Çeşitli yöntemleri kullanarak ana yönleri belirleyebilmek, oryantiring yarışlarını kazanmana, kaybolduğunda yolunu bulmana yardımcı olabilir veya bir yerde tek başına kaybolduğunda paçayı kurtarabilirsin. Yol tariflerini anlamanın bazı kolay yolları vardır, ancak elinin altında bir pusula veya cep telefonu olmasa da kuzey, güney, doğu ve batı yönlerini belirleyebilirsin.

Yöntem 1
Yöntem 1 / 7:
Çubuk Gölgesi

 1. 1
  Aletlerini topla. Güneş doğudan doğup batıdan battığından oluşturduğu gölgeler tam tersi yönünde hareket edecektir ve onların hareketlerini gözlemleyerek yönleri belirleyebilirsin. Bu yöntem için şunlara ihtiyacın olacak:[1]
  • 60 ila 150 cm uzunluğunda düz bir çubuk
  • Yaklaşık 30 cm uzunluğunda düz bir çubuk
  • İki taş veya benzer nesneler (rüzgârın sürükleyemeyeceği ağırlıkta).
 2. 2
  Çubuğu dik bir şekilde yere göm. Taşlardan birini gölgenin ucunu işaretlemek için zemine yerleştir.
 3. 3
  15-20 dakika bekle. Gölge hareket etmiş olacaktır. İkinci taşı al ve çubuğun değişen gölgesinin ucunu işaretle.
  • Eğer daha uzun bekleyebilirsen bekle ve değişen gölgeyi işaretlemek için daha fazla taş kullan.
 4. 4
  Noktaları birleştir. Ya yerde iki işaretin arasına düz bir çizgi çiz ya da noktaları birleştirip düz bir çizgi yapmak için başka bir çubuk kullan. Gölge güneşin tam tersi yönünde hareket eder, bu nedenle bu çizgi doğu-batı çizgisini gösterir: ilk nokta batıyı ve ikinci nokta doğuyu temsil eder.
  • Bu yöntemin tahmini olduğunu ve ekvatorda kış ya da yaz mevsiminin ilk gününde 23 dereceye kadar sapabileceğini unutma. Ekvatordan uzaklaştıkça fark daha fazla olacaktır. Örneğin; güneş, kuzey yarım kürenin 42 derece enleminde yazın ilk gününde doğunun yaklaşık 33 derece kuzeyinde, kışın ilk gününde doğunun 33 derece güneyinde doğacaktır. Güneş tüm dünyada ilkbahar ve sonbaharın ilk gününde doğuya doğru yükselir.[2]

  Eğer yönlerin sırasını hatırlamazsan Kuzey ile başla ve şu hatırlatıcıyı kullanarak saat yönünde git:
  Korku Dolu Günler Bitti

  Alternatif olarak, zihninde Kuzeyi 12:00’de, Doğusu 3:00’da, Güneyi 6:00’da ve Batısı 9:00’da olan bir saat canlandır.

  Reklam

Yöntem 2
Yöntem 2 / 7:
Güneş Saati

 1. 1
  Parçaları birleştir. Bu yöntem çubuk yöntemine benzer, ancak kısmen daha uzun bir gözlem süresi kullandığı için ama daha çok yerel öğleden önce ve sonrası için eşit zamanlar kullandığından dolayı daha güvenilirdir. Düz bir zemin bul ve parçaları topla:
  • 60 ila 150 santim uzunluğunda bir çubuk ya da direk
  • Küçük, keskin bir çubuk
  • İki küçük taş
  • Uzun ip gibi bir şey
 2. 2
  Uzun direği yere koy. Bu, öğleden önce yapılmalıdır. Direğin gölgesinin bittiği yere bir taş koy.
 3. 3
  İpi çubuğa ve direğe bağla. İpin yerdeki taşa yetişecek kadar uzun olduğundan emin olarak bir ucunu keskin çubuğa, diğer ucunu da direğe bağla. Bu yöntemde, gölge yapan çubuğun üst kısmının yerdeki çubuğun hemen üzerinde olması önemlidir.
 4. 4
  Direğin etrafına bir daire çiz. Direğin etrafında daire çizmek için taş başlangıç noktan olacak şekilde direğe bağlı keskin çubuğu kullan.
 5. 5
  Bekle. Direğin gölgesi nihayetinde daireye tekrar dokunduğunda o noktayı diğer taşla işaretle.
 6. 6
  Noktaları birleştir. İlk taşla ikinci taşı birleştiren düz çizgi doğru doğu-batı hattıdır; ilk taş batıyı ve ikinci taş doğuyu gösterir.[3]
  • Bu noktada kuzey, batıdan saat yönünde 90 derecede ve güney, doğudan saat yönünde 90 derecede olacaktır.
  Reklam

Yöntem 3
Yöntem 3 / 7:
Çevrendekilerle Yönünü Bulmak

 1. 1
  Öğlen güneşe bak. Öğleyin güneş seni kuzey ve güneye ve dolayısıyla doğu ve batıya kabaca yönlendirebilir, ancak bu tam kuzey ve güney olmayacaktır. Kuzey yarım kürede, öğleyin doğrudan güneşe doğru yürümek seni güneye götürürken, güneşten uzaklaşmak seni kuzeye götürecektir. Güney yarım kürede, tam tersi doğrudur; güneşe doğru gitmek kuzeye, güneşten uzaklaşmak da güneye götürecektir.
 2. 2
  Yaklaşık yönler için güneşin doğuşunu ve batışını kullan. Güneş her gün genel doğudan yükselir ve her gün genel batıdan batar, bu nedenle yönleri yaklaşık olarak belirlemek için gün doğumu veya gün batımını kullanabilirsin. Gün doğumuna doğru döndüğünde doğuya bakarsın; kuzey solunda, güney sağında olacaktır. Gün batımına doğru döndüğünde batıya bakarsın; kuzey sağında, güney solunda olacaktır.
  • Güneşin doğuşu ve batışı yılın yaklaşık 363 gününde yönler hakkında yaklaşık bir fikir verir, çünkü güneş sadece ilkbahar ve sonbahar ekinokslarında (ilkbahar ve sonbaharın ilk günü) tam doğudan doğar ve tam batıdan batar.[4]
 3. 3
  Bitki örtüsünün nasıl büyüdüğüne bak. Yönü belirlemek için bitki örtüsünü kullanmak çok bilimsel ya da kesin bir yöntem olmasa da, çoğu zaman yönler hakkında temel bir fikir verebilir. Ekvatorun kuzeyinde yaşıyorsan güneş genellikle gökyüzünün güney kısmındadır ve tersi de ekvatorun güneyi için geçerlidir. Bu, yaprakların ve yeşilliklerin bir ağacın veya çalının güney tarafında daha gür ve daha yoğun olabileceği anlamına gelir.[5] Güney yarım kürede durum tersidir ve bitki örtüsü kuzey tarafında daha gürdür.
  • Birçok rehber kitapta, kuzey yarım kürede yosunun sadece ağacın kuzey tarafında büyüdüğünden bahsedilecektir, fakat bu doğru değildir. Yosun bir ağacın her tarafında büyüyebilse de, genellikle gölgeli olan tarafta (kuzey yarım kürede kuzey ve güney yarım kürede güney) daha yoğun olacağı doğrudur.
 4. 4
  Yönleri analog bir saat ve güneş ile hesapla. Ormanda kaybolursan ve yanında bir kol saati varsa ana yönler hakkında yaklaşık bir fikir edinmek için güneş ile birlikte dijital olmayan bir kol saati kullanabilirsin. Kuzey yarım kürede saatin akrebini güneşe doğrult. Güney yönü saat 12 ile akrep arasında olacaktır.[6] Güney yarım kürede saatin 12'sini güneşle hizaladığında bununla akrep arasındaki orta nokta kuzeyi gösterecektir.[7]
  • Kuzeye döndüğünde, doğu sağında, batı solunda kalır. Güneye döndüğünde doğu solunda, batı sağında kalır.
  • Yaz saati uygulamasında, saatin üzerindeki 12 konumu yerine 1 konumunu kullan.[8]
  • Bu yöntemin çalışması için saatinin doğru zamana ayarlanması gerekir. Ayrıca bu yöntem yaklaşık 35 derecelik bir hata payına sahip olabilir, bu nedenle bu yöntemi sadece yaklaşık bir yön fikri için kullanmak gerekir.[9]
  Reklam

Yöntem 4
Yöntem 4 / 7:
Polaris (Kutup Yıldızı) ile Yön Bulmak

 1. 1
  Polaris’i tanı. Kuzey Yıldızı olarak da adlandırılan Polaris, kuzey karım kürede kuzeyi bulmana yardımcı olması için kullanılabilir. Bu, pusulan veya GPS'in olmadığında geceleri yönünü belirlemenin en hızlı yollarından biridir.
  • Polaris veya Kuzey Yıldızı, gece gökyüzündeki en parlak yıldızlardan biri değildir (en parlak 48. sırada yer alır). Ancak, Büyük Kepçe ve Kraliçe Takımyıldızı arasındaki en parlak yıldızdır. Kuzey Kutbu çevresindeki gökyüzünde bulunduğundan çok fazla hareket etmez ve bu da onu yön tayini için kullanışlı ve doğru kılar.
 2. 2
  Polaris'i bul. Büyük Kepçe'yi (Pulluk olarak da bilinir) ve Küçük Kepçe'yi (diğer adıyla Küçükayı) bul. Büyük Kepçe'yi, sapı bir tası tutan bir kepçe (adı dolayısıyla) ve tasın (saptan en uzak) dış kenarı gökyüzüne ve Polaris'e doğru işaret ediyor gibi düşün. Doğrulamak istersen Polaris, Küçük Kepçe'nin sapını oluşturan son yıldızdır.[10]
 3. 3
  Polaris'ten yere hayali bir çizgi çiz. Bu yaklaşık olarak gerçek kuzeydir. Polaris’e döndüğünde, tam kuzeye bakarsın; arkanda güney, solunda batı, sağında ise doğu kalır.[11]
  Reklam

Yöntem 5
Yöntem 5 / 7:
Güney Haçı ile Yön Bulmak

 1. 1
  Güney Haçı'nı tanı. Güney yarım kürede, Güney Haçı Takımyıldızı (diğer adıyla Crux) seni güneye yönlendirmesi için kullanılabilir. Beş yıldız bu takımyıldızı oluşturur ve en parlak dört tanesi açılı bir haç şeklindedir.
 2. 2
  Güneyi bulmak için Güney Haçı'nı kullan. Haçın uzun kısmını oluşturan iki yıldızı bul ve haçın tam uzunluğunun dört buçuk katından daha fazla uzanan bir çizgi hayal et.
  • Bu hayali çizginin sonuna ulaştığında, yere uzanan başka bir hayali çizgi çiz. Bu, genel olarak güney yönüdür. Haç yatay uzanırken, "dört buçuk kez" işareti gerçek güneyden bir dereceden daha az olacaktır. Haç dikey veya baş aşağı olduğunda, işaret gerçek güneyden yaklaşık iki buçuk derece (yaklaşık bir başparmak genişliği) açılı olacaktır.[12]
 3. 3
  Bir rehber işaret seç. Güneyin genel yönünü belirledikten sonra kaybetmemek için o konumdaki yerde bir işaret noktası bulmak yardımcı olabilir.
  Reklam

Yöntem 6
Yöntem 6 / 7:
Kendi Pusulanı Yapmak

 1. 1
  Alet ve ekipmanlarını topla. Pusula, üzerinde tüm yönlerin basılı olduğu yuvarlak bir araçtır. Dönen bir iğne, pusulanın hangi yöne baktığını belirlemek için Dünya'nın manyetik alanını kullanır. Birkaç parça ile kendi basit pusulanı oluşturabilirsin. Şunlara ihtiyacın olacak:[13]
  • Metal dikiş iğnesi ve mıknatıs
  • Su ile dolu bir kâse veya bardak
  • Pense ve makas
  • Bir mantar tıpa (ya da bir yaprak).
 2. 2
  İğneyi mıknatısa sür. Eğer buzdolabı magneti gibi zayıf bir mıknatıs kullanıyorsan bunu en az 12 kez tekrarla veya daha güçlü bir mıknatısın varsa yaklaşık 5 kez yap. Bu, iğneyi mıknatıslayacaktır.
 3. 3
  Bir tıpadan 6 milimlik bir parça kes. Ardından, pense ile iğneyi mantar tıpadan it (mantar tıpan yoksa iğneyi bir yaprağa yerleştirebilirsin).
 4. 4
  Mantar tıpayı su kâsesinin ortasına yerleştir. İğne, bir pusula iğnesi gibi serbest dönecek ve nihayetinde kendisini kutuplara hizalayacaktır.
 5. 5
  İğnenin durmasını bekle. Eğer iğne düzgün mıknatıslanmışsa kuzey-güney çizgisini göstermelidir. Bir pusulan ya da başka bir referansın yoksa iğnenin kuzeyi mi yoksa güneyi mi işaret ettiğini bilemeyeceğini unutma.
  • Birçok internet sitesinde ve kitapta metal bir iğnenin yün veya ipek ile ovularak mıknatıslanabileceği söylenir, ancak bu mıknatıslanma değil, statik elektrik yaratacaktır.
  Reklam

Yöntem 7
Yöntem 7 / 7:
Manyetik veya Elektronik Cihazlarla Yön Belirlemek

 1. 1
  Bir pusula ile yönünü bul. Gündüz ya da gece, bir pusula, GPS veya bunlardan birinin yer aldığı bir cep telefonu yönleri belirlemenin en iyi ve en kolay yoludur. Bu cihazlar aynı zamanda en doğru sonucu verdiği için en güvenilir yöntemlerdir de. Ancak, pusula örneğin kuzeyi gösterdiğinde, gerçek kuzeyden farklı olan manyetik kuzey yönüne işaret ettiğini belirtmek önemlidir (aynısı manyetik güney ve gerçek güney için de geçerlidir).[14]
  • Farklı yönlere döndüğünde, pusula iğnesi de hangi yöne baktığını gösterecek şekilde dönecektir.
  • Bir pusula anahtar, saat ve kemer tokası gibi metal nesnelerin etrafında yanlış okumalar verecektir. Aynı şey bazı kayalar veya elektrik hatları gibi manyetik nesneler için de geçerlidir.
 2. 2
  Küresel konumlandırma sistemini kullan. GPS, yön belirlemenin veya yolunu bulmanın en kolay yoludur, çünkü bu elektronik cihazlar konumunu bulmak için uyduları kullanır. GPS, bulunduğun konumu öğrenmek, belirli bir yere yol tarifi vermek ve hareketlerini izlemek için kullanılabilir.[15] Bir GPS’in çalışması için pillerinin şarj edilmiş ve çalışır durumda olması gerekir. Ayrıca kendini yönlendirmesi (nerede olduğunu bilmesi) ve en güncel ve doğru haritaları indirmesi için kullanılmadan önce başlatılmalıdır.
  • GPS'ini aç ve yüklenip sinyal alıp vermesini bekle.
  • GPS’in hangi yönün doğu, batı, kuzey veya güney olduğunu belirlemek için kullanabileceğin bir pusulasının yanında haritada baktığın yönü gösteren bir oku da olacaktır.
  • Ekranın en üstünde koordinatların görünecek ve sana enlem ve boylam bilgisini de verecektir.
  • GPS, uyduları kullanarak yön bulduğu için yüksek binalar, büyük ağaçlar ve diğer coğrafik yapılar sinyali engelleyebilir.
 3. 3
  Cep telefonunu bir navigasyon cihazına dönüştür. Modern akıllı telefonların çoğunda pusula, GPS ya da her ikisi bulunur. Telefonunu bu özelliklerle donatmak için indirebileceğin uygulamalar da var. Telefonundaki GPS işlevini kullanmak için telefonun Wi-Fi’ye veya mobil ağa bağlı olması ve GPS veya konum servislerinin açık olması gerekir.
  • Bu özelliklere erişmek için "pusula", "haritalar" veya "navigasyon" isimli uygulamaları ara.
  Reklam

İpuçları

 • Bir yürüyüş gezisi planlıyorsan yanında götürmek için en azından yiyecek, su, pusula ve harita hazırlamak her zaman için iyi bir fikirdir. Yalnız yürüyüş yapmaktan kaçın, ancak yalnız çıkacak olursan da, bir başkasına nerede olacağını söylediğinden emin ol.
Reklam

Bununla İlgili wikiHow'lar

Konuşacak Bir Şey Olmadığında Sohbet Nasıl BaşlatılırKonuşacak Bir Şey Olmadığında Sohbet Nasıl Başlatılır?
Bir Kızla Sohbet Etmeye Nasıl BaşlanırBir Kızla Sohbet Etmeye Nasıl Başlanır?
Hoşlanılan Kıza Nasıl Mesaj AtılırHoşlanılan Kıza Nasıl Mesaj Atılır?
Hoşlanılan Kızla Nasıl KonuşulurHoşlanılan Kızla Nasıl Konuşulur?
Bir Kızla Mesajlaşma Nasıl BaşlatılırBir Kızla Mesajlaşma Nasıl Başlatılır?
Mililitre (mL) Gram'a (g) Nasıl DönüştürülürMililitre (mL) Gram'a (g) Nasıl Dönüştürülür?
Karekök x'in Türevi Nasıl AlınırKarekök x'in Türevi Nasıl Alınır?
"Teşekkür"e Nasıl Karşılık Verilir"Teşekkür"e Nasıl Karşılık Verilir?
Kendini Tanıtma Konuşması Nasıl YazılırKendini Tanıtma Konuşması Nasıl Yazılır?
Bir Üçgenin Alanı Nasıl HesaplanırBir Üçgenin Alanı Nasıl Hesaplanır?
İki Nokta Arasındaki Mesafe Nasıl Bulunurİki Nokta Arasındaki Mesafe Nasıl Bulunur?
Bir Dairenin Çapı Nasıl HesaplanırBir Dairenin Çapı Nasıl Hesaplanır?
Gelecekteki Kendine Mektup Nasıl YazılırGelecekteki Kendine Mektup Nasıl Yazılır?
Bir Üçgenin Yüksekliği Nasıl BulunurBir Üçgenin Yüksekliği Nasıl Bulunur?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow Kadrosu
Ortak yazarlar :
wikiHow Staff Writer
Bu makale editörler ve araştırmacılardan oluşan, makalenin doğruluğu ile kapsamlılığını onaylayan, eğitimli bir ekip tarafından ortaklaşa yazılmıştır.

wikiHow’ın İçerik Yönetim Ekibi, yüksek kalite standartlarımızı sağladığından emin olmak için, editör ekibimizden gelen her çalışmayı dikkatli bir şekilde denetler. Bu makale 24.787 defa görüntülenmiştir.
Kategoriler: Eğitim ve İletişim
Bu sayfaya 24.787 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam