Namaz bir Müslümanın Allah ile irtibatıdır. Namaz günde beş kez, beyni temizler ve arındırır, aynı zamanda yaşamımıza huzur getirir. Allah, Kur’an ile bizimle konuşur ve namaz bizim Allah’a bir nevi teşekkürümüzdür. Namaz bize Allah’ın bizi seyrettiğini ve en zor zamanlarımızla yüzleşmek için bize cesaret verdiğini hatırlatır. Bu makale, zorunlu bir ibadet olan namazın beş İslam mezhebinden Hanefi’ye göre nasıl kılındığını anlatıyor. Diğer mezhepler, kendi bakış açılarından pek çok küçük detayda farklılık gösterirler.

Adımlar

 1. 1
  Namaza hazırlan. Namaz için hazırlanmak demek, kendini temizlemek, temiz kıyafetler giymek, namaz kılmak için temiz ve pak bir yer bulmak ve aklı dünyevi düşüncelerden temizlemek demektir.
  • Şartlara bağlı olarak gusül veya namaz abdesti al. Eğer cinsel birliktelik veya gayrı meşru yollardan da olsa cinsel boşalma (meni) olduysa ya da bir kadın adet dönemini tamamladıysa gusül almalıdır. Sadece mezi (üretral sıvı) akıntısı olduğunda namaz abdesti gereklidir.
  • Temiz kıyafetler giy. Erkeksen vücudunun en azından göbek ve diz kapağı arasındaki kısmını ört, (tercihen uzun kollu) bir gömlek giy. Alt giysi dizlerin altına uzanmalı, ancak ayak bileklerinin üstünde olmalıdır.
  • Temiz bir yerde namaz kıl. Namaz kılacağın yer temiz ve pak olmalı. Eğer yerin temiz olup olmadığından emin değilsen, yere temiz bir kumaş veya seccade serebilirsin. Ayrıca yerin ıslak veya nemli olmadığından emin ol, çünkü idrar artığı olabilir.
 2. 2
  Kıbleye karşı dur. Kıble Kâbe’ye doğru olan yöndür. Bu amaçla hazırlanmış kıble pusulaları (veya akıllı telefon uygulamaları) mevcuttur. Pek çok otel odasının tavanında kıble yönü işaretlenmiştir. Alnının secdeye geleceği yerdeki noktaya bakmalısın ve ayakların eşit olarak açık olmalı.
 3. 3
  Namaza niyet et. Yüksek sesle söylemek zorunda değilsin, ancak hangi namazı kıldığını, rekât türünü ve rekât sayısını bilmelisin. Niyet şöyle olabilir: "Niyet ettim Allah rızası için, sabah/öğle/ikindi/akşam/yatsı namazının 2/4 rekât farzını/sünnetini/son sünnetini kılmaya". Kendine, namazı sadece Allah için kıldığını hatırlat, gösteriş için veya başkalarının (ör. ailenin) hatrına kılmıyorsun, unutma.
 4. 4
  İftitah tekbiri getir. Bu namazı başlatır. Ellerini kaldır, avuç içlerin ileri doğru baksın ve başparmağın kulak memesine değsin. Eğer kadınsan, ellerin ileri doğru baksın ve ellerini omuzlara kadar kaldır. Yüksek sesle "Allahü Ekber" (الله أَكْبَر) (Allah en büyüktür) de.
 5. 5
  Kıyamda dur. Kıyam ayakta durduğun yerdir. Ellerin dümdüz ve yanlarda durmalıdır. İstiftah (Açılış) duasını oku. "Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük ve lâ ilâhe ğayrük " (Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur). Sonra (Kur’an’daki sıralamada ilk sure olan) Fatiha suresini ve peşinden Kur’an’dan başka bir parça (sure) okumaya başla.
 6. 6
  Ellerin bağlı bir şekilde ayakta dik dur. Sağ elin sol elinin bileğini kavramalı. Erkekler bağladıkları ellerini göbeklerinin altına, kadınlar göğüs seviyesine koyarlar. Sünni İslam hukuku mezheplerinden üçü - Hanefi, Şafi ve Hanbeli mezhepleri – elleri bağlayarak namaz kılar. Malikiler ise, kollarını yanlarda serbest bırakarak namaz kılarlar. Eğer Şia isen, kollarını yanlarında tut.
 7. 7
  Fatiha suresini oku. Sesini kendin duymalısın, ama eğer duymuyorsan, aklından namazı düşünmek de geçerli bir metot olabilir. Eğer, yeni Müslüman olmuşsan ve Fatiha suresini henüz bilmiyorsan, o zaman Allah’ı tekrar tekrar öv. Sureyi ezberleyene kadar bunu söylemeye devam et.
 8. 8
  Kur’an’dan kısa bir parça (sure) oku. Kur’an’dan kısa sureleri ezberlemek çok faydalı olur. Kur’an’ın 30.cüz denen 20 sayfalık son kısmında, ezberlenmesi kolay kısa sureler vardır. Genellikle okunan sureler, İhlas, Felak, Nas ve Kafirun sureleridir. Aynı şekilde, eğer yeni Müslüman olmuşsan ve sureleri henüz bilmiyorsan, o zaman Allah’ı tekrar tekrar öv.
 9. 9
  Rükû yap. Rükû temelde eğilmektir. Ellerini yanlara bırak ve eğil, sonra ellerini dizlerine koy. Sırtın, üzerinde bardak duracak kadar yere paralel olmalı. Vücudunu 45o derece dikey olarak tamamen eğmen çok önemli, sadece hafifçe eğilmek yetmez. Bu adımda da “Allahü Ekber” (الله أَكْبَر) de. Rükûdayken, "Subhane Rabbiyel Aziym" (سبحان ربى العظيم), (Ey büyük Rabb'im! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim) de. Bunu üç kere söyle.
 10. 10
  Doğrul. Rükûdan "Sem'i Allahü limen hamideh" (سمع الله لمن حمده) (Allah kendisine hamd edenleri işitti) diyerek doğrul. Peşinden "Rabbena lekel hamd" (ربنا لك الحمد), (Ey Rabbimiz! Her türlü hamd ancak sanadır) de.
 11. 11
  Secdeye git. Tekrar "Allahü Ekber" (الله أَكْبَر) de ve secdeye git. Alnını, avuç içlerini ve dizlerini yere koyduğundan emin ol. Her iki ayağının alt tabanları da yere değmek zorundadır. Alnının açık olduğundan emin ol – alnın örtülü olması namazı bozar. Secdede üç kez "Subhane rabbiyel A’la" (سبحان ربى الأعلى) (Ey Yüce Rabb'im! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim) de. Bu sırada dirseklerini yukarıda tutmayı unutma.
 12. 12
  "Allahü Ekber" (الله أَكْبَر) diyerek oturma pozisyonuna geç. Bu pozisyondayken, gözlerinin kucağına bakmasını sağlamalısın. Erkekler topuklarını kaldırmalı ve sağ ayağın parmaklarını bükmelidir. Kadınlar hem ayaklarını hem de ayaklarını vücutlarının altında tutmalıdırlar.
 13. 13
  "Allahü Ekber" (الله أَكْبَر) diyerek tekrar secdeye git. İkinci secdeyi de, birinci ile tamamen aynı yap.
 14. 14
  Allahü Ekber" (الله أَكْبَر) diyerek diğer rekât için ayağa kalk. İkinci rekât ikinci secdeye kadar tamamen aynıdır, ancak ilk tekbir yoktur.
  • İkinci rekâtın sonunda otur. İkinci secdeden sonra, oturma pozisyonuna geç ve Tahiyyat duasını oku

   Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü. (Bütün dualar, senâlar, malî ve bedenî ibâdetler Allah’a mahsustur. Ey Peygamber, Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Selam bizlere ve Allah’ın sâlih kulları üzerine olsun. Ben şahadet ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur. Yine şahadet ederim ki Hazret-i Muhammed O’nun kulu ve elçisidir).
  • Sadece iki rekât namaz kılıyorsan, o zaman bu son rekât demektir. Tahiyyat duasından sonra, Salavat dualarını oku,

   اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم

   و بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى العلمين إنك انت الحميد المجيد

   “Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahime inneke hamidün mecid.” (Allahım, hem İbrahim'e hem de İbrahim'in ailesine gösterdiğin merhamet gibi Muhammed'e ve Muhammed'in ailesine de aynı merhameti eyle. Şüphesiz ki, sen övülen, şeref, şan sahibi olansın). “Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barekte ala İbrahime ve ala ali ibrahime inneke hamidün mecid” (Ey Allah'ım! Sen ki İbrahim ile ailesini mübarek kıldın, aynı şekilde Muhammed'i ve ailesini de mübarek eyle. Şüphesiz ki, sen övülen, şeref, şan sahibi olansın). Sonra ‘Rabbena’ dualarını oku, “Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr. “ (Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru). “Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mu'minine yevme yekûmu'l hisâb”. (Ey Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla ). Sonra başını önce sağ omuzuna (iyilikleri yazan meleklerin olduğu yere) çevirerek

   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

   ‘Esselamu aleyküm verahmetullah’ (Allah’ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun) diyerek Selam' ver ve hemen başını sol omuzuna (günahları yazan meleklerin olduğu yere) çevirerek aynı sözü söyle.
 15. 15
  Eğer iki rekâttan fazla namaz kılıyorsan, ilk oturuşta Salavat okuyup Selam verme. Tahiyyattan sonra ayağa kalk ve diğer rekâtı kıl. Üçüncü rekâtı da aynı ilk rekât gibi kıl ve ikinci secdeden sonra dördüncü rekâta kalk ve ikinci secdeden sonra otur. Tahiyyat ve Salavat dualarını oku ve yukarıdaki adımda açıklandığı gibi Selam ver.
  Reklam

İpuçları

 • Eğer namaza yeni başladıysa, tam olarak kılmadan önce pratik yap. Namazdan sonra dua ederken namazda bir şeyi yanlış okumuş olabileceğin için bağışlanma dile, çünkü bazen hatalarını fark edemeyebilirsin.
 • Müslüman ebeveynlerin, çocuklarına namazı öğretmeleri ve yetişkinlik dönemine yaklaştıkça günlük hayatlarının bir parçası haline getirmeleri ana görevlerinden biridir. Çocuklara yedi yaşından itibaren namaz kılmaları öğretilmelidir. Ergenlik çağına geldiklerinde, düzenli olarak günde 5 kez namaz kılmaları öğretilir.
 • Namaz esnasında yoğunlaşmak için elinden geleni yap.
 • Surelerin ve duaların Arapça olarak yazılı olduğu bir kitap bul ve Kunut Duası, Tahiyyat duası, Salavat duası gibi duaları ve Kur’andan bazı parçaları ezberle.
 • Eğer farzlardan ya da vaciplerden birini atladıysan, aşağıdaki şekilde gerçekleştirilen "Sehv" secdesini yap. Namazın son rekâtında, Tahiyyat ve Salavat dualarını okuduktan sonra, namazı bitirmiş gibi sağ tarafa "Esselamu 'aleyküm ve rahmetullah" diyerek selam ver, fakat sola selam verme. Bunun yerine, yukarıdaki 8. adımda açıklandığı gibi iki kez secde et. Ardından, Tahiyyat ve Salavat duaları ile devam et ve her zamanki gibi namazını tamamla (Adım 11'de açıklandığı gibi).
 • Namazını bitirdikten sonra, 3 kez "Estağfirullah" (Allah'ım, affet) de, namaz kılarken yapmış olabileceğin herhangi bir hatadan dolayı af dile (tövbe et).
 • Beş vakit namaz:
  • Sabah namazı imsak ile güneşin doğuşu arasında kılınır. İki rekât sünnet ve iki rekât farzdan oluşur.
  • Öğle namazı zeval vakti ile her şeyin gölgesinin kendi boyutuna eşit olduğu vakit arasında kılınır. Dört rekât sünnet, dört rekât farz ve iki rekât son sünnetten oluşur.
  • İkindi namazı her şeyin gölgesinin kendi boyutuna eşit olduğu zaman ile güneşin batışı arasında kılınır. Dört rekât sünnet ve dört rekât farzdan oluşur.
  • Akşam namazı güneşin batışı ile ufuktaki kızıllığın kaybolması arasında kılınır. Üç rekât farz ve iki rekât sünnetten oluşur.
  • Yatsı namazı ufuktaki kızıllığın kaybolması ile gece yarısına kadar sürer. Dört rekât sünnet, dört rekât farz ve iki rekât son sünnet ile üç rekât vitir namazından oluşur.
 • Farz ve Vitir namazları için not:
  • Farz namazlarda, ilk iki rekât yukarıda açıklandığı gibi kılınır. Ondan sonraki her rekâtta Kıyamda iken sadece Fatiha suresi okunur ve sonrasında Kur’an’dan bir parça okunmaz.
  • Üç rekâtlı vitir namazında, ilk iki rekât yukarıda açıklandığı gibi kılınır. Üçüncü rekâtta, kıyamda Kur’an’dan bir parça okunduktan sonra, ilk tekbirde olduğu gibi Allahu Ekber (الله أَكْبَر)diyerek eller kulaklara (kadınlarda omuzlara) kadar kaldırılır ve indirilerek göbek (kadınlarda göğüs) üstünde bağlanır. Sonra Kunut duaları okunur. Ondan sonra da, her rekâtta olduğu gibi rükûya eğilinir ve secdeye gidilir.
Reklam

Uyarılar

 • Eğer herhangi bir konuda şüphen varsa, bir din alimine danış. Bu makalenin alimler tarafından değil, gönüllü editörler tarafından yazıldığını unutma.
 • Namazın ince detaylarına göre farklı mezhepler arasında bazı anlaşmazlıklar vardır. Bu makalede Müslümanların büyük çoğunluğu tarafından kullanılan yöntem anlatılmaktadır. Bir azınlık mezhebine dâhilsen ve yöntemdeki farklılıklar hakkında bilgi edinmek istiyorsan, lütfen ilgili din alimine danış. Namaz söz konusu olduğunda mezheplerin içinde farklılıklar da vardır; hepsi de kendi açılarından doğrudur, çünkü hepsi sünneti takip ederler. Bulunduğun yerdeki caminin mezhebine uymak istersen, yerel imama başvur, ancak hangi mezhebi takip edeceğin sana kalmış.
Reklam

Bununla İlgili wikiHow'lar

El Falı Nasıl BakılırEl Falı Nasıl Bakılır?
Telekinezi Nasıl GeliştirilirTelekinezi Nasıl Geliştirilir?
Spiritüel Çakralar Nasıl AçılırSpiritüel Çakralar Nasıl Açılır?
Çekim Yasası Nasıl UygulanırÇekim Yasası Nasıl Uygulanır?
Nazar Nasıl GiderilirNazar Nasıl Giderilir?
Astral Seyahat Nasıl YapılırAstral Seyahat Nasıl Yapılır?
Geçmiş Yaşamlar Nasıl HatırlanırGeçmiş Yaşamlar Nasıl Hatırlanır?
Numerolojide Şanslı Sayılarını Nasıl BulursunNumerolojide Şanslı Sayılarını Nasıl Bulursun?
Telepati Nasıl GeliştirilirTelepati Nasıl Geliştirilir?
El Falı Kullanarak Bir Kişinin Yaşı Nasıl HesaplanırEl Falı Kullanarak Bir Kişinin Yaşı Nasıl Hesaplanır?
Ölülerle Nasıl KonuşulurÖlülerle Nasıl Konuşulur?
Kur'an'daki Ayetler Nasıl EzberlenirKur'an'daki Ayetler Nasıl Ezberlenir?
Bir Kişi Nasıl LanetlenirBir Kişi Nasıl Lanetlenir?
Nasıl Müslüman OlunurNasıl Müslüman Olunur?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow bir “wiki”dir. Bu, makalelerimizin çoğunun birden fazla yazar tarafından ortaklaşa yazıldığı anlamına gelir. Bu makaleyi oluşturmak için, zaman içinde makaleyi düzenlemek ve iyileştirmek üzere bazıları isimsiz, 87 kişi çalıştı. Bu makale 90.643 defa görüntülenmiştir.
Kategoriler: Felsefe ve Din
Bu sayfaya 90.643 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam