Klipsli kravat devrini geçtin mi? Buradaki yardımcı talimatlar, keskin görünümlü bir kravat, bir ayna ve biraz sabır ile başlayarak, kendi moda düğümünü bağlama konusunda uzman olabilirsin. Çok yönlü Dörtlü Düğüm'den (Four-in-Hand) klasik Windsor'a kadar birçok seçeneğin var.

Yöntem 1
Yöntem 1 / 4:
En Kolay Metod (Dörtlü Düğüm)

 1. 1
  Kravatı boynuna sar. Yakan kalkık ve gömleğinin tüm düğmeleri ilikli durumdayken kravatı omuzlarının etrafına yerleştir. Kravatın geniş ucunu sağ tarafına, dar ucu yaklaşık 30 cm daha yüksek olacak şekilde sol tarafına yerleştir.[1]

  İpucu: Bu küçük, asimetrik düğümde İtalyan yaka kullanmaktan kaçın.[2]

 2. 2
  Geniş ucu dar ucun üzerinden geçir. Geniş ucu dar ucun üzerinden vücudunun sol tarafına getir. İki kumaş parçasını sol elinle boynuna yakın tut.
 3. 3
  Geniş ucu dar ucun altına sür. Sağ elini kullan. Dar ucun altından kıvır, geniş ucu tut ve sağ tarafına doğru çek.
 4. 4
  Geniş ucu tekrar yukarıdan ilmekle. Geniş ucu bir kez daha sol elinin düğümü tuttuğu noktada dar ucun üzerinden geçir.

  Not: Kravatın ön kısmı tekrar öne bakmalıdır (böylece dikiş gözükmez).

 5. 5
  Geniş ucu boyun halkasından yukarı çek. Geniş ucu kendi altına kıvır ve boyun halkasından yukarı doğru çek.[3]
 6. 6
  Geniş ucu ön düğümün içinden geçir. Kravatının önünde yatay bir düğüm olmalı. Bu düğümü parmağınla açık tut ve geniş ucu dikkatlice içinden geçir.
 7. 7
  Düğümü sıkılaştır. Dar ucu tut ve ön düğümü yukarı kaydırarak bağı sık. Kravatının düz olduğundan ve uzunluğunun ideal olarak kemer tokasının üst kısmında bittiğinden emin ol.
  • Tam düğümün altında bir çukur oluşturmak için düğümün kenarlarını nazikçe sık.

  İpucu: Dörtlü düğüm, boyun kısmında biraz asimetriktir. Bu çok normal, dert etme.

 8. 8
  Kravatın dar ucunu geniş ucun arka tarafındaki haklanın içine geçir.
 9. 9
  Yakanı aşağı kıvır ve boynunun etrafında kravatın tamamının yaka ile kapandığından emin ol.
  Reklam

Yöntem 2
Yöntem 2 / 4:
Geleneksel Windsor Düğüm (Fazla Resmi)

 1. 1
  Kravatı boynuna sar. Geniş ucun sağda ve ince tarafın solda ve yaklaşık 35 cm aşağıda olduğundan emin ol.[4] Windsor düğümü çok fazla kumaş kullanır, bu nedenle alt uç normalde olduğundan biraz daha düşükte başlamalıdır.

  İpucu: Birçok kişi, simetrik Windsor düğümünün en zarif ve resmi seçenek olduğunu düşünür. Bu düğümü İtalyan veya Fransız yakada tercih et.[5]

 2. 2
  Geniş ucu dar ucun üzerinden geçir. Her ucu bir elinle tut, ardından geniş ucu dar ucun üzerinden geçirirken elleri değiştir. Geniş uç şimdi sol tarafında olmalı.[6] [7]
 3. 3
  Geniş ucu yukarı doğru boyun halkasından geçir. Sağ elinle iki ucun boynunda birleştiği kısımdan tut. Sol elinle geniş ucu boyun halkasının altından yukarı doğru çek.
 4. 4
  Kravatını eski hâline getir. Geniş ucu tekrar göğsünün üzerine, dar ucun solunda olacak şekilde bırak.
 5. 5
  Geniş ucu dar ucun arkasından katla. Geniş ucu sağ eline al ve dar ucun arkasından vücudunun sağ tarafına doğru çek. Düğümü yakana, sol elinin olduğu yere yakın tut.
 6. 6
  Geniş ucu ön taraftan boyun halkasına getir. Geniş ucu sağ tarafta tut.
 7. 7
  Geniş ucu boyun halkasından geçir. Geniş ucu yine sağ tarafta kalacak şekilde halkadan geçir.

  Not: Geniş ucun arka yüzü şimdi ileriye dönük olmalıdır.

 8. 8
  Geniş ucu dar ucun üzerinden katla. Kravatı tekrar sağdan sola doğru katladığında ön taraf tekrar görülebilir hâle gelir.
 9. 9
  Geniş ucu boyun halkasının altından geçirerek yukarı çek. Geniş ucu son bir kez boyun halkasından geçir.
 10. 10
  Geniş ucu ön düğümün içinden geçir. Geniş ucu, kravatın önündeki yatay düğüme yerleştir ve aşağı doğru çek.
 11. 11
  Düğümü sıkılaştır. Ön düğümün altını tut ve yanlardan hafifçe sık. Düğümü boyna yakınlaşmak için kravatın geniş ucunu yavaşça çek.
  Reklam

Yöntem 3
Yöntem 3 / 4:
Pratt Düğümü (Basit Resmi Düğüm)

 1. 1
  Kravatını yakanın etrafına tersyüz yerleştir. Çoğu düğümün aksine, Pratt düğümü kravat tersyüz şekilde başlar, yani kravatın dikişi ileriye bakar. Kravatın geniş ucunu sağ tarafına, dar ucu ise sol tarafına as.
  • Bu orta boy düğüm, çoğu yakaya ve yapıya uyar.[8]
 2. 2
  Geniş ucun konumunu kontrol et. Düğümlü bir kravatta geniş uç, kemer tokasının üst kısmına temas etmelidir.[9] Ancak başlangıçta, geniş ucu bu noktanın 2,5–5 cm altında kalana kadar kaldır veya indir. Genel kabule göre, Pratt düğümü yapılırken kravatın geniş ucu kemerin üst hizasına kalkacaktır.[10]
  • Kravatın dar ucu geniş uçtan daha yüksekte olmalıdır. Genellikle göbek deliği seviyesinde olacaktır, ancak bu geniş ucun yerleştirilmesi daha önemlidir.[11]
 3. 3
  Geniş ucu dar ucun altından geçir. Geniş ucu dar ucun altından geçirerek vücudunun sol tarafına taşı.
  • Bu düğümde kravatın dar ucunu hareket ettirme. Dar ucu geniş ucu kullanırken sadece sabit tut.[12] Geniş ucu kullanırken sadece sabit tut.
 4. 4
  Geniş ucu boyun çevresindeki halkaya getir. Ucu, hâlâ sol tarafında olan halkanın üstüne yerleştir.
 5. 5
  Geniş ucu boyun halkasından geçir. Geniş ucu yukarıdan aşağıya doğru halkanın içinden geçir. Daha önceki doğrultusunda sola doğru çek.
 6. 6
  Geniş ucu soldan sağa doğru dar ucun üzerinden katla. Bu, geniş ucu çevirerek dikişlerin görünmemesini sağlar. Geniş uç sağına doğru bir açıyla uzanacaktır.
 7. 7
  Geniş ucu yukarı doğru boyun halkasından geçir. Geniş ucu bu sefer aşağıdan yukarı doğru boyun halkasına getir ve yukarı doğru çek.
 8. 8
  Geniş ucu ön taraftaki yeni düğümün içinden geçir. Son kat, kravatın önünde bir yatay halka oluşturur. Geniş ucu bu halkadan geçir ve sıkılaştırmak için aşağı doğru çek. Geniş uç şimdi dar ucun önünde durmalıdır.
 9. 9
  Ayarlamak için düğümü kaydır. Sıkılaştırmak için geniş ucu aşağı doğru çek. Kravatı bağlamak için ön düğümü yakana doğru kaydır.
  • Ön düğümün hemen altında bir çukur oluşturmak için, sıkılaştırırken düğümün kenarlarını hafifçe sık.[13]
  Reklam

Yöntem 4
Yöntem 4 / 4:
Yarım Windsor Düğümü (Resmi)

 1. 1
  Geniş ucu sağ tarafa yerleştir. Uçlar önde olacak şekilde kravatını boynunun etrafına yerleştir. Geniş uç vücudunun sağ tarafında ve soldaki dar uçtan yaklaşık 30 cm aşağıda olmalıdır.[14]
  • Yarım Windsor, resmi günler için uygun olan üçgen, simetrik bir düğümdür. Dörtlü düğümden daha büyüktür ancak Windsor'dan daha az hantaldır ve çoğu kravat ve yaka tipi için elverişlidir.[15] Daha kalın kumaşlı kravatlarda bu düğümü yapmak için İtalyan ya da Fransız yakalı bir gömlek gerekecektir.[16]
 2. 2
  Geniş ucu dar ucun üzerinden geçir. Kravatın geniş ucunu dar ucun üzerinden geçirerek sol tarafına getir.
 3. 3
  Geniş ucu dar ucun arkasından katla. Dar ucun etrafında bir halka yap ve geniş ucu tekrar sağ tarafa doğru çek.
  • Geniş ucun alt kısmı şu noktada görülebilir olmalı.
 4. 4
  Geniş ucu boyun halkasına kadar yukarı getir. Geniş ucu yakadaki boyun bağına kadar kaldır ve sağ tarafta tut.
 5. 5
  Geniş ucu ilmekten geçir ve sola doğru çek. Geniş ucu ilmeğin içinden aşağı doğru geçir ve sol tarafa doğru çekerek dar ucun altından geçmesini sağla.
 6. 6
  Geniş ucu dar ucun ön tarafından katla. Geniş ucu tekrar ön tarafa getir sağ tarafa çek.
 7. 7
  Geniş ucu boyun halkasından geçir. Geniş ucu boyun halkasından ikinci kez yukarı doğru katla.
 8. 8
  Geniş ucu ön düğümün içinden geçir. Ön düğümü parmağınla gevşeterek geniş ucu içinden geçir ve dar ucu kapatacak şekilde aşağı çek.
 9. 9
  Sıkılaştırmak için geniş ucu çek. Düğümü yukarı kaydırmak ve çukur oluşturmak için çekerken ön düğümü yavaşça sık.
  Reklam

İpuçları

 • Çukur yapmak için, geniş ucu her iki kenarından tut, sonra üst düğüm sıkılaşana kadar yavaşça aşağı doğru çek. Düğüme yakın hafif dışbükey bir şekil görünmelidir. Baş ve işaret parmağını kullanarak düğümün tabanını V şekline getirirsen oluşan dışbükey çukur oluşturarak derinleşecektir.
 • Eğer kravatın geniş kenarının altında bir ilmek varsa, dar kenarı o ilmekte kaydırarak geniş kenarının arkasında gözükmesini engelleyebilirsin.
 • İdeal olarak, kravatın ucu kemer tokasının üst kısmına temas etmelidir. Kravat kemer tokasının altına kadar uzarsa da uygundur ("İtalyan stili"). Eğer daha da düşükse, bol kumaş kullanan (Windsor gibi) bir düğüm dene veya daha kısa bir kravat seç.[17] Benzer şekilde, eğer kravat, kemerinin üzerinde biterse, daha uzun bir kravat satın al ya da düğümde fazla kumaş kullanmayan Pratt düğümünü dene.
 • Solak insanlar için geniş ve dar uçların başlangıç pozisyonlarını değiştirmek daha kolay gelebilir. Bunu yaparsan, tüm "sol" ve "sağ" talimatları değiştir.
 • Bu adımları hatırlamana yardımcı olacak bir anımsatıcı hazırla. Örneğin ÜAEİ kelimesi, üzerinden, altından, etrafından ve içinden için bir kısaltmadır.
Reklam

Bununla İlgili wikiHow'lar

Enfeksiyon Kapmış Bir Kulak Deliği Nasıl Tedavi EdilirEnfeksiyon Kapmış Bir Kulak Deliği Nasıl Tedavi Edilir?
Yüzden Nasıl Kilo VerilirYüzden Nasıl Kilo Verilir?
Kıkırdak Piercing'indeki Şişlikler Nasıl İyileştirilirKıkırdak Piercing'indeki Şişlikler Nasıl İyileştirilir?
Yüz Şekli Nasıl BelirlenirYüz Şekli Nasıl Belirlenir?
Ayağa Büyük Gelen Ayakkabılar Nasıl GiyilirAyağa Büyük Gelen Ayakkabılar Nasıl Giyilir?
Bir Haftada Kalça Nasıl Büyütülür?
Piercing'in Enfekte Olduğu Nasıl AnlaşılırPiercing'in Enfekte Olduğu Nasıl Anlaşılır?
Nike Ayakkabıların Model Numarası Nasıl BulunurNike Ayakkabıların Model Numarası Nasıl Bulunur?
Nasıl Güzel OlunurNasıl Güzel Olunur?
Mor Şampuan Nasıl KullanılırMor Şampuan Nasıl Kullanılır?
Vans Ayakkabıların Sahte Olup Olmadığı Nasıl AnlaşılırVans Ayakkabıların Sahte Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?
Belirgin Bir Çene Hattına Nasıl Sahip OlunurBelirgin Bir Çene Hattına Nasıl Sahip Olunur?
Yeni Bir Dövmeyle Nasıl Duş AlınırYeni Bir Dövmeyle Nasıl Duş Alınır?
Uzamış Saçlar Evde Nasıl Kesilir?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow Kadrosu
Ortak yazarlar :
wikiHow Staff Writer
Bu makale editörler ve araştırmacılardan oluşan, makalenin doğruluğu ile kapsamlılığını onaylayan, eğitimli bir ekip tarafından ortaklaşa yazılmıştır.

wikiHow’ın İçerik Yönetim Ekibi, yüksek kalite standartlarımızı sağladığından emin olmak için, editör ekibimizden gelen her çalışmayı dikkatli bir şekilde denetler. Bu makale 9.723 defa görüntülenmiştir.
Bu sayfaya 9.723 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam