Genellikle ortalama hızı hesaplamak formülünü kullanarak basit. Fakat bazen sana birden fazla zaman dilimi veya mesafe için kullanılan iki farklı hız verilebilir. Bu durumlarda ortalama hızı hesaplamak için başka formüller var. Bu tür problemler gerçek hayatta sana faydalı olabilir ve sıklıkla testlerde çıkar. Bu yüzden bu formülleri ve yöntemleri öğrenmek çok faydalı.

Yöntem 1
Yöntem 1 / 5:
Tek Mesafe ve Tek Zaman Aralığı Verildiğinde

 1. 1
  Sana hangi bilgilerin verildiğine bak. Şunları biliyorsan bu yöntemi kullan:
  • Bir araç veya kişi tarafından kat edilen toplam mesafe ve
  • mesafeyi kat etmek için bir kişi veya aracın kullandığı toplam süre
  • Örneğin: Eğer Cem 150 km'yi 3 saatte seyahat ederse ortalama hızı ne olur?
 2. 2
  Hız için formülü oluştur. Formül , ortalama hıza eşittir, toplam mesafeye eşittir ve toplam zamana eşittir.[1]
 3. 3
  Mesafeyi formüle koy. değişkenini yerine koymayı unutma.
  • Örneğin, eğer Cem toplam 150 km araba sürerse formül şöyle olacak: .
 4. 4
  Zamanı formüle koy. değişkenini yerine koymayı unutma.
  • Örneğin, eğer Cem 3 saat araba sürerse formül şöyle olacak: .
 5. 5
  Mesafeyi zamana böl. Bu sana birim zaman - genellikle saat - başına ortalama hızı verecek.
  • Örneğin:


   Yani, Cem 150 km'yi 3 saatte seyahat ederse ortalama hızı saat başına 50 km'dir.
  Reklam

Yöntem 2
Yöntem 2 / 5:
Farklı Süreler İçin Birden Fazla Mesafe Verildiğinde

 1. 1
  Sana hangi bilgilerin verildiğine bak. Şunları biliyorsan bu yöntemi kullan:
  • Seyahat edilen birden fazla mesafe ve
  • her bir mesafeyi seyahat etmek için harcanan süre miktarı. [2]
  • Örneğin: Eğer Cem 150 km'yi 3 saatte, 120 km'yi 2 saatte ve 70 km'yi 1 saatte seyahat ederse bütün yolculuğu için ortalama hızı ne olur?
 2. 2
  Ortalama hız için formül oluştur. Formül , ortalama hıza eşittir, toplam mesafeye eşittir ve toplam zamana eşittir.[3]
 3. 3
  Toplam mesafeyi bul. Bunu yapmak için bütün yolculuk boyunca seyahat edilen km'leri topla. Bu değeri, formüldeki değişkenin yerine koymayı unutma.
  • Örneğin, eğer Cem 150 km, 120 km, ve 70 km seyahat ederse toplam mesafeyi üç mesafeyi toplayarak bulabilirsin: . Yani formül şöyle olacak: .
 4. 4
  Toplam zamanı bul. Bunu yapmak için bütün yolculuk boyunca seyahat edilen süreleri - genellikle saatleri - topla. Bu değeri, formüldeki değişkeninin yerine koy.
  • Örneğin, eğer Cem 3 saat, 2 saat ve 1 saat seyahat ederse 3 süreyi toplayarak toplam zamanı bulabilirsin: . Yani formül şöyle olacak: .
 5. 5
  Toplam seyahat edilen mesafeyi, seyahat için harcanan toplam zamana böl. Bu sana ortalama hızı verecek.
  • Örnek:

   . Yani eğer Cem 150 km'yi 3 saatte, 120 km'yi 2 saatte ve 70 km'yi 1 saatte seyahat ettiyse ortalama hızı yaklaşık 57 km/sa olarak bulunur.
  Reklam

Yöntem 3
Yöntem 3 / 5:
Farklı Süreler İçin Birden Fazla Hız Verildiğinde

 1. 1
  Sana hangi bilgilerin verildiğine bak. Şunları biliyorsan bu yöntemi kullan:
  • Seyahat edilen birden fazla hız ve
  • her bir hız için seyahat edilen süre.[4]
  • Eğer Cem 3 saat boyunca 50 km/sa, 2 saat boyunca 60 km/sa ve 1 saat boyunca 70 km/sa hızla seyahat ederse bütün yolculuğu için ortalama hızı ne olur?
 2. 2
  Ortamala hız için formül oluştur. Formül , ortalama hıza eşittir, toplam mesafeye eşittir ve toplam zamana eşittir.[5]
 3. 3
  Toplam mesafeyi bul. Bunu yapmak için, ayrı ayrı her bir hızı zamanla çarp. Bu, sana yolculuğun her bir bölümünde seyahat edilen mesafeyi verecek. Bu mesafeleri topla. Bu toplamı, formüldeki değişkenini yerine koy.
  • Örneğin:
   3 saat boyunca 50 km/sa hızla=
   2 saat boyunca 60 km/sa hızla =
   1 saat boyunca 70 km/sa hızla=
   Yani toplam mesafe Formül şöyle olacak:
 4. 4
  Toplam zamanı bul. Bunu yapmak için bütün yolculuk boyunca seyahat edilen süreleri - genellikle saatleri - topla. Bu değeri, formüldeki değişkeninin yerine koy.
  • Örneğin, eğer Cem 3 saat, 2 saat ve 1 saat seyahat ederse 3 süreyi toplayarak toplam zamanı bulabilirsin: . Yani formül şöyle olacak: .
 5. 5
  Toplam seyahat edilen mesafeyi, seyahat için harcanan toplam zamana böl. Bu sana ortalama hızı verecek.
  • Örnek:

   . Yani eğer Cem 3 saat boyunca 50 km/sa, 2 saat boyunca 60 km/sa ve 1 saat boyunca 70 km/sa hızla seyahat ederse ortalama hızı 57 km/sa olur.
  Reklam

Yöntem 4
Yöntem 4 / 5:
Eşit Süreli İki Hız Verildiğinde

 1. 1
  Sana hangi bilgilerin verildiğine bak. Şunları biliyorsan bu yöntemi kullan:
  • İki veya daha fazla, farklı hız ve
  • bu hızların aynı sürede seyahat edildiği.
  • Örneğin, eğer Cem 2 saat boyunca 40 km/sa ve diğer bir 2 saat boyunca 60 km/sa hızla araba kullanıyorsa tüm yolculuğunun ortalama hızı ne?
 2. 2
  Aynı sürede kullanılan iki farklı hız verildiğinde ortalama hız formülünü oluştur. Formül , ortalama hıza eşittir, aynı süreli ilk hıza eşittir ve aynı süreli ikinci hıza eşittir. [6]
  • Bu tür problemlerde, her bir hız için kullanılan sürenin eşit olması şartıyla ne kadar süre araba kullanıldığı önemli değil.
  • Aynı süredeki üç veya daha fazla hız verilirse formülde değişiklik yapabilirsin. Örneğin, veya . Hızların aynı süreler boyunca kullanılması şartıyla formül için bu kalıbı kullanabilirsin.
 3. 3
  Hızları formüle koy. yerine hangisini koyduğun veya yerine hangisi koyduğun önemli değil.
  • Örneğin, eğer ilk hız 40 km/sa ve ikinci hız 60 km/sa ise formül şöyle olacak: .
 4. 4
  2 hızı topla. Sonra, toplamı ikiye böl. Bu, tüm yolculuk için ortalama hızı verecek.
  • Örneğin:   Yani, eğer Cem 2 saatte 40 km/h daha sonra diğer bir 2 saatte 60 km/h hızla seyahat ederse ortalama hızı 50 km/sa olur.
  Reklam

Yöntem 5
Yöntem 5 / 5:
Eşit Mesafeler İçin 2 Hız Verildiğinde

 1. 1
  Sana hangi bilgilerin verildiğine bak. Şunları biliyorsan bu yöntemi kullan:
  • İki farklı hız ve
  • bu hızların aynı mesafede kullanıldığı.
  • Örneğin, eğer Cem su parkına 40 km/sa hızla 160 km araba kullanırsa ve 160km mesafeyi 60km/sa hızla araba sürerek eve geri dönerse tüm yolculuk için ortalama hızı ne?
 2. 2
  Aynı mesafe için kullanılan iki farklı hız verildiğinde ortalama hız formülünü oluştur. Formül , ortalama hıza eşittir, aynı mesafeli ilk hıza eşittir ve aynı mesafeli ikinci hıza eşittir.[7]
  • Genellikle bu yöntemi gerektiren problemler geri dönüş yolculuğuyla ilgili soruları içerir.
  • Bu tür problemlerde, her bir hız için gidilen mesafenin eşit olması şartıyla ne kadar mesafe araba kullanıldığı önemli değil.
  • Aynı mesafe için üç hız verilirse formülde değişiklik yapabilirsin. Örneğin, .[8]
 3. 3
  Hızları formüle koy. yerine hangisini koyduğun veya yerine hangisi koyduğun önemli değil.
  • Örneğin, eğer ilk hız 40 km/sa ve ikinci hız 60 km/sa ise formül şöyle olacak. .
 4. 4
  İki hızın çarpımlarını 2 ile çarp. Bu sayı kesrin payı olmalı.
  • Örneğin:

   .
 5. 5
  2 hızı topla. Bu sayı kesrin paydası olmalı.
  • Örnek:

   .
 6. 6
  Kesri sadeleştir. Bu, tüm yolculuk için için ortalama hızı verecek.
  • Örnek:

   . Yani, eğer Cem 40 km/sa hızla su parkına 160 km, sonra 60 km/sa hızla eve 160 km araba sürerse tüm yolculuk için ortalama hızı 48 km/sa olur.
  Reklam

Bununla İlgili wikiHow'lar

Konuşacak Bir Şey Olmadığında Sohbet Nasıl BaşlatılırKonuşacak Bir Şey Olmadığında Sohbet Nasıl Başlatılır?
Bir Kızla Sohbet Etmeye Nasıl BaşlanırBir Kızla Sohbet Etmeye Nasıl Başlanır?
Hoşlanılan Kıza Nasıl Mesaj AtılırHoşlanılan Kıza Nasıl Mesaj Atılır?
Hoşlanılan Kızla Nasıl KonuşulurHoşlanılan Kızla Nasıl Konuşulur?
Bir Kızla Mesajlaşma Nasıl BaşlatılırBir Kızla Mesajlaşma Nasıl Başlatılır?
Mililitre (mL) Gram'a (g) Nasıl DönüştürülürMililitre (mL) Gram'a (g) Nasıl Dönüştürülür?
Karekök x'in Türevi Nasıl AlınırKarekök x'in Türevi Nasıl Alınır?
Kendini Tanıtma Konuşması Nasıl YazılırKendini Tanıtma Konuşması Nasıl Yazılır?
"Teşekkür"e Nasıl Karşılık Verilir"Teşekkür"e Nasıl Karşılık Verilir?
Bir Üçgenin Alanı Nasıl HesaplanırBir Üçgenin Alanı Nasıl Hesaplanır?
Bir Dairenin Çapı Nasıl HesaplanırBir Dairenin Çapı Nasıl Hesaplanır?
İki Nokta Arasındaki Mesafe Nasıl Bulunurİki Nokta Arasındaki Mesafe Nasıl Bulunur?
Gelecekteki Kendine Mektup Nasıl YazılırGelecekteki Kendine Mektup Nasıl Yazılır?
Standart Sapma Nasıl HesaplanırStandart Sapma Nasıl Hesaplanır?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow Kadrosu
Ortak yazarlar :
wikiHow Staff Writer
Bu makale editörler ve araştırmacılardan oluşan, makalenin doğruluğu ile kapsamlılığını onaylayan, eğitimli bir ekip tarafından ortaklaşa yazılmıştır.

wikiHow’ın İçerik Yönetim Ekibi, yüksek kalite standartlarımızı sağladığından emin olmak için, editör ekibimizden gelen her çalışmayı dikkatli bir şekilde denetler. Bu makale 146.123 defa görüntülenmiştir.
Kategoriler: Eğitim ve İletişim
Bu sayfaya 146.123 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam