Bir pusula doğada hayatta kalmak için zaruri bir araçtır. Gezineceğin alanın topoğrafik bir haritası ile birlikte bir pusulanın nasıl kullanılacağını bilirsen asla kaybolmazsın. Pusulanın temel parçalarını öğrenebilir, yön tayinini kesin bir şekilde yapabilir ve basit birkaç adımla gerekli yön bulma becerini geliştirmeye başlayabilirsin. Pusula kullanmayı öğrenmeye başlamak için Adım 1’e geç.

Kısım 1 / 3:
Temel Bilgileri Öğrenmek

 1. 1
  Pusulanın temel düzenini anla. Pusula tasarımları farklı olsa da, tüm pusulalarda kendini Dünyanın manyetik alanına yönelten manyetik bir iğne bulunur. Saha pusulası -bazen standart plaka pusula da denir- mümkün olan en kısa sürede aşina olman gereken aşağıdaki basit bileşenleri içerir:[1]
  • Taban plakası pusulanın gömülü olduğu şeffaf, plastik plakadır.
  • Hareket yönü oku pusuladan ileriyi gösteren oktur.
  • Pusula gövdesi manyetik pusula iğnesini barındıran şeffaf, plastik dairedir.
  • Derece kadranı, pusula gövdesinde tüm 360 dereceyi gösteren, pusulayı çevreleyen, çevrilebilen bir kadrandır.
  • Manyetik iğne pusula gövdesi içinde dönen iğnedir.
  • Yönlendirme oku pusula gövdesi içindeki manyetik olmayan oktur.
  • Yönlendirme çizgileri pusula gövdesindeki yönlendirme okuna paralel çizgilerdir.
 2. 2
  Pusulayı doğru şekilde tut. Pusulayı avuç içine düz bir şekilde yerleştir ve avuç içini göğsünün önünde tut. Seyahat ederken pusulanın doğru tutuluş şekli budur.[2] Eğer bir haritaya bakıyorsan haritayı düz bir yüzeye koy ve daha doğru bir okuma elde etmek için pusulayı haritanın üzerine yerleştir.
 3. 3
  Nereye dönük olduğunu bul. Kendini hızlı bir şekilde yönlendirmek için mevcut durumda hangi yöne dönük olduğunu veya hangi yönde gittiğini bulmak yararlı olacaktır. Manyetik iğneye bak. Eğer kuzeye dönük değilsen başka bir yöne dönmelidir.
  • Yönlendirme oku manyetik okla bir hizada olup ikisi de kuzeyi gösterene kadar derece kadranını döndür ve ardından hareket yönü okuna bakarak döndüğün yönü bul. Eğer hareket yönü oku N ve E arasında ise kuzeydoğuya bakıyorsun demektir.
  • Hareket yönü okunun derece kadranıyla kesiştiği noktayı bul. Daha doğru bir okuma elde etmek için pusula üzerindeki derece işaretlerine yakından bak. Eğer 23’te kesişiyorsa 23 derece kuzeydoğuya dönüksün demektir.
 4. 4
  "Gerçek" kuzey ile "manyetik" kuzey arasındaki farkı öğren. İki çeşit "kuzey" olması kafa karıştırıcı gözükebilir fakat bu, kolayca öğrenebileceğin bir farktır ve pusulayı düzgün kullanmak için öğrenilmesi gereken önemli bir bilgidir.[3]
  • Gerçek kuzey ya da harita kuzeyi haritada tüm boylamların Kuzey Kutbu'nda birleştiği noktayı ifade eder. Tüm haritalar aynı şekilde tasarlanır; gerçek kuzey haritanın en üstünde gösterilir. Ne yazık ki, manyetik alandaki ufak değişimler nedeniyle pusulan gerçek kuzeyi değil manyetik kuzeyi gösterecektir.
  • Manyetik kuzey manyetik alanın eğikliğini ifade eder; eğiklik Dünya ekseninden yaklaşık on bir derecedir. Bu nedenle gerçek kuzey ve manyetik kuzey arasındaki fark bazı yerlerde 20 dereceye ulaşıyor. Dünya yüzeyinde nerede olduğuna bağlı olarak doğru bir okuma elde etmek için manyetik değişimi hesaba katman gerekecektir.
  • Fark önemsiz görünse de bir kilometrelik bir mesafede bir derecelik sapma, hedefi yaklaşık 20 metre şaşırtır. 10 ya da 20 kilometrede bunun ne kadar olacağını düşün. Sapmayı hesaba katarak dengelemek önemlidir.
 5. 5
  Sapmayı düzeltmeyi öğren. Sapma, dünyanın manyetik alanından kaynaklanan, bir noktadaki harita kuzeyi ile manyetik kuzey arasındaki farkı ifade eder.[4] Pusula kullanımını daha da kolaylaştırmak için -konum açısını harita ya da pusuladan almana ve doğu ya da batı sapması olan bir bölgede olmana bağlı olarak- sapma miktarını derece cinsinden konum açısına ekleyerek veya çıkartarak sapmayı düzeltebilirsin.
  • ABD’de, sıfır sapma hattı hafif köşegen bir şekilde Alabama, Illinois ve Wisconsin üzerinden geçer.[5] Bu hattın doğusunda sapma batıya doğru yönelir, yani manyetik kuzey, Gerçek kuzeyin birkaç derece batısındadır. Bu hattın batısı için tam dersi doğrudur. Seyahat edeceğin bölgedeki sapma açısını öğrenirsen bunu telafi edebilirsin.[6]
  • Diyelim ki, batı sapması olan bir bölgede konum açısı aldın. Haritanda doğru konum açısını bulmak için gerekli olan derece değerini ekleyeceksin. Doğu sapması olan bir alanda ise çıkaracaksın.
  Reklam

Kısım 2 / 3:
Pusulayı Kullanmak

 1. 1
  Hangi yönde gittiğini bulmak için konum açılarını bir araya getir. Ormanlık bir alanda ya da çayırda yürüyüş yapıyorsan istediğin yönde gittiğinden emin olmak için konum açılarını düzenli olarak kontrol etmek iyidir. Bunu yapmak için pusulayı hareket yönü okunu seyahat ettiğin yönü gösterene kadar hareket ettir ve seyahat etmeye devam et. Kuzeye gitmediğin sürece manyetik iğne başka bir yöne dönecektir.
  • Yönlendirme oku manyetik iğnenin kuzey ucuyla aynı hizaya gelene kadar derece kadranını çevir. Bir hizaya geldiklerinde, seyahat yönünün hangi yönde olduğunu gösterir.[7]
  • Sapmaya bağlı olarak, derece kadranını doğru derece değerinde sola veya sağa doğru çevirerek yerel manyetik sapmayı çıkart. Hareket yönü okunun derece kadranı ile nerede aynı hizaya geldiğine bak.
 2. 2
  Bu yönde hareket etmeye devam et. Bunu yapmak için pusulayı doğru şekilde tut; vücudunu manyetik iğnenin kuzey ucu yönelme iğnesi ile yeniden hizalanana kadar çevir ve hareket yönü okunu takip et. Pusulayı ihtiyaç duydukça kontrol et fakat derece kadranının mevcut konumunu bozmamaya dikkat et.
 3. 3
  Mesafedeki noktalara odaklan. Hareket yönü okunu doğru bir şekilde takip etmek için oka bak, ardından uzaktaki bir ağaç, telefon direği ya da başka belirli bir noktaya odaklan ve bunu kılavuz olarak kullan. Bir dağ gibi çok uzakta olan bir şeye odaklanma, çünkü fazla büyük nesneleri kılavuz noktası olarak kullanmak yeterince doğru olmaz. Kılavuz noktasına ulaştıktan sonra başka bir tane belirlemek için pusulana bak.
  • Eğer görüş kısıtlıysa ve uzaktaki herhangi bir nesneyi göremiyorsan yürüyüş ekibinden başka bir kişiyi kullan (mümkünse). Hareketsiz dur, ardından ona senden hareket yönü oku doğrultusunda uzaklaşmasını söyle. Yürürken yönünü düzeltmesi için ona seslen. Görüşün bittiği noktaya yaklaştığında ona yetişene kadar beklemesini söyle. Gerektiği kadar tekrar et.
 4. 4
  Hareket yönünü harita üzerine aktar. Haritanı yatay bir yüzeye yerleştir, ardından pusulayı yönlendirme oku harita üzerinde gerçek kuzeyi gösterecek şekilde haritanın üzerine yerleştir. Eğer haritadaki geçerli konumunu biliyorsan pusulayı, kenarı mevcut konumundan geçecek şekilde kaydır, ancak yönlendirme oku kuzeyi göstermeye devam etmelidir.[8]
  • Pusula kenarıyla mevcut konumundan geçecek şekilde bir çizgi çiz. Eğer bu yönde hareketi sürdürürsen mevcut konumundan gideceğin yol haritana çizdiğin çizgi boyunca olacaktır.
 5. 5
  Haritadan konum açısı almayı öğren. Bir yere varmak için hangi yönde hareket etmen gerektiğini bulmak için haritayı yatay bir yüzeye yerleştir ve pusulanı haritanın üzerine koy. Pusulanın kenarını cetvel gibi kullanarak pusulayı mevcut konumunla gitmeyi planladığın konum arasında bir hat oluşturacak şekilde yerleştir.[9]
  • Yönlendirme oku haritada gerçek kuzeyi gösterene kadar derece kadranını çevir. Böylece pusulanın yönlendirme çizgileri haritanın kuzey-güney çizgileriyle aynı hizaya gelecektir. Derece kadranı yerine geldiğinde haritayı kaldır.
  • Bu durumda, batı sapması olan bölgelere uygun derece değerini ekleyerek ve doğu sapması olan bölgelerde çıkartarak sapmayı düzeltebilirsin. Bu, konum açısını pusuladan ilk alırken yapacağın şeyin tam tersi olduğu için önemli bir ayrımdır.
 6. 6
  Yön tayini için yeni konum açısını kullan. Pusulayı, hareket yönü oku karşı tarafa bakacak şekilde yatay olarak önünde tut. Seni hedefine götürmesi için bu oku kullan. Manyetik iğnenin kuzey ucu yönlendirme okuyla aynı hizaya gelene kadar vücudunu çevirirsen haritadaki hedefe doğru şekilde yönlendirilirsin.
  Reklam

Kısım 3 / 3:
Kaybolduğunda Yönünü Bulmak

 1. 1
  Haritada görebileceğin ve bulabileceğin üç belirgin yer işareti seç. Pusula ile yapabileceğin en önemli ve fakat en zor ve en gelişmiş şeylerden biri de, haritadaki tam konumunu bilmediğinde nerede olduğunu bulmaktır. Haritanda görebileceğin belirgin yer işaretlerini -tercihen mümkün olduğunca görüş alanında yayılmış olmalı- bularak kendini yeniden yönlendirebilirsin.[10]
 2. 2
  Hareket yönü okunu ilk yer işaretine çevir. Yer işareti kuzeyinde değilse manyetik iğne bir tarafa doğru dönecektir. Yönlendirme oku manyetik iğnenin kuzey ucuyla aynı hizaya gelene kadar derece kadranını çevir. Bir hizaya geldiklerinde bu, hareket yönü okunun nereye işaret ettiğini sana gösterecektir.[11] Bulunduğun bölgeye bağlı olarak sapmayı düzelt.
 3. 3
  Yer işaretinin yönünü haritana aktar. Haritanı yatay bir yüzeye yerleştir ve ardından pusulayı yönlendirme oku gerçek kuzeyi gösterecek şekilde haritanın üzerine koy. Sonra, yönlendirme oku kuzeyi göstermeye devam ederken pusula kenarı haritadaki yer işaretinden geçecek şekilde pusulanı taşı.
 4. 4
  Konumunu üçgenle. Pusulanın kenarı ve yaklaşık konumun boyunca bir hat çiz. Bu, diğer iki yer işaretiyle bir üçgen oluşturarak konumunu bulmak için çizeceğin üç çizgiden ilkidir.[12]
  • Bu işlemi diğer iki yer işareti için tekrarla. İşin bittiğinde, haritanda üçgen oluşturan üç çizgin olacak. Konumun bu üçgenin içindedir ve üçgenin büyüklüğü konum açılarının doğruluğuna bağlıdır. Konum açıları daha doğru oldukça üçgenin boyutu küçülür. Daha fazla uygulama yaparak çizgilerin bir noktada kesişmesini sağlayabilirsin.
  Reklam

İpuçları

 • Pusulana güven. %99,9 oranında sana doğru yönü verecektir. Birçok manzara birbirine benzer, bu yüzden PUSULANA GÜVEN.
 • Azami hassasiyet için pusulayı gözüne doğru tut ve yer işaretlerini, kılavuz noktalarını vb. bulmak için hareket yönü okuna bak.
 • Taban levhasının kenarlarını her iki el arasında (başparmaklarınla L şekli oluşturarak) ve dirseklerini yanda tutarak pusulayı vücuduna dayayabilirsin. Hedefine bakacak şekilde ayakta dur, doğru karşıya bak ve kendini yöneldiğin nesne ile doğrult. Vücudundan uzayan hayali çizgi, pusulandan seyahat oku yönünde ilerleyecektir. Kıpırdamadan durmak için başparmaklarını (pusulanın ucunun dayandığı yer) karnına yaslayabilirsin. Bunu yaparken pusulaya yakın büyük bir çelik kemer tokası veya başka bir manyetik malzeme bulunmadığından emin ol.
 • Kesin konumunu bulmak için hemen yakınındaki özellikleri kullanmak genellikle daha kolaydır. Üçgenleme, gerçekten kaybolduğunda ya da çorak, özelliksiz bir arazide olduğunda daha faydalıdır.
 • Pusulanın uçları genellikle kırmızı ya da siyahla işaretlenir. Kuzey ucu genellikle N ile belirtilir. Bir sebepten ötürü kuzey ucu bu şekilde belirtilmemişse pusulanı güneşle bağlantılı bir şekilde kuzeye ya da güneye yönlendirerek hangi ucun kuzey olduğunu bulmaya çalış.
Reklam

Bununla İlgili wikiHow'lar

Konuşacak Bir Şey Olmadığında Sohbet Nasıl BaşlatılırKonuşacak Bir Şey Olmadığında Sohbet Nasıl Başlatılır?
Bir Kızla Sohbet Etmeye Nasıl BaşlanırBir Kızla Sohbet Etmeye Nasıl Başlanır?
Hoşlanılan Kızla Nasıl KonuşulurHoşlanılan Kızla Nasıl Konuşulur?
Hoşlanılan Kıza Nasıl Mesaj AtılırHoşlanılan Kıza Nasıl Mesaj Atılır?
Bir Üniversite Hocasına Nasıl E‐posta GönderilirBir Üniversite Hocasına Nasıl E‐posta Gönderilir?
Derece Radyana Nasıl DönüştürülürDerece Radyana Nasıl Dönüştürülür?
Nasıl Havalı OlunurNasıl Havalı Olunur?
Mililitre (mL) Gram'a (g) Nasıl DönüştürülürMililitre (mL) Gram'a (g) Nasıl Dönüştürülür?
Bir Kızla Mesajlaşma Nasıl BaşlatılırBir Kızla Mesajlaşma Nasıl Başlatılır?
"Teşekkür"e Nasıl Karşılık Verilir"Teşekkür"e Nasıl Karşılık Verilir?
Yüzde Artışı Nasıl HesaplanırYüzde Artışı Nasıl Hesaplanır?
Kısa Bir Hikaye Nasıl YazılırKısa Bir Hikaye Nasıl Yazılır?
Taslak Nasıl YazılırTaslak Nasıl Yazılır?
Kısa Bir Kendini Tanıtma Yazısı Nasıl YazılırKısa Bir Kendini Tanıtma Yazısı Nasıl Yazılır?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow bir “wiki”dir. Bu, makalelerimizin çoğunun birden fazla yazar tarafından ortaklaşa yazıldığı anlamına gelir. Bu makaleyi oluşturmak için, zaman içinde makaleyi düzenlemek ve iyileştirmek üzere bazıları isimsiz, 63 kişi çalıştı. Bu makale 31.484 defa görüntülenmiştir.
Kategoriler: Eğitim ve İletişim
Bu sayfaya 31.484 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam