Numerolojiye göre, isminin sayısal değeri kişisel ve profesyonel gelişimini etkiler. Tam ismindeki bütün harflerin rakamlarını analiz ettiğinde elde ettiğin sayı bazen “İfade Sayısı” olarak adlandırılır ve sadece sessiz harflere bakarak da “Kişilik sayını” elde edersin. Bu wikiHow makalesi sana numerolojide isim sayını nasıl hesaplayacağını öğretecek.

Kısım 1 / 3:
İsmindeki Harfler İçin Rakamlar Vermek

 1. 1
  A’dan Z’ye kadar tüm alfabeyi yaz. Bir parça kâğıda yatay bir çizgide 29 harfin tamamını yaz. Her bir harfe farklı bir sayısal değer verilecektir. Harfleri dikey olarak da yazabilirsin; sıralı ve organize oldukları sürece iki yönde de yazabilirsin.
 2. 2
  Her bir harfe 1’den 9’a kadar bir sayı ver. A harfiyle başla. A’nın yanına 1 yaz, sonra da sayı sırasına göre giderken sıradaki her bir harfe bir sonraki sayıyı ver. Örneğin, B, 2 ve C, 3 olacak. 9 olan Ğ’ye geldiğinde, alfabedeki diğer harflerle devam ederken tekrar 1’den başla.[1]
  • Bazı kaynaklar sadece 1’den 8’e kadar kullanır ama numerolojide 9 isim sayısı vardır, o yüzden harflere sayı verirken 9 sayının tamamını kullanmaya dikkat et.
  • Sistem şu şekilde de özetlenebilir:
   • 1– A, H, Ö, Y
   • 2– B, I, P, Z
   • 3– C, İ, R
   • 4– Ç, J, S
   • 5– D, K, Ş
   • 6– E, L, T
   • 7– F, M, U
   • 8– G, N, Ü
   • 9– Ğ, O, V
 3. 3
  Tam ismini yaz. Gerçek isim numaranı, yani İfade Sayını bulmak için tam ismini yazman gerekir. Tam ismini doğum belgende ya da resmi bir kimlik belgesinde bulabilirsin. Göbek adın varsa onu da yazmayı unutma.
  • Ailede nesilden nesle aktarılan bir ismin ya da sana özgü ön veya son eklerin varsa tam ve resmi adının bir parçası olduğu sürece bunları da yaz.
  • İsmini yasal olarak değiştirdiysen o ismi kullan çünkü artık kendini böyle tanımlıyorsun.
  • Takma isimler kullanabilirsin ama bunlar tamamen doğru sonuçlar vermez.
 4. 4
  İsmindeki her bir harfi karşılık gelen sayıyla eşleştir. Artık bütün harflerin bir sayı değeri olduğuna göre sayıları, ismindeki harflerle bir araya getirebilirsin. Adını yazdığın yerin altına, her bir harfe karşılık gelen harfi yaz.
  • Birbirinin aynı numaralar olabilir ama bu, sorun değil.
  • Örneğin, ismin Canip Nazik ise bütün A’lar 1 olacak, N’ler 8 olacak, İ’ler ise 3 olacak.
  Reklam

Kısım 2 / 3:
Sayıları Toplamak

 1. 1
  Bütün harflerin sayılarını topla. Bir hesap makinesi ya da kâğıt kalem kullanarak ismindeki her bir sayıyı topla. İsminde 20 harf varsa 20 tane sayıyı toplayacaksın demektir. Bütün rakamları toplayınca elinde 2 basamaklı bir sayı olacaktır.
  • Örneğin, BATMAN için numaralar 2+1+2+4+1+5 eder ki bunun toplamı 15’tir.
 2. 2
  İsminin sayılarını tek basamağa indirge. Sayılarını topladıktan sonra, 2 ya da 3 basamaklı bir sayı elde edeceksindir. Toplam sayıyı indirgemek için, içindeki 2 basamağı topla. Örneğin, harflerinin toplamı 25 ise 25’i 2 ve 5 olarak ayır ve 2+5=7 şeklinde topla. 7 senin gerçek numarandır.[2]
 3. 3
  Değişmez sayıları iki basamaklı olarak bırak. İsmindeki harfleri topladığında 11, 22 ya da 33 elde edersen bunları tek basamağa indirgeme. Bunlar 3 değişmez sayıdır ve keşfettiğin kişiliğe ya da araştırmakta olduğun numeroloji konusuna hem güçlük hem de derinlik katabilirler. Bu 3 sayının kişilikle ilgili kendi açıklamaları vardır.[3]
  • Değişmez sayılar indirgenebilir ama sadece belli durumlarda. Bir tarihin ya da sayısal denklemin içindelerse indirgenebilirler.
  • Örneğin, toplam sayı bir değişmez sayıysa indirgeme. Ama bu değişmez sayı denklemin içindeyse denklemi sadeleştirmek için 11’i 2’ye ya da 33’ü 6’ya indirge.[4]
  Reklam

Kısım 3 / 3:
Kişilik Tipini Bulmak

 1. 1
  İsim sayını numerolojinin temel sayılarıyla eşleştir. İsim sayını elde edince kendinle ilgili daha çok şey öğrenmek için bir numeroloji çizelgesinde o sayıya bakabilirsin. Adın ister bir numeroloji sonucuna göre verilmiş olsun ister gelişigüzel, sayını bilmek kişiliğine ışık tutabilir.[5]
  • Bazı kaynaklar, her bir sayının tanımları konusunda birbirlerinden biraz ayrılsa da genel olarak anahtar sözcükleri benzerdir:
   • 1 – Harekete geçiren, önderlik eden, yol gösteren, bağımsız, dikkatli, bireysellik
   • 2 – İş birliği, uyum yeteneği, başkalarını düşünme, ortaklık, arabuluculuk
   • 3 – İfade, söze dökme, sosyalleşme, sanat, yaşama sevinci
   • 4 – Değer kurma, düzen, hizmet, sınırlara karşı gelme, istikrarlı büyüme
   • 5 – Genişleme, öngörülü, macera, özgürlüğün yapıcı şekilde kullanımı
   • 6 – Sorumluluk, koruma, anaçlık, toplum, denge, anlayış
   • 7 – Analiz, anlayışlı, bilgi, farkındalık, gayretli, meditasyon
   • 8 – Pratiklik, statü odaklı, güç arayışı, yüksek maddi hedefler
   • 9 – İnsancıl, vericilik, fedakârlık, yükümlülükler, yaratıcı ifade
   • 11 – Daha üst ruhsal düzlem, sezgisel, aydınlanma, idealist, hayalci
   • 22 – Büyük İnşa Ustası, büyük çabalar, kuvvet, liderlik
 2. 2
  Ruh, kader ve kişilik isim sayını bul. İsim sayıları, çoğunlukla yaşam yolu sayısı gibi başka isimlerle ifade edilir. Ruhunun gizli arzularını ve bilinçaltı rüyalarını ortaya çıkarabilen başka değişkenler de vardır.
  • Ruh sayın sana sevdiğin şeyleri, sevmediğin şeyleri ve en derin arzularını söyleyecektir. Sadece ilk adındaki ve soyadındaki sesli harflere sayı ver, bunları ekleyerek toplamı bul ve toplamı indirgeyerek ruh sayına eriş.
  • Kişiliğin ya da iç rüyaların, yalnızca sessiz harflere rakam vererek bulunur.
  • Kader sayına erişmek için, normal ad sayına ulaşmak için izlediğin aynı yöntemi izlersin.
  • Sesli ve sessiz harfler arasında ayrım yaparken Y ve W harflerine özel ilgi göster. İngilizcede Y’ler sesli harf olarak kullanıldığında ve W sesi bir sesli harfle birleştirilerek bir ünlü ses oluşturulduğunda (örneğin ‘Matthew’) bunlara da ruh sayısı için rakam verilir. Elbette bu durum Türkçede yoktur.
  • Tam tersi durumda yani Y ve W bir adda sessiz harf olarak kullanılmışsa kişilik ad sayısını hesaplarken bunlara rakam verme.[6]
 3. 3
  Ad sayını değiştirmek için adını değiştir. Eğer ad sayı sonucundan memnun değilsen ya da sana verilmiş olan ad seni tatmin etmiyorsa daima adını değiştirebilirsin. Yaşın ilerledikçe, karmaşık kişiliğine daha uygun bir isimle tanımlanmak ve çağrılmak isteyebilirsin. Adlar değiştirilemez değildir ama yasal açıdan bağlayıcıdır. Fakat bu durumu düzeltebilirsin.[7]
  • Mahkemeyle uğraşmak istemiyorsan insanların seni bir lakapla çağırmasını isteyebilirsin.
  • Yeni isme alışmak zaman alabilir ama insanları kibarca uyar ve yeni ismini yazarken davran ki kalıcı olsun.
  • Ad sayının sonucunu değiştirmek için ismini farklı biçimde yazmaya bile başlayabilirsin. Örneğin Tamra adının sayısı 8’dir ama Tamara olarak yazarsan 9 olur.
  Reklam

İpuçları

 • Numerologlar doğum tarihindeki sayılara bakarak da önemli bilgiler edinilebileceğine inanır. Doğum rakamının özel yeteneklerini ve becerilerini etkilediğine inanılır.[8]
 • Adını ve doğum tarihini analiz ederek elde edeceğin rakamlara bazen “temel sayılar” denir.
Reklam

Uyarılar

 • Numeroloji senin kim olduğunun mutlak bir tanımı değildir. Adının ötesinde de kişiliğini ve mizacını belirleyen şeyler vardır.[9]
Reklam

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam