Komut İsteminde Nasıl Dizin Değiştirilir?

Ortak yazar: wikiHow Kadrosu

Bu wikiHow makalesi, Windows bilgisayarındaki Komut İstemi programının çalıştığı klasörü ("dizin" olarak da bilinir) nasıl değiştireceğini öğretir. Komut İsteminde değişiklik yapmak için yönetici hesabı ile giriş yapman gerekir.

Kısım 1 / 2:
Komut İstemini Açmak

 1. 1
  Başlat’ı aç. Ekranın sol alt köşesindeki Windows logosuna tıkla veya Win tuşuna bas.
  • Windows 8 için, fareni ekranın sağ üst köşesine götür, sonra gözüktüğünde büyüteç simgesine tıkla.
 2. 2
  cmd yaz. Bu, Başlat penceresinin en üstüne Komut İstemi simgesini getirecektir.
 3. 3
  Komut İstemine sağ tıkla. Simgesi siyah bir kutuya benzer. Bir açılır menü gözükecektir.
 4. 4
  Yönetici olarak çalıştır’a tıkla. Bu seçenek açılır menünün en üstüne yakındır. Böylece Komut İstemi yönetici yetkileriyle açılacaktır.
  • Bu seçimi, sorulduğunda Evet’e tıklayarak onayla.
  • Eğer sınırlı, ortak veya ağ bilgisayarında (ör., kütüphane veya okul bilgisayarı) veya yönetici olmayan bir hesapta isen Komut İstemini yönetici modunda açamayacaksın.
  Reklam

Kısım 2 / 2:
Dizin Değiştirmek

 1. 1
  cd yaz. "cd" yazdıktan sonra boşluk bıraktığından emin ol. "Change directory (dizin değiştir)" yerine geçen bu komut, herhangi bir dizin değişiminin temelidir.
  • Enter tuşuna basma.
 2. 2
  Dizinin yolunu belirle. Dizin yolu, belirli bir klasörün haritası gibidir. Örneğin; eğer değiştirmek istediğin dizin sabit disk üzerindeki "WINDOWS" klasörü içindeki "System32" klasörüyse, yol "C:\WINDOWS\System32\" şeklinde olmalıdır.
  • Bir klasörün yolunu bulmak için Bilgisayarım’a tıkla, sonrasında sabit diske çift tıkla, hedef klasöre giderek klasörün üst kısmındaki adres çubuğuna bakabilirsin.
 3. 3
  Dizinin yolunu yaz. Komut veya adres "cd" komutundan sonra gelir; "cd" ile komutun arasında bir boşluk koyduğundan emin ol.
  • Örneğin; tüm komutun şöyle gözükebilir: cd Windows\System32 veya cd D:.
  • Bilgisayarının varsayılan konumu sabit diskin olacağı için (ör., "C:"), sabit diskin adını yazman gerekmez.
 4. 4
  Enter’a bas. Böylece Komut İstemi, dizini seçtiğin dizinle değiştirecektir.
  Reklam

İpuçları

 • Belirli bir konumdaki bir dosyayı değiştirmeye veya silmeye kalkışmadan önce dizin değiştirmek kullanışlıdır.
 • Bazı yaygın kullanılan Komut İstemi dizin komutları aşağıdadır:
  • D: veya F: - Dizini sabit diske veya USB sürücüye değiştir.
  • .. - Mevcut dizini bir klasör yukarı taşır (ör., "C:\Windows\System32" dizininden "C:\Windows" dizinine).
  • /d - Hem sürücüyü, hem de dizini aynı anda değiştirir. Örneğin; eğer Komut İstemi sabit diskte ("D:") ise, "cd /d C:\Windows" yazmak seni Windows dizinine veya sabit diske ("C:") taşır.
  • \ - Seni kök dizine götürür (ör., sabit diske).

Reklam

Uyarılar

 • Farklı bir dizinde belirli bir dosya veya klasöre bağlı bir komut çalıştırmayı denediğinde hata ile karşılaşırsın.


Reklam

Bununla İlgili wikiHow'lar

Bu wikiHow makalesi hakkında

Ortak Yazar:
wikiHow Editör Ekibi
Bu makale editörler ve araştırmacılardan oluşan, makalenin doğruluğu ile kapsamlılığını onaylayan, eğitimli bir ekip tarafından ortaklaşa yazılmıştır.
Bu sayfaya 7.089 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam