Matematikçiler bize sayıların evrenin dili olduğunu söyler. Numerologlar ise daha ileri giderek, hayatındaki sayıların senin kim olduğunu ve ne yaptığını tanımlayabileceğini söyler. Birkaç basit hesaplama ile hayatın hakkında sana bilgi verebilecek 5 temel sayıyı bulabilirsin.

Yöntem 1
Yöntem 1 / 6:
Hayat Yolu Sayını Bulmak

 1. 1
  Bu sayının önemini bil. Hayat Yolu Sayın diğer temel sayılarının içinde en önemli olandır. Bu sayı sana hayatının potansiyel ana hatlarını, hayatın boyunca izleyeceğin yolu ve onu şekillendiren temaları sunar. Bu sayı senin hayattan alacağın dersleri, vereceğin mücadeleleri ve önüne çıkacak fırsatları geniş bir taslak hâlinde ortaya koyar. Sonuçta, bu sayının verdiği dersten sapmak tamamen senin seçimindir. Ancak Numeroloji açısından bakıldığında, Hayat Yolu Sayının izinden gitmek en tatmin edici seçimdir.
  • Bu sayı ile ilişkili herhangi bir olumlu özellik, hayatın her alanında sana yardımcı olacak özgün kapasite ve becerileri ortaya koyar.
  • Her bir sayı ile ilişkili negatif özellik ise sana kişisel açıklarını gösterir ya da daha ziyade iç yaşamın ile dış yaşamın arasında bir denge kurmak için dikkat etmen gereken alanları sana işaret eder.
 2. 2
  Hayat Yolu Sayını Hesapla. Esas itibarıyla, doğum tarihindeki her bir sayıyı tek bir basamak elde edene kadar birbiriyle topluyorsun. Fakat bu uyguladığımız yöntem aslında çok kendine özgüdür. 17 Aralık 1986 doğum gününü örnek olarak kullanalım (Not: Sayılar hakkında daha fazla bilgi almak için sayfanın sonuna doğru yer alan açıklama bölümüne bak).
  • Gün, ay ve yıl olarak, yukarıda verilen örnekte yer alan sayıları toplayarak tek haneli rakama indir. Bazı sayıların tek haneli olabilmesi için birden fazla kez bu işlemi tekrar etmek olağandır. Bu gibi durumlarda tek bir basamak veya Ana Sayı elde edene kadar aynı tekniği tekrarla.
   1. Ay: 12 = 1+2 = 3
   2. Gün: 17 = 1+7 = 8
   3. Yıl: 1986 = 1+9+8+6 = 24 = 2+4 = 6
  • Daha sonra elde ettiğin üç adet tek haneli sayıyı veya Ana Sayıları birbirleriyle topla: 3+8+6 = 17 = 1+ 7 = 8.
  • Bu şekilde 17 Aralık 1986 doğum tarihini örnek aldığımızda, Hayat Yolu Sayısı olarak 8 rakamını buluyoruz.
 3. 3
  Ana Sayılar için farklı hesap yapmak. 11, 22 ve 33 sayıları Ana Sayılar olarak kabul edilir. Bunun sebebi ise genel olarak bu sayıların büyük amaç ve güce sahip bir dizi belirli anlam içermesidir[1] . Numeroloji ile hesap yaparken genel kural olarak Kasım ayının (11) ve herhangi bir ayın 11'inci ve 22'inci günlerinin sırasıyla 2, 2 ve 4 olarak tek haneye indirilmesidir. Ancak Hayat Yolu ve Doğum Günü sayılarının hesabında bir istisna mevcuttur.[2]
  • Örneğin, yukarıda kullandığımız doğum günü tarihi yerine 17 Kasım 1986 tarihini kullansaydık, şu şekilde sonuç alırdık: 11+8+6 = 25 = 2+5 = 7 ve böylece sonuç olarak Hayat Yolu sayısı 7 rakamı çıkardı.
 4. 4
  Tarihlerde yer alan sayıların hepsini yan yana koyup tek bir seferde toplamadığımıza dikkat et, yani 1+2+1+7+1+9+8+6. Bunun yerine gün, ay ve yıl içinde yer alan sayılar ilk olarak kendi aralarında toplanarak tek haneli rakama indirilir, daha sonra ise çıkan sonuçlar birbirleriyle toplanır. Bu durum semboliktir ve hayatı büyüme, tematik anlam ve mücadele olarak üç bölüme ayıran Zaman Döngüleri ile bağlantılıdır.[3]
  Reklam

Yöntem 2
Yöntem 2 / 6:
İfade Sayını Bulmak

 1. 1
  Doğuştan gelen yetenek ve kusurlarını keşfet. Kader Sayısı olarak da bilinen İfade Sayısı, bu dünyaya getirdiğin kişisel yetenek ve eksiklikleri vurgular. Eğer senin Hayat Yolu Sayın yürüdüğün yolu gösteriyorsa o zaman İfade Sayın da adımlarının bir nevi lezzet ve karakterini gösterir. Reenkarnasyon bakış açısıyla bakıldığında ise Hayat Yolu Sayın bu hayatta öğrenmen gereken derse benzer. Bununla birlikte senin İfade Sayın, tüm geçmiş yaşamlardan gelen kişisel geçmişin de dâhil olmak üzere, Dünya'ya getirdiğin esas varoluşu yansıtır. Burada ismin kullanılma sebebi ise onun benliğin yaradılıştan gelen karakterini ve aynı zamanda doğumda sana aktarılan karakteri temsil etmesinden kaynaklanır.
 2. 2
  Aşağıdaki tabloyu kullanarak doğumda sana verilen tam isimde yer alan harflerin sayı değerlerini topla.[4] Aynı Hayat Yolu Sayını hesaplarken yaptığımız şekilde, çıkan sonuçları birleştirmeden önce her bir ismin içinde yer alan sayı değerlerini ayrı ayrı toplayarak tek haneli rakam hâline getiriyoruz. Bu şekilde ayrı ayrı toplamak, isminin (ve benliğinin) birleşik karakterini ortaya çıkarmadan önce, onun farklı bölümlerinin bireysel karakterini onurlandırır.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  A B C D E F G H I
  J K L M N O P Q R
  S T U V W X Y Z
 3. 3
  Bir örnekle öğren. Örnek olarak Robert Nesta Marley adını kullanalım.
  • ROBERT = 9+6+2+5+9+2 = 33 = 3+3 = 6
  • NESTA = 5+5+1+2+1 = 14 = 1+4 = 5
  • MARLEY = 4+1+9+3+5+7 = 29 = 2+9 = 11
  • İşlemi bitirmek için son olarak tüm sayıları birlikte toplayarak sonucu buluyoruz 6+5+11 = 22. Sonuçta çıkan sayı bir Ana Sayı olduğu için tek haneli rakama ulaşmak için devam etmeye gerek yoktur. Dolayısıyla, Robert Marley'in İfade Sayısı 22'dir.
  Reklam

Yöntem 3
Yöntem 3 / 6:
Kalbinin Arzu Sayısını Bulmak

 1. 1
  Kalbinin Arzusunu öğren. Bu sayıyı hesaplamak için adının sesli harfleri kullanılır. Binlerce yıldır, birçok kültür sesli harfler ile söylenen ilahi ve şarkıları kendilerini transa geçirmek ve bilinçlerini yükseltmek için kullandı.[5] Bu yüzden, kişinin kendi benliğinin sesli harfleriyle (tabiri caizse) temasa geçmesinin onu daha büyük bir amaca yönlendireceği söylenebilir. Aynı şekilde, Kalbinin Arzu Sayısı (Ruhunun Dürtüsü veya Motivasyon Sayısı olarak da bilinir), gerçek içsel benliğini neyin yönlendirdiğini anlamana yardımcı olabilir. Kalbinin Arzu Sayısı “En derinde yatan asıl amacım nedir?” sorusunu cevaplar. Bu sayı hayatta ne olmak istediğin ve ne elde edip, başarmak istediğinle alakalıdır. Kurduğun ve kaçındığın ilişkiler bu temel sayı ile açıklanabilir.
 2. 2
  Kalbinin Arzu Sayısını hesapla. Doğumda verilen tam isminde bulunan sesli harflerin sayısal değerini topla. Yukarıda kullandığımız örnek ROBERT NESTA MARLEY’i tekrar kullanırsak O, E, E, A, A ve E harflerini buluyoruz. Yukarıda bulunan aynı grafiği referans alırsak aşağıdaki denklemi verir:
  • O+E = 6+5 = 11 = 1+1 = 2
  • E+A = 5+1 = 6
  • A+E = 1+5 = 6
  • 2+6+6 = 14 = 1+4 = 5
  Reklam

Yöntem 4
Yöntem 4 / 6:
Kişilik Sayını Bulmak

 1. 1
  Dünya ile nasıl etkileşime geçtiğini öğren. Eğer sesli harfler bize içsel benliğimiz hakkında en doğru olanı söylüyorsa o zaman belki de sessiz harfler dışarıdan ne görüldüğünü söyler. Numeroloji alanında bu durum doğru kabul edilir. Birinin Kişilik Sayısı onun başkalarına göstermesi en kolay olan yönlerini gösterir. Bu sayı dışa dönük davranışlarınla hayatın sana vermesini istediğin insanları ve deneyimleri nasıl filtreleyeceğini ifade eder.
  • Bu sayı senin kendi farkındalığının ötesine geçer ve aynı zamanda kısa bir karşılaşma sırasında başka insanların senin hakkında ne gözlemlediğini açıklar. Kişilik Sayısı, senin etrafında bulunanların çok az çaba sarf ederek fark edebileceği temel kişilik özelliklerini gösterir.
 2. 2
  Kişilik Sayını tam isminde yer alan sessiz harfler ile hesapla. Kişilik Sayını belirlemek için yalnızca sessiz harfleri kullanarak yukarıdaki aynı modeli uygula. ROBERT NESTA MARLEY'e geri dönersek, R, B, R, T, N, S, T, M, R, L ve Y sessiz harflerini kullanırız. Dikkat edersen burada Y harfini sessiz olarak sayıyoruz. Numeroloji içinde Y harfi ne zaman aynı heceyi oluşturduğu bir sesli harfin yanında yer alırsa o zaman sessiz harf olarak kabul edilir. Bu örnekte olduğu gibi, bir "ee" sesi üretmek için işlev görür. Tabii bu, İngilizce için geçerlidir. Türkçe'de Y harfi zaten her zaman sessiz harftir.
  • R+B+R+T = 9+2+9+2 = 22 = 2+2 = 4
  • N+S+T = 5+1+2 = 8
  • M+R+L+Y = 4+9+3+7 = 23 = 2+3 = 5
  • 4+8+5 = 17 = 1+7 = 8
  Reklam

Yöntem 5
Yöntem 5 / 6:
Doğum Günü Sayın

 1. 1
  Doğum gününün önemini öğren. Her ne kadar Doğum Günü Sayın seni diğer dört sayıya göre daha az etkileyecek olsa da bu sayı temel sayıların bir parçası olarak geçer. Doğum Günü Sayısı hayat yolunda sana yardımcı olacak özel bir kabiliyet veya yeteneği temsil eder. Yeni Çağ bilgi ve uygulamalarının (Numeroloji gibi) birçok alanında, doğduğumuz anın bir seçim veya kendimize özgü doğum günü tarihimizin aslında kaderimiz olduğuna inananları bulmak pek de zor değildir. Bu yüzden Doğum Günü Sayısı sahip olduğumuz hangi özgün yeteneği öne çıkarmamız gerektiğini açıklayan özel bir öneme sahiptir.[6]
 2. 2
  Doğum Günü Sayını belirle. Bu sayıyı bulmak için herhangi bir hesaplama yapman gerekmez, sadece doğduğun tarihtir. Bu yüzden sayıları tek haneli rakamlara dönüştürmek de gerekmez. Örneğin ayın 13'ünde doğduysan doğum günü sayın 13, 23'ünde doğduysan 23 veya 31'inde doğduysan doğum günü sayın 31'dir.
  Reklam

Yöntem 6
Yöntem 6 / 6:
Temel Sayı Özelliklerini Anlamak

 1. 1
  Her sayının temel özelliklerini anla. Aşağıda bulunan listede her bir sayı ile ilişkili iyi ve kötü özellikleri bulabilirsin. Daha detaylı bilgi almak için kendi sayınla ilgili bir web araması yap (Not: "Ana Sayılar" 11, 22 ve 33'dür. 11'in nitelikleri 2'ye benzer, fakat güçlendirilmiş hâlidir; aynı şey 33 ve 6'nın yanı sıra 22 ve 4 için de geçerlidir).

  • 1: Liderlik, bireysellik, saldırganlık, özgüven, özgünlük, sabırsızlık.
  • 2: Denge, ortaklık, çabuk kavrama, iş birliği, diplomasi, sabır.
  • 3: Kendini ifade etme, yenilikçilik, yaratıcılık, iletişim, hareketlilik.
  • 4: Kararlılık, güvenilirlik, disiplin, özveri, aşırı temkinli, inatçı.
  • 5: İlerici, öncülük, yenilikçilik, macera, isyan, fırsatçı.
  • 6: Uyum, merhamet, hizmet, anaç, tepeden bakan, kronik evhamlı.
  • 7: Zekâ, sezgi, maneviyat, analitik, münferit, gizemli.
  • 8: Hırs, organizasyon, pratiklik, başarılı, bencil, materyalist.
  • 9: Cömertlik, tutku, fedakâr, becerikli, egoist, kırılgan.
  • 11: Öngörülü, idealist, öğretmen, duyarlı, mükemmeliyetçi, kendi hâlinde.
  • 22: Usta yapımcı, dürüst, pratik, huzurlu, aşırı, çıkarcı.
  • 33: Usta öğretmen, bilgili, insancıl, hep kendini düşünen, vaaz verme meraklısı.

Bununla İlgili wikiHow'lar

El Falı Nasıl BakılırEl Falı Nasıl Bakılır?
Spiritüel Çakralar Nasıl AçılırSpiritüel Çakralar Nasıl Açılır?
Telekinezi Nasıl GeliştirilirTelekinezi Nasıl Geliştirilir?
Çekim Yasası Nasıl UygulanırÇekim Yasası Nasıl Uygulanır?
Astral Seyahat Nasıl YapılırAstral Seyahat Nasıl Yapılır?
Nazar Nasıl GiderilirNazar Nasıl Giderilir?
Namaz Nasıl KılınırNamaz Nasıl Kılınır?
Bayram Nasıl KutlanırBayram Nasıl Kutlanır?
Geçmiş Yaşamlar Nasıl HatırlanırGeçmiş Yaşamlar Nasıl Hatırlanır?
Telepati Nasıl GeliştirilirTelepati Nasıl Geliştirilir?
El Falı Kullanarak Bir Kişinin Yaşı Nasıl HesaplanırEl Falı Kullanarak Bir Kişinin Yaşı Nasıl Hesaplanır?
Nasıl Dua EdilirNasıl Dua Edilir?
Kur'an'daki Ayetler Nasıl EzberlenirKur'an'daki Ayetler Nasıl Ezberlenir?
Nasıl Müslüman OlunurNasıl Müslüman Olunur?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow bir “wiki”dir. Bu, makalelerimizin çoğunun birden fazla yazar tarafından ortaklaşa yazıldığı anlamına gelir. Bu makaleyi oluşturmak için, zaman içinde makaleyi düzenlemek ve iyileştirmek üzere bazıları isimsiz, 77 kişi çalıştı. Bu makale 82.654 defa görüntülenmiştir.
Kategoriler: Felsefe ve Din
Bu sayfaya 82.654 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam