Çoğu özel foseptik sistemi iki bölümden oluşur: tutma ve sindirme tankları ve dağılma alanı.[1] Birinci tutma tankı dolduğunda, sıvı atık ikinci tanka aktarılır. İkinci tank sıvı ile dolduğunda, altındaki toprağa dağılır. Burada gösterilen sistem, çamaşır yıkamayan iki kişinin sınırlı kullanımı için tasarlanmış küçük bir sistemdir. Tank, bina yapım yönetmeliklerinin gerektirdiğinden çok daha küçüktür ve tasarımda, iç bölmeler ve nitelikli bir saha değerlendirmesi gibi bazı önemli öğeler eksiktir. Bu sistem, standart bir ev foseptik sistemi için kullanılan 3.800-7.600 litrelik tankların aksine, iki adet 210 lt varil kullanır. Sistem ayrıca büyük bir evin yaklaşık üçte biri kadar bir dağılma alanına sahiptir.

Buna benzer bir sistem yapmayı planlayan mal sahipleri, bu sistemin denetimden geçmeyeceğini ve sistemin kullanımda olduğunun tespit edilmesi durumunda mal sahibine para cezası verebileceğini bilmelidir.[2] Diğer yandan, atıkları güvenli bir şekilde uzaklaştırmak, bunu yapmamaktan daha iyidir. Günümüzün su tasarruflu tuvaletleri, sifon başına 7,5 litreden daha az su kullanır. Bu sistem böyle bir yükü kaldıracaktır. Kanalizasyon sistemi olmayan yerlerde yaşayan insanlar için cankurtaran olabilir.

Kısım 1
Kısım 1 / 3:
Tankları Kesmek

 1. 1
  Her bir varilin üst kısmında, tuvalet flanşının dış ölçümüyle aynı boyutta bir delik aç. Kullandığın tuvalet flanşının dış çapını ölç. Deliği, borulara kolayca bağlayabilmen için varilin kenarına yakın aç. Varilleri kesmek için bir tilki kuyruğu testere kullan.
 2. 2
  Her deliğe 10 cm'lik bir tuvalet flanşı tak. Flanşları, aynı hizada olacak şekilde her bir tankın üst kısmına doğru it. Flanşları, yerleştirdikten sonra hareket etmemeleri veya kaymamaları için tanklara vidala.
 3. 3
  İlk varilde üstteki deliğin karşı kenarına 10 cm'lik bir delik aç. Deliği, varilin tepesinden yaklaşık 10-13 cm aşağıya yerleştir ve onu tankın üstündeki delikle aynı hizada olduğundan emin ol. Deliği bir tilki kuyruğu testere veya bir delik açma testeresi ile kes.
 4. 4
  Üstteki deliğin ortasından 45 derecelik açılarla varilin yan tarafında 2 delik aç. Varilin üstündeki deliğin ortasından geçen merkez çizgiyi bul. Merkez çizgisinin her iki tarafından 45 derecelik açılar yap ve ikinci varil üzerinde işaretle. Varilin kenarını kesmek için bir tilki kuyruğu veya delik testeresi kullan ve deliklerini aç.
  Reklam

Kısım 2
Kısım 2 / 3:
Tankları Yer Altına Yerleştirmek

 1. 1
  1,20 × 7,90 × 0,90 m boyutlarında bir hendek kaz. Tankın olmasını istediğin yerde bir delik açmak için bir kürek veya bir ekskavatör kullan. Çukur 1,2 m genişliğinde (7,90 m uzunluğunda ve 0,90 m derinliğinde) olana kadar kazmaya devam et.[3]
  • Kazmak için genellikle ağır iş makineleri tedarik mağazalarından ekskavatör kiralayabilirsin. İnternetten kiralık ekipmanlara bak.
 2. 2
  Bir tane yan deliği bulunan varili hendeğin sonuna yerleştir. Varili yerine koyduğunda düz olduğundan emin ol. Varilin üst kısmının yüzeyin en az 10 cm altında olduğunu kontrol et.
 3. 3
  İkinci varilin birinci varilin önüne yerleştirilmesi için 30 cm daha derine bir çukur aç. Çukurun, yerleştirdiğin varille aynı çapta olduğundan emin ol ki varil sıkı bir şekilde yerine otursun ve hareket etmesin.
 4. 4
  90 derecelik dirsek üst varilin yanındaki delikten alt varilin tuvalet flanşına oturana kadar deliği çakılla tesviye et. Deliklerin iyi hizalanıp hizalanmadığını görmek için 2 varil arasındaki 90 derecelik dirseği kuru olarak tak. Boru hattını daha iyi hâle getirmen gerekiyorsa çukuru biraz daha derinleştir.
 5. 5
  10 cm'lik ABS borudan 9 ve 6,5 cm'lik parçalar kes ve onları dirseğe yapıştır. ABS boru parçalarını veya nipelleri bir demir testeresi ile kes. Parçaları dirseğe yerleştir ve onları sabitlemek için PVC yapıştırıcısı kullan.
 6. 6
  İki varil arasındaki hizalamayı test et. 6,5 cm’lik nipelin ucunu birinci varildeki yan deliğe yerleştir. Diğer uçtaki nipelin ikinci varilin üstündeki delikle aynı hizada olduğundan emin ol.
 7. 7
  9 cm’lik nipelin ucunu ikinci tanktaki tuvalet flanşına yapıştır. Dirseği yerine sabitlemek için PVC yapıştırıcısı kullan. Henüz ilk varile bağlantı konusunda endişelenme, bunu daha sonra bağlayacaksın.
 8. 8
  9 cm'lik bir nipele bir Y-dirsek yapıştır ve bunun açılı kısmına 45 derecelik bir dirsek ekle. Y dirseğinin ucuna bir nipel sabitlemek için PVC yapıştırıcını kullan. Y dirseğindeki açılı boruyu, gelen atık hattına denk gelecek şekilde hizala ve tuvalet flanşına yapıştır.
 9. 9
  6,5 cm'lik nipelleri 45 derecelik dirseklerin bir ucuna kesip yapıştır ve alt varilin yan tarafına yerleştir. 45 derecelik dirseklerin uçlarını, hendeğin dibine dik olacak şekilde konumlandır.
  Reklam

Kısım 3
Kısım 3 / 3:
Drenaj Borularını Bağlamak

 1. 1
  Yere bir kazık çak ve kazığın üst kısmının 45 derecelik dirseklerin alt kısımlarıyla aynı hizada olmasını sağla. Ne tür kazıklar kullandığının bir önemi yok. Bir tokmak veya çekiçle kazıkları zemine sapla.
 2. 2
  1,2 metrelik bir su terazisinin ucuna 2,5 cm genişliğinde bir blok bantla. Bu, tankların boşaltılabilmesi için tahliye borularına eğim vermene yardımcı olacaktır.
 3. 3
  İlkinden itibaren hendeğin yaklaşık 1,2 m aşağısına başka bir kazık yerleştir. İlki ile aynı yüksekliğe gelene kadar kazığı çekiç veya tokmakla zemine sapla.
 4. 4
  Su terazisinin blok olmayan ucunu birinci ve ikinci kazığa yerleştir. Su terazisi düzelene kadar ikinci kazığı çekiçle. İkinci kazık şimdi birincisinden 2,5 cm daha aşağıda veya her 30 cm'de bir 0,64 cm daha aşağıda olacaktır.
 5. 5
  Kazıkları çukur boyunca yerleştirene kadar bu işlemi tekrarla. Kazıklar varillerden eğimli bir şekilde uzaklaşana kadar sonuncusundan her 1,2 m'de bir hendeğin geri kalanına kazıklar eklemeye devam et.
 6. 6
  Çakıl seviyesi kazıkların üstüyle bir seviyede olana kadar çakıl ekle. Çakıl yatayda 30 cm’de bir 0,64 cm eğimle varillerden uzaklaşmalıdır.
 7. 7
  İkinci varildeki her bir deliğe 6 m uzunluğunda delikli drenaj borusu yerleştir. Drenaj borularının uçlarını alt varildeki 45 derecelik dirseklere yerleştir. Sıvıların tekrar toprağa karışabilmesi için borulardaki deliklerin aşağı baktığından emin ol.
 8. 8
  0,64 cm'lik eğimin boru boyunca tutarlı olup olmadığını görmek için boruları su terazisi ile kontrol et. Borunun altındaki çakıla ekleme çıkarma yaparak eğimi ayarla.
 9. 9
  45 ve 90 derecelik dirsekleri sırasıyla alt ve üst varillere bağlayarak sızdırmaz hâle getir. Drenaj borularında en iyi sızdırmazlık için 2 bileşenli epoksi veya silikon mastik kullan. Bunun için fleks boru kullanırsan zeminin kayması durumunda biraz esneyebilir.
 10. 10
  Çakıl ağırlığı altında çökmesini önlemek için alt varili suyla doldur. Çukuru kalan çakılla alt varilin üstüne kadar doldur.
 11. 11
  Çakılın üzerine taban örtüsü yerleştir. Bu, toprağın çakılın içine sızmasını önleyecek ve varillerin üzerinde iyi drenaj olmasını sağlayacaktır.
 12. 12
  Kalan çukur alanını toprakla doldur, asıl düzeye kadar iyice sıkıştır. Alanı toprakla doldurmayı bitirdiğinde zeminin düz olduğundan emin ol. İlk tankın üst borusunu açıkta bırak, böylece daha sonra boşaltman gerekirse tanklara kolayca erişebilirsin.
 13. 13
  Üst varili suyla doldur. Suyu doğrudan üst varilin açıkta kalan borusundan dök. Varili dolana kadar doldurmaya devam et ve üstüne bir kapak yerleştir.
  Reklam

İpuçları

 • “Y” dirseklerin yatay tarafı atık kaynağına bağlanır ve ucuna kaynak besleme hattına uyan bir bağlantı elemanı takılmalıdır.
 • 90° dirsek yerine, U oluşturmak için ikisini bir araya getirmelisin. Bu şekilde ilk varildeki uç, tankın dibine doğru bakacaktır. Buna kısa bir düz boru parçası ekleyerek onu alta doğru 5-7 cm daha derine doğru uzat. Katılar ya yüzer ya da batar. Ortada dolanmaz. Bu şekilde, katılar hiçbir zaman ikinci tanka ulaşmaz, sadece parçalanmış sıvı atıklar geçer. Aynı işlem ikinci varilden gelen drenaj borularının her biri için yapılmalıdır. Bu, sızdırma alanına hiçbir katının girmediğinden kesinlikle emin olmak içindir.
 • Atık, katıların dibe düşmesiyle ilk tankı doldurur. Sıvı, ikinci tankın tahliye ağzı seviyesine ulaştığında, onun içine akar. Eğer orada bir katı varsa dibe düşer. İkinci tanktan gelen sıvı iki tahliye ağzına ulaştığında, dağılmak üzere çakıl sızdırma alanına gider. Katıların çoğu zamanla sıvılaşacak ve dağılacaktır. Birkaç yıl sonra katılar tankın üstüne gelebilir ve o zaman tankın dışarı pompalanması gerekecektir.
 • Atıkların %30'u toprağa iner ve %70'i güneş ışığı ile buharlaşır. Toprağı sıkıştırma çünkü bu buharlaşma sürecini bozar.
 • Çukurun derinliği, atıksu hattının derinliği ile ilişkilidir. Eğer hat burada gösterilenden daha derinde veya daha yüksekteyse bu derinliğe uyum sağlamak için hendeği daha derin veya daha sığ kazman gerekecektir. Bunu anlaması o kadar da zor değil. Eğer hendek çok sığsa foseptik sistemin daha kolay zarar görebilir.
 • “Y” dirseğin dikey tarafı, tamamen katı maddelerle dolduğunda tankı pompayla boşaltmak için kullanılacaktır.
 • Bir süre sonra, çukurun olduğu yerde zeminin çöktüğünü fark edebilirsin. Zemini daha fazla toprakla doldur ve sıkıştır.
 • Burada plastik ABS borularla çalışmayı bildiğin varsayılmaktadır. Ayrıca hendeği kazmak için ekipmana sahip olmalısın (veya çok fazla efor sarf etmeye istekli olmalısın).[4]
Reklam

Uyarılar

 • Bu çok küçük kapasiteli bir sistemdir. Bu, büyük bir evin ihtiyaçlarını karşılamak için değil küçük bir çekme karavan ve iki kişi için tasarlanmıştır. Bu mini sistemi uzun süreler sorunsuz kullanmak için foseptik sistemine su, dışkı ve tuvalet kâğıdı dışında hiçbir şey atma. Aksi takdirde, üst varili yılda bir kez pompayla boşaltman gerekebilir. Burada gösterilen sistemin sadece 5 yılda iki kez pompayla boşaltılması gerekir.
 • Varillerin bulunduğu alanın üzerinden araçla geçme.
 • Bir foseptik sistemi kurarken yaşadığın yerdeki Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkındaki Yönetmeliklere uy. İzinsiz bir foseptik sistem kurmak yasa dışıdır. Verilecek izinde, bir foseptik sisteminin kurulumu için nelerin gerektiği belirtilecektir.[5]
 • Foseptik sistemini ağaçların çok yakınına yerleştirme, zira ağaç kökleri foseptik hattına doğru büyür ve zamanla hattın tıkanmasına neden olarak sisteme zarar verir.[6]
Reklam

İhtiyacın Olan Şeyler

 • 7 m3 kadar 3/4 veya 1 1/2 kırma kaya veya stabilize malzeme
 • 2 adet 210 lt plastik varil
 • 3 m uzunluğunda Ø 100 mm ABS plastik boru
 • Ø 100 mm ABS 90 derece bükümlü
 • Ø 100 mm ABS Y dirsek
 • 3 adet Ø 100 mm ABS 45 derece dirsek
 • 12 m uzunluğunda Ø 100 mm delikli drenaj borusu
 • 2 adet Ø 100 mm drenaj borusu manşonu
 • 2 adet Ø 100 mm tuvalet flanşı
 • Su Terazisi
 • 10 adet ahşap kazık
 • PVC yapıştırıcı
 • İki bileşenli epoksi veya silikon mastik
 • 2,5 cm kalınlığında ahşap blok
 • Koli bandı
 • 10 cm ABS kapak

Bununla İlgili wikiHow'lar

Eşek Arısı Yuvasından Nasıl KurtulunurEşek Arısı Yuvasından Nasıl Kurtulunur?
Yarasalardan Nasıl KurtulunurYarasalardan Nasıl Kurtulunur?
Tırtıllardan Nasıl KurtulunurTırtıllardan Nasıl Kurtulunur?
Bahçedeki Köstebeklerden Nasıl Kurtulunur?
Camdaki Kireçli Su Lekeleri Nasıl Çıkarılır?
Şişme Yataktaki Delik Nasıl OnarılırŞişme Yataktaki Delik Nasıl Onarılır?
Artı ve Eksi Kablolar Nasıl Ayırt EdilirArtı ve Eksi Kablolar Nasıl Ayırt Edilir?
Yalama Olan Vida Nasıl ÇıkarılırYalama Olan Vida Nasıl Çıkarılır?
Buzdolabının Buzlanması Nasıl ÖnlenirBuzdolabının Buzlanması Nasıl Önlenir?
Kredi Kartıyla Kapı Nasıl AçılırKredi Kartıyla Kapı Nasıl Açılır?
Sinek Kapanı Nasıl YapılırSinek Kapanı Nasıl Yapılır?
Vantilatör ve Su Şişeleriyle Kolay Bir Ev Yapımı Klima Nasıl YapılırVantilatör ve Su Şişeleriyle Kolay Bir Ev Yapımı Klima Nasıl Yapılır?
Domatesler Nasıl BudanırDomatesler Nasıl Budanır?
Dışarıdaki Sineklerden Nasıl Kurtulunur?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow Kadrosu
Ortak yazarlar :
wikiHow Staff Writer
Bu makale editörler ve araştırmacılardan oluşan, makalenin doğruluğu ile kapsamlılığını onaylayan, eğitimli bir ekip tarafından ortaklaşa yazılmıştır.

wikiHow’ın İçerik Yönetim Ekibi, yüksek kalite standartlarımızı sağladığından emin olmak için, editör ekibimizden gelen her çalışmayı dikkatli bir şekilde denetler.
Kategoriler: Ev ve Bahçe
Bu sayfaya 52 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam