Linux'ta Terminal'i Kullanarak Metin Dosyası Nasıl Oluşturulup Düzenlenir?

Ortak yazar: wikiHow Kadrosu

Bu Makalede:Terminal'i AçmakHızlıca Metin Dosyası OluşturmakVim KullanmakEmacs KullanmakReferans

Bu wikiHow makalesi ile bir metin dosyası oluşturmak için Linux'taki Terminal uygulamasını nasıl kullanacağını öğreneceksin. Metin dosyası oluşturduktan sonra dosyada değişiklik yapmak için Linux'ta bulunan metin düzenleyicilerden birini kullanabilirsin.

Kısım 1
Terminal'i Açmak

 1. 1
  Terminal'i aç. Bunu yapmak için önce Menü seçeneğine tıkla, ardından içinde beyaz "> _" bulunan siyah bir kutuya benzeyen Terminal uygulamasını bul ve ona tıkla. Terminal'i genellikle Menü penceresinin sol tarafındaki çubukta bulabilirsin.
  • Ayrıca, Menü penceresinin üstündeki arama çubuğuna tıklayıp Terminal'i aramak için terminal yazabilirsin.
  • Çoğu Linux sürümünde Ctrl+Alt+T tuşlarına basılarak da Terminal açılabilir.
 2. 2
  Terminal'e ls yazıp Enter tuşuna bas. Terminal, başlangıç dizinini açar ancak ls komutu geçerli dizindeki her klasörü görüntüler. Bu dizinlerden birinde bir metin dosyası oluşturmak için geçerli dizini değiştirmen gerekir.
 3. 3
  Metin dosyası oluşturmak istediğin dizini bul. ls komutunun altında listelenen herhangi bir dizin adı (örneğin "Masaüstü") metin dosyası oluşturabileceğin bir yerdir.
  • Dosyaları bu klasörün dışında OLUŞTURABİLİR ve DÜZENLEYEBİLİRSİN ancak bunun dönüşü olmayan sorunlara yol açabileceğini bil. Eğer bunu yapmak istediğinden eminsen kök klasörü görmek ve orada gezinmek için ls / komutunu ve metin düzenleyiciyi açarken de komutlarının önünde sudo ekini kullan. Bununla ilgili daha fazla bilgi sonra verilecektir.
 4. 4
  cd directory yaz. "Dizin" yerine tercih ettiğin dizin adını gireceksin. Bu komut, Terminal'in odağını mevcut dizinden senin isim verdiğin dizine değiştirir.
  • Örneğin Terminal'in komut konumunu Masaüstü dizinine kaydırmak için cd Masaüstü yazmalısın.
  • Seçtiğin dizinin içindeki belirli bir klasörde bir metin dosyası oluşturmak istiyorsan dizinin arkasına "/" yazıp ardından klasörün adını yazacaksın. Örneğin: Belgeler dizininde "Misc" adlı bir klasör için cd Belgeler/Misc şeklinde yazmalısın.
 5. 5
  Enter tuşuna bas. Bastığında komut çalışır ve böylece Terminal'in hedef dizini, giriş dizininden belirttiğin dizine geçer.
 6. 6
  Bir metin düzenleme programı seç. Hızlıca basit bir metin dosyası oluşturabilir veya gelişmiş bir dosya oluşturmak ve düzenlemek için Vim ya da Emacs kullanabilirsin. Artık metin dosyan koymak istediğin dizinde olduğuna göre onu gerçek anlamda oluşturmaya devam etmek için ilerleyebilirsin.

Kısım 2
Hızlıca Metin Dosyası Oluşturmak

 1. 1
  Terminal'e cat > dosyaadı.txt yaz. "Dosya adını" tercih ettiğin metin dosyası adıyla (örneğin "örnek") değiştirmelisin.
  • Örneğin, "kitty" adlı bir dosya oluştururken cat > kitty.txt yazmalısın.
 2. 2
  Enter tuşuna bas. Bastığında mevcut dizinde, belirtilen isimde yeni bir metin dosyası oluşturulacak. İmleç Terminal'de boş bir satırda belirecek.
 3. 3
  Belgenin metnini gir. Herhangi bir metin belgesine yazdığın şekilde yazabilirsin. Metnin mevcut satırını kaydetmek ve diğer satıra geçmek için Enter tuşuna bas.
  • Bu adımı gerçekleştirmek için metin dosyasının dizinini açarsan metin dosyası göründüğü zaman ona çift tıklayabilirsin.
 4. 4
  Ctrl+Z tuşlarına bas. Bu tuş komutu, çalışmanı kaydedecek ve seni, komut girmeye devam etmeni sağlayacak şekilde Terminal komut satırına geri döndürecek.[1]
 5. 5
  Terminal'e ls -l dosyaadı.txt yaz. "Dosya adını" metin dosyasının adı ile değiştireceksin. Bu komut, dosyanın yerini bulacak ve böylece dizinde güvenli bir şekilde oluşturulup oluşturulmadığını gösterecek.[2]
  • Örneğin, "metindosyası" adlı bir dosyayı açmak için ls -l metindosyası.txt yazmalısın.
  • Bu koddaki harfler "ı" harfinin büyük hâli değil, "L" harfinin küçük hâlidir.
 6. 6
  Enter tuşuna bas. Bastığında dosyanın saati, tarihi ve adı, takip eden satırda gösterilmelidir. Bu, dosyanın seçili dizinde oluşturulduğunu ve kaydedildiğini gösterir.

Kısım 3
Vim Kullanmak

 1. 1
  Terminal'e vi dosyaadı.txt yaz. Bu komutun "vi" kısmı Vim metin düzenleyiciyi kullanılacak program olarak seçer. "Dosya adını" yeni dosyaya vermek istediğin adla değiştirmelisin.
  • Örneğin, "tamins" adlı bir dosya için vi tamins.txt yazmalısın.
  • Eğer mevcut dizinde aynı isimde bir dosya varsa bunun yerine komut, o dosyayı açacaktır.
 2. 2
  Enter tuşuna bas. Bastığında yeni dosyan oluşturulacak ve Vim düzenleyicide açılacak. Her satırda bir tilde (~) bulunan boş bir Terminal penceresi ve pencerenin altında metin dosyanın adını görmelisin.
 3. 3
  Bilgisayarındaki i tuşuna bas. Bastığında, belgeni "Ekle" moduna alacak ve burada gerektikçe metin girebileceksin.
  • I tuşuna bastığın zaman pencerenin alt kısmında -- EKLE-- seçeneğinin açıldığını görmelisin.
 4. 4
  Belgenin metnini gir. Herhangi bir metin belgesine yazdığın şekilde yazabilirsin. Mevcut metin satırını kaydetmek ve bir sonraki satıra geçmek için Enter tuşuna bas.
 5. 5
  Esc tuşuna bas. Bu genelde bilgisayarının klavyesinin sol üst köşesindedir. Bu tuş Vim'i "Komut" moduna getirecek.
  • Pencerenin altında bir imleç belirmeli.
 6. 6
  Terminal'e :w yaz ve Enter tuşuna bas. Bu komut, belgeni şu anda olduğu gibi kaydeder.
 7. 7
  Terminal'e :q yaz ve Enter tuşuna bas. Bastığında Vim'den çıkış yapacak ve Terminal'in ana arayüzüne döneceksin. Metin dosyan artık belirtilen dizindedir.
  • Terminal'e ls yazarak ve Enter tuşuna basıp dosyanın adına bakarak metin dosyasını kontrol edebilirsin.
  • Kaydetmek ve tek bir komutla çıkmak için :wq de yazabilirsin.
 8. 8
  Dosyayı Terminal penceresinde tekrar aç. Dosyayı açmak için aynı dosyayı oluştururken yaptığın gibi vi dosyaadı.txt yazacaksın. Bu sefer dosyayı açtığında, yaptığın tüm kaydedilen değişiklikleri göreceksin.

Kısım 4
Emacs Kullanmak

 1. 1
  Terminal'e emacs dosyaadı.txt yaz. "Dosya adını" tercih ettiğin metin dosyası adıyla değiştirmelisin.
 2. 2
  Enter tuşuna bas. Metin dosyanın adı, geçerli dizinde var olan bir metin dosyasıyla aynı olmadığı müddetçe bu komut Emacs düzenleyicide yeni bir metin dosyası açar.
  • Örneğin, "yenidosya" adlı bir dosya için emacs yenidosya.txt yazman gerekir.
  • Mevcut bir metin dosyası adı girdiysen bu komut bunun yerine söz konusu dosyayı açacak.
 3. 3
  Emacs komutlarını öğren. Emacs'da bir belgede gezinmeni, ilgili bilgileri veya yardım bilgilerini aramanı, metinleri değiştirmeni ve kodunu anlamanı sağlayan tonlarca güçlü komut vardır. Bu komutlar iki türe ayrılır: Kontrol komutları ve Meta komutları.
  • Kontrol komutları C-<letter> şeklinde yazılır. Bir Kontrol komutunu çalıştırmak için Ctrl tuşunu basılı tutup aynı anda belirtilen harf tuşuna (örneğin Ctrl ve A) basmalısın.
  • Meta (veya Escape) komutları M-<letter> ya da ESC <letter> şeklinde yazılır. "M", tüm bilgisayarlarda Alt tuşu olmadığından bilgisayarın Alt tuşuna veya Esc tuşuna işaret eder.
  • C-a b (veya M-a b) şeklinde yazılmış bir komutta ilk tuşa basarken (örneğin a), Ctrl tuşuna (veya Alt ya da Esc) basılı tut ve ardından her iki tuşu bırak ve hemen ikinci tuşa bas (örneğin b).
 4. 4
  Belgenin metnini gir. Herhangi bir metin belgesine yazdığın şekilde yazabilirsin. Mevcut metin satırını kaydetmek ve bir sonraki satıra geçmek için Enter tuşuna bas.
 5. 5
  Önce Ctrl+X tuşuna, sonra S tuşuna bas. Bastığında dosya kaydedilecek.
 6. 6
  Önce Ctrl+X tuşuna, sonra Ctrl+C tuşuna bas. Bu, Emacs metin düzenleyiciden çıkmanı sağlayacak ve seni Terminal'deki dizine geri götürecek. Metin dosyan artık bu dizinde seçtiğin adla kaydedilmelidir.
 7. 7
  Metin dosyanı tekrar aç. Bunu yapmak için Terminal'e emacs dosyaadı.txt yaz. Dosyayla aynı dizinde bulunduğun sürece, bunu yaptığında metin dosyası Emacs'ta açılacak. Burada istersen dosyayı düzenlemeye devam edebilirsin.

İpuçları

 • Vim'e genelde Linux'un herhangi bir sürümünde erişilebilir. Emacs ise yeni başlayanlar için kullanımı daha kolay olan daha ayrıntılı bir düzenleyicidir.
 • Ctrl+H tuşlarına basıp daha sonra her iki tuşu bırakıp T tuşuna basarak Emacs'ın "Yardım" ekranını açabilirsin. Yardım menüsü, ek tuş komutlarını ve Emacs düzenleyicinin yazarken sana yardımcı olabilecek diğer fonksiyonlarını gösterecektir.

Uyarılar

 • Belgeni kapatmadan önce kaydetmediğinde özellikle Vim düzenleyicide uyarı almayabilirsin. Belgeni kapatmadan önce daima kaydet.

Makale Bilgisi

Bu makale editörler ve araştırmacılardan oluşan, makalenin doğruluğu ile kapsamlılığını onaylayan, eğitimli bir ekip tarafından ortaklaşa yazılmıştır.

Kategoriler: Bilgisayar ve Elektronik Cihazlar

Diğer dillerde:

English: Create and Edit Text File in Linux by Using Terminal, Português: Criar e Editar um Arquivo de Texto no Linux Usando o Terminal, Italiano: Creare e Modificare i File di Testo su Linux Usando il Terminale, Español: crear y editar archivos de texto en Linux usando la Terminal, Deutsch: Mit dem Terminal in Linux eine Textdatei erstellen und bearbeiten, Tiếng Việt: Tạo và chỉnh sửa tệp văn bản bằng Terminal trên Linux, ไทย: สร้างและแก้ไขไฟล์ text ใน Linux ด้วย Terminal, العربية: إنشاء وتحرير ملفات نصية في نظام لينكس باستخدام نافذة الأوامر, Nederlands: Een tekstbestand maken met de Terminal in Linux, Bahasa Indonesia: Membuat dan Menyunting Berkas Teks di Linux Menggunakan Terminal, 中文: 在Linux系统中使用终端打开和编辑文本文档, Français: créer ou éditer un fichier texte dans un terminal sous Linux, Русский: создать и отредактировать текстовый файл с помощью терминала в Linux, 日本語: Linuxのターミナルでテキストファイルの作成編集を行う, हिन्दी: लिनक्स में टर्मिनल यूज करते हुए टेक्स्ट फ़ाइल बनाएँ और एडिट करें (Create and Edit Text File in Linux by Using Terminal), 한국어: 리눅스의 터미널을 이용해서 텍스트 파일을 생성하고 편집하는 방법

Bu sayfaya 855 defa erişilmiş.
Bu makale işine yaradı mı?