Molarite, çözünen maddenin mol sayısı ile bir çözeltinin hacmi arasındaki ilişkiyi tanımlar.[1] Molariteyi hesaplamak için mol ve hacim, kütle ve hacim veya mol ve mililitre ile başlayabilirsin. Bu değişkenleri temel molarite formülünde yerine koyarak doğru cevabı elde edebilirsin.

Yöntem 1
Yöntem 1 / 4:
Mol ve Hacimle Molariteyi Hesaplamak

 1. 1
  Temel molarite formülünü öğren. Molarite, çözünen maddenin mol sayısının çözeltinin litre cinsinden hacmine bölümüne eşittir.[2] Bu itibarla, şu şekilde yazılır: molarite = çözünen maddenin mol sayısı / çözeltinin litresi
  • Örnek problem: 4,2 litrede 0,75 mol NaCl içeren bir çözeltinin molaritesi nedir?
 2. 2
  Problemi incele. Molariteyi bulmak için mol ve litre sayısını bilmen gerekir. Eğer problemde bu bilgiler veriliyorsa ön hesaplama yapmak gerekmez.
  • Örnek problem:
   • Mol = 0,75 mol NaCl
   • Hacim = 4,2 L
 3. 3
  Mol sayısını litre sayısına böl. Ortaya çıkan bölüm, molarite olarak bilinen bir litre çözelti başına düşen mol sayısını verecektir.
  • Örnek problem: molarite = çözünen maddenin mol sayısı / çözeltinin litre olarak hacmi = 0,75 mol / 4,2 L = 0,17857142
 4. 4
  Cevabını yaz. Eğitmenin tercihine göre virgülden sonra 2 veya 3 basamağa kadar değeri yuvarla. Cevabı yazarken "molariteyi" "M" ile kısalt ve çözünen maddenin kimyasal kısaltmasını belirt.
  • Örnek problem: 0,179 M NaCl
  Reklam

Yöntem 2
Yöntem 2 / 4:
Kütle ve Hacimle Molariteyi Hesaplamak

 1. 1
  Temel molarite formülünü öğren. Molarite, çözünen maddenin mol sayısı ile bir litre çözelti ya da bu çözeltinin hacmi arasındaki ilişkiyi ifade eder. Formül formunda molarite şöyle ifade edilir: molarite = çözünen maddenin mol sayısı / çözeltinin litre olarak hacmi[3]
  • Örnek problem: 3,4 g KMnO4'ün 5,2 litre su içerisinde çözülmesiyle elde edilen çözeltinin molaritesi nedir?
 2. 2
  Problemi incele. Molariteyi bulmak için mol ve litre sayısını bilmen gerekir. Eğer mol sayısı verilmiyor fakat çözeltinin kütle ve hacmi veriliyorsa devam etmeden önce mol sayısını hesaplamak için bu iki değeri kullanman gerekecek.
  • Örnek problem:
   • Kütle = 3,4 g KMnO4
   • Hacim = 5,2 L
 3. 3
  Çözünen maddenin molar kütlesini bul. Kullanılan çözünen maddenin kütlesinden veya gramından mol sayısını hesaplamak için, önce çözünen maddenin molar kütlesini belirlemelisin.[4] Bu, çözeltide bulunan her bir elementin molar kütlelerini toplayarak yapılabilir. Periyodik cetveli kullanarak her bir elementin molar kütlesini bul.[5] Her element için atomları saydığından ve her atomun molar kütlesini hesapladığından emin ol.
  • Örnek problem:
   • K’nin molar kütlesi = 39,1 g
   • Mn’nin molar kütlesi = 54,9 g
   • O’nun molar kütlesi = 16,0 g (Çözünen madde 4 O atomu içerir, bu yüzden 16 gramı 4 kez say.)
   • Toplam molar kütle = K + Mn + O + O + O + O = 39,1 + 54,9 + 16 + 16 + 16 + 16 = 158,0 g
 4. 4
  Gramı mole dönüştür. Artık çözünen maddenin molar kütlesine sahip olduğuna göre, çözeltideki çözünen maddenin gram sayısını, bir dönüşüm faktörü olan çözünen maddenin formül ağırlığının (mol kütlesi) 1 mole bölümü ile çarpman gerekir. Bu işlem, bu denklem için çözünen maddenin mol sayısını verecektir.[6]
  • Örnek problem: çözünen maddenin gram * (1/çözünen maddenin molar kütlesi) = 3,4 g * (1 mol / 158 g) = 0,0215 mol
  • Çözünen maddenin ve çözünen maddenin kütlesinin gram birimleri birbirlerini götürür, böylece geriye mol birimleri kalır.
 5. 5
  Mol sayısını litre sayısına böl. Artık mol sayısına sahip olduğuna göre, molariteyi bulmak için bu değeri çözeltinin litre sayısına bölebilirsin.
  • Örnek problem: molarite = çözünen maddenin mol sayısı / çözeltinin litre hacmi = 0,0215 mol / 5,2 L = 0,004134615
 6. 6
  Cevabını yaz. Ondalık işaretinden sonra haneleri istenen basamağa kadar yuvarlaman gerekir. Genellikle, ondalık işaretinden sonra iki veya üç basamak olur. Ek olarak, cevabı yazarken “molariteyi” “M” ile kısalt ve çözünen maddeyi belirt.
  • Örnek problem: 0,004 M KMnO4
  Reklam

Yöntem 3
Yöntem 3 / 4:
Mol ve Mililitre ile Molariteyi Hesaplamak

 1. 1
  Temel molarite formülünü öğren. Molariteyi bulmak için bir litre çözeltideki çözünen maddenin mol sayısını hesaplaman gerekir. Mililitre kullanılamaz. Molariteyi ifade etmek için kullanılan genel formül: molarite = çözünen maddenin mol sayısı / çözeltinin litre hacmi[7]
  • Örnek problem: 2905 mililitrede 1,2 mol CaCl2 içeren bir çözeltinin molaritesi nedir?
 2. 2
  Problemi incele. Molariteyi hesaplamak için mol ve litre sayısını bilmen gerekir. Eğer hacim litre yerine mililitre olarak verilirse hesaplamaya devam etmeden önce hacmi litreye dönüştürmen gerekir.
  • Örnek problem:
   • Mol = 1,2 mol CaCl2
   • Hacim = 2905 ml
 3. 3
  Mililitreyi litreye dönüştür.[8] 1 litrede 1000 mililitre bulunduğundan, mililitreyi 1000’e bölerek litreyi elde edersin. Ayrıca ondalık işaretini üç hane sola hareket ettirebileceğini de unutma.
  • Örnek problem: 2905 ml * (1 L / 1000 ml) = 2,905 L
 4. 4
  Mol sayısını litre sayısına böl. Artık litre sayısına sahip olduğuna göre, çözeltinin molaritesini bulmak için çözünen maddenin mol sayısını bu değere bölebilirsin.
  • Örnek problem: molarite = çözünen maddenin mol sayısı / çözeltinin litre hacmi = 1,2 mol CaCl2 / 2,905 L = 0,413080895
 5. 5
  Cevabını yaz. Ondalık işaretinden sonra haneleri istenen basamağa kadar yuvarla (genellikle iki ya da üç hane). Cevabı yazarken “molariteyi” “M” ile kısaltmalı ve çözünen maddeyi belirtmelisin.
  • Örnek problem: 0,413 M CaCl2
  Reklam

Yöntem 4
Yöntem 4 / 4:
Ek Uygulama Problemi

 1. 1
  800 ml suda 5,2 g NaCl çözülerek hazırlanan bir çözeltinin molaritesini bul. Problemde verilen değerleri belirle: gram cinsinden kütle ve mililitre cinsinden hacim.
  • Kütle = 5,2 g NaCl
  • Hacim = 800 ml su
 2. 2
  NaCl’nin molar kütlesini bul. Bunun için sodyumun (Na) ve klorun (Cl) molar kütlelerini topla.
  • Na’nın molar kütlesi = 22,99 g
  • Cl’nin molar kütlesi = 35,45 g
  • NaCl’nin molar kütlesi = 22,99 + 35,45 = 58,44 g
 3. 3
  Çözünen maddenin kütlesini molar kütle dönüşüm faktörü ile çarp. Bu durumda, NaCl'nin molar kütlesi 58,44 g'dır, dolayısıyla dönüşüm faktörü 1 mol / 58,44 g’dır.
  • NaCl mol sayısı = 5,2 g NaCl * (1 mol / 58,44 g) = 0,08898 mol = 0,09 mol
 4. 4
  800 ml suyu 1000’e böl. Bir litrede 1000 mililitre olduğundan, litre değerini bulmak için bu problemdeki mililitre değerini 1000’e böl.
  • Ayrıca 800 ml'yi 1 L / 1000 ml'lik bir dönüşüm faktörü ile çarptığını düşünebilirsin.
  • İşlemi hızlandırmak için, herhangi bir şeyi çarpmak veya bölmek yerine ondalık işaretini üç basamak sola hareket ettirmen yeterlidir.
  • Hacim = 800 ml * (1 L / 1000 ml) = 800 ml / 1000 ml = 0,8 L
 5. 5
  Çözünen maddenin mol sayısını çözeltinin litre sayısına böl. Molariteyi bulmak için, NaCl çözeltisinin hacmi olan 0,09 molü, çözeltinin litre hacim değeri olan 0,8 L'ye bölmen gerekir.
  • molarite = çözünen maddenin mol sayısı / çözeltinin litre hacmi = 0,09 mol / 0,8 L = 0,1125 mol/L
 6. 6
  Cevabını düzenle. Cevabını iki ya da üç haneye yuvarla ve molariteyi “M” ile kısalt.
  • Cevap: 0,11 M NaCl
  Reklam

Bununla İlgili wikiHow'lar

Konuşacak Bir Şey Olmadığında Sohbet Nasıl BaşlatılırKonuşacak Bir Şey Olmadığında Sohbet Nasıl Başlatılır?
Bir Kızla Sohbet Etmeye Nasıl BaşlanırBir Kızla Sohbet Etmeye Nasıl Başlanır?
Hoşlanılan Kıza Nasıl Mesaj AtılırHoşlanılan Kıza Nasıl Mesaj Atılır?
Mililitre (mL) Gram'a (g) Nasıl DönüştürülürMililitre (mL) Gram'a (g) Nasıl Dönüştürülür?
Bir Kızla Mesajlaşma Nasıl BaşlatılırBir Kızla Mesajlaşma Nasıl Başlatılır?
İki Nokta Arasındaki Mesafe Nasıl Bulunurİki Nokta Arasındaki Mesafe Nasıl Bulunur?
"Teşekkür"e Nasıl Karşılık Verilir"Teşekkür"e Nasıl Karşılık Verilir?
Varyans Nasıl HesaplanırVaryans Nasıl Hesaplanır?
Hoşlanılan Kızla Nasıl KonuşulurHoşlanılan Kızla Nasıl Konuşulur?
Karekök x'in Türevi Nasıl AlınırKarekök x'in Türevi Nasıl Alınır?
Standart Sapma Nasıl HesaplanırStandart Sapma Nasıl Hesaplanır?
Kendini Tanıtma Konuşması Nasıl YazılırKendini Tanıtma Konuşması Nasıl Yazılır?
Bir Dairenin Çapı Nasıl HesaplanırBir Dairenin Çapı Nasıl Hesaplanır?
3X3 Matrisin Determinantı Nasıl Bulunur3X3 Matrisin Determinantı Nasıl Bulunur?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

Bess Ruff, MA
Ortak yazarlar :
Çevre Bilimleri ve Yönetimi Yüksek Lisansı
Bu makaledeki ortak yazarlar Bess Ruff, MA. Bess Ruff, Florida’da Coğrafya konusunda doktora öğrencisidir. Çevre Bilimleri ve Yönetimi konusundaki Yüksek Lisansını, Santa Barbara’daki Kaliforniya Üniversitesi Bren Çevre Bilimleri ve Yönetimi Fakültesi’ndan 2016 yılında almıştır. Bu makale 44.208 defa görüntülenmiştir.
Kategoriler: Eğitim ve İletişim
Bu sayfaya 44.208 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam