Bir elementteki proton, nötron ve elektron sayısını bulmak göründüğü kadar zor değildir. Çoğu zaman cevabın bir kısmı periyodik tablodadır! Nereye bakacağını öğrendikten sonra proton, nötron ve elektron sayısını bulmak çok kolaydır.

Kısım 1
Kısım 1 / 2:
Proton, Elektron ve Nötronları Hesaplamak

 1. 1
  Bir periyodik tablo edin. Periyodik tablo, elementleri atomik yapılarına göre düzenleyen bir şemadır. Renk kodludur ve her bir elementi 1 veya 2 harfli özgün bir kısaltma ile belirtir. Bunun haricinde atom ağırlığı ve atom numarası bilgileri de yer alır.[1]
  • Periyodik tabloyu internette veya bir kimya kitabında bulabilirsin.
  • Normalde, sınavlarda bir periyodik tablo sağlanır.
 2. 2
  Elementini periyodik tabloda bul. Tablo, elementleri atom numarasına göre sıralar ve bunları üç ana gruba ayırır: metaller, ametaller ve yarı metaller (metaloidler). Diğer element grupları, alkali metaller, halojenler ve soy gazlardır.[2]
  • Grup (sütunlar) veya periyodu (satırlar) kullanmak, elementi tabloda bulmayı kolaylaştırabilir.
  • Ayrıca, başka bir özelliğini bilmiyorsan, tabloda elementin sembolünü arayabilirsin.
 3. 3
  Elementin atom numarasını bul. Atom numarası, element sembolünün üzerinde, karenin sol üst köşesinde bulunur. Atom numarası, tek bir atomunu oluşturan kaç proton olduğunu söyleyecektir.[3]
  • Örneğin; borun (B) atom numarası 5'tir, dolayısıyla 5 protonu vardır.
 4. 4
  Elektron sayısını belirle. Protonlar, bir atomun çekirdeğindeki +1'e eşit pozitif yüke sahip olan parçacıklardır. Elektronlar -1'e eşit olan negatif yüke sahip parçacıklardır. Bu nedenle, nötr durumdaki bir element aynı sayıda proton ve elektrona sahip olacaktır.
  • Örneğin, borun (B) atom numarası 5'tir, dolayısıyla 5 proton ve 5 elektronu vardır.
  • Ancak, eğer element negatif veya pozitif bir iyon içeriyorsa, protonlar ve elektronlar aynı olmayacaktır. Onları hesaplaman gerekecektir. İyon numarası, elementten sonra küçük bir üst simge olarak görünecektir.
 5. 5
  Elementin atom kütlesini ara. Nötron sayısını bulmak için önce atom kütlesini bulman gerekir. Bir elementin atom kütlesi (atom ağırlığı olarak da bilinir), bir elementin ağırlıklı ortalama atom kütlesidir.[4] Atom kütlesi element sembolünün altında bulunabilir.
  • Atom kütlesini en yakın tam sayıya yuvarladığından emin ol. Örneğin; borun atom kütlesi 10.811'dir, ancak atom kütlesini 11'e yuvarlayabilirsin.
 6. 6
  Atom numarasını atom kütlesinden çıkar. Nötron sayısını bulmak için, atom numarasını atom kütlesinden çıkarman gerekecektir. Atom numarasının daha önce belirlediğin proton sayısı ile aynı olduğunu unutma.[5]
  • Bor örneğimiz için, 11 (atom kütlesi) – 5 (atom numarası) = 6 nötron
  Reklam

Kısım 2
Kısım 2 / 2:
Elektronları Mevcut İyonlarla Hesaplamak

 1. 1
  Net yükü belirle. Bir iyonun net yükü element sembolünün sağ üst köşesinde görünecektir. Bir iyon, elektronların eklenmesi veya çıkarılmasından dolayı pozitif veya negatif yüke sahip bir atomdur.[6] Atomdaki protonların sayısı aynı kalsa da, elektronların sayısı bir iyonda değişmektedir.
  • Elektron negatif yüklü olduğundan, elektronları çıkardığında iyon pozitif olur. Daha fazla elektron eklediğinde iyon negatif olur.
  • Örneğin; N3- -3 yüke sahipken Ca2+ +2 yüke sahiptir.
  • Element sembolünün sağ üst köşesinde iyon numarası yoksa, bu hesaplamayı yapmak zorunda olmadığını unutma.
 2. 2
  Yükü atom numarasından çıkar. Bir iyon pozitif bir yüke sahip olduğunda, atom elektron kaybetmiştir. Kalan elektron sayısını hesaplamak için, fazla yük miktarını atom numarasından çıkar. Pozitif bir iyon durumunda, elektronlardan daha fazla proton vardır.
  • Örneğin; Ca2+ +2 yüke sahiptir, yani nötr durumundan 2 elektron kaybetmiştir. Kalsiyum’un atom numarası 20’dir, bu nedenle iyon 18 elektrona sahiptir.
 3. 3
  Yükü negatif iyonlar için yükü atom numarasına ekle. Bir iyon negatif bir yüke sahip olduğunda, atom elektron kazanmıştır. Mevcut elektronların toplam sayısını hesaplamak için, atom numarasına fazla yük miktarını eklemen yeterli. Negatif bir iyon durumunda, elektronlardan daha az proton vardır.
  • Örneğin; N3- -3 yüke sahiptir; bu nedenle, nötr durumuna kıyasla 3 elektron kazanmıştır. Nitrojenin atom numarası 7'dir, bu nedenle bu iyon 10 elektrona sahiptir.
  Reklam

Bununla İlgili wikiHow'lar

Konuşacak Bir Şey Olmadığında Sohbet Nasıl BaşlatılırKonuşacak Bir Şey Olmadığında Sohbet Nasıl Başlatılır?
Bir Kızla Sohbet Etmeye Nasıl BaşlanırBir Kızla Sohbet Etmeye Nasıl Başlanır?
Hoşlanılan Kıza Nasıl Mesaj AtılırHoşlanılan Kıza Nasıl Mesaj Atılır?
Hoşlanılan Kızla Nasıl KonuşulurHoşlanılan Kızla Nasıl Konuşulur?
Bir Kızla Mesajlaşma Nasıl BaşlatılırBir Kızla Mesajlaşma Nasıl Başlatılır?
Mililitre (mL) Gram'a (g) Nasıl DönüştürülürMililitre (mL) Gram'a (g) Nasıl Dönüştürülür?
Karekök x'in Türevi Nasıl AlınırKarekök x'in Türevi Nasıl Alınır?
Kendini Tanıtma Konuşması Nasıl YazılırKendini Tanıtma Konuşması Nasıl Yazılır?
"Teşekkür"e Nasıl Karşılık Verilir"Teşekkür"e Nasıl Karşılık Verilir?
Bir Üçgenin Alanı Nasıl HesaplanırBir Üçgenin Alanı Nasıl Hesaplanır?
Bir Dairenin Çapı Nasıl HesaplanırBir Dairenin Çapı Nasıl Hesaplanır?
İki Nokta Arasındaki Mesafe Nasıl Bulunurİki Nokta Arasındaki Mesafe Nasıl Bulunur?
Gelecekteki Kendine Mektup Nasıl YazılırGelecekteki Kendine Mektup Nasıl Yazılır?
Standart Sapma Nasıl HesaplanırStandart Sapma Nasıl Hesaplanır?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

Meredith Juncker, PhD
Ortak yazarlar :
Doktora Adayı, Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Bu makaledeki ortak yazarlar Meredith Juncker, PhD. Meredith Juncker Louisiana State Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi’nde Doktora Adayı’dır. Çalışmaları proteinler ve nörolojik dejeneratif hastalıklar üzerine yoğunlaşmıştır. Bu makale 184.460 defa görüntülenmiştir.
Kategoriler: Eğitim ve İletişim
Bu sayfaya 184.460 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam