Bir Linux bilgisayardaki "root" (kök kullanıcı) hesabı, tüm yetkilere sahip olan hesaptır. Sistem konfigürasyon dosyalarını düzenlemek, yazılım yüklemek, kullanıcı eklemek ya da ana dizinin dışında yapacağın hemen hemen her şey için root erişimine ihtiyacın olur. Çoğu işlem için root kullanıcısına giriş ya da geçiş yapman gerekmez; yönetici işlemlerini sudo komutuyla root olarak yürütebilirsin. Bu, tam super user (süper kullanıcı) izinleriyle giriş yaptığında olabilecek zararları engeller. Ubuntu kullanıyorsan root hesabı bunun olmasını engellemek için varsayılan olarak kilitlidir. Ancak fazla sayıda sistem görevini gerçekleştirirken root erişimini sürdürmen gerekiyorsa root kullanıcısını devreye alabilir ve su komutuyla ya da konsolda root olarak giriş yaparak root olabilirsin. Bu wikiHow makalesi Linux root kullanıcısını etkinleştirmeyi ve root erişimi edinmeyi öğretiyor.

Kısım 1
Kısım 1 / 5:
Root Hesabının Kilidini Açmak

 1. 1
  Uçbirimi aç. Ubuntu (ve diğer birkaç dağıtım) sistemine zarar verebilecek komutları kullanmanı engellemek için root hesabını kilitler. Root hesabının kilidini uçbirimden açabilirsin. Masaüstündeysen uçbirimi başlatmak için 'Ctrl + Alt + T'ye basabilirsin.
 2. 2
  .sudo passwd root yaz ve Entera bas. Parola istendiği zaman kullanıcı parolanı gir.
 3. 3
  Yeni bir parola belirle. Yeni bir parola yaratman ve onu iki kez girmen istenecektir. Bir parola ayarlandıktan sonra root hesabı etkinleştirilir.[1]
 4. 4
  Root hesabını tekrar kilitle. Root hesabını kilitlemek istiyorsan parolayı kaldırıp root’u kilitlemek için aşağıdaki komutu gir:
  • sudo passwd -dl root
  Reklam

Kısım 2
Kısım 2 / 5:
Root Erişimini Uçbirimde Sağlamak

 1. 1
  Uçbirimi aç. Uçbirim açık değilse onu aç. Çoğu Linux dağıtımında uçbirimi Ctrl + Alt + T tuşlarına basarak açabilirsin.
 2. 2
  .su - yaz ve Enter’a bas. Bu, sana bir "super user" (süper kullanıcı) oturumu açmayı dener. Bu komutu, makinedeki herhangi bir kullanıcı olarak oturum açmak için kullanabilirsin; ama boş bırakıldığında bu root olarak oturum açmayı deneyecektir.[2]
 3. 3
  İstendiği zaman root parolasını gir. su - yazıp Enter’a bastıktan sonra root parolasını girmen istenir.
  • "Kimlik doğrulama hatası" mesajı alırsan root hesabın muhtemelen kilitlidir. Hesabı açmaya yönelik yönergeler için root hesabının kilidini açmak kısmına bak.
 4. 4
  Komut istemini kontrol et. Root olarak oturum açtığında komut isteminin (bash, bourne ya da korn shell kullanıyorsan) $ yerine # ile (csh, tcsh ya da zsh kullanıyorsan) % ile bitmesi gerekir.[3]
 5. 5
  Root erişimi gerektiren komutları gir. Root olarak oturum açmak için su - komutunu kullandıktan sonra root erişimi gerektiren tüm komutları çalıştırabilirsin. su komutu oturum kapatılana kadar saklanır; yani komut çalıştıracağın her seferde root parolasını girmene gerek yoktur.
 6. 6
  .su - yerine sudo kullanmayı düşün. sudo ("super user do") ("süper kullanıcı yap"), geçici olarak root kullanıcı yetkisiyle diğer komutları çalıştırmanı sağlayan bir komuttur. Çoğu kullanıcı için root komutlarını çalıştırmanın en iyi yolu budur; çünkü root ortamı muhafaza edilmez ve kullanıcının root parolasını bilmesine gerek yoktur. Kullanıcı bunun yerine, geçici root erişimi için kendi parolasını girer.[4]
  • sudo komut yaz ve Enter’a bas (sudo ifconfig gibi). Parola istendiği zaman kullanıcı parolanı gir; root parolasını değil.
  • sudo, Ubuntu gibi dağıtımlar için tercih edilen yöntemdir; çünkü burada root hesabı kilitli olsa bile çalışır.
  • Bu komut, yalnızca yönetici yetkilerine sahip olan kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Kullanıcılar /etc/sudoers dizininden eklenip çıkarılabilir.
  Reklam

Kısım 3
Kısım 3 / 5:
Root Girişine İzin Vermek (Ubuntu)

 1. 1
  Uçbirimi aç. Ubuntu ve başka birçok dağıtımcı, sistemine zarar verebilecek komutları kullanmanı engellemek için root hesabını otomatik olarak kilitler. Root hesabının kilidini uçbirimden açabilirsin. Masaüstündeysen uçbirimi başlatmak için 'Ctrl + Alt + T'ye basabilirsin.
 2. 2
  sudo nano /etc/gdm3/custom.conf yaz ve Enter'a bas. Bu komut, bilgisayarı başlattığında giriş sayfasında root hesabı olarak giriş yapabilmen için "custom.conf" dosyasını düzenlemene izin verir.
 3. 3
  Kullanıcı şifreni gir ve Enter'a bas."Custom.conf" dosyasını düzenleyebilmek için Ubuntu, önce kullanıcı parolanı girmeni ister. Parolanı gir ve Enter'a bas.
 4. 4
  Dosyaya AllowRoot=True ifadesini ekle. Dosyanın altına git. "AllowRoot=True" below "TimedLoginDelay = 10" ifadesini ekle. "AllowRoot" içindeki "A", "TimedLoginDelay" içindeki "T"'nin hemen altına gelecek şekilde birkaç boşluk ekle.
 5. 5
  Ctrl+X'e bas. Bunu yaptığında dosyayı saklamak isteyip istemediğin sorulur.
 6. 6
  Y'ye ve daha sonra Enter'a bas. Bunu yaptığında "Custom.conf" dosyası kaydedilir. Normal uçbirim istemine geri dönersin.
 7. 7
  sudo nano /etc/pam.d/gdm-password yaz ve Enter'a bas. Bu, parola yetki yöneticisi dosyasını düzenleme komutudur.
 8. 8
  Parolanı gir ve Enter'a bas. Dosyayı düzenleyebilmek için önce kullanıcı parolanı girmen gerekir. Parolanı gir ve devam etmek için Enter'a bas.
 9. 9
  Üçüncü satıra bir # yerleştir. Üçüncü satırda "auth required pam_succeed_if.so user != root quiet_success" yazar. Bunun başına bir hashtag (#) ekle. Bunu yaptığında tüm satırın maviye dönmesi gerekir. Bu, root parolasını kullanarak root girişine olanak verir.
 10. 10
  Ctrl+X'e bas. Bunu yaptığında dosyayı kaydetmek isteyip istemediğin sorulur.
 11. 11
  Y'ye ve sonra Enter'a bas. Bunu yaptığında "custom.conf" dosyası kaydedilir. Normal uçbirim istemcisine dönersin. [5]
  Reklam

Kısım 4
Kısım 4 / 5:
Root Olarak Oturum Açmak

 1. 1
  Geçici olarak root erişimi elde etmek için başka yöntemler kullanmayı düşün. Root olarak oturum açmak, normal kullanım için önerilmez; çünkü sistemini kullanılmaz hâle getirebilecek komutlar çalıştırmak çok kolaydır. Ayrıca güvenlik açısından risklidir; özellikle de makinende bir SSH sunucusu çalıştırıyorsan. Yalnızca acil durum onarımları yaparken root olarak oturum aç; mesela disk hatalarıyla uğraşırken veya kilitli hesapları kurtarırken.
  • Root olarak oturum açmak yerine sudo veya su komutlarını kullanmak, root olarak oturum açmışken istenmeyen hasarları önlemeye yardımcı olur. Bu komutları kullanmak, kullanıcıya ciddi bir hasar meydana gelmeden önce komut hakkında düşünme fırsatı verir.
  • Ubuntu gibi bazı dağıtımlar root hesabını, sen elle açana dek kilitli tutar. Bu, kullanıcıların root hesabını kullanarak bilmeden çok fazla hasara sebep olmalarını önlemekle kalmaz sistemi potansiyel hacker’lara karşı da güvence altına alır; çünkü öncelikli hedef genelde root hesabıdır. Root hesabı kilitli olunca hacker’lar ona erişim elde edemezler. Root hesabına giriş yapmak için root erişimini uçbirimde sağlaman ve root girişine izin vermen (Ubuntu) gerekecektir.
 2. 2
  Linux’ta oturum açarken kullanıcı olarak .root yaz. Root hesabının kilidi açıksa ve parolayı biliyorsan bir kullanıcı hesabıyla giriş yapman istendiğinde root olarak oturum açabilirsin. Oturum açman istendiğinde kullanıcı olarak "root" yaz.
  • Giriş hesapların arasında "root" listelenmiyorsa Not listed? (listede yok mu) üzerine tıkla ve kullanıcı adı olarak "root" yaz.
  • Bir komutu yürütmek için root erişimine ihtiyacın varsa önceki bölümdeki yöntemi kullan.
 3. 3
  Kullanıcı parolası olarak root parolasını gir. Kullanıcı adı olarak root yazdıktan sonra istendiğinde root parolasını gir.
  • Root parolası çoğu durumda "password" (parola) olabilir.
  • Root parolasını bilmiyorsan veya unuttuysan parolayı sıfırlamaya yönelik yönergeler için bir sonraki bölüme bak.
  • Ubuntu’da root hesabı kilitlidir ve kilidi açılana kadar kullanılamaz.
 4. 4
  Root olarak oturum açtığında karmaşık programlar çalıştırmaktan kaçın. Çalıştırmak istediğin programın, root erişimi varken sisteminin üzerinde olumsuz bir etki yaratması muhtemeldir. Programları çalıştırmak için root olarak oturum açmak yerine sudo veya su komutlarını kullanman şiddetle tavsiye edilir.
  Reklam

Kısım 5
Kısım 5 / 5:
Root veya Yönetici Parolasını Sıfırlamak

 1. 1
  Unutulduysa root parolasını sıfırla. Root parolasını ve kullanıcı parolanı unuttuysan bunları değiştirmek için kurtarma kipinde ön yükleme yapman gerekir. Kullanıcı parolanı biliyorsan ve root parolasını değiştirmen gerekiyorsa sudo passwd root yaz, kullanıcı parolanı gir, ardından da yeni bir root parolası yarat.
 2. 2
  Bilgisayarını yeniden başlat ve BIOS ekranını geçtikten sonra soldaki . Shift tuşunu basılı tut. Böylece GRUB menüsü açılır.
  • Shift tuşuna zamanında basmak zor olabileceği için bunu birkaç kez denemen gerekebilir.
 3. 3
  Listedeki ilk girdiyi .(recovery mode) (kurtarma modu) seç. Bu, mevcut dağıtımının kurtarma kipini yükler.
 4. 4
  Açılan menüde .root seçeneğini işaretle. Bu, sana bir root oturumu açarak uçbirimi başlatır.
 5. 5
  Sürücüyü yazma izinleriyle birlikte yeniden okut. Kurtarma kipiyle ön yükleme yaptığında genelde yalnızca okuma izinlerine sahip olursun. Yazma iznini etkinleştirmek için aşağıdaki komutu gir:
  • mount -rw -o remount /
 6. 6
  Giremediğin hesaplar için yeni bir parola yarat. Root olarak oturum açtıktan ve erişim izinlerini değiştirdikten sonra herhangi bir hesap için yeni bir parola yaratabilirsin:
  • passwd hesapAdı yaz ve Enter’a bas. Root parolasını değiştirmen gerekiyorsa passwd root yaz.
  • İstendiği zaman yeni parolayı iki kez gir.
 7. 7
  Parolaları sıfırladıktan sonra bilgisayarını yeniden başlat. Parolaları sıfırladıktan sonra bilgisayarını yeniden başlatıp normal bir şekilde kullanabilirsin. Yeni parolaların hemen kullanıma girecektir.[6]
  Reklam

Uyarılar

 • Root hesabını yalnızca ihtiyacın olduğunda kullan ve işin bitince en kısa sürede oturumunu kapat.
 • Root parolanı yalnızca A) güvendiğin ve B) parolayı bilmesi gereken kişilerle paylaş.
Reklam

Bununla İlgili wikiHow'lar

Snapchat Puanı Nasıl Hızlı ArttırılırSnapchat Puanı Nasıl Hızlı Arttırılır?
Birisinin Numaranı Whatsapp'ına Kaydettiği Nasıl AnlaşılırBirisinin Numaranı Whatsapp'ına Kaydettiği Nasıl Anlaşılır?
Resim Kullanarak Biri Kolayca Nasıl Araştırılır ve BulunurResim Kullanarak Biri Kolayca Nasıl Araştırılır ve Bulunur?
AirPod Pil Durumu Nasıl Kontrol EdilirAirPod Pil Durumu Nasıl Kontrol Edilir?
Nasıl Hack Yapıyormuşsun Gibi GörünülürNasıl Hack Yapıyormuşsun Gibi Görünülür?
iPhone'da Emoji Nasıl GüncelleniriPhone'da Emoji Nasıl Güncellenir?
Android'de Güvenli Mod Nasıl KapatılırAndroid'de Güvenli Mod Nasıl Kapatılır?
Akıllı Saat Android'le Nasıl EşleştirilirAkıllı Saat Android'le Nasıl Eşleştirilir?
Word'de Boş Bir Sayfa Nasıl KaldırılırWord'de Boş Bir Sayfa Nasıl Kaldırılır?
SIM'den Telefon Numarası Nasıl ÖğrenilirSIM'den Telefon Numarası Nasıl Öğrenilir?
Grand Theft Auto (GTA) V'te Kız Arkadaş Nasıl BulunurGrand Theft Auto (GTA) V'te Kız Arkadaş Nasıl Bulunur?
Android'de Spotify Çalma Listeni Kimin Takip Ettiği Görülür Mü (2021)Android'de Spotify Çalma Listeni Kimin Takip Ettiği Görülür Mü (2021)?
Birinin WhatsApp'ta Çevrim İçi Olduğu Nasıl AnlaşılırBirinin WhatsApp'ta Çevrim İçi Olduğu Nasıl Anlaşılır?
Hoşlanılan Kişiye Mesaj Nasıl AtılırHoşlanılan Kişiye Mesaj Nasıl Atılır?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow Kadrosu
Ortak yazarlar :
wikiHow Staff Writer
Bu makale editörler ve araştırmacılardan oluşan, makalenin doğruluğu ile kapsamlılığını onaylayan, eğitimli bir ekip tarafından ortaklaşa yazılmıştır.

wikiHow’ın İçerik Yönetim Ekibi, yüksek kalite standartlarımızı sağladığından emin olmak için, editör ekibimizden gelen her çalışmayı dikkatli bir şekilde denetler. Bu makale 46.724 defa görüntülenmiştir.
Bu sayfaya 46.724 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam