Atomlar, anlamlı kimyasal madde hesaplamaları yapmak için fazla küçüktür. Anlamlı madde miktarları ile çalışmak için bilim adamları bunları mol denen birimlerde gruplamıştır. Bir mol, 12 gram karbon-12[1] izotopunun içerdiği atom sayısı (yaklaşık 6,022 x 1023) olarak tanımlanır. Bu sayıya Avogadro sayısı ya da Avogadro sabiti denir.[2] Bu sabit, herhangi bir maddenin bir molündeki atom sayısı olarak kullanılır ve 1 mol maddenin kütlesi onun molar kütlesidir.

Yöntem 1
Yöntem 1 / 2:
Bir Elementin Molar Kütlesini Hesaplamak

 1. 1
  Molar kütleyi anla. Molar kütle, maddenin bir molünün kütlesidir (gram olarak).[3] Bir elementin atom kütlesini kullanarak ve onu dönüşüm katsayısı olan mol başına gram (g/mol) ile çarparak elementin molar kütlesini hesaplayabilirsin.
 2. 2
  Elementin bağıl atom kütlesini bul. Bir elementin bağıl atom kütlesi, tüm izotoplarının bir örneğinin atomik birimdeki ortalama kütlesidir.[4] Bu bilgi, elementlerin periyodik çizelgesinde bulunabilir. Elementin yerini belirle ve o elementin sembolünün altındaki sayıyı bul. Bu bir tam sayı değil ondalıklı sayıdır.
  • Örneğin; hidrojen için bağıl atom kütlesi 1,007; karbon için 12,0107; oksijen için 15,9994 ve klor için 35,4532’tür.
 3. 3
  Bağıl atom kütlesini molar kütle sabiti ile çarp. Bu, mol başına 0,001 kilogram ya da mol başına 1 gram olarak tanımlanır. Bu, atom birimini mol başına grama dönüştürür ve hidrojenin molar kütlesini mol başına 1,007 gram, karbonunkini mol başına 12,0107 gram, oksijeninkini mol başına 15,9994 gram ve klorün molar kütlesini mol başına 35,453 gram yapar.
  • Bazı elementler sadece 2 atomlu veya daha büyük moleküllerde bulunur. Bunun anlamı, hidrojen, oksijen ve klor gibi 2 atomdan oluşan elementlerin molar kütlesini bulmak istiyorsan o zaman onların bağıl atom kütlesini bulmak zorunda olduğundur. Onları molar kütle sabitiyle ve sonra çıkan sonucu 2 ile çarp.
  • H2 için: 1,007 x 2 = 2,014 g/ mol; O2 için: 15,9994 x 2 = 31,9988 g/mol; ve Cl2 için: 35,453 x 2 = 70,096 g/mol.
  • Diatomik (iki atomlu moleküller) elementleri hatırlamanın yollarından biri şudur: Hergele Azmi Bulduğu İğneleri Odadaki Koltuğa Fırlattı (Hidrojen, Azot, Bromin, İyot, Oksijen, Klor, Flor).[5]
  Reklam

Yöntem 2
Yöntem 2 / 2:
Bir Bileşiğin Molar Kütlesini Hesaplamak

 1. 1
  Bileşiğin kimyasal formülünü bul. Bu, bileşiği oluşturan her bir elementin atom sayısıdır (Bu bilgi tüm kimya kaynak kitaplarında bulunur). Örneğin, hidrojen klorürün (hidroklorik asid) formülü HCl’dir; glikozun formülü ise C6H12O6’dır. Bu formülü kullanarak bileşiği oluşturan her bir elementin atom sayısını belirleyebilirsin.
  • HCl’de bir atom hidrojen ve bir atom klorür bulunur.
  • C6H12O6’da 6 karbon atomu, 12 hidrojen atomu ve 6 oksijen atomu bulunur.
 2. 2
  Bileşikteki her bir elementin bağıl atom kütlesini bul. Periyodik tabloyu kullanarak her bir elementin bağıl atom kütlesini belirle. Bu, elementin sembolünün altında yer alan sayıdır.[6] İlk yöntemde bir elementin molar kütlesini hesaplarken yaptığımız gibi bu kütleleri de 1 gram/mol ile çarpacağız.
  • Hidroklorik asitteki elementlerin bağıl atom kütleleri: hidrojen 1,007 g/mol ve klorür 35,453 g/mol.
  • Glikozdaki elementlerin bağıl atom kütleleri: karbon 12,0107 g/mol; hidrojen 1,007 g/mol; oksijen 15,9994 g/mol.
 3. 3
  Bileşikteki her bir elementin molar kütlesini hesapla. Elementin atom kütlesini, bileşikteki o elementin atom sayısı ile çarp. Bu sana her bir elementin bileşiğe katkıda bulunduğu bağıl miktarı verecektir.[7]
  • Hidrojen klorür’de (HCl) her bir elementin molar kütlesi: hidrojen 1,007 gram/mol; klorür 35,453 gram/mol.
  • Glikoz’da (C6H12O6) her bir elementin molar kütlesi: karbon 12,0107 x 6 = 72,0642 g/mol; hidrojen 1,007 x 12 = 12,084 g/mol; oksijen 15,9994 x 6 = 95,9964 g/mol.
 4. 4
  Bileşikteki her bir elementin molar kütlelerini topla. Bu, tüm bileşiğin molar kütlesini belirler. Önceki adımda elde ettiğin sonuçları al ve bileşiğin molar kütlesini hesaplamak için hepsini topla.
  • Hidrojen klorür için molar kütle 1,007 + 35,453 = 36,460 g/mol. Bir mol hidrojen klorürün kütlesi 36,46 gramdır.
  • Glikoz için molar kütle 72,0642 + 12,084 + 95,9964 = 180,1446 g/mol. Bir mol glikozun kütlesi 180,14 gramdır.
  Reklam

İpuçları

 • Çoğu bağıl atomik kütle 10 binde 1 (4 ondalık basamak) kesinlikte bilinse de, çoğu laboratuvar çalışmasında, molar kütleler özellikle daha büyük kütleler için normalde 2 ve daha az ondalık basamakla belirtilir. Bu nedenle laboratuvarda, hidrojen klorür için molar kütle, mol başına 36,46 gram, glikoz içinse mol başına 180,14 gram olarak verilir.
Reklam

İhtiyacın Olan Şeyler

 • Kimya kaynak kitabı ya da element periyodik tablosu
 • Hesap makinesi

Bununla İlgili wikiHow'lar

Konuşacak Bir Şey Olmadığında Sohbet Nasıl BaşlatılırKonuşacak Bir Şey Olmadığında Sohbet Nasıl Başlatılır?
Bir Kızla Sohbet Etmeye Nasıl BaşlanırBir Kızla Sohbet Etmeye Nasıl Başlanır?
Hoşlanılan Kıza Nasıl Mesaj AtılırHoşlanılan Kıza Nasıl Mesaj Atılır?
Hoşlanılan Kızla Nasıl KonuşulurHoşlanılan Kızla Nasıl Konuşulur?
Bir Kızla Mesajlaşma Nasıl BaşlatılırBir Kızla Mesajlaşma Nasıl Başlatılır?
Mililitre (mL) Gram'a (g) Nasıl DönüştürülürMililitre (mL) Gram'a (g) Nasıl Dönüştürülür?
Karekök x'in Türevi Nasıl AlınırKarekök x'in Türevi Nasıl Alınır?
Kendini Tanıtma Konuşması Nasıl YazılırKendini Tanıtma Konuşması Nasıl Yazılır?
"Teşekkür"e Nasıl Karşılık Verilir"Teşekkür"e Nasıl Karşılık Verilir?
Bir Üçgenin Alanı Nasıl HesaplanırBir Üçgenin Alanı Nasıl Hesaplanır?
Bir Dairenin Çapı Nasıl HesaplanırBir Dairenin Çapı Nasıl Hesaplanır?
İki Nokta Arasındaki Mesafe Nasıl Bulunurİki Nokta Arasındaki Mesafe Nasıl Bulunur?
Gelecekteki Kendine Mektup Nasıl YazılırGelecekteki Kendine Mektup Nasıl Yazılır?
Standart Sapma Nasıl HesaplanırStandart Sapma Nasıl Hesaplanır?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

Bess Ruff, MA
Ortak yazarlar :
Çevre Bilimleri ve Yönetimi Yüksek Lisansı
Bu makaledeki ortak yazarlar Bess Ruff, MA. Bess Ruff, Florida’da Coğrafya konusunda doktora öğrencisidir. Çevre Bilimleri ve Yönetimi konusundaki Yüksek Lisansını, Santa Barbara’daki Kaliforniya Üniversitesi Bren Çevre Bilimleri ve Yönetimi Fakültesi’ndan 2016 yılında almıştır. Bu makale 40.478 defa görüntülenmiştir.
Kategoriler: Eğitim ve İletişim
Bu sayfaya 40.478 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam