Bir nesnenin ağırlığı o nesne üzerine uygulanan yer çekimi kuvvetidir. Bir nesnenin kütlesi sahip olduğu madde miktarıdır ve yer çekimine bakılmaksızın her şartta aynı kalır.[1] Bu nedenle dünyadaki kütlesi 20 kilogram olan bir nesnenin aydaki kütlesi, ağırlığı 1/6‘sı kadar olsa bile 20 kilogramdır. Aydaki ağırlığının 1/6'sı kadar olmasının nedeni aydaki yer çekimi kuvvetinin Dünyadaki yer çekimi kuvvetinin 1/6'sı kadar olmasıdır. Kütleden ağırlık hesaplama hakkında bilgi ve ipuçları için okumaya devam et.

Kısım 1 / 3:
Ağırlığı Hesaplamak

 1. 1
  Ağırlığı kütleye dönüştürmek için "w = m x g" formülünü kullan. Ağırlık, bir nesnenin üzerindeki yerçekimi kuvveti olarak tanımlanır. Bilim adamları bu cümleyi w = m x g veya w = mg şeklinde bir denklemle ifade ettiler.[2]
  • Ağırlık bir kuvvet olduğundan,[3] bilim adamları denklemi şu şekilde de yazmıştır: F = mg.
  • F = ağırlık sembolüdür, Nevton (N) olarak ölçülür.
  • m = kütle sembolüdür, kilogram veya kg olarak ölçülür.
  • g = yer çekimi ivmesi sembolüdür, m/s2 veya saniye karedeki metre olarak ifade edilir.
   • Eğer metre birimi kullanıyorsan dünya yüzeyindeki yer çekimi ivmesi 9,8 m/s2’dir. Bu standart uluslararası birimdir ve muhtemelen bunu kullanman gerekir.
   • Eğer fit birimi kullanmak zorundaysan yer çekimi ivmesi 32,2 f/s2’dir. Bu, aynı birimdir, sadece metre yerine fit biriminde yeniden düzenlenmiştir.
 2. 2
  Bir nesnenin kütlesini bul. Kütleden ağırlığı bulmaya çalıştığımız için elimizde kütlenin olduğunu biliyoruz. Kütle, bir nesnenin sahip olduğu temel madde miktarıdır ve kilogram cinsinden ifade edilir.
 3. 3
  Yer çekimi ivmesini bul. Başa bir ifadeyle, g’yi bul. Dünya yüzeyinde g değeri 9,8 m/s2’dir. Kainattaki başka bir yerde yer çekimi ivmesi farklıdır.[4] Yer çekimiyle ilgili bilgiyi öğretmenin iletmeli ya da problemde belirtilmelidir.
  • Aydaki yer çekimi ivmesi dünyadaki yer çekimi ivmesinden farklıdır. Aydaki yer çekimi kaynaklı ivme yaklaşık 1,622 m/s2[5] veya dünyadaki ivmenin 1/6'sı kadardır. Bu nedenle aydaki ağırlığın dünyadakinin 1/6'sı kadardır.
  • Güneşteki yer çekimi ivmesi dünya ve aydaki yerçekimi ivmesinden farklıdır. Güneşteki yer çekimi kaynaklı ivme yaklaşık 274,0 m/s2[6] veya dünyadaki ivmenin yaklaşık 28 katıdır. Bu nedenle güneşteki ağırlığın dünyadakinin 28 katı olur (eğer hayatta kalabilirsen!)
 4. 4
  Sayıları denklemde yerine koy. Elinde m ve g olduğuna göre bu değerleri F = mg denkleminde yerine koyabilirsin. Elde edeceğin sayı Nevton veya N biriminde olmalıdır.
  Reklam

Kısım 2 / 3:
Örnek Problemler

 1. 1
  1. örnek soruyu çöz. Soru şöyle: "Bir nesnenin kütlesi 100 kilogramdır. Bunun dünya yüzeyindeki ağırlığı nedir?"
  • Elimizde m ve g değerleri var. m değeri 100 kg ve g değeri 9,8 m/s2’tür çünkü nesnenin dünya yüzeyi üzerindeki ağırlığını bulmaya çalışıyoruz.
  • Sonrasında denklemimizi kuruyoruz: F = 100 kg x 9,8 m/s2.
  • Bu bize cevabı verir. Dünya yüzeyinde 100 kg kütleli bir nesne yaklaşık 980 Nevton ağırlığındadır. F = 980 N.
 2. 2
  2. örnek soruyu çöz. Soru şöyle: "Bir nesnenin kütlesi 40 kilogramdır. Bunun ay yüzeyindeki ağırlığı nedir?"
  • Elimizde m ve g değerleri var. m değeri 40 kg ve g değeri 1,6 m/s2’tür çünkü bu sefer nesnenin ay yüzeyi üzerindeki ağırlığını bulmaya çalışıyoruz.
  • Sonrasında denklemimizi kuruyoruz: F = 40 kg x 1,6 m/s2.
  • Bu bize cevabı verir. Ay yüzeyinde 40 kg kütleli bir nesne yaklaşık 64 Nevton ağırlığındadır. F = 64 N.
 3. 3
  3. örnek soruyu çöz. Soru şöyle: "Bir nesnenin dünya yüzeyindeki ağırlığı 549 Nevton. Bunun kütlesi nedir?"
  • Bu problem için tersine çalışmamız gerekiyor. Elimizde zaten F ve g var. Sadece m değerine ihtiyacımız var.
  • Şimdi denklemimizi kuralım: 549 = m x 9,8 m/s2.
  • Çarpmak yerine böleceğiz. Bilhassa, F’yi g’ye böleceğiz. Dünya yüzeyinde 549 nevton ağırlığı olan bir nesne yaklaşık 59 kilogram kütleye sahip olacaktır. m = 56 kg.
  Reklam

Kısım 3 / 3:
Hataları Yakalamak

 1. 1
  Kütle ile ağırlığı karıştırma. İnsanların bu problemlerde yaptığı bir numaralı hata kütle ile ağırlığı karıştırmaktır. Kütle bir nesnedeki "şeylerin" miktarıdır ve nereye konulursa konulsun aynı kalır. Ağırlık, bu "şey" üzerindeki yer çekimi kuvvetini ölçer ve uzayda hareket edilirse değişir. İşte birimleri ayırt etmek için kullanılabilecek birkaç hatırlatıcı ipucu:
  • Kütle gram ve kilogram biriminde ölçülür. Hem kütle kelimesinin İngilizcesi olan “mass” hem de gram kelimesinde bir m harfi bulunur. Ağırlık, nevton biriminde ölçülür. Hem ağırlık kelimesinin İngilizcesi olan “weight” hem de nevton (newton) kelimelerinde w harfi bulunur.
  • Sadece Dünyada ağırlığın vardır fakat uzayda kütlen vardır.
 2. 2
  Bilimsel birimleri kullan. Çoğu fizik problemi ağırlık için nevton (N), yer çekimi ivmesi için saniye karedeki metre (m/s2) ve kütle için kilogram (kg) kullanır. Eğer bu değerler için farklı bir birim kullanırsan aynı formülleri kullanamazsın. Standart denkleme yerleştirmeden önce bilimsel birimleri dönüştür. Eğer İngiliz/ABD sistemine alıştıysan bu dönüşümler sana yardımcı olabilir:
  • 1 paunt kuvvet = ~4,448 nevtons
  • 1 fut = ~0,3048 metre
 3. 3
  Birimlerini kontrol etmek için nevtonları genişlet. Eğer karmaşık bir sorun üzerinde çalışıyorsan çözümün üzerinde çalışırken birimleri takip et. 1 nevtonun 1 (kg*m)/s2’ye eşit olduğunu unutma. Eğer gerekliyse birimleri elemene yardımcı olması için bu değişikliği yap.
  • Örnek problem: Cafer’in Dünya’daki ağırlığı 880 nevton. Kütlesi nedir?
  • kütle = (880 nevton)/(9.8 m/s2)
  • kütle = 90 nevton/(m/s2)
  • kütle = (90 kg*m/s2)/(m/s2)
  • Birimleri ele: kütle = 90 kg
  • Kg kütle birimidir, yani problemi doğru şekilde düzenledin.
  Reklam

Ek: kgf Şeklinde İfade Edilen Ağırlıklar

 • Nevton SI birimidir. Çoğu zaman ağırlık kilogramkuvvet veya kgf cinsinden ifade edilir. Bu bir SI birimi değildir, bu nedenle daha az hatasızdır. Ancak, herhangi bir yerdeki ağırlıkları dünyadaki ağırlıklarla karşılaştırmak için çok uygundur.
 • 1 kgf = 9,8166 N.
 • Hesaplanan Nevton değerini 9,80665’e böl veya varsa son basamağı kullan.
 • 101 kg astronotun ağırlığı Kuzey Kutbu'nda 101,3 kgf, Ay'da 16,5 kgf'dir.
 • SI birimi nedir? Bilim adamları için eksiksiz bir metrik ölçü birimleri sistemi olan Systeme International d'Unites'in kısaltmasıdır.

İpuçları

 • En zor kısım, ağırlık ve kütle arasındaki farkı anlamaktır çünkü insanlar 'ağırlık' ve 'kütle' kelimelerini birbirinin yerine kullanır. Ağırlık için Nevton veya en azından kilogramkuvvet kullanmaları gerekirken kilogram kullanırlar. Doktorun bile senin kütleni ifade etmek istediğinde ağırlığından bahsedebilir.
 • Yerçekimi ivmesi g ayrıca N/kg cinsinden ifade edilebilir. Tam olarak 1 N/kg = 1 m/s2. Yani sayılar aynı kalır.
 • 100 kg kütleye sahip bir astronot, Kuzey Kutbu'nda 983,2 N, Ay'da 162,0 N ağırlığında olacaktır. Bir nötron yıldızında daha da ağırlaşır, ancak kendisi muhtemelen bunu fark etmez.
 • Teraziler kütleyi ölçer (kg olarak), tartı ise ağırlığı (kgf olarak) ölçmek için sıkışan veya genişleyen yaylara dayanır.
 • Newton'un bu kadar uygun görünen kgf yerine tercih edilmesinin nedeni, Nevton değeriyle diğer birçok şeyin daha kolay hesaplanabilmesidir.
Reklam

Uyarılar

 • 'Atom ağırlığı' ifadesinin atomun ağırlığıyla hiçbir ilgisi yoktur, bu bir kütledir. Bu muhtemelen değiştirilmeyecektir çünkü 'atom kütlesi' zaten biraz farklı bir şey için kullanılıyor.
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow bir “wiki”dir. Bu, makalelerimizin çoğunun birden fazla yazar tarafından ortaklaşa yazıldığı anlamına gelir. Bu makaleyi oluşturmak için, zaman içinde makaleyi düzenlemek ve iyileştirmek üzere bazıları isimsiz, 61 kişi çalıştı.
Bu sayfaya 258 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam