Null (boş değer), bir değişkenin herhangi bir nesneye işaret etmemesini veya hiçbir değer tutmamasını ifade eder. Bir kod parçasındaki null’u kontrol etmek için temel bir ‘if’ (eğer) ifadesi kullanabilirsin. Null, bir şeyin var olmadığını belirtmek veya doğrulamak için yaygın olarak kullanılır. Bu bağlamda, koddaki diğer işlemleri başlatmak veya durdurmak için bir koşul olarak kullanılabilir. [1]

Kısım 1 / 2:
Java’da Null’u (Boş Değer) Kontrol Etmek

 1. 1
  Bir değişken tanımlamak için “=” kullan. Tek bir “=” bir değişken tanımlayıp ona bir değer atamak için kullanılır. Bunu bir null’a (boş değer) değişken atamak için kullanabilirsin.
  • “0” ile null aynı değildir ve farklı şekilde davranırlar.
  • degiskenAdi = null;
 2. 2
  Bir değişkenin değerini kontrol etmek için “==” kullan. “==” ifadesi, iki taraftaki değerin eşit olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Bir null’a (boş değişken) “=” ile bir değişken atayıp değişkenin null’a eşit olup olmadığını kontrol etmek true (doğru) sonucunu döndürür.
  • degiskenAdi == null;
  • Değerin eşit olup olmadığını kontrol etmek için de “!=” kullanabilirsin.
 3. 3
  Null (boş değer) için bir şart oluşturmak adına bir “if” (eğer) ifadesi kullan. İfadenin sonucu mantıksal bir değer (true (doğru) veya false (yanlış)) olur. İfadenin sonrasında yapacağı şey için bir şart olarak mantıksal değeri kullanabilirsin.
  • Mesela değer null ise “nesne null” yazdır. Eğer “==” değişkenin null olduğunu tespit etmezse şartı atlayabilir veya farklı bir yol çizebilir.
   Object nesne = null ;
   if ( nesne == null ) {
   System.out.print ( "nesne null ");
   }
   
  Reklam

Kısım 2 / 2:
Bir Null (Boş Değer) Kontrolü Kullanmak

 1. 1
  Null’u (boş değer) bilinmeyen bir değer olarak kullan. Atanan herhangi bir değerin yerine null değerini varsayılan olarak kullanmak yaygındır.
  • string() değerin kullanılana kadar null olduğu anlamına gelir.
 2. 2
  Null’u (boş değer) bir işlemi sonlandırmak için şart olarak kullan. Bir null döndürmek bir işlemin döngüye sokulması veya sonlandırılmasını tetiklemek için kullanılabilir. Bu, bir şeyler ters gittiğinde veya istenmeyen bir koşulla karşılaşıldığında bir hata veya istisna oluşturmak amacıyla daha yaygın kullanılır.
 3. 3
  Null’u (boş değer) başlatılmamış bir durumu belirtmek için kullan. Null, benzer şekilde bir işlemin henüz başlamadığını göstermek için bayrak niteliğinde veya bir sürecin başlangıcı olarak işaretlemek için bir koşul olarak kullanılabilir.
  • Mesela nesne null iken bir şey yap veya bir nesne null OLMAYANA kadar hiçbir şey yapma.
   synchronized method()
   { 
     while (method()==null);
     method().nowCanDoStuff();
   }
   
  Reklam

İpuçları

 • Bazıları, değerlerin her zaman nesnelere işaret edilmesi gerektiği nesne yönelimli programlamada null'ların (boş değer) sık kullanımını zayıf bir uygulama olarak görür. [2]

Some consider heavy use of nulls a poor practice in object oriented programming, where values should always be pointed to objects.[3] [4]


Reklam

Bununla İlgili wikiHow'lar

wikiHow

Snapchat Puanı Nasıl Hızlı Arttırılır?

wikiHow

Gizli Arama Nasıl Yapılır?

wikiHow

Android'de Spotify Çalma Listeni Kimin Takip Ettiği Nasıl Görülür?

wikiHow

Birisinin Numaranı Whatsapp'ına Kaydettiği Nasıl Anlaşılır?

wikiHow

Akıllı Saat Android'le Nasıl Eşleştirilir?

wikiHow

Smart TV'ye Uygulama Nasıl Eklenir?

wikiHow

Android'de Güvenli Mod Nasıl Kapatılır?

wikiHow

Android'de Telegram Hesabı Nasıl Silinir?

wikiHow

Resim Kullanarak Biri Kolayca Nasıl Araştırılır ve Bulunur?

wikiHow

Bilgisayarın Bluetooth Özelliği Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

wikiHow

Windows Ürün Anahtarı Nasıl Bulunur?

wikiHow

Word'de Boş Bir Sayfa Nasıl Kaldırılır?

wikiHow

Instagram'da Resimlere Müzik Nasıl Eklenir?

wikiHow

Samsung Galaxy Cihazlarda Ekran Yansıtma Nasıl Etkinleştirilir?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow Kadrosu
Ortak yazarlar :
Bu makale editörler ve araştırmacılardan oluşan, makalenin doğruluğu ile kapsamlılığını onaylayan, eğitimli bir ekip tarafından ortaklaşa yazılmıştır.

wikiHow’ın İçerik Yönetim Ekibi, yüksek kalite standartlarımızı sağladığından emin olmak için, editör ekibimizden gelen her çalışmayı dikkatli bir şekilde denetler. Bu makale 1.024 defa görüntülenmiştir.
Bu sayfaya 1.024 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam