Bu wikiHow makalesi ile bir metin dosyası oluşturmak için Linux'taki Terminal uygulamasını nasıl kullanacağını öğreneceksin. Metin dosyası oluşturduktan sonra dosyada değişiklik yapmak için Linux'ta bulunan metin düzenleyicilerden birini kullanabilirsin.

Kısım 1
Kısım 1 / 4:
Terminal'i Açmak

 1. 1
  Terminal'i aç. Bunu yapmak için önce Menü seçeneğine tıkla, ardından içinde beyaz "> _" bulunan siyah bir kutuya benzeyen Terminal uygulamasını bul ve ona tıkla. Terminal'i genellikle Menü penceresinin sol tarafındaki çubukta bulabilirsin.
  • Ayrıca, Menü penceresinin üstündeki arama çubuğuna tıklayıp Terminal'i aramak için terminal yazabilirsin.
  • Çoğu Linux sürümünde Ctrl+Alt+T tuşlarına basılarak da Terminal açılabilir.
 2. 2
  Terminal'e ls yazıp Enter tuşuna bas. Terminal, başlangıç dizinini açar ancak ls komutu geçerli dizindeki her klasörü görüntüler. Bu dizinlerden birinde bir metin dosyası oluşturmak için geçerli dizini değiştirmen gerekir.
 3. 3
  Metin dosyası oluşturmak istediğin dizini bul. ls komutunun altında listelenen herhangi bir dizin adı (örneğin "Masaüstü") metin dosyası oluşturabileceğin bir yerdir.
  • Dosyaları bu klasörün dışında OLUŞTURABİLİR ve DÜZENLEYEBİLİRSİN ancak bunun dönüşü olmayan sorunlara yol açabileceğini bil. Eğer bunu yapmak istediğinden eminsen kök klasörü görmek ve orada gezinmek için ls / komutunu ve metin düzenleyiciyi açarken de komutlarının önünde sudo ekini kullan. Bununla ilgili daha fazla bilgi sonra verilecektir.
 4. 4
  cd directory yaz. "Dizin" yerine tercih ettiğin dizin adını gireceksin. Bu komut, Terminal'in odağını mevcut dizinden senin isim verdiğin dizine değiştirir.
  • Örneğin Terminal'in komut konumunu Masaüstü dizinine kaydırmak için cd Masaüstü yazmalısın.
  • Seçtiğin dizinin içindeki belirli bir klasörde bir metin dosyası oluşturmak istiyorsan dizinin arkasına "/" yazıp ardından klasörün adını yazacaksın. Örneğin: Belgeler dizininde "Misc" adlı bir klasör için cd Belgeler/Misc şeklinde yazmalısın.
 5. 5
  Enter tuşuna bas. Bastığında komut çalışır ve böylece Terminal'in hedef dizini, giriş dizininden belirttiğin dizine geçer.
 6. 6
  Bir metin düzenleme programı seç. Hızlıca basit bir metin dosyası oluşturabilir veya gelişmiş bir dosya oluşturmak ve düzenlemek için Vim ya da Emacs kullanabilirsin. Artık metin dosyan koymak istediğin dizinde olduğuna göre onu gerçek anlamda oluşturmaya devam etmek için ilerleyebilirsin.
  Reklam

Kısım 2
Kısım 2 / 4:
Hızlıca Metin Dosyası Oluşturmak

 1. 1
  Terminal'e cat > dosyaadı.txt yaz. "Dosya adını" tercih ettiğin metin dosyası adıyla (örneğin "örnek") değiştirmelisin.
  • Örneğin, "kitty" adlı bir dosya oluştururken cat > kitty.txt yazmalısın.
 2. 2
  Enter tuşuna bas. Bastığında mevcut dizinde, belirtilen isimde yeni bir metin dosyası oluşturulacak. İmleç Terminal'de boş bir satırda belirecek.
 3. 3
  Belgenin metnini gir. Herhangi bir metin belgesine yazdığın şekilde yazabilirsin. Metnin mevcut satırını kaydetmek ve diğer satıra geçmek için Enter tuşuna bas.
  • Bu adımı gerçekleştirmek için metin dosyasının dizinini açarsan metin dosyası göründüğü zaman ona çift tıklayabilirsin.
 4. 4
  Ctrl+Z tuşlarına bas. Bu tuş komutu, çalışmanı kaydedecek ve seni, komut girmeye devam etmeni sağlayacak şekilde Terminal komut satırına geri döndürecek.[1]
 5. 5
  Terminal'e ls -l dosyaadı.txt yaz. "Dosya adını" metin dosyasının adı ile değiştireceksin. Bu komut, dosyanın yerini bulacak ve böylece dizinde güvenli bir şekilde oluşturulup oluşturulmadığını gösterecek.[2]
  • Örneğin, "metindosyası" adlı bir dosyayı açmak için ls -l metindosyası.txt yazmalısın.
  • Bu koddaki harfler "ı" harfinin büyük hâli değil, "L" harfinin küçük hâlidir.
 6. 6
  Enter tuşuna bas. Bastığında dosyanın saati, tarihi ve adı, takip eden satırda gösterilmelidir. Bu, dosyanın seçili dizinde oluşturulduğunu ve kaydedildiğini gösterir.
  Reklam

Kısım 3
Kısım 3 / 4:
Vim Kullanmak

 1. 1
  Terminal'e vi dosyaadı.txt yaz. Bu komutun "vi" kısmı Vim metin düzenleyiciyi kullanılacak program olarak seçer. "Dosya adını" yeni dosyaya vermek istediğin adla değiştirmelisin.
  • Örneğin, "tamins" adlı bir dosya için vi tamins.txt yazmalısın.
  • Eğer mevcut dizinde aynı isimde bir dosya varsa bunun yerine komut, o dosyayı açacaktır.
 2. 2
  Enter tuşuna bas. Bastığında yeni dosyan oluşturulacak ve Vim düzenleyicide açılacak. Her satırda bir tilde (~) bulunan boş bir Terminal penceresi ve pencerenin altında metin dosyanın adını görmelisin.
 3. 3
  Bilgisayarındaki i tuşuna bas. Bastığında, belgeni "Ekle" moduna alacak ve burada gerektikçe metin girebileceksin.
  • I tuşuna bastığın zaman pencerenin alt kısmında -- EKLE-- seçeneğinin açıldığını görmelisin.
 4. 4
  Belgenin metnini gir. Herhangi bir metin belgesine yazdığın şekilde yazabilirsin. Mevcut metin satırını kaydetmek ve bir sonraki satıra geçmek için Enter tuşuna bas.
 5. 5
  Esc tuşuna bas. Bu genelde bilgisayarının klavyesinin sol üst köşesindedir. Bu tuş Vim'i "Komut" moduna getirecek.
  • Pencerenin altında bir imleç belirmeli.
 6. 6
  Terminal'e :w yaz ve Enter tuşuna bas. Bu komut, belgeni şu anda olduğu gibi kaydeder.
 7. 7
  Terminal'e :q yaz ve Enter tuşuna bas. Bastığında Vim'den çıkış yapacak ve Terminal'in ana arayüzüne döneceksin. Metin dosyan artık belirtilen dizindedir.
  • Terminal'e ls yazarak ve Enter tuşuna basıp dosyanın adına bakarak metin dosyasını kontrol edebilirsin.
  • Kaydetmek ve tek bir komutla çıkmak için :wq de yazabilirsin.
 8. 8
  Dosyayı Terminal penceresinde tekrar aç. Dosyayı açmak için aynı dosyayı oluştururken yaptığın gibi vi dosyaadı.txt yazacaksın. Bu sefer dosyayı açtığında, yaptığın tüm kaydedilen değişiklikleri göreceksin.
  Reklam

Kısım 4
Kısım 4 / 4:
Emacs Kullanmak

 1. 1
  Terminal'e emacs dosyaadı.txt yaz. "Dosya adını" tercih ettiğin metin dosyası adıyla değiştirmelisin.
 2. 2
  Enter tuşuna bas. Metin dosyanın adı, geçerli dizinde var olan bir metin dosyasıyla aynı olmadığı müddetçe bu komut Emacs düzenleyicide yeni bir metin dosyası açar.
  • Örneğin, "yenidosya" adlı bir dosya için emacs yenidosya.txt yazman gerekir.
  • Mevcut bir metin dosyası adı girdiysen bu komut bunun yerine söz konusu dosyayı açacak.
 3. 3
  Emacs komutlarını öğren. Emacs'da bir belgede gezinmeni, ilgili bilgileri veya yardım bilgilerini aramanı, metinleri değiştirmeni ve kodunu anlamanı sağlayan tonlarca güçlü komut vardır. Bu komutlar iki türe ayrılır: Kontrol komutları ve Meta komutları.
  • Kontrol komutları C-<letter> şeklinde yazılır. Bir Kontrol komutunu çalıştırmak için Ctrl tuşunu basılı tutup aynı anda belirtilen harf tuşuna (örneğin Ctrl ve A) basmalısın.
  • Meta (veya Escape) komutları M-<letter> ya da ESC <letter> şeklinde yazılır. "M", tüm bilgisayarlarda Alt tuşu olmadığından bilgisayarın Alt tuşuna veya Esc tuşuna işaret eder.
  • C-a b (veya M-a b) şeklinde yazılmış bir komutta ilk tuşa basarken (örneğin a), Ctrl tuşuna (veya Alt ya da Esc) basılı tut ve ardından her iki tuşu bırak ve hemen ikinci tuşa bas (örneğin b).
 4. 4
  Belgenin metnini gir. Herhangi bir metin belgesine yazdığın şekilde yazabilirsin. Mevcut metin satırını kaydetmek ve bir sonraki satıra geçmek için Enter tuşuna bas.
 5. 5
  Önce Ctrl+X tuşuna, sonra S tuşuna bas. Bastığında dosya kaydedilecek.
 6. 6
  Önce Ctrl+X tuşuna, sonra Ctrl+C tuşuna bas. Bu, Emacs metin düzenleyiciden çıkmanı sağlayacak ve seni Terminal'deki dizine geri götürecek. Metin dosyan artık bu dizinde seçtiğin adla kaydedilmelidir.
 7. 7
  Metin dosyanı tekrar aç. Bunu yapmak için Terminal'e emacs dosyaadı.txt yaz. Dosyayla aynı dizinde bulunduğun sürece, bunu yaptığında metin dosyası Emacs'ta açılacak. Burada istersen dosyayı düzenlemeye devam edebilirsin.
  Reklam

İpuçları

 • Vim'e genelde Linux'un herhangi bir sürümünde erişilebilir. Emacs ise yeni başlayanlar için kullanımı daha kolay olan daha ayrıntılı bir düzenleyicidir.
 • Ctrl+H tuşlarına basıp daha sonra her iki tuşu bırakıp T tuşuna basarak Emacs'ın "Yardım" ekranını açabilirsin. Yardım menüsü, ek tuş komutlarını ve Emacs düzenleyicinin yazarken sana yardımcı olabilecek diğer fonksiyonlarını gösterecektir.
Reklam

Uyarılar

 • Belgeni kapatmadan önce kaydetmediğinde özellikle Vim düzenleyicide uyarı almayabilirsin. Belgeni kapatmadan önce daima kaydet.
Reklam

Bununla İlgili wikiHow'lar

Snapchat Puanı Nasıl Hızlı ArttırılırSnapchat Puanı Nasıl Hızlı Arttırılır?
Birisinin Numaranı Whatsapp'ına Kaydettiği Nasıl AnlaşılırBirisinin Numaranı Whatsapp'ına Kaydettiği Nasıl Anlaşılır?
Resim Kullanarak Biri Kolayca Nasıl Araştırılır ve BulunurResim Kullanarak Biri Kolayca Nasıl Araştırılır ve Bulunur?
AirPod Pil Durumu Nasıl Kontrol EdilirAirPod Pil Durumu Nasıl Kontrol Edilir?
iPhone'da Emoji Nasıl GüncelleniriPhone'da Emoji Nasıl Güncellenir?
Nasıl Hack Yapıyormuşsun Gibi GörünülürNasıl Hack Yapıyormuşsun Gibi Görünülür?
Android'de Güvenli Mod Nasıl KapatılırAndroid'de Güvenli Mod Nasıl Kapatılır?
Akıllı Saat Android'le Nasıl EşleştirilirAkıllı Saat Android'le Nasıl Eşleştirilir?
Word'de Boş Bir Sayfa Nasıl KaldırılırWord'de Boş Bir Sayfa Nasıl Kaldırılır?
SIM'den Telefon Numarası Nasıl ÖğrenilirSIM'den Telefon Numarası Nasıl Öğrenilir?
Grand Theft Auto (GTA) V'te Kız Arkadaş Nasıl BulunurGrand Theft Auto (GTA) V'te Kız Arkadaş Nasıl Bulunur?
Android'de Spotify Çalma Listeni Kimin Takip Ettiği Görülür Mü (2021)Android'de Spotify Çalma Listeni Kimin Takip Ettiği Görülür Mü (2021)?
Birinin WhatsApp'ta Çevrim İçi Olduğu Nasıl AnlaşılırBirinin WhatsApp'ta Çevrim İçi Olduğu Nasıl Anlaşılır?
Hoşlanılan Kişiye Mesaj Nasıl AtılırHoşlanılan Kişiye Mesaj Nasıl Atılır?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow Kadrosu
Ortak yazarlar :
wikiHow Staff Writer
Bu makale editörler ve araştırmacılardan oluşan, makalenin doğruluğu ile kapsamlılığını onaylayan, eğitimli bir ekip tarafından ortaklaşa yazılmıştır.

wikiHow’ın İçerik Yönetim Ekibi, yüksek kalite standartlarımızı sağladığından emin olmak için, editör ekibimizden gelen her çalışmayı dikkatli bir şekilde denetler. Bu makale 15.907 defa görüntülenmiştir.
Diğer dillerde
Bu sayfaya 15.907 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam