuşuna bas. Bu, Python yorumlayıcısını yükleyecek ve seni Python komut istemine (>>>) yönlendirecek.
  • Python'u komut istemine entegre etmediysen, yorumlayıcıyı çalıştırmak için Python dizinine gitmen gerekecektir.
 2. 2
  Temel aritmetik işlemleri yap. Python'u basit aritmetik yapmak için kolaylıkla kullanabilirsin. Hesap makinesi işlevlerinin nasıl kullanılacağı ile ilgili bazı örnekler için aşağıdaki kutuya bak. Not: # işareti Python kodundaki yorumları tanımlar ve yorumlayıcıdan geçmezler.
  >>> 3 + 7
  10
  >>> 100 - 10*3
  70
  >>> (100 - 10*3) / 2  # Bölüm her zaman bir gezer nokta (ondalık) sayı verecektir
  35.0
  >>> (100 - 10*3) // 2  # Taban bölümü (iki eğik çizgi) ondalık sonuç vermeyecektir
  35
  >>> 23 % 4  # Bu, bölümün kalanını hesaplar
  3
  >>> 17.53 * 2.67 / 4.1
  11.41587804878049
  
 3. 3
  Üstleri hesapla. Üstleri belirtmek için ** operatörünü kullanabilirsin. Python büyük sayıları hızlı bir şekilde hesaplayabilir. Örnekler için aşağıdaki kutuya bak.
  >>> 7 ** 2  # 7‘nin karesi
  49
  >>> 5 ** 7  # 5 üzeri 7
  78125
  
 4. 4
  Değişkenler oluştur ve bunları işlet. Temel cebirsel işlemleri gerçekleştirmek için Python'da değişkenler atayabilirsin. Bu, Python programlarında değişkenlerin nasıl atanacağına iyi bir giriş niteliğindedir. Değişkenler = işareti kullanılarak atanır. Örnekler için aşağıdaki kutuya bak.
  >>> a = 5
  >>> b = 4
  >>> a * b
  20
  >>> 20 * a // b
  25
  >>> b ** 2
  16
  >>> genislik= 10  # Değişkenler herhangi bir dizi olabilir
  >>> yukseklik = 5
  >>> genislik* yukseklik 
  50
  
 5. 5
  Yorumlayıcıyı kapat. Yorumlayıcıyı kullanmayı bitirdikten sonra, onu kapatabilir ve Ctrl+Z (Windows) veya Ctrl+D (Linux/Mac) tuşuna basarak komut istemine geri dönebilir ve ardından Enter düğmesine basabilirsin. Ayrıca quit() yazıp Enter tuşuna basabilirsin.
  Reklam

Kısım 4 / 5:
İlk Programını Oluşturmak

 1. 1
  Metin düzenleyicini aç. Programları oluşturma ve kaydetme ile ilgili temel bilgilere aşina olmanı ve daha sonra bunları yorumlayıcı aracılığıyla çalıştırmanı sağlayacak bir test programı oluşturabilirsin. Bu ayrıca yorumlayıcının doğru kurulduğunu test etmene de yardımcı olacaktır.
 2. 2
  Bir "print" ifadesi oluştur. "Print", Python'un temel işlevlerinden biridir ve bir program sırasında terminaldeki bilgileri görüntülemek için kullanılır. Not: "print", Python 2'den Python 3'e kadarki en büyük değişikliklerden biridir. Python 2'de, sadece "print" ve ardından görüntülenmesini istediğin şeyi yazman yeterliydi. Python 3'te "print" bir işlev haline geldi, bu nedenle görüntülenmesini istediğin şeyi "print()" şeklinde parantez içinde yazman gerekecek.
 3. 3
  İfadeni ekle. Bir programlama dilini test etmenin en yaygın yollarından biri, "Merhaba, Dünya!" metnini görüntülemektir. Bu metni tırnak işaretleri de dahil olmak üzere "print()" ifadesinin içine yerleştir:
  print("Hello, World!")
  
  • Diğer birçok dilden farklı olarak, bir satırın sonunu ; ile belirtmen gerekmez. Ayrıca, blokları belirtmek için küme parantezlerini ({}) kullanman gerekmeyecektir. Bunun yerine, satır başı yapmak bir bloğa neyin dahil olduğunu gösterecektir.
 4. 4
  Dosyayı kaydet. Metin editöründeki Dosya menüsünü tıkla ve Farklı Kaydet'i seç. Dosya adı kutusunun altındaki açılır menüde Python dosya türünü seç. Not Defteri (önerilmez) kullanıyorsan, "Tüm Dosyalar"ı seç ve dosya adının sonuna ".py" ekle.
  • Komut isteminde o yolu belirtmen gerektiğinden, dosyayı kolayca erişilebilecek bir yere kaydettiğinden emin ol.
  • Bu örnek için dosyayı "merhaba.py" olarak kaydet.
 5. 5
  Programı çalıştır. Komut İstemi’ni veya Terminali aç ve dosyanı kaydettiğin konuma git. Oraya geldiğinde, merhaba.py yazıp Enter tuşuna basarak dosyayı çalıştır. Komut isteminin altında görüntülenen Merhaba, Dünya! metnini görmelisin.
  • Python'u nasıl yüklediğine ve hangi sürüme sahip olduğuna bağlı olarak, programı çalıştırmak için python merhaba.py veya python3 merhaba.py yazman gerekebilir.
 6. 6
  Sık sık test et. Python ile ilgili harika şeylerden biri, yeni programlarını hemen test edebilmendir. Editörün açık iken aynı anda komut isteminin de açık olması iyi bir çalışma tarzı olur. Değişikliklerini editörüne kaydettiğinde, programı komut satırından hemen çalıştırarak hızlıca değişiklikleri test edebilirsin.
  Reklam

Kısım 5 / 5:
Gelişmiş Programlar Oluşturmak

 1. 1
  Temel akış kontrol ifadeleriyle denemeler yap. Akış kontrol ifadeleri, programın belirli koşullara göre ne yaptığını kontrol etmeni sağlar.[3] Bu ifadeler, Python programlamanın kalbidir ve girdi ve koşullara bağlı olarak farklı şeyler yapan programlar oluşturmanı sağlar. while ifadesi, başlamak için iyi bir seçimdir. Bu örnekte, Fibonacci dizisini 100'e kadar hesaplamak için while ifadesini kullanabilirsin:
  # Fibonacci dizisindeki her sayı
  # önceki iki sayının toplamıdır
  a, b = 0, 1
  while b < 100:
   print(b, end=' ')
   a, b = b, a+b
  
  • Dizi (while) b küçüktür (<) 100 olduğu sürece çalışır.
  • Çıktı 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 olacak
  • end=' ' komutu, her değeri ayrı bir satıra koymak yerine çıktıyı aynı satırda görüntüler.
  • Bu basit programda, Python'da karmaşık programlar oluşturmak için dikkat edilmesi gereken kritik birkaç husus vardır:
   • Paragraf başını unutma. :, aşağıdaki satırların paragraf başı olacağını ve bloğun bir parçası olduğunu belirtir. Yukarıdaki örnekte, print(b) ve a, b = b, a+b, while bloğunun bir parçasıdır. Programının çalışması için paragraf başının düzgün şekilde yapılması gereklidir.
   • Aynı satırda birden çok değişken tanımlanabilir. Yukarıdaki örnekte, a ve b ilk satırda tanımlanmıştır.
   • Bu programı doğrudan yorumlayıcıya giriyorsan, yorumlayıcının programın bittiğini anlaması için en sona boş bir satır eklemelisin.
 2. 2
  Programlar içinde fonksiyonlar oluştur. Daha sonra programda çağırabileceğin işlevler tanımlayabilirsin. Bu, özellikle daha büyük bir programın sınırları içinde birden fazla işlev kullanman gerektiğinde kullanışlıdır. Aşağıdaki örnekte, daha önce yazdığına benzer bir Fibonacci dizisini çağırmak için bir işlev oluşturabilirsin:[4]
  def fib(n):
   a, b = 0, 1
   while a < n:
   print(a, end=' ')
   a, b = b, a+b
   print()
  # Daha sonra programda, belirttiğin herhangi bir değer için
  # Fibonacci fonksiyonunu çağırabilirsin
  fib(1000)
  
  • Görüntülenecek sonuç şu olacak: 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987
 3. 3
  Daha karmaşık bir akış kontrol programı oluştur. Akış kontrol ifadeleri, programın çalışma şeklini değiştiren belirli koşulları ayarlamanı sağlar. Bu, özellikle kullanıcı girdisi ile uğraşırken önemlidir. Aşağıdaki örnekte, kullanıcının yaşını değerlendiren basit bir program oluşturmak için if, elif (else if) ve else kullanılacaktır.[5]
  age = int(input("Yaşını gir: "))
  
  if age <= 12:
   print("Çocuk olmak harika!")
  elif age in range(13, 20):
   print("Delikanlı olmuşsun!")
  else:
   print("Büyümek gerek")
  
  # Bu ifadelerden herhangi biri doğruysa
  # ilgili mesaj görüntülenecektir.
  # Her iki ifade de doğru değilse
  # "else" mesajı görüntülenir.
  
  • Bu program ayrıca çeşitli uygulamalar için paha biçilmez olacak birkaç önemli ifadeyi de ortaya koyar:
   • input() - Bu, kullanıcının klavyeden giriş yapmasını gerektirir. Kullanıcı parantez içinde yazılan mesajı görecektir. Bu örnekte, input() bir int() işlevi ile çevrelenmiştir ve bu, tüm girdilerin bir tamsayı olarak ele alınacağı anlamına gelir.
   • range() - Bu işlev çeşitli şekillerde kullanılabilir. Bu programda, sayının 13 ile 20 arasında bir sayı olup olmadığı kontrol edilmektedir. Aralığın sonu hesaplamaya katılmaz.
 4. 4
  Diğer koşullu ifadeleri öğren. Önceki örnek, girilen yaşın koşula uyup uymadığını belirlemek için "küçük eşit" (<=) sembolünü kullandı. Matematikteki koşullu ifadelerle aynıdır, ancak bunları yazmak biraz farklıdır:
  Koşullu İfadeler. [6]
  Meaning Symbol Python Symbol
  Küçüktür < <
  Büyüktür > >
  Küçük eşit <=
  Büyük eşit >=
  Eşittir = ==
  Eşit değildir !=
 5. 5
  Öğrenmeye devam et. Bunlar Python'un temelleri. Öğrenmesi en basit dillerden biri olsa da, detaya inmek istersen epey derin mevzular da bulunur. Öğrenmeye devam etmenin en iyi yolu, programlar oluşturmaya devam etmektir! Doğrudan yorumlayıcı içinde hızlıca sıfırdan program yazabildiğini ve değişiklikleri test etmenin programın komut satırından tekrar çalıştırılmak kadar basit olduğunu unutma.
  • Python programlama için "Yeni Başlayanlar İçin Python", "Python Cookbook" ve "Python Programming: An Introduction to Computer Science" dahil olmak üzere pek çok iyi kitap mevcut.
  • İnternet üzerinde çeşitli kaynaklar mevcut, ancak çoğu hâlâ Python 2.X'e yöneliktir. Sağladıkları örneklere yönelik ayarlamalar yapman gerekebilir.
  • Birçok okulda Python dersleri veriliyor. Çoğu zaman Python, öğrenmesi daha kolay dillerden biri olduğu için giriş sınıflarında öğretilir.
  Reklam

İpuçları

 • Python, daha basit bilgisayar dillerinden biridir, ancak yine de öğrenmek için biraz özverili olmak gerekir. Ayrıca Python matematik odaklı olduğu için, temel cebir anlayışına sahip olmana da yardımcı olur.

Reklam

Bununla İlgili wikiHow'lar

wikiHow

Snapchat Puanı Nasıl Hızlı Arttırılır?

wikiHow

Gizli Arama Nasıl Yapılır?

wikiHow

Android'de Spotify Çalma Listeni Kimin Takip Ettiği Nasıl Görülür?

wikiHow

Birisinin Numaranı Whatsapp'ına Kaydettiği Nasıl Anlaşılır?

wikiHow

Smart TV'ye Uygulama Nasıl Eklenir?

wikiHow

Android'de Telegram Hesabı Nasıl Silinir?

wikiHow

Akıllı Saat Android'le Nasıl Eşleştirilir?

wikiHow

Android'de Güvenli Mod Nasıl Kapatılır?

wikiHow

Resim Kullanarak Biri Kolayca Nasıl Araştırılır ve Bulunur?

wikiHow

Bilgisayarın Bluetooth Özelliği Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

wikiHow

Word'de Boş Bir Sayfa Nasıl Kaldırılır?

wikiHow

Windows Ürün Anahtarı Nasıl Bulunur?

wikiHow

Samsung Galaxy Cihazlarda Ekran Yansıtma Nasıl Etkinleştirilir?

wikiHow

Instagram'da Resimlere Müzik Nasıl Eklenir?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow bir “wiki”dir. Bu, makalelerimizin çoğunun birden fazla yazar tarafından ortaklaşa yazıldığı anlamına gelir. Bu makaleyi oluşturmak için, zaman içinde makaleyi düzenlemek ve iyileştirmek üzere bazıları isimsiz, 51 kişi çalıştı. Bu makale 6.198 defa görüntülenmiştir.
Bu sayfaya 6.198 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam