Bir problem tanımı, bir işte karşılaşılan bir problemin ve problemin çözümüne yönelik çözüm önerisinin kısa ve öz açıklamasıdır. Problem tanımları bir meseleyi tanımlamanın ve kısa bir süre zarfında bir çözüm bildirmenin etkili bir yolu olabilir. Bir problem tanımı yazmadan önce problemi ve önerdiğin çözümü düşün ve onu gerçeklerle desteklemeye hazırlıklı ol!

Kısım 1
Kısım 1 / 2:
Kendi Problem Tanımını Yazmak

 1. 1
  "İdeal" gidişatı tanımla. Bir problem cümlesini yazmanın birçok farklı yolu vardır; bazı kaynaklar doğrudan problemin kendisine geçmeyi önerirken, diğerleri problemin (ve çözümünün) okuyucu için daha kolay anlaşılabilmesi için önce zemin oluşturacak bağlamı vermeyi önerir. Nasıl başlayacağından emin değilsen ikinci seçeneği tercih et. Her pratik yazının amaçlaması gereken bir şey özlü olmak olsa da, iyi anlaşılmak daha da önemlidir. İşlerin nasıl ilerlemesi gerektiğini açıklayarak başla. Probleminden bile bahsetmeden önce, problem olmasaydı işlerin nasıl olacağını birkaç cümle ile açıkla.
  • Örneğin, diyelim ki büyük bir havayolunda çalışıyorsun ve yolcuların uçağa biniş yaptığı yolun zaman ve kaynak açısından verimsiz olduğunu fark ettin. Bu durumda, problem tanımına, biniş sisteminin verimsiz olduğunu ve firmanın amaçlaması gereken ideal bir durumu açıklayarak başlayabilirsin, örneğin: "ABC Havayolları tarafından kullanılan biniş protokolleri, uçağın mümkün olan en kısa sürede kalkabilmesi için her bir uçuşun yolcusunu hızlı ve verimli bir şekilde uçağa almayı hedeflemelidir. Uçağa binme süreci, zaman verimliliği açısından optimize edilmeli ve aynı zamanda tüm yolcular tarafından kolayca anlaşılabilecek kadar basit olmalıdır."
 2. 2
  Problemini açıkla. Mucit Charles Kettering şöyle demiştir: "İyi ifade edilmiş bir problem, yarı çözülmüş bir problemdir.". Herhangi bir problem ifadesinin (en önemli hedef değilse de) en önemli hedeflerinden biri, okuyucuya yöneltilen problemi açık, basit ve anlaşılması kolay bir şekilde ifade etmektir.[1] Çözmeyi düşündüğün problemi kısa ve öz bir şekilde özetle; bu, meselenin hemen özüne iner ve problemdeki en önemli bilgiyi, en görünür olduğu yer olan üst tarafa yakın bir yerde konumlandırır. Eğer yukarıda önerildiği gibi "ideal" bir gidişata yeni başladıysan ideal vizyonun gerçekleşmesini engelleyen şeyin tanımladığın problem olduğunu göstermek için cümlene "Ancak,..." veya "Maalesef,..." gibi ifadelerle başlamak isteyebilirsin.
  • Yolcuları uçaklara almak için tipik "arkadan öne" oturma sisteminden daha hızlı ve daha verimli bir sistem geliştirdiğini düşündüğünü varsayalım. Bu durumda, "ABC Havayolunun mevcut yolcu biniş sistemi, şirketin zaman ve kaynaklarının verimsiz kullanılmasına neden olmaktadır. Mevcut biniş protokolleri çalışanların çalışma saatlerini boşa harcayarak şirketi daha az rekabetçi hâle getirmekte ve yavaş bir biniş sürecine sebep olarak olumsuz bir marka imajı yaratmaktadır." gibi birkaç cümle ile devam edebilirsin.
  • Sorunun önemini açıklamanda vurgulamaya çalış.[2]
 3. 3
  Probleminin finansal maliyetini açıkla. Problemini ifade ettikten hemen sonra, bunun neden önemli bir mesele olduğunu açıklaman gerekir; sonuçta, hiç kimsenin her küçük sorunu çözmeye çalışacak zamanı veya kaynağı yoktur. İş dünyasında en önemli nokta paradır, bu nedenle problemin şirket veya kuruluş üzerindeki finansal etkisini vurgulamaya çalışman gerekir. Örneğin, ele aldığın problem işletmenin daha fazla para kazanmasını engelliyor mu? İşletmeye etkin bir şekilde masraf oluyor mu? Marka imajına zarar veriyor ve dolaylı olarak işletmeye masraf oluyor mu? Problemin mali yükü konusunda kesin ve net ol; problemin maliyeti için tam bir tutar (veya iyi desteklenmiş bir tahmin) belirlemeye çalış.
  • Havayolu örneğimiz için, sorunun finansal maliyetini şu şekilde açıklamaya devam edebilirsin: "Mevcut biniş sisteminin verimsizliği, şirket için önemli bir mali yük teşkil etmektedir. Ortalama olarak, mevcut biniş sistemi her biniş seansı için yaklaşık dört dakika kaybettirmektedir ve tüm ABC uçuşlarında günde toplam 20 çalışma saati boşa harcanmaktadır. Bu, günde yaklaşık 4.000 ₺ veya yılda 146.000.000 ₺'lik bir kayıp anlamına geliyor.".
 4. 4
  İddialarını destekle. Problemin şirketine maliyeti ne olursa olsun, iddialarını makul kanıtlarla destekleyemezsen ciddiye alınmayabilirsin. Problemin ne kadar ciddi olduğuna dair belirli iddialarda bulunmaya başlar başlamaz, ifadelerini kanıtlarla desteklemeye başlaman gerekecektir. Bazı durumlarda bu, kendi araştırmandan, ilgili bir çalışma veya projeden gelen verilerden veya hatta muteber üçüncü taraf kaynaklardan olabilir.
  • Bazı kurumsal ve akademik durumlarda, problem tanımının metninde kanıtlarına açıkça atıfta bulunman gerekebilirken, diğer durumlarda ise alıntıların için sadece bir dipnot veya başka bir kısaltma biçimi kullanman yeterli olabilir. Emin değilsen patronundan veya öğretmeninden tavsiye iste.
  • Önceki adımda kullanılan cümleleri yeniden gözden geçirelim. Problemin maliyetini belirtiyor fakat bu maliyetin nasıl bulunduğunu açıklamıyorlar. Daha kapsamlı bir açıklama şöyle olabilir: "... Dahili performans izleme verilerine göre,[1] mevcut biniş sistemi ortalama olarak biniş seansı başına yaklaşık dört dakika kaybettiriyor ve bu da tüm ABC uçuşlarında günde toplam 20 çalışma saati kaybına neden oluyor. Terminal personeline ortalama olarak saatte 200 ₺ ödeniyor ve bu, günde yaklaşık 4.000 ₺ veya yılda 146.000.000 ₺ kayıp anlamına gelir." Dipnota dikkat et; gerçek bir problem tanımında bu, bahsedilen verileri içeren bir referansa veya eke karşılık gelir.
 5. 5
  Bir çözüm öner. Problemin ne olduğunu ve neden çok önemli olduğunu açıkladığında, bunun üstesinden gelme adına ne önerdiğini anlatmaya devam et.[3] Problemin ilk ifadesinde olduğu gibi, çözümüne ilişkin açıklaman da olabildiğince açık ve öz olacak şekilde yazılmalıdır. Büyük, önemli, somut kavramlara bağlı kal ve küçük ayrıntıları sonraya bırak; teklifinin ana metninde önerilen çözümün her küçük detayına değinmek için birçok fırsata sahip olacaksın.
  • Havayolu örneğimizde, verimsiz uçağa biniş uygulamaları problemine çözümümüz, keşfettiğin yeni bir sistemdir, bu nedenle küçük ayrıntılara girmeden bu yeni sistemi ana hatlarıyla kısaca açıklamalısın. "Kowlard İş Verimliliği Enstitüsü'nden Dr. Edward Right tarafından önerilen ve yolcuların uçağa arkadan öne değil yandan bindikleri değiştirilmiş bir biniş sistemini kullanarak, ABC Havayolları bu kayıp dört dakikanın önüne geçebilir." Daha sonra yeni sistemin temel fikrini açıklamaya devam edebilirsin, ancak bunu yapmak için bir veya iki cümleden fazlasını kullanma, çünkü analizinin "önemli kısmı" teklifin ana metninde yer alacaktır.
 6. 6
  Çözümün faydalarını açıkla. Tekrar edecek olursak, okuyucularına problem hakkında ne yapılması gerektiğini söylediğine göre, bu çözümün neden iyi bir fikir olduğunu açıklamak çok iyi bir fikirdir.[4] İşletmeler daima verimliliklerini artırmaya ve daha fazla para kazanmaya çalıştıkları için, öncelikle çözümünün finansal etkisine odaklanman gerekir; hangi giderleri azaltacağı, ne tür yeni gelir üreteceği vb. Artan müşteri memnuniyeti gibi somut olmayan faydaları da açıklayabilirsin, ancak açıklamanın tamamı birkaç cümle ila bir paragraftan çok daha uzun olmamalıdır.
  • Örneğimizde, şirketimizin çözümümüzle tasarruf edilen paradan olası bir şekilde nasıl yararlanabileceğini kısaca açıklayabilirsin. Bu satırlarda birkaç cümle işe yarayabilir: "ABC Havayolları, bu yeni biniş programını benimseyerek önemli ölçüde fayda sağlayacaktır. Örneğin, yıllık tahmini 146.000.000 ₺ tasarruf, uçuş seçimini yüksek talep gören pazarlara genişletmek gibi yeni gelir kaynaklarına yeniden yönlendirilebilir. Ayrıca, bu çözümü benimseyen ilk havayolu olarak ABC, değer ve uygunluk alanlarında bir endüstri akım belirleyicisi olarak hatırı sayılır bir itibar kazanmaya devam edecektir." gibi cümleler kullanabilirsin.
 7. 7
  Problemi ve çözümü özetleyerek sonuçlandır. Şirketin için ideal vizyonu sunduktan, bu ideale ulaşmanı engelleyen problemi belirledikten ve bir çözüm önerdikten sonra bitti sayılır. Tek yapman gereken, teklifinin ana metnine kolayca geçiş yapmanı sağlayan ana argümanlarının bir özetiyle teklifini sonuçlandırmaktır. Bu sonucu olması gerekenden daha uzun tutmana gerek yok; sadece problem tanımında anlattıklarının temel fikrini ve makalenin ana metninde benimsemek istediğin yaklaşımı birkaç cümleyle ifade etmeye çalış.
  • Havayolu örneğimizde şu sonuca varabilirsin: "Mevcut biniş protokollerinin optimizasyonu veya yeni, daha etkili protokollerin benimsenmesi, şirketin rekabet yeteneğinin devam etmesi için çok önemlidir. Bu öneride, Dr. Right tarafından geliştirilen alternatif biniş protokolleri fizibilite açısından analiz edilmiş ve etkin uygulama için atılacak adımlar önerilmiştir." Bu, problem tanımının ana noktasını özetliyor; mevcut biniş prosedürünün çok iyi olmadığını ve bu yenisinin daha iyi olduğunu ve okuyuculara okumaya devam ederlerse ne bekleyeceklerini söylüyor.
  • Çözüm uygulanmazsa karşılaşılacak olası sonuçlardan bahsettiğinden emin ol.[5]
 8. 8
  Akademik çalışmalar için bir tez cümlesini unutma. İş değil de okul için bir problem tanımı yazman gerektiğinde, süreç büyük ölçüde aynı olacaktır, ancak iyi bir not almak için hesaba katman gereken fazladan öğeler olabilir. Örneğin, birçok kompozisyon dersinde, problem tanımına bir tez cümlesi eklemen istenecektir. Tez cümlesi (bazen sadece "tez" olarak adlandırılır), tüm argümanını özetleyen ve onu temellerine indirgeyen tek bir cümledir. İyi bir tez cümlesi, hem problemi hem de çözümü olabildiğince kısa ve öz bir şekilde tanımlar.
  • Örneğin, akademik makale yapımevleri (öğrencilerin kendileri yapmış gibi teslim etmeleri için önceden yazılmış ve/veya özel çalışmalar satan şirketler) sorunu üzerine bir makale yazdığını varsayalım. Tez cümlesi olarak, sorunu ve önermek üzere olduğumuz çözümü kabul eden şu cümleyi kullanabilirsin: "Öğrenme sürecine zarar veren ve zengin öğrencilere avantaj sağlayan akademik makaleler satın alma uygulamasıyla profesörlere daha güçlü dijital analiz araçları sağlanılarak mücadele edilebilir.".
  • Bazı derslerde, tez cümleni problem cümlenin belirli bir yerine koyman istenir (örneğin, ilk veya son cümle olarak). Diğer durumlarda daha fazla özgürlüğe sahip olacaksın; emin değilsen öğretmenine danış.
 9. 9
  Kavramsal problemler için aynı süreci izle. Tüm problem tanımları pratik, somut sorunlarla ilgili belgeler için olmayacaktır. Bazıları, özellikle üniversite derslerinde (ve özellikle beşeri bilimlerde) kavramsal sorunlarla, soyut fikirler hakkında düşünme şeklinle ilgili problemlerle uğraşacaktır. Bu durumlarda, elindeki problemi sunmak için aynı temel problem tanımı çerçevesini kullanmaya devam edebilirsin (tabii ki bir iş odağından uzaklaşırken). Başka bir deyişle, problemi tanımlaman (genellikle iyi anlaşılmayan kavramsal problemler için), problemin neden önemli olduğunu, nasıl çözmeyi planladığını açıklaman ve hepsini bir sonuçta özetlemen gerekir.
  • Örneğin, Fyodor Dostoevsky'nin yazdığı Karamazov Kardeşler kitabındaki dini sembolizmin önemi üzerine bir rapor için bir problem tanımı yazmamız istendiğini varsayalım. Bu durumda, problem tanımımız romandaki dinsel sembolizmin bazı iyi anlaşılmamış yönlerini tanımlamalı, bunun neden önemli olduğunu açıklamalı (örneğin, romandaki dini sembolizmi daha iyi anlayarak kitaptan yeni içgörüler elde etmenin mümkün olduğunu söyleyebilirsin) ve argümanımızı nasıl desteklemeyi planladığını tasarlamalısın.
  Reklam

Kısım 2
Kısım 2 / 2:
Problem Tanımını Cilalamak

 1. 1
  Kısa ve öz ol. Problem tanımlarını yazarken akılda tutulması gereken bir şey varsa o da budur. Problem tanımları, problemi ve okuyucu için çözümünü ortaya koyma görevini yerine getirmek için olması gerekenden uzun olmamalıdır. Hiçbir cümle boşa harcanmamalıdır. Problem tanımının hedeflerine doğrudan katkıda bulunmayan herhangi bir cümle kaldırılmalıdır. Açık ve doğrudan bir dil kullan. Küçük ayrıntılara takılma; problem tanımları, sadece probleminin ve çözümünün esasları ile ilgilenmelidir. Genel olarak, problem tanımını bilgilendiriciliğinden ödün vermeden olabildiğince kısa tut.
  • Problem tanımı, kendi kişisel yorumunu veya "lezzetini" ekleyeceğin yer değildir, çünkü bu, problem tanımını artık pratik bir amaca hizmet etmeyecek kadar uzun hâle getirir. Konunun ve hedef kitlenin ciddiyetine bağlı olarak, belgenin ana metninde sözlerini uzatma fırsatın olabilir veya olmayabilir.
 2. 2
  Hedef kitlene yaz. Bir problem tanımı yaparken, kendin için değil, başkası için yazdığını unutmamak önemlidir. Farklı kitlelerin farklı bilgileri, farklı okuma nedenleri ve problemine karşı farklı tutumları olacaktır, bu nedenle yazarken hedeflediğin kitleyi aklında tutmaya çalış. Problem tanımının, mümkün olduğunda hedef kitlenin anlayabileceği kadar net ve kolay olması gerekir; bu, tonunu, tarzını ve söyleyiş şeklini kiteleden kitleye değiştirmen gerekebileceği anlamına gelir. Yazarken kendine aşağıdaki gibi sorular sormaya çalış:
  • "Tam olarak kimin için yazıyorum?"
  • "Neden bu kitleye hitap ediyorum?"
  • "Bu kitle benimle aynı terimleri ve kavramların hepsini biliyor mu?"
  • "Bu kitle bu probleme karşı benimle aynı tavrı paylaşıyor mu?"
  • "Hedef kitlen bu problemi neden önemsemeli?"
 3. 3
  Jargonu tanımlamadan kullanma. Yukarıda belirtildiği gibi, problem ifaden kitlenin anlayabileceği kadar kolay olacak şekilde yazılmalıdır. Bu, yazdığın alanın terminolojisine hakim olma olasılığı yüksek bir teknik kitle için yazmıyorsan teknik jargonu çok fazla kullanmaktan kaçınman ve kullandığın herhangi bir jargonu tanımladığından emin olman gerekir. Asla hedef kitlenin senin gibi tüm teknik bilgilere haiz olduğu varsayımında bulunma, aksi takdirde aşina olmadıkları terim ve bilgilerle karşılaştıkları anda onları yabancılaştırma ve kaybetme riskini almış olursun.
  • Örneğin, yüksek eğitimli doktorlardan oluşan bir kurul için yazıyorsak, "metakarpal" teriminin ne anlama geldiğini bileceklerini varsaymak doğru olabilir. Ancak, hem doktorlardan hem de tıbbi eğitim almamış olabilen zengin hastane yatırımcılarından oluşan bir kitleye yazıyorsak, "metakarpal" kelimesini tanımıyla birlikte (parmağın ilk iki eklemi arasındaki kemik) belirtmek iyi bir fikirdir.
 4. 4
  Dar, tanımlanmış bir probleme bağlı kal. En iyi problem tanımları, dağınık, konu dışı yazı parçaları değildir. Aksine, kolayca tanımlanabilen tek bir probleme ve onun çözümüne odaklanırlar. Genel olarak, dar ve tanımlanmış konuların, büyük ve belirsiz konulara göre kıyasla ikna edici bir şekilde yazılması daha kolaydır. Bu nedenle, mümkün olduğunda, problem tanımının kapsamı (ve dolayısıyla belgenin ana metni) iyi odaklanmış olmalıdır. Bu, problem tanımını (veya belgenin ana metnini) kısaltıyorsa genellikle (ödevin için asgari sayfa sınırına sahip olduğun akademik durumlar dışında) iyi bir şeydir.
  • İyi bir temel kural, yalnızca şüphesiz olarak çözebileceğin sorunları ele almaktır. Tüm problemini çözebilecek kesin bir çözümden emin değilsen projenin kapsamını daraltmak ve problem tanımını bu yeni odağı yansıtacak şekilde değiştirmen gerekebilir.
  • Bir problem tanımının kapsamını kontrol altında tutmak için problem tanımını yazmadan önce belge veya teklifin ana metnini tamamlayana kadar beklemek faydalı olabilir. Bu durumda, asıl belgemizi bir kılavuz olarak kullanırsan problem tanımını yazarken ele alabileceğin kapsamı tahmin etmek zorunda kalmazsın.
 5. 5
  "5N1K"yi unutma. Problem tanımları olabildiğince az kelimeyle mümkün olduğunca bilgilendirici olmalı, ancak çok küçük ayrıntılara girmemelidir. Problem tanımına neyi dâhil edeceğin konusunda şüphen varsa 5N1K’yi ("kim, ne, nerede, ne zaman" ve "neden") artı nasıl sorusunu cevaplandırmaya çalışmak akıllıca bir fikirdir,. 5N1K'yi irdelemek okuyucuna gereksiz ayrıntılara girmeden problemi ve çözümü anlaması için iyi bir temel bilgi sağlar.
  • Örneğin, belediye meclisine yeni bir bina yapımını önermek için bir problem tanımı yazıyorsan bu yapının kime fayda sağlayacağını ve bunun için ne gerekeceğini, yapının nereye inşa edilmesi gerektiğini, inşaatın ne zaman başlaması gerektiğini ve bu yapının şehir için neden akıllıca bir fikir olduğunu açıklayarak 5N1K'yi ele alabilirsin.
 6. 6
  Resmi bir dil kullan. Problem tanımları neredeyse her zaman ciddi teklifler ve projeler için kullanılır. Bundan ötürü, problem tanımında resmi, saygın bir yazı stili (belgenin ana metninde kullanılması gerektiği gibi) kullanman gerekir. Yazının net, sade ve doğrudan olmasını sağla. Problem tanımında arkadaşça veya rahat bir üslupla okuyucunu kazanmaya çalışma. Mizah veya şaka kullanma. Anlamsız metinler veya anekdotlar ekleme. Argo veya konuşma dili kullanma. İyi problem tanımları, başarmaları gereken bir işi olduğunu bilir ve gereksiz içeriğe zaman veya mürekkep harcamaz.
  • Akademik yazıya tamamen "eğlenceli" içerik eklemeye en yakın olabileceğin alan beşeri bilimlerdir. Burada bazen bir alıntı veya yazı ile başlayan problem tanımlarıyla karşılaşmak mümkündür. Ancak bu durumlarda bile, alıntının tartışılan problemle bir ilgisi vardır ve problem tanımının geri kalanı resmî bir dille yazılır.
 7. 7
  Hatalara karşı her zaman yazım denetlemesi yap. Bu, tüm ciddi yazı biçimleri için bir zorunluluktur; iyi bir düzeltmenin dikkatli bakışından yararlanamayacak bir ilk taslak şimdiye kadar var olmadı. Problem tanımını bitirdiğinde, hızlıca oku. "Akıcı" bir şekilde ilerliyor mu? Fikri tutarlı bir şekilde sunuyor mu? Mantıksal olarak organize edilmiş gibi görünüyor mu? Öyle değilse bu değişiklikleri şimdi yap. Nihayet problem tanımının yapısından memnun kaldığında, yazını yazım, dilbilgisi ve biçimlendirme hataları için tekrar kontrol et.
  • Problem tanımını teslim etmeden önce yeniden okuduğun için asla pişman olmayacaksın. Doğası gereği, problem tanımı genellikle birinin okuyacağı bir rapor veya teklifin ilk kısmı olduğundan, buradaki herhangi bir hata senin için özellikle utanç verici olacaktır ve hatta tüm çalışman üzerinde olumsuz bir izlenim bırakabilir.
  Reklam

Referanslar

 1. Joe Simmons. Kurumsal Eğitmen. Uzmanla Görüşme. 29 June 2021.
 2. Joe Simmons. Kurumsal Eğitmen. Uzmanla Görüşme. 29 June 2021.
 3. Joe Simmons. Kurumsal Eğitmen. Uzmanla Görüşme. 29 June 2021.
 4. Joe Simmons. Kurumsal Eğitmen. Uzmanla Görüşme. 29 June 2021.
 5. Joe Simmons. Kurumsal Eğitmen. Uzmanla Görüşme. 29 June 2021.
 6. http://www.personal.psu.edu/faculty/c/a/caw43/behrendwriting/problemstatements.html
 7. https://www.hs-heilbronn.de/6553371/Academic_writing_2010.pdf
 8. http://journals.lww.com/academicmedicine/fulltext/2001/09000/problem_statement,_conceptual_framework,_and.21.aspx

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow bir “wiki”dir. Bu, makalelerimizin çoğunun birden fazla yazar tarafından ortaklaşa yazıldığı anlamına gelir. Bu makaleyi oluşturmak için, zaman içinde makaleyi düzenlemek ve iyileştirmek üzere bazıları isimsiz, 58 kişi çalıştı. Bu makale 4.614 defa görüntülenmiştir.
Bu sayfaya 4.614 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam