Batılı göz ve kulakların Japon ve Çin kültürlerinin farkını anlaması zor olabilir. Ancak, bir Asyalı için bu ikisi Amerikan ve Rus kültürü gibi farklıdır. Temel farklılıkları belirleyebildikten sonra bu ikisini ayırt etmek senin için daha kolay olacaktır. Her kültürün dil ve sosyal işaretlerini anlamak bu iki Asya kültürü arasındaki büyük farklılıkları daha iyi anlamana yardımcı olacaktır.

Yöntem 1
Yöntem 1 / 3:
Temel Farkları Anlamak

 1. 1
  Nezaket ve sosyal uyuma verilen değeri gözlemle. Her iki kültür de Batı kültürlerine kıyasla nispeten kibar olsa da, Japonlar örfe ve sosyal hiyerarşiye Çinlilerden daha fazla ehemmiyet verir. Japon toplumunda, senden çok daha yaşlı olan veya daha yüksek bir sosyal rütbeye sahip olan biriyle asla laubali veya samimi olamazsın.[1]
  • Hem Çinliler hem de Japonlar yaşlılara karşı daha resmiyken, Japonlar bir veya iki yaş büyük insanlara karşı bile daha resmidir. Örneğin, bir Japon üniversitesinde birinci sınıfta olsaydın, ikinci sınıftaki öğrencilere karşı kibar ve resmi olurdun.
  • Japonlar öz disiplin ve adab-ı muaşereti toplum içinde yüksek düzeyde gözetirler. Japonların birbirleriyle açıkça tartıştığını veya öfkelerini ifade ettiğini nadiren görürsün, lakin Çinlilerin böyle bir problemi yoktur.
 2. 2
  Japon pop kültürünün dünya çapında bilinirliğinin farkında ol. Çinliler popüler kültürlerinden istifade etmek için özel bir çaba harcamasalar da, Japon popüler kültürü küresel bir üründür. Manga çizgi romanları, anime ve Harajuku sokak modası Batı kültürlerinde oldukça iyi bilinmektedir.[2]
  • Pop kültüründeki farklılıkların çoğu, iki ülkenin hükümetleri arasındaki farktan kaynaklanıyor. Çin'in komünist bir hükümeti ve ekonomisi var, bu da onu daha az tüketici temelli bir toplum yapıyor. Bunun aksine Japonya, vatandaşlarının zenginleşme ve eğlenme arzularını besleyen, gelişen bir kapitalist sisteme sahip.
  • Çin'in filmleri ve müziği genellikle hükümet propagandası ve güçlü bir siyasi gündemle doludur, bu da ülke dışında pek popüler olmadıkları anlamına gelir.
 3. 3
  Dinin günlük yaşamdaki rolünü değerlendir. Çin komünist bir ülke olduğu için çoğu Çinli ateizmi benimsiyor. Çin'deki inançlı insanlar genellikle zulüm görmektedir, bu nedenle dini törenler ve toplantılar genellikle gizlice yapılır. Japonlar daha dindardır ve hem Budist hem de Şinto inanç sistemlerini takip eder.[3]
  • Ülke genelinde Japon tapınakları ve kutsal bahçeler bulunur ve incelikle hazırlanan resmî törenler halka açık şekilde gerçekleştirilir.
  • Pek çok Japon, Hristiyan kiliselerine gider ki bu, Çin'de yaygın değildir.
 4. 4
  Coğrafya ve demografideki farklılıkları anla. Çin, bitişik eyaletlerden oluşan Amerika Birleşik Devletleri'nden biraz daha küçükken Japonya ise Kaliforniya eyaletinden biraz daha küçüktür. Toprak büyüklüğündeki farklılık, Japonya'nın Çin'den çok daha kentleşmiş olduğu anlamına geliyor. Çinliler ağırlıklı olarak tarım ve endüstriyel üretimde çalışırken Japonların çoğu hizmet sektöründe çalışıyor.[4]
  • Çin’in büyüklüğü nedeniyle genel bir Çin kültüründen bahsetmek zor. Çin’in farklı bölgelerinin kendine ait adetleri, gelenekleri ve inançları vardır. Japonya daha homojenize iken Çin daha çeşitlidir.
  • Bir ada olması hasebiyle Japonya, tarih boyunca dış etkilerden nispeten uzak kalmıştır. Bu, Japonya'nın kültürünü diğer pek çoğuna kıyasla benzersiz kılar. Buna karşılık, Çinli tüccarlar uzun süre birçok farklı kültür ve milliyetin etkisinde kalmış ve farklı tarzları, inançları ve uygulamaları bünyesine katmıştır.[5]
 5. 5
  Çin yemeklerini Japon yemeklerinden ayırt et. Japonlar, özellikle deniz ürünleri olmak üzere fazlaca taze ve çiğ yiyecek tüketirken Çinliler daha çok kızartma yer. Pirinç ve erişte hem Çin hem de Japon mutfağında öne çıksa da, çok farklı pişirilir ve farklı lezzetlere sahiptir.[6]
  • Çin'de pirinç genellikle kızartılır ve sebze, yumurta ve sos ile karıştırılır. Japon pirinci daha çok yapışkan pirinçtir. Pirinç bir Çin yemeğine temel oluşturabilirken Japonya'da daha çok garnitür olarak sunulur.
  • Taze Japon sebzeleri tipik olarak buharda pişirilir ve ayrı ayrı servis edilirken Çin sebzeleri genellikle etle birlikte kızartılır ve karıştırılır.

  İpucu: Her iki kültür de çubuklarla yemek yese de, tarzları kısmen farklıdır. Japon yemek çubuklarının uçları yuvarlaktır ve Çin yemek çubuklarından daha kısadır.

  Reklam

Yöntem 2
Yöntem 2 / 3:
Sosyal İşaretleri Okumak

 1. 1
  Selamlamayla birlikte eğilmeye bak. Hem Çinliler hem de Japonlar, insanları ilk kez selamlarken eğilirler. Ancak, Japonlar selamladığı kişinin kıdem düzeyine ve yaşına bağlı olarak tüm nezaket kurallarında olduğu gibi selam verme konusunda çok daha kuralcıdır.[7]
  • Çin'de, selamlanan kişi yaşlı değilse eğilmek yerine daha çok Batı tarzı bir el sıkışma tercih edilir. Çinliler el sıkışırken saygı göstermek için başlarını eğebilir. Bunun aksine, Japonya'da kısa bir baş sallaması, seninle aynı yaşta veya daha genç olan yakın bir arkadaşını selamlamıyorsan kaba kabul edilir.
 2. 2
  İnsanların konuşma ses seviyesini dinle. Japonlar geleneksel olarak halk arasında sessizdir. Japon halkı toplu taşıma araçlarında çoğu zaman telefon seslerini kapatır ve muhabbeti devam ettirmezler. İnsanlar halk içerisinde konuştuğunda, seslerini yükseltmezler.[8]
  • Çin’de bunun aksine, kamuya açık yerlerde yüksek sesle veya telefonda konuşmaya karşı herhangi bir kültürel yasak bulunmaz. Yani bir grup Asyalı insanın gülüp yüksek sesle konuştuğunu görürsen Japonlardan çok Çinli olma olasılıkları daha yüksektir.

  İpucu: Batılı bir ülkede birini dinliyorsan ses yüksekliği, milliyeti belli eden en iyi gösterge olmayabilir. Orada uzun süre yaşadıklarından ötürü yerel adetleri benimsemiş olabilirler.

 3. 3
  Jestlere ve beden diline dikkat et. Hem Çin hem de Japon kültürü büyük ölçüde beden dili ile iletişime dayanır. Özellikle Japonya, katı sosyal hiyerarşilere daha fazla ehemmiyet verir. İnsanların birbirleriyle konuşurken ne kadar yakın durduklarına ve vücut dillerinin ne kadar saygılı ve itaatkar olduğuna bakarak Japon ve Çin kültürlerini ayırt edebilirsin.[9]
  • Örneğin, Çin'de sessizlik genellikle bir konuda anlaşma sağlandığı izlenimi verir. Kişi aynı fikirde değilse daha çok olumsuz yönler hakkında konuşur ve sana ne yapmayı tercih ettiğini söylemeden önce ortak yönleri belirtir.
  • Çin dili tonal olduğu için, Çinliler meramlarını anlatmak için ses tonlarına güvenemezler. Bu, jestleri ve vücut dilini çok daha önemli hâle getirir.
  • Japonlar için beden dili daha çok saygı ve nezaket göstergesidir. Eğilmenin derinliği ve konuşurken biriyle arandaki mesafe, onların sana kıyasla saygınlığını gösterir.
  Reklam

Yöntem 3
Yöntem 3 / 3:
Dildeki Farklılıkları Fark Etmek

 1. 1
  Bir yazıdaki Japonca karakterlere bak. Hem Çince hem de Japonca yazı dilinde Çince karakterler kullanırken (Çince'de hànzì ve Japonca'da kanji olarak bilinir), Japonca hiragana adlı fonetik bir alfabe kullanır. Bir yazıda hiragana karakterleri görüyorsan Japonca bir şeye bakıyorsun demektir.[10]
  • Hiragana karakterleri kıvrımlı ve ince ve bazıları aslında sevimlidir. Bunları köşeli, karmaşık kanjilerden ayırmak oldukça kolaydır. Özellikle arayacağın の karakteridir. Bu, nispeten sık görülür ve Çin alfabesindeki hiçbir şeye benzemez. Bu karakteri görürsen Japonca bir şeye baktığından emin olabilirsin.
  • Japonlar, İngilizce gibi başka bir dilden çevrilen aktarma sözcükler için kullanılan daha köşeli olan katakana yazısına sahiptir.

  İpucu: Japonca’da 3 farklı yazı alfabesi varken sadece bir Japon dili vardır. Buna karşılık, Çin'in yalnızca bir alfabesi vardır, ancak aynı alfabeyi kullanan çok sayıda farklı dil vardır (tıpkı Latin alfabesini kullanan çok sayıda dil olması gibi).

 2. 2
  Bir kişi konuşurken tondaki değişiklikleri dinle. Tüm Çin dilleri tonal dilleridir, yani bir kişinin ses tonundaki yükselme veya düşüş, söylediği kelimeyi değiştirir. Konuşulan Çince genellikle Batı kulaklarına şarkımsı gelir.[11]
  • Aksine, Japonca nispeten monoton bir dildir. Japonca konuşanlar, duygu veya niyetlerini ifade etmek için seslerinin tonunu değiştirebilirler, tıpkı bir soruyu belirtmek için bir cümlenin sonunda ses tonunu yükselttiğin gibi.
 3. 3
  Ünlü seslere dikkat et. Japon dili yalnızca 5 ünlü sese (Türkçe’den daha az) ve sınırlı şekillerde düzenlenebilen yaklaşık 100 farklı heceye sahiptir. Birkaç sesli harf veya kelimeler arasında az farklılık duyuyorsan muhtemelen bir Japonun konuşmasını dinliyorsundur.[12]
  • Diğer taraftan Çince’de bir sesli harfin bir sözcükteki konumuna ve söylendiği tona bağlı olarak birden çok sesli harf vardır. Ünlü seslerde çok fazla çeşitlilik duyuyorsan muhtemelen Çince konuşan birini dinliyorsundur.
 4. 4
  Bir kelimenin bitişini düşün. Çince kelimeler herhangi bir harfle bitebilir ve birçok Çince kelime ünsüzlerle biter. Bunun aksine, Japonca bir kelime yalnızca sesli harfle veya "n" harfiyle bitebilir.[13]
  • Birinin nispeten monoton bir sesle konuştuğunu duyuyorsan ve tüm kelimeler bir sesli harfle bitiyorsa Japonca konuştuklarından oldukça emin olabilirsin.
 5. 5
  Birinin milliyetini isminden anla. Japon soyadları Çince soyadlarından çok daha fazladır. Bir Japon soyadı 2 veya 3 hece uzunluğunda olabilir ve neredeyse her zaman bir sesli harfle biter. Buna karşılık, bir Çin soyadı tipik olarak yalnızca bir hecedir ve bir ünsüzle biter.[14]
  • Batı ülkesinde doğmuş bir Asyalının geleneksel Japon veya Çin isminden ziyade o ülkede kullanılan bir ilk ismine sahip olabileceğini aklında bulundur. Yine de soyadına bakarak kişinin milliyetini belirleyebilirsin.
  Reklam

Bununla İlgili wikiHow'lar

Konuşacak Bir Şey Olmadığında Sohbet Nasıl BaşlatılırKonuşacak Bir Şey Olmadığında Sohbet Nasıl Başlatılır?
Bir Kızla Sohbet Etmeye Nasıl BaşlanırBir Kızla Sohbet Etmeye Nasıl Başlanır?
Hoşlanılan Kıza Nasıl Mesaj AtılırHoşlanılan Kıza Nasıl Mesaj Atılır?
Hoşlanılan Kızla Nasıl KonuşulurHoşlanılan Kızla Nasıl Konuşulur?
Bir Kızla Mesajlaşma Nasıl BaşlatılırBir Kızla Mesajlaşma Nasıl Başlatılır?
Mililitre (mL) Gram'a (g) Nasıl DönüştürülürMililitre (mL) Gram'a (g) Nasıl Dönüştürülür?
Karekök x'in Türevi Nasıl AlınırKarekök x'in Türevi Nasıl Alınır?
"Teşekkür"e Nasıl Karşılık Verilir"Teşekkür"e Nasıl Karşılık Verilir?
Kendini Tanıtma Konuşması Nasıl YazılırKendini Tanıtma Konuşması Nasıl Yazılır?
Bir Üçgenin Alanı Nasıl HesaplanırBir Üçgenin Alanı Nasıl Hesaplanır?
İki Nokta Arasındaki Mesafe Nasıl Bulunurİki Nokta Arasındaki Mesafe Nasıl Bulunur?
Bir Dairenin Çapı Nasıl HesaplanırBir Dairenin Çapı Nasıl Hesaplanır?
Gelecekteki Kendine Mektup Nasıl YazılırGelecekteki Kendine Mektup Nasıl Yazılır?
Bir Üçgenin Yüksekliği Nasıl BulunurBir Üçgenin Yüksekliği Nasıl Bulunur?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow Kadrosu
Ortak yazarlar :
wikiHow Staff Writer
Bu makale editörler ve araştırmacılardan oluşan, makalenin doğruluğu ile kapsamlılığını onaylayan, eğitimli bir ekip tarafından ortaklaşa yazılmıştır.

wikiHow’ın İçerik Yönetim Ekibi, yüksek kalite standartlarımızı sağladığından emin olmak için, editör ekibimizden gelen her çalışmayı dikkatli bir şekilde denetler. Bu makale 3.454 defa görüntülenmiştir.
Kategoriler: Eğitim ve İletişim
Bu sayfaya 3.454 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam