Kinetik Enerji Nasıl Hesaplanır?

Ortak yazar: wikiHow Kadrosu

Enerjinin iki türü vardır: potansiyel ve kinetik enerji. Potansiyel enerji, bir cismin başka bir cismin konumuna göre sahip olduğu enerjidir.[1] Örneğin, bir tepenin üzerindeysen tepenin dibinde olduğundan daha fazla potansiyel enerjiye sahip olursun. Kinetik enerji ise bir cismin hareket hâlindeyken sahip olduğu enerjidir.[2] Kinetik enerji titreşim, dönme veya yer değiştirmeden (bir yerden başka bir yere hareketten) kaynaklanabilir.[3] Bir cismin kinetik enerjisi o cismin kütlesi ve hızı kullanılarak bir denklem ile kolayca bulunabilir.[4]

Kısım 1 / 3:
Kinetik Enerjiyi Anlamak

 1. 1
  Kinetik enerjiyi hesaplama formülünü bil. Kinetik enerjiyi (KE) hesaplama formülü şöyledir KE = 0,5 x mv2. Burada m bir cisimde ne kadar madde bulunduğunun ölçüsü olan kütle ve v cismin hızı veya cismin konumunu değiştirdiğindeki sürati anlamına gelir.[5]
  • Cevabın daima kinetik enerji standart ölçü birimi olan jul (J) ile ifade edilmelidir. Jul, 1 kg * m2/sn2’ye eşittir.
 2. 2
  Bir cismin kütlesini belirle. Eğer kütlenin verilmediği bir problemi çözüyorsan kütleyi kendin belirlemelisin. Bu, cismi bir tartıda tartarak ve kütleyi kilogram (kg) cinsinden elde ederek yapılabilir.
  • Tartının darasını al. Cismini tartmadan önce tartıyı sıfıra ayarlamalısın. Tartıyı sıfırlamaya darasını almak denir.[6]
  • Cismini tartıya yerleştir. Cismi yavaşça tartının üzerine koy ve kütlesini kilogram olarak kaydet.
  • Gerekirse gramı kilograma dönüştür. Son hesaplama için kütle kilogram cinsinden olmalıdır.
 3. 3
  Cismin hızını hesapla. Çoğu kez problem sana cismin hızını verecektir. Eğer vermezse bir cismin kat ettiği mesafeyi ve bu mesafeyi ne kadar sürede aldığını kullanarak hızı belirleyebilirsin.[7] Hızın birimi metre bölü saniyedir (m/sn).
  • Hız, yer değiştirme bölü zaman denklemiyle tanımlanır: V = d/t. Hız vektörel bir niceliktir, yani hem bir büyüklüğü hem de bir yönü vardır. Büyüklük süratin miktarını belirten bir sayıdır; yön ise hareket sırasında süratin gerçekleştiği yöndür.
  • Örneğin, bir cismin hızı hareket yönüne bağlı olarak 80 m/sn veya -80 m/sn olabilir.
  • Hızı hesaplamak için sadece cismin yol aldığı mesafeyi, bu mesafeyi gitmek için geçen zamana böl.
  Reklam

Kısım 2 / 3:
Kinetik Enerjiyi Hesaplamak

 1. 1
  Denklemi yaz. Kinetik enerjiyi (KE) hesaplamak için formül şöyledir KE = 0,5 x mv2. Burada m bir cisimde ne kadar madde bulunduğunun ölçüsü olan kütle ve v cismin hızı veya cismin konumunu değiştirdiği sürat anlamına gelir.[8]
  • Cevabın daima kinetik enerji standart ölçü birimi olan jul (J) ile ifade edilmelidir. Jul, 1 kg * m2/sn2’ye eşittir.
 2. 2
  Kütleyi ve hızı denklemde yerine koy. Eğer cismin kütlesini veya hızını bilmiyorsan bunu hesaplaman gerekecek. Ancak, diyelim ki her iki miktarı da biliyorsun ve şu problemi çözmeye çalışıyorsun: 3,87 m/sn hızla koşan 55 kg'lık bir kadının kinetik enerjisini belirle. Kadının kütlesini ve hızını bildiğine göre bunları denklemde yerine koyabilirsin:[9]
  • KE = 0,5 x mv2
  • KE = 0,5 x 55 x (3,87)2
 3. 3
  Denklemi çöz. Kütleyi ve hızı denklemde yerine koyduktan sonra kinetik enerjiyi çözebilirsin. Hızın karesini al ve ardından bütün değişkenleri birlikte çarp. Cevabını jul (J) cinsinden ifade etmeyi unutma.[10]
  • KE = 0,5 x 55 x (3,87)2
  • KE = 0,5 x 55 x 14,97
  • KE = 411,675 J
  Reklam

Kısım 3 / 3:
Hızı veya Kütleyi Bulmak İçin Kinetik Enerjiyi Kullanmak

 1. 1
  Denklemi yaz. Kinetik enerjiyi (KE) hesaplamak için formül şöyledir KE = 0,5 x mv2. Burada m bir cisimde ne kadar madde bulunduğunun ölçüsü olan kütle ve v cismin hızı veya cismin konumunu değiştirdiği sürat anlamına gelir.[11]
  • Cevabın daima kinetik enerji için standart ölçü birimi olan jul (J) ile ifade edilmelidir. Jul, 1 kg * m2/sn2’ye eşittir.
 2. 2
  Bilinen değişkenleri yerine koy. Bazı problemlerde kinetik enerjiyi ve kütleyi ya da hızı biliyor olabilirsin. Bu problemi çözmenin ilk adımı, bilinen tüm değişkenleri denklemde yerine koymaktır.
  • Örnek 1: 30 kg kütleli ve 500 J kinetik enerjili bir cismin hızı nedir?
   • KE = 0,5 x mv2
   • 500 J = 0,5 x 30 x v2
  • Örnek 2: 100 J kinetik enerjili ve 5 m/sn hızındaki bir cismin kütlesi nedir?
   • KE = 0,5 x mv2
   • 100 J = 0,5 x m x 52
 3. 3
  Bilinmeyen değişkeni bulmak için denklemi yeniden düzenle. Cebir kullanarak, bilinen değişkenlerin tümünü denklemin bir tarafında yeniden düzenleyip bilinmeyen değişkeni bulabilirsin.
  • Örnek 1: 30 kg kütleli ve 500 J kinetik enerjili bir cismin hızı nedir?
   • KE = 0,5 x mv2
   • 500 J = 0,5 x 30 x v2
   • Kütleyi 0,5 ile çarp: 0,5 x 30 = 15
   • Kinetik enerjiyi bulduğun çarpıma böl: 500/15 = 33,33
   • Hızı bulmak için karekökünü al: 5,77 m/sn
  • Örnek 2: 100 J kinetik enerjili ve 5 m/s hızındaki bir cismin kütlesi nedir?
   • KE = 0,5 x mv2
   • 100 J = 0,5 x m x 52
   • Hızın karesini al: 52 = 25
   • 0,5 ile çarp: 0,5 x 25 = 12,5
   • Kinetik enerjiyi bulduğun çarpıma böl: 100/12,5 = 8 kg
  Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

Ortak Yazar:
wikiHow Editör Ekibi
Bu makale editörler ve araştırmacılardan oluşan, makalenin doğruluğu ile kapsamlılığını onaylayan, eğitimli bir ekip tarafından ortaklaşa yazılmıştır.
Kategoriler: Eğitim ve İletişim
Bu sayfaya 14.919 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam