Java Programı Komut İstemi Kullanılarak Nasıl Derlenir ve Çalıştırılır?

Bu Makalede:Derlemek ve ÇalıştırmakSorun GidermeReferans

Çoğu programlama ortamı, bir programı ortam içerisinde derleyip çalıştırmaya izin veriyor olsa da programı Komut İstemi’ni kullanarak da derleyip çalıştırabilirsin. Windows’un da Mac’in de kendi Komut İstemi sürümleri bulunur; ancak bu, Mac OS’te teknik olarak Terminal olarak adlandırılır. Süreç temelde Windows’ta da Mac’te de aynıdır.

1
Derlemek ve Çalıştırmak

 1. 1
  Programı kaydet. Java programını oluşturmak için Not Defteri gibi bir metin düzenleyici kullandıktan sonra programı .java uzantısıyla kaydet. Dosyanın adı herhangi bir şey olabilir tabii. Bu rehberin amacı nedeniyle, senin dosyanın adının yerine "dosyaadi" kullanılacak.
  • Dosyanı .java dosyası olarak kaydettiğinden emin olmak için dosya adından sonra .java yazdığından emin ol ve açılır uzantı menüsünden Tüm Dosyalar’ı seç.
  • Dosyayı sisteminde nereye kaydettiğini not al.
  • Amacın bir programı derleyip çalıştırmaksa herhangi bir Java programını da kullanabilirsin.
 2. 2
  Komut İstemi/Terminal’i aç. Komut satırına erişme süreci Mac ve Windows’ta biraz farklıdır.
  • Windows: Home’a bas, ardından cmd yaz. Komut İstemi’ni açmak için Enter’a bas.
  • Mac: Finder’da Git sekmesine tıkla; Uygulamalar’ı, ardından İzlenceler’i ve son olarak da Terminal’i seç.
 3. 3
  Java’nın yüklü olup olmadığına bak. Komut satırına java -version yaz. Java yüklüyse Java’nın hâlihazırda hangi sürümünün yüklü olduğunu belirten bir mesaj görürsün.
 4. 4
  Doğru klasöre git. Dizini değiştirmek için cd komutunu, ardından dizinin adını yazarak kullan.
  • Örneğin; C:\Users\Bob\Project dizininde çalışıyorsan ve C:\Users\Bob\Project\TitanProject dizinine geçmek istiyorsan cd TitanProject yaz ve Enter’a bas.
  • dir yazıp Enter’a basarsan mevcut dizininde ne olduğunun bir listesini görebilirsin.s
 5. 5
  Programı derle. Doğru dizine geçtikten sonra, komut satırına javac filename.java yazıp Enter’a basarak programı derleyebilirsin.
  • Programında hata varsa veya derlemede sorun yaşanıyorsa komut istemi bunu sana bildirir.
 6. 6
  Programı çalıştır. java dosyaadi yaz ve Enter’a bas. Tabii, "dosyaadi"nı senin dosyanın adı neyse onunla değiştir.
  • Enter’a bastıktan sonra programının çalışması gerekir. Hata alırsan veya programın herhangi bir şekilde çalışmazsa sorun giderme yöntemine başvur.

2
Sorun Giderme

 1. 1
  Yolunu belirle. Tüm dosyalarının aynı dizinde bulunduğu basit bir program çalıştırıyorsan bunu yapmana muhtemelen gerek olmaz. Ancak, birden fazla dizinde dosyaları olan daha karmaşık bir program çalıştırıyorsan bilgisayara bu dosyaları nerede arayacağını belirtmen gerekir.
  • Windows: Komut satırına java -version yaz ve Enter’a bas. İlk satırda görüntülenen Java sürümüne bağlı olarak, komut istemine set path=%path%;C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_09\bin yaz ve Enter’a bas. jdk1.5.0_09 ibaresini sende yüklü olan Java sürümü hangisiyse onunla değiştir.
   • Bu komutu Java projenin bulunduğu dizindeyken girdiğinden emin ol.
  • Mac: Sisteminde Java’nın yüklü olduğundan emin olmak için terminal’e /usr/libexec/java_home -v 1.7 yaz ve Enter’a bas. Ardından terminal’e echo export "JAVA_HOME=\$(/usr/libexec/java_home)" >> ~/.bash_profile yaz ve Enter’a bas. Sonrasında terminal’i yeniden başlat.

İpuçları

Makale Bilgisi

wikiHow bir “wiki”dir. Bu, makalelerimizin çoğunun birden fazla yazar tarafından ortaklaşa yazıldığı anlamına gelir. Bu makaleyi oluşturmak için, zaman içinde makaleyi düzenlemek ve iyileştirmek üzere bazıları isimsiz, 24 kişi çalıştı.

Kategoriler: Bilgisayar ve Elektronik Cihazlar

Diğer dillerde:

English: Compile & Run Java Program Using Command Prompt, Español: compilar y ejecutar un programa Java usando el "Símbolo de sistema", Português: Compilar e Executar um Programa Java Usando o Prompt de Comando, Italiano: Compilare ed Eseguire un Programma Java Utilizzando il Prompt dei Comandi, العربية: ترجمة وتشغيل برنامج جافا باستخدام سطر الأوامر, ไทย: Compile แล้วเปิดโปรแกรม Java จากใน Command Prompt, Nederlands: Een Java programma compileren en uitvoeren via de opdrachtprompt, Русский: компилировать и запускать программу Java с помощью командной строки, Bahasa Indonesia: Mengompilasi dan Menjalankan Program Java dengan Baris Perintah, Tiếng Việt: Biên dịch và thực thi Java bằng Command Prompt, 한국어: 커맨드창으로 자바 프로그램 컴파일 및 실행하는 법, Français: compiler et exécuter un programme Java en ligne de commande, Deutsch: Über die Kommandozeile Java Programme kompilieren und ausführen, 中文: 使用命令提示符编译和运行Java程序, हिन्दी: कमांड प्रॉम्प्ट पर जावा (Java) प्रोग्राम कम्पाइल (Compile) करें और चलाएँ

Bu sayfaya 334 defa erişilmiş.
Bu makale işine yaradı mı?