Merdivenler, verandalardan iç mekanlara kadar birçok inşaat projesinin önemli bir parçasıdır. Kendi merdivenini yapma düşüncesi gözüne büyük bir iş gibi görünebilir ancak merdivenler esasında sadece üç ana bölümden oluşur: kiriş, basamak ve rıht. Kirişler, merdivenlerden yukarı doğru yürürken insanların ağırlığını destekleyen 5,1 cm × 30,5 cm boyutundaki çapraz plakalardır. Basamaklar, üzerine bastığın üst süpürgeliklerdir ve rıhtlar her basamağın altına dikey olarak yerleştirilir. Kirişleri doğru bir şekilde ölçüp kesersen diğer parçalar çoğunlukla yerine yerleşecektir.

Kısım 1
Kısım 1 / 3:
Ön Ölçümleri Yapmak

 1. 1
  Merdiveni yapacağın alanın yüksekliğini ölç. Buna toplam rıht yüksekliği de denir. En üst basamak seviyesini merdivenlerin başladığı alanda yapmayı planlamıyorsan bunu ölçümünde hesaba kattığından emin ol.[1]
  • Örneğin, bir üst kısma çıkmak için merdiven inşa ediyorsan ve yerden üst kısma olan uzunluğu 90 cm ölçüyorsan bu toplam rıht yüksekliğidir.
  • Eğer merdivenin üst kısmın yüzeyinin 7,5 cm altında durmasını istiyorsan toplam rıht yüksekliğini 82,5 cm olarak hesapla.
 2. 2
  Toplam rıht yüksekliğini adım başı rıht yüksekliğine böl. Bu, merdivenin toplam adım sayısını verecektir. Adım başına rıht yüksekliği yaklaşık 17-20 santimdir ancak yapacağın rıht için muhtemelen biraz farklı bir yükseklik kullanacaksın.[2]
  • Örneğin, toplam rıht yüksekliğin 240 cm ise bunu 18 santime bölersen 13,33 elde edersin. Adım sayısını bulmak için aşağı yuvarla: 13.
 3. 3
  Adım başına asıl rıht yüksekliğini elde etmek için toplam rıht yüksekliğini adım sayısına böl. Bunun muhtemelen tipik rıht yüksekliğinden biraz farklı olacağını unutma. Adım başına gerçek rıht yüksekliğini bulmak toplam rıht yüksekliği ne olursa olsun adımlarının aynı yükseklikte olmasını sağlayacaktır.[3]
  • Aynı örnekle devam edecek olursak, 240 santimin 13 adıma bölümünden 18,462 elde ederiz. Kirişinde her basamak 18,462 cm yükselecektir.
 4. 4
  Basamak genişliklerini belirle. Her basamak genişliği 23 santimden az olamaz ve esasında en az 25 cm olmalıdır. Bu, ortalama bir ayağın rahat ve güvenli bir şekilde basması için yeterli alanı sağlar.[4] [5]
  • Genel bir kural olarak, birbirine eklenen basamakların ve rıhtların genişliği 41-46 cm arasında olmalıdır.
  • Yani, eğer rıhtların 18 cm boyundaysa basamak genişliği 23–28 cm arasında olmalıdır.
 5. 5
  Merdivenin toplam basamak uzunluğunu bul. Toplam basamak uzunluğu, baştan sona merdivenin yatayda aldığı mesafedir. Bunu bulmak için toplam basamak sayısını her basamağın uzunluğu ile çarpman yeterlidir.
  • Örneğin, farazi örneğimizdeki toplam basamak uzunluğu 325 santimdir: 13 basamak x 25 cm (basamak genişliği) = 325 cm toplam basamak uzunluğu.
 6. 6
  Merdiveninin sahanlığa ihtiyacı olup olmadığına karar ver. Merdiven inşasına uygun en uzun merdiven plakası muhtemelen 5 metre uzunluğunda olacaktır. Bu, muhtemelen en fazla 14 basamak çıkarabileceğin anlamına gelir. Eğer merdiveninin uzun bir rıht ve basamağa sahipse sahanlık yapabilirsin. Ancak, istersen herhangi bir merdivene de sahanlık yapabilirsin.
  • Eğer merdiveninde sahanlık olacaksa merdivenin her bir kısmını kendi içerisinde değerlendir.
 7. 7
  Kirişlerin uzunluğunu hesapla. Kirişler, basamakların altında onları tutmak için çapraz olarak uzanan tahta parçalarıdır. Bunlar, rıhtların ve basamakların bağlanacağı yerlerdir. Kiriş uzunluklarını, geometrideki dik üçgenin hipotenüsünü belirlediğin şekilde belirle:[6]
  • Yatay uzunluğu (basamak uzunluğu) kendisiyle çarp, yüksekliği kendisiyle çarp ve iki sonucu topla. Ardından, bu toplamın karekökünü bul.
  • Önceki örnekle devam edersek; √((325 x 325) + (240 x 240)) = 404 cm
 8. 8
  Merdivenleri mevcut yapıya nasıl bağlayacağını belirle. Merdivenler yapının dikey yüzü ile aynı hizada olacaksa kirişlerini mevcut çerçeveye iliştir. Ancak, merdivenler mevcut yapı ile aynı hizada durmazsa (çıkıntılı bir üst yüzeyle birleşmesi gibi) ikincil bir destek sistemi yaptığından veya kirişlerinin üst kısımlarını düzelttiğinden emin ol.[7]
  • Örneğin merdivenin, üst yüzeydeki bir çıkıntının altına monte edilecekse en üst basamağın, üst kısmın yüzeyi ile aynı seviyede olmadığından emin ol.
  • Bunun yerine, toplam rıht yüksekliğini biraz daha kısa yap ve destek direklerini kirişlerin üstüne bağla.
 9. 9
  Kaç tane kirişe ihtiyacın olduğunu say. Geniş bir merdivenin basamakları üzerine basıldığında bel verme ya da eğilmeyi önlemek üzere basamakların eşit olarak desteklenmesi için altında bol miktarda kirişe ihtiyacı olacaktır. Çok dar bir merdiven için sadece iki kiriş yeterli olabilir ancak üçten başlamak ve gerektiğinde artırmak en iyisidir.[8]
  • Güvenlik nedeniyle, kirişler yaklaşık 40 cm aralıklı olmalıdır.
  • Geniş merdivenler genellikle daha dar olanlara tercih edilir, çünkü kullanımı çok daha kolay ve rahattır.
  Reklam

Kısım 2
Kısım 2 / 3:
Kirişleri Kesmek

 1. 1
  Yeterince uzun 5 cm × 30 cm bir kereste parçası hazırla. Henüz uzunlamasına kesme. Kereste parçası basamaklarının yüksekliğine ve derinliğine bağlı bir açıyla oturacak ve uçların düzeltilmesi gerekecektir.[9]
 2. 2
  Bir marangoz gönyesinde basamaklarının yüksekliğini ve derinliğini işaretle. Örneğimizde, bir tarafta 18,462 cm ve diğer tarafta 25 cm işaretlemen gerekir. Hangi tarafın yüksekliğe (rıht) ve hangi tarafın derinliğe (basamak genişliği) karşılık geldiğini bildiğinden emin ol.[10]
  • Bir nalburdan merdiven gönyesi bak. Bunlar, işaretlemeyi ve kesmeyi kolaylaştırmak için marangoz gönyesine doğru ölçülerde ekleyebileceğin küçük parçalardır.
 3. 3
  Toplam açıyı hesaba katmak için kirişin üst kısmını düzenle. Bu açı adımlarının boyutuna bağlı olacaktır. Bunu düzgün bir şekilde yapmak için:[11]
  • Marangoz gönyesini kerestenin bir köşesine yerleştir. Yüksekliği gösteren kenarı kerestenin ucuna ve basamak derinliğini gösteren kenarı kerestenin uzun kenarına yatır.
  • Basamak yüksekliği ve basamak derinliği işaretleri arasına bir çizgi çiz. Bu çizgi kirişin yataydaki üst kısmını belirtir.
  • Çizgiyi, uzunluğu bir basamağın genişliğine eşit olacak şekilde işaretle.
  • Panelin en sonundan az önce işaretlediğin noktaya bir dik çizmek için kareyi kullan.
  • Keresteyi bu çizgilerin üzerinden kes.
 4. 4
  Kereste boyunca her basamağı ölç ve işaretle. Kirişin yatay tepesini referans noktası olarak kullanarak bir basamağın yüksekliğine eşit bir mesafeyi aşağı doğru çiz. Sonra, adımın derinliğine eşit mesafe kadar karşıya doğru bir çizgi ölç ve çiz. Bunu, gereken basamak sayısını çizene kadar aşağı doğru tekrarla.[12] [13]
 5. 5
  Basamak çentiklerini kesmek için dairesel testere veya el testeresi kullan. Eğer dairesel bir elektrikli testere kullanıyorsan kirişlerdeki işaretlerin kenarına kadar kes. Karşı çizgilere 3-6 mm kala testere kesimlerini durdur, ardından bitirmek için bir el testeresi veya dekupaj testeresi kullan.[14]
 6. 6
  Kirişin alt kısmını zeminle örtüşecek şekilde kes. Son adım çentiğinin üst kısmına paralel ve kenarına (alt rıhtın geleceği yer) dik bir çizgi çiz. Kirişin alt kısmının zeminle örtüşmesi için bunu kes.[15]
 7. 7
  Kirişi yerine yerleştirerek test et. Kirişin üstünü ve altını ölçüye göre kes, ardından yerine sığıp sığmadığını test et. Yüksekliğin doğru olduğundan emin ol. Kiriş, zemine ve aynı zamanda üstteki mevcut yapıya bağlanacağı noktaya oturmalıdır.
 8. 8
  İlk kirişi, sonraki kirişler için şablon olarak kullan. Tamamlanan ilk kirişi 5 cm x 30 cm kereste üzerine yerleştir ve ilk kirişin ana hattını diğer 5 cm × 30 cm levhaların üzerine çiz. Sonra gerektiği gibi kes.
  Reklam

Kısım 3
Kısım 3 / 3:
Merdiveni Birleştirmek

 1. 1
  Kirişleri yerleştir. Kirişlerin üstlerini yapıya tutturmanın birçok yolu vardır. Bunun kolay bir yolu, metal kiriş askılarını döşeme kirişlerine veya üst yüzey desteklerine vidalamaktır. Bir kenarı kirişin ucuna ve diğeri kirişe yaslanacak şekilde yerleştirerek vidaları kiriş askılarındaki deliklerden geçir.
  • Kirişlerin tabanlarını beton, ahşap döşeme veya hatta çakıl üzerindeki işlenmiş bir kereste bloğu (dış merdivenler için) gibi sağlam bir zemine yerleştir.[16]
 2. 2
  Rıhtları (tekmelik) takarak kirişleri emniyete al ve sabitle. Kirişler genellikle 2,5 cm x 15 cm ahşaptan yapılır. Onlarsız yapılabilse de, bu tahtaları her adım arasında dikey olarak vidalamak merdivenlerin daha güzel görünmesini ve uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır.[17]
  • 2,5 cm × 15 cm levhaları merdiveninin genişliği kadar kes. Her kirişi 60 mm vidalarla sabitle.
  • Her basamakta rıht yüksekliklerinin birebir aynı olduğundan emin ol.
 3. 3
  Basamakları yerleştir. Kerestenin bir kenarını basamak genişliğinden biraz daha uzun ve diğer kenarını merdiven genişliği uzunluğunda (veya merdiveninin uçlarında hafif bir çıkıntı olsun istersen biraz daha uzun) olacak şekilde kes. Basamakları kirişlere 60 mm vidalarla sabitle.[18]
  • Örneğin, merdiven genişliğinde 2,5 cm × 25 cm kereste kesebilir ve bunu basamakların için kullanabilirsin.
  • Özel bir dokunuş için iki tahta kullan ve aralarında 3–6 mm boşluk bırak. Örneğin, merdiven genişliğinde 2,5 cm x 13 cm kereste kesebilir ve bunları her adıma aralarında boşluk bırakarak iki tane yerleştirebilirsin.
  • Basamakları daha da güçlendirmek için basamakların altındaki orta kirişin her iki tarafına 5 cm x 10 cm keresteler yerleştir.
 4. 4
  Dekoratif levhaları dış kirişlere yerleştir (isteğe bağlı). Dekoratif levhalarla rıhtların ve basamakların uçlarını kapatarak merdivenlerinin biraz daha güzel görünmesini sağlayabilirsin. Kirişlerinle aynı uzunlukta ve açıda 5 cm × 30 cm keresteler kes fakat kerestede basamak çentiklerini kesme. Kesilen keresteyi merdivenlerinin kenarlarına yerleştir ve 60 mm vidalarla yerine sabitle.[19]
 5. 5
  Gerekirse merdivenlerini cilala, boya veya yalıt. Ahşabı, özellikle merdivenler açık havada olacaksa dış etkilere karşı işlemden geçirmeyi düşün. İç mekanda kullanılan merdivenler inşa etsen bile, bunları cilalamak günlük aşınma ve yıpranmaya karşı bir koruma olacak ve ürünü güzelleştirecektir.
  • Neredeyse tüm cilalar, vernikler veya boyalar merdivenlerde kullanılabilir. Ayrıca kaymaz boya veya kaydırmaz yapışkan pedler kullanabilirsin.
  Reklam

İpuçları

 • Kayma, düşme gibi tehlikelerinden kaçınmak için adımları yerleştirmeden önce sahanlık için kullandığın malzemenin yerinde olduğundan emin ol.
 • Son adımın altında, üzerine çivilenecek ilk adımın yüksekliğine denk gelmesi için diğer adımlardan yükseklik olarak daha küçük olan destekleyici tahta olduğunu unutma.
Reklam

Uyarılar

 • Daima yaşadığın bölgede geçerli olan bina yapım yönetmeliklerini kontrol et. Burada, adım ve rıht uzunlukları, gerekli olan kirişlerin sayısı vb. için belirli asgari ve azami şartlar belirtilebilir.
Reklam

İhtiyacın Olan Şeyler

 • Daire testere ya da el testeresi
 • Marangoz gönyesi
 • Merdiven gönyesi
 • Kablolu ya da kablosuz matkap
 • Vida (en azından 60 mm)
 • Metal kiriş askıları
 • Kirişler için 5 cm × 25 cm ölçüsünde kereste
 • Basamaklar için 5 cm × 15 cm ölçüsünde kereste
 • Ayak paneli ve tekmelik için 2.5 cm × 15 cm ölçüsünde kereste

Bununla İlgili wikiHow'lar

Eşek Arısı Yuvasından Nasıl KurtulunurEşek Arısı Yuvasından Nasıl Kurtulunur?
Yarasalardan Nasıl KurtulunurYarasalardan Nasıl Kurtulunur?
Tırtıllardan Nasıl KurtulunurTırtıllardan Nasıl Kurtulunur?
Bahçedeki Köstebeklerden Nasıl Kurtulunur?
Camdaki Kireçli Su Lekeleri Nasıl Çıkarılır?
Artı ve Eksi Kablolar Nasıl Ayırt EdilirArtı ve Eksi Kablolar Nasıl Ayırt Edilir?
Şişme Yataktaki Delik Nasıl OnarılırŞişme Yataktaki Delik Nasıl Onarılır?
Yalama Olan Vida Nasıl ÇıkarılırYalama Olan Vida Nasıl Çıkarılır?
Buzdolabının Buzlanması Nasıl ÖnlenirBuzdolabının Buzlanması Nasıl Önlenir?
Vantilatör ve Su Şişeleriyle Kolay Bir Ev Yapımı Klima Nasıl YapılırVantilatör ve Su Şişeleriyle Kolay Bir Ev Yapımı Klima Nasıl Yapılır?
Kredi Kartıyla Kapı Nasıl AçılırKredi Kartıyla Kapı Nasıl Açılır?
Sinek Kapanı Nasıl YapılırSinek Kapanı Nasıl Yapılır?
Kurtçuklar Nasıl ÖldürülürKurtçuklar Nasıl Öldürülür?
Eşek Arıları Nasıl Uzak TutulurEşek Arıları Nasıl Uzak Tutulur?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

Agustin Renoj
Ortak yazarlar :
Ev Bakım ve Onarım Uzmanı
Bu makaledeki ortak yazarlar Agustin Renoj. Agustin Renoj, San Francisco Körfez Bölgesi'nde bulunan Renoj Handyman'in sahibi olan bir ev bakım ve onarım uzmanıdır. Agustin, 18 yılı aşkın inşaat tecrübesiyle marangozluk, boyacılık ve dış cephe, iç cephe, mutfak ve banyo yenileme üzerine uzmanlaşmıştır. Renoj Handyman, inşaat sektörünün tüm alanlarında yetişmiş ustalardan oluşan bir aile şirketidir. Bu makale 15.894 defa görüntülenmiştir.
Kategoriler: Ev ve Bahçe
Bu sayfaya 15.894 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam