İnandırıcı sihir numaraları yapmak kurnazlık, çabukluk ve hassasiyet gerektirir. Ayrıca çok fazla pratik gerektirir. Yeni başlarken izleyci kitlende hayranlık ve merak uyandırmıyorsan cesaretin kırılmasın. Bunun yerine, bazı kolay kart numaralarında ustalaşmaya çalış ve buradan hareketle sihir repertuvarını oluştur.

Yöntem 1
Yöntem 1 / 7:
Kartı En Üste Getirmek

 1. 1
  Bazı temel kart numarası becerilerine çalış. Kart numaraları yapmakla ilgilenenler genellikle, destenin ortasına karıştırılmış gibi görünen en üst kartı "sihirli bir şekilde" ortaya çıkararak seyirciyi nasıl şaşırtacağını bilir. Bu numara hızlı eller, becerikli parmaklar, izleyici kitlenin dikkatinin tam zamanında dağıtılması ve kart numaralarının gerektirdiği gösteri sanatı birleşimine iyi bir giriştir. Aşağıdaki iki beceriyi çalışarak başla:
  • Destenin en üstündeki iki kartı bir arada tutarak al (yani sadece bir kart çekilmiş gibi görünür).
  • Deste bir an için arkandayken destenin en üstündeki kartın hemen altından bir kart kaydır.
 2. 2
  Birinden "herhangi bir kartı çekmesini" iste. Herkesten o karta bakmasını iste. Kartı herkese göster. Deste, kimsenin göremediği sihirli bir anda arkandayken o kartı en üstteki kartın altına koy.
  • Bazıları kartın arkanda olmasına itiraz ederse bunun "meraklandırmanın" bir parçası olduğunu ve "bunun sihirli bir an olduğunu" söyle.
 3. 3
  Desteyi göster ve en üsttek iki kartı tek olarak çıkar. İzleyicilere, sadece en alttaki kartı, çektiğin bu çift kartı tek bir kartmış gibi göster.
 4. 4
  Seyirciye, "Bu senin kartın mı?" diye sor. "Evet" şeklinde onayladıktan sonra hileli çifti destenin üstüne geri koy.
 5. 5
  En üstteki "hileli" kartı al ve destede herhangi bir yere yerleştir. Unutma, seçilen kart artık izleyiciler fark etmeden en üste taşındı. Seyirci bunun kendi kartı olduğunu düşünecek.
 6. 6
  Kartı en üste geri getireceğini açıkla. Numaranın dramatik yönünü gerçekten oynamak için ellerinle süslü jestler yapabilirsin.
 7. 7
  "Ve işte!" derken en üstteki kartı çevir. Bu kart seçilen kart olacak. Bu numara genellikle sadece birazcık çalışma gerektirir, ancak yine de izleyiciler için kafa karıştırıcıdır.
  Reklam

Yöntem 2
Yöntem 2 / 7:
"Dört As" Numarası Yapmak

 1. 1
  Dört ası desteden çıkar ve onları en üste yerleştir. İzleyicilerin bu adımı görmelerine izin verme.
  • Bunu yapmanın en iyi yolu dört ası önceden destenin en üstüne koymaktır. Desteyi cebinden çıkar ve onu izleyicilerin karıştırmasına müsaade etmeden hemen numaraya geç.
  • Bunu olabildiğinde göze çarpmadan yap. "Hey, sihirli bir numara görmek ister misiniz?" diye sor ve ardından hemen numaraya geç. Bunu ne kadar akıcı ve doğal görünmesini sağlarsan izleyicinin yaptığın numarayı sorgulaması da o kadar az olası olacaktır.
 2. 2
  Desteyi en alttan düşürerek dört eşit parçaya ayır. Dört asın doğal olarak dördüncü parçanın en üstüne olacaktır.
  • Desteyi, dördüncü parça sağda en köşede olacak şekilde soldan sağa doğru dağıt.
  • Dördüncü parçaya çok fazla odaklanma. Numarada yanlış yönlendirme yapmalısın yoksa izleyiciler asların nerede olduğunu anlarsa işin tadı kaçabilir. Onların dikkatini dağıtmak için konuşmaya devam et.
 3. 3
  İlk parçayı al ve ilk üç kartı en alta taşı. Bu, desteyi kardığın ve kartları karıştırdığın izlenimini verecektir.
 4. 4
  Üstteki üç kartı her parçaya bir kart olacak şekilde diğer üç parçanın üzerine dağıt. Aslardan en uzak olan parçadan başla ve asların olduğu desteyi en son yap.
  • Her parçaya sadece bir kart dağıt. Bu, asların olduğu parçayı dağıttığında özellikle önemlidir, çünkü numaranın çalışması için asların üzerinde üç rasgele karta ihtiyacın olacak.
 5. 5
  Bunu diğer üç parçada tekrarla. Asların bulunduğu parçayı en son yapman gerekir.
  • Asların bulunduğu parçanın en üstündeki üç kartı en alta yerleştirirsen asları destenin en üstüne getirmiş olursun. Bunları diğer parçaların üzerlerine dağıttığında üstteki kart daima as olacaktır.
 6. 6
  Her dört parçanın en üstündeki kartı çevirerek dört ası ortaya çıkar. Eğer izleyiciler inanmamış gibi dururlarsa numarayı yeniden yapmayı teklif et.
  • Bu numarayı mükemmel bir şekilde icra edebildikten sonra değiştirerek adımları izleyicilere yaptır. Desteyi kesmek (karıştırma!), parçaları karıştırmak (yalnızca ilk üç kart) ve dağıtmak (parça başına bir kart) için açık talimatlar ver. Sonuç etkileyici bir şekilde aynı olacaktır. Aradaki fark, izleyicilerin numarana daha çok inanmaları olacaktır çünkü sonucu kontrol ettiklerini düşünerek oyuna geleceklerdir.[1]
  Reklam

Yöntem 3
Yöntem 3 / 7:
Kart Tahminini Kolaylaştırmak

 1. 1
  Standart bir kart destesi çıkar ve bir izleyiciden kartları karıştırmasını iste. Desteyi istediği kadar karıştırması için izleyiciyi cesaretlendir. Bu numara olasılığa dayanır, yanlış yönlendirmeye değil.
 2. 2
  Bir izleyiciden herhangi iki kartı söylemesini iste. Sadece kartın ismini iste, simgesini değil.
  • Örneğin, sadece "papaz" ve "onlu" yeterlidir. "Maça papazı" ve "kupa onlusu" demek daha belirleyicidir ve bu hilenin çalışma olasılığını önemli ölçüde azaltır. Simgeden bahsederlerse gülümseyerek, "Hey, bu işte yeniyim, sadece "papaz" ve "onlu" yapalım." gibi bir şey söyleyerek devam et.
  • İzleyici "papaz" ve "onlu" dediğinde, esasında simge belirtilmediği için her türden dört kart ismi vermiş olur. Bunlar birleştirilirse iki kart toplamda sekiz olası kart oluşturur: karo papazı, sinek papazı, kupa papazı, maça papazı, karo onlusu, sinek onlusu, kupa onlusu, maça onlusu.
  • Teori, bu sekiz olası karttan en az bir papazın onlulardan birinin yanında olacağı yönündedir.[2]
 3. 3
  Elini kartların üstüne koy ve konsantre oluyormuşsun numarası yap. Numaraya devam etmeden önce 30 saniye ila bir dakika kadar bekle. Bu, kartların birbirine çekilmesinde gerçekten bir ilgin olduğu illüzyonunu vermene yardımcı olur.
  • Bu numara sırasında yapacağın tek fiziksel jest budur. Numarayı yaparken fiziksel olarak olabildiğince az hareket etmeye çalış. Bu, illüzyonu gerçekten yaptığın düşüncesini güçlendirecektir.
 4. 4
  Bir izleyiciye kart destesini çevirmesini ve yelpaze şeklinde açmasını söyle. Şaşırtıcı bir şekilde, iki kart (umulur ki) destenin bir yerinde birlikte gözükecektir!
  • Bazen, papaz ve onluyu ayıran bir kart olabilir. Eğer bu olursa izleyiciye yeterince odaklanamadığını söyle. Numarayı tekrar yap ve iki kartın yan yana gözükmesi için şansını dene.[3]
 5. 5
  İki kartı bul ve onları izleyicilere göster. Kartlara dokunma yoksa izleyiciler diğerinin yanında gizlice bir kart yerleştirdiğini düşünebilir.
  Reklam

Yöntem 4
Yöntem 4 / 7:
En Alttaki Kartı Tahmin Etmek

 1. 1
  Bir elinde bir kart destesini yüzü aşağı bakacak şekilde tut. İzleyiciye, elinde tuttuğun destenin normal bir kart destesi olduğunu göster.
  • Seyircilerin inanmasına yardımcı olmak için onlara tüm kartları göster. Ayrıca desteyi karabilir ya da numaraya başlamadan önce bir izleyiciden desteyi karmasını isteyebilirsin.
 2. 2
  Kartları tekrar yüzleri aşağı bakacak şekilde tutmadan önce kart destesinin en altındaki karta bir bak. Bunu kimsenin fark etmeyeceği şekilde hızlı olmasına dikkat et. Bu kartı hatırlaman gerekecek çünkü bunu izleyiciye tekrar gösterirken söylemen gerekecek.
  • Kendine içinden, "Karo Ası, Karo Ası" (ya da kart her ne ise) şekilde söyle. Bu, numaraya devam ederken kartı hatırlamana yardımcı olacaktır.
 3. 3
  İzleyiciden, kartları değiştirirken seni durdurmasını iste. Bu, seyircinin numaraya etkisi olduğu illüzyonunu güçlendirir.
  • Desteyi yüzü aşağı bakacak şekilde bir elinde tut. Diğer elinin baş parmağını destenin altına yerleştir. Aynı elin ilk iki parmağını kullanarak en üstteki kartları hafifçe kendine çek.
  • Destenin yaklaşık dörtte birini geçtiysen ve hâlâ durdurulmadıysan biraz yavaşla ve birisinin seni durdurup durdurmayacağını görmek için izleyiciyle şakalaş. Bu, en alttan kart çekmeyi kolaylaştıracaktır.
 4. 4
  Tek hareketle en üstteki ve en alttaki kartları kaydır. İşaret ve orta parmağını kullanarak seçilen kartları en üstten eline çek.[4]
  • Aynı zamanda, destenin altındaki baş parmağını kullanarak en alttaki kartı o eline çek. Alıştırma yaptıkça bu kart göze çarpmadan çekilen kart destesinin altına kayacaktır.
  • En alttaki bu kartın daha önce ezberlediğin ve “tahmin edilen” kart olarak göstereceğin kart olduğunu unutma.
 5. 5
  Seyirciye, kendinden uzakta tutarken çekilen destenin altını göster. Daha etkili olması için izleyicilere alttaki kartı gösterirken gözlerini kapat ya da başka yere bak.
 6. 6
  Seyirciye, "Alttaki kart Karo Ası mı?" diye sor. Kartlarını başarıyla tahmin ettiğin için şaşkın olacaklardır.
  Reklam

Yöntem 5
Yöntem 5 / 7:
"Bir Kart Seç, Herhangi Bir Kart" Numarasını Mükemmelleştirmek

 1. 1
  Bir deste kartı yüzü aşağı bakacak şekilde tutarken kartları yelpaze gibi aç. Desteyi karıştırman gerekmez ancak bunu yapmak izleyiciyi rahat ettirebilir.
 2. 2
  Bir gönüllüden desteden herhangi bir kart seçmesini iste. Sabırlı ol, çünkü gönüllüye bir kart seçmesi için ne kadar uzun süre verirsen senin onu tahmin edemeyeceğinden o kadar emin olur.
  • İzleyiciyi ikna etmeye yardımcı olmak için, izleyici kartları seçerken bakışını kartlardan uzaklaştır. Birçok seyirci, tahmin hilelerinin alengirli kart sayma hilelerine bağlı olduğunu düşünür. Bazı hileler öyle olsa da, bu çok daha basittir.
 3. 3
  Kart çekildikten sonra desteyi ikiye böl. Bir parçayı sağ eline ve diğerini sol eline yerleştir. Seyirci büyük olasılıkla ortadan bir kart seçecektir, bu nedenle kartları o kartın bulunduğu yerden biraz farklı bir yerden böl.
 4. 4
  Gönüllüye kartı hatırlamasını ve onu sol elindeki parçanın üstüne koymasını söyle. Yavaş, kendinden emin ve net bir şekilde konuş.
  • Gönüllüyü acele ettirme, yoksa izleyiciler kartı önceden ezberlediğini düşünebilir.
 5. 5
  Destenin sağ elindeki yarısının altındaki karta kısaca bak. Bu kartı söylemeyecek olsan da, gönüllünün kartını bulmak için onu referans olarak kullanacaksın.
 6. 6
  İzleyicinin kartını destenin iki yarısı arasına sıkıştır. Destenin sağ elindeki yarısını en üste yerleştirdiğinden emin ol, çünkü bu, gönüllünün kartının hemen yanındaki kart olacaktır.
 7. 7
  Kartları açık bir şekilde masanın üzerine yay. Referans kartı olabildiğince çabuk tespit etmeye çalış.
  • Desteyi sıralı bir şekilde yay. Bunu yapmanın en iyi yolu, desteyi sola koymak ve sağ elini kullanarak hafifçe sağa doğru yaymaktır.. Sonuç bir gökkuşağına benzemelidir.
  • Referans kartı, gönüllünün kartının sol tarafında olmalıdır. Ezberlediğin kartın hemen sağındaki kart izleyicinin kartı olmalıdır.
  • Kartları hızlı ve dikkatsizce yaymaktan kaçın. Yanlışlıkla referans kartının yerini bozabilir ve tüm numarayı boşa çıkarabilirsin.
  • İçinden seçmek için parmaklarını kullanabilirsin, ancak durup her karta bakmamaya çalış. Bu, gerçekte ne yaptığın hakkında izleyicilere ipucu verebilir.
 8. 8
  Açılan desteden kartı seç ve gönüllüye "Bu sizin kartınız mı?" diye sor. Bu soruyu kendinden emin bir şekilde, biraz da ukala bir biçimde sor.
  • İzleyicilerin, hangi kartı seçeceklerini onlardan önce tam olarak bildiğini düşünmelerini sağla. Bu, aslında sadece gerçekten sağlam bir hafızan olmasına rağmen psişik tahmin gücün varmış gibi görünmesini sağlayacaktır.
  Reklam

Yöntem 6
Yöntem 6 / 7:
Mendil Tahminini Kıvırmak

 1. 1
  Destenin en üstündeki karta bak ve ezberle. Örneğin, "maça ası" ya da "kupa yedilisi".[5]
  • Numaranın bu kısmını izleyicilerin gözünden uzakta yap. Kartları doğrudan cebinden çıkarıp hemen gösteriye geçmen daha inandırıcı olacaktır.
 2. 2
  Desteyi yüzü aşağı bakacak şekilde bir yüzeye koy ve üzerine bir mendil yerleştir. Üzerine mendili koymadan önce izleyicilerin kartların yüzlerinin aşağı baktığını gördüklerinden emin ol.
  • En iyi etki için, mendilin olabildiğince opak (şeffaf olmayan) olduğundan emin ol.
  • Mendil kullanmanın amacı dikkati dağıtmaktır. İnsanlar numaranın görsel ipuçlarına bağlı olduğunu düşünecek ve senin öncesinden kart sırasını ezberlediğin olasılığını göz ardı edeceklerdir.
 3. 3
  Mendili üzerine koyarken destenin ön yüzünü yukarı çevir. Bunu kartlar örtülüyken yaptığından emin ol. Kartları çok erken çevirmek, hilenin arkasındaki gerçeği ortaya çıkaracaktır.
  • Bunu olabildiğince gizli ve hızlı bir şekilde yapmaya çalış. Mendili yerleştirmeyi ve kartları çevirmeyi tek bir akıcı hareketle yap ki insanlar sadece yukarıda neler olduğunu görebilsin.
 4. 4
  Bir izleyiciden mendil üzerindeyken desteyi ikiye bölmesini iste. Gönüllü, destenin üst yarısını alt yarısının diğer tarafına yerleştirecektir. Hangisinin hangisi olduğunu takip ettiğinden ve kartları gizli tuttuğundan emin ol.
  • İzleyiciden sadece desteyi bölmesini iste karmasını değil.
  • Kartların ön yüzünü yukarı çevirmek destenin alt yarısının üste gelmesini sağlar. Gönüllüden desteyi ikiye bölmesini istediğinde, altta olmasına rağmen üst yarıyı kaldırdığına inanması açısından bu önemlidir.
 5. 5
  Kartları ters çevirirken destenin gerçek üst yarısını mendilden çıkar. Gerçek üst yarıda daha önce ezberlediğin en üstteki kart yer almalıdır. Bu biraz zor ancak odağı mendile çekebilirsen ikna edici olacaktır.
  • Yalnızca destenin üst yarısını çıkar. Mendili, yüzü hâlen yukarı bakan, destenin alt yarısının üzerinde bırak.
  • Mendili tutan elini salla. Seyircinin dikkatini kartları çevirecek olan diğer elinden uzaklaştırmak için çekici jestler kullanmayı dene.
 6. 6
  İzleyiciden dışarı çıkardığın destenin en üstündeki kartı çekmesini iste. Ondan kartı sana göstermeden diğer izleyicilere göstermesini söyle.
  • Bu gizliden gizliye destenin en üstündeki karttır, ancak izleyiciler bunun orta kısımdan geldiğini düşünecektir.
 7. 7
  Herkes gördükten sonra kartın adını söyle. İnsanların kuşkuyla şok olmalarını dinle.
 8. 8
  Destenin geri kalanını mendilden çıkarırken yüz üstü çevir. Bunu, seyirci hâlâ numarayı nasıl yaptığını anlamaya çalışırken yap.
  • Muhtemelen, insanlar numaradan sonra kartların diğer yarısını incelemek isteyeceklerdir. Mendilin altında kartları çevirip çevirmediğini sorgulamaları için onlara hiçbir sebep verme.
  Reklam

Yöntem 7
Yöntem 7 / 7:
“Sekizliler Yan Yana” Numarasında Ustalaşmak

 1. 1
  Sekizlileri önceden desteye yerleştir. Dört sekizliyi de desteden çek. Deste yüzü aşağı bakacak şekilde yığının üstüne bir sekizli koy. İkinci sekizi onuncu pozisyona yerleştir (yani, aşağı doğru ilk sekizli dâhil dokuz kartı say).
  • Desteyi ters çevir ve yedi kart say. Son iki sekizliyi sekizinci ve dokuzuncu pozisyonlara yerleştir. Desteyi geri çevir. Artık hazırsın.
 2. 2
  İzleyicileri rastgele bir kart çıkardığına ikna et. Desteyi ellerken ve kalabalığa bir tahminde bulunacağını söylerken büyük bir gösteri yap.
  • İzleyicilerle konuşurken desteyi bir veya iki kez yelpaze şeklinde aç, ardından desteyi yeniden topla.
  • Gizlice ona kadar sayarak kartları bir elden diğerine geçirmeye başla. Kartlara bakma; izleyicilere bak ve konuşmaya devam et. Onuncu karta geldiğinde, işaret parmağını alta yerleştir ve desteyi açmaya devam et.
  • Onuncu kartı (sekizliden biri) çek ve yüzü aşağı bakacak şekilde masanın üzerine yerleştir. İzleyiciye bunun tahmin kartın olduğunu söyle.
 3. 3
  Desteyi ters çevir. İzleyicilere kartları sayacağını söyle. Sekizinci ve dokuzuncu sıraladaki iki sekizliyi geçtikten sonra bir izleyiciye, "Şimdi bana ne zaman duracağımı söyleyebilirsin." de.
 4. 4
  Seyirci sana durmanı söylediğinde iki parça oluştur. Bunları yüzü aşağı bakacak şekilde masanın üzerine koy. Destenin alt yarısını (sekizlilerin sekizinci ve dokuzuncu sırada olduğu parça) sağa ve üst yarısını (en üstte sekizli olan) sola yerleştir.
 5. 5
  Soldaki yığının en üstündeki kartı çevir. Bu, başlangıçta yerleştirdiğin sekizli olacaktır. Bu karta bak ve tanımla: "Bakın, bu [takımın adı] sekizlisi."
  • Ardından, izleyicilere sekizin sağdaki desteden kaç kart alman gerektiğini gösterdiğini söyle.
 6. 6
  Sağdaki destenin altından sekiz kart say. Desteyi yüzü aşağı bakacak şekilde tut. Bu kartlarla üçüncü bir yığın oluştur. Üçüncü yığını (soldaki yığınla birlikte) masanın üzerine koy. Diğer yığını yüzü aşağı bakacak şekilde elinde tut.
  • İzleyicinin takip ettiğinden emin ol. Yeni yığını oluştururken yüksek sesle “Bir, iki, üç,…” şeklinde say. Onlara, şimdi üç yığının olduğunu ve bir sekizlinin göründüğünü hatırlat.
 7. 7
  Diğer sekizlileri ortaya çıkar. Masaya koyduğun destenin en üstündeki kartını çevir. Bu bir sekizli olacak. Bunu ortaya çıkan ilk sekizlinin yanında masaya koy.
  • Ardından, elindeki yığını ters çevir ve başka bir sekizliyi ortaya çıkar. Onu diğer ikisiyle birlikte masanın üzerine koy.
  • Son olarak, biraz beklenti oluşturduktan sonra tahmin kartını (bu süre boyunca masada yüzü aşağı bakacak şekilde duran) dramatik bir şekilde ters çevir. Ya da bir izleyiciden çevirmesini iste.
  • Paha biçilmez tepkiler görmeyi bekle; bu numara birçok insanı faka bastırır!
  Reklam

Bununla İlgili wikiHow'lar

Altının Gerçek Olup Olmadığı Nasıl AnlaşılırAltının Gerçek Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?
Kilitli Kapı Nasıl Açılır?
Havalı Bir İmza Nasıl AtılırHavalı Bir İmza Nasıl Atılır?
Kayıp Eşyalar Nasıl BulunurKayıp Eşyalar Nasıl Bulunur?
Solitaire Nasıl Oynanır?
Ölmekte Olan bir Japon Balığı Nasıl KurtarılırÖlmekte Olan bir Japon Balığı Nasıl Kurtarılır?
Nasıl SaklanılırNasıl Saklanılır?
Kâğıttan Gemi Nasıl Yapılır?
Satranç Nasıl OynanırSatranç Nasıl Oynanır?
Dama Nasıl OynanırDama Nasıl Oynanır?
Kumaşlardaki Baskı Nasıl ÇıkarılırKumaşlardaki Baskı Nasıl Çıkarılır?
Kot Pantolon Nasıl EsnetilirKot Pantolon Nasıl Esnetilir?
Parmaklarınla Islık Nasıl ÇalınırParmaklarınla Islık Nasıl Çalınır?
Sigara Nasıl Sarılır?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow Kadrosu
Ortak yazarlar :
wikiHow Staff Writer
Bu makale editörler ve araştırmacılardan oluşan, makalenin doğruluğu ile kapsamlılığını onaylayan, eğitimli bir ekip tarafından ortaklaşa yazılmıştır.

wikiHow’ın İçerik Yönetim Ekibi, yüksek kalite standartlarımızı sağladığından emin olmak için, editör ekibimizden gelen her çalışmayı dikkatli bir şekilde denetler. Bu makale 52.809 defa görüntülenmiştir.
Bu sayfaya 52.809 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam