Dalga frekansı olarak da adlandırılan frekans, belirli bir süre içerisinde yapılan toplam titreşim veya salınımların bir ölçümüdür. Elindeki mevcut bilgilere dayanarak frekansı hesaplamanın birkaç farklı yolu vardır. En yaygın ve kullanışlı yöntemlerden bazılarını öğrenmek için okumaya devam et.

Yöntem 1
Yöntem 1 / 4:
Dalga Boyundan Frekansı Bulmak

 1. 1
  Formülü öğren. Dalga boyu ve dalganın hızı verildiğinde frekans formülü şu şekilde yazılır: f = V / λ
  • Bu formülde f frekansı, V dalganın hızını ve λ dalganın dalga boyunu ifade eder.
  • Örnek: Havada ilerleyen belirli bir ses dalgası, ses hızı 320 m/sn olduğunda 322 nm dalga boyuna sahiptir. Bu ses dalgasının frekansı nedir?
 2. 2
  Gerekirse, dalga boyunu metreye dönüştür. Dalga boyu nanometre (nm) cinsinden verildiyse bu değeri bir metredeki nanometre sayısına bölerek metreye dönüştürmen gerekir.
  • Çok küçük sayılarla veya çok büyük sayılarla çalışırken, değerleri bilimsel gösterimde yazmanın genellikle daha kolay olduğunu unutma. Bu örnek için değerler bazen bilimsel gösterimiyle bazen de bilimsel gösteriminin dışında gösterilecektir. Ancak cevabını ödev, diğer okul çalışmaları ya da diğer resmi toplantılar için yazarken bilimsel gösterime bağlı kalmalısın.
  • Örnek: λ = 322 nm
   • 322 nm x (1 m / 10 ^ 9 nm) = 3.22 x 10 ^ -7 m = 0.000000322 m
 3. 3
  Hızı dalga boyuna böl. Frekansı (f) bulmak için dalganın hızını (V), metreye dönüştürülen dalga boyuna (λ) böl.
  • Örnek: f = V / λ = 320 / 0.000000322 = 993788819.88 = 9.94 x 10 ^ 8
 4. 4
  Cevabını yaz. Önceki adımı tamamladıktan sonra dalganın frekansı için hesaplamanı bitirmiş olacaksın. Cevabını frekansın birimi olan Hertz (Hz) cinsinden yaz.
  • Örnek: Bu dalganın frekansı 9.94 x 10 ^ 8 Hz'dir.
  Reklam

Yöntem 2
Yöntem 2 / 4:
Bir Vakum İçerisindeki Elektromanyetik Dalganın Frekansını Bulmak

 1. 1
  Formülü öğren. Vakum içerisindeki bir dalganın frekans formülü, vakum içerisinde olmayan bir dalga formülüyle neredeyse aynıdır. Dalganın hızı üzerinde herhangi bir dış etki olmadığından, elektromanyetik dalgaların ilerleyeceği bu koşullar altında ışık hızı için matematiksel sabitini kullanırdın. Bu haliyle, formül şu şekilde yazılır: f = C / λ
  • Bu formülde f frekansı, C ışığın hızını veya süratini ve λ dalganın dalga boyunu ifade eder.
  • Örnek: Belirli bir elektromanyetik radyasyon dalgası, bir vakumdan geçerken 573 nm dalga boyuna sahiptir. Bu elektromanyetik dalganın frekansı nedir?
 2. 2
  Gerekirse, dalga boyunu metreye dönüştür. Problem sana dalga boyunu metre cinsinden verdiğinde başka bir işlem yapmana gerek yoktur. Ancak, dalga boyu mikrometre cinsinden verilirse bu değeri bir metredeki mikrometre sayısına bölerek metreye dönüştürmen gerekir.
  • Çok küçük sayılarla veya çok büyük sayılarla çalışırken, değerleri bilimsel gösterimde yazmanın genellikle daha kolay olduğunu unutma. Bu örnek için değerler bazen bilimsel gösterimiyle bazen de bilimsel gösteriminin dışında gösterilecektir. Ancak ödev, diğer okul çalışmaları ya da diğer resmi toplantılar için cevabını yazarken bilimsel gösterime bağlı kalmalısın.
  • Örnek: λ = 573 nm
   • 573 nm x (1 m / 10 ^ 9 nm) = 5.73 x 10 ^ -7 m = 0.000000573
 3. 3
  Işık hızını dalga boyuna böl. Işık hızı bir sabittir, bu nedenle problem sana bir değer vermese bile bu değer 3.00 x 10^8 m/sn olarak kalır . Bu değeri, metreye dönüştürülen dalga boyuna böl.
  • Örnek: f = C / λ = 3.00 x 10^8 / 5.73 x 10^-7 = 5.24 x 10^14
 4. 4
  Cevabını yaz. Böylece, dalganın frekansının değerini hesaplamış oldun. Cevabını frekansın birimi olan Hertz (Hz) cinsinden yaz.
  • Örnek: Bu dalganın frekansı 5,24 x 10 ^ 14 Hz'dir.
  Reklam

Yöntem 3
Yöntem 3 / 4:
Zamandan veya Periyottan Frekansı Bulmak

 1. 1
  Formülü öğren. Frekans ile tek bir dalga salınımını tamamlamak için geçen süre ters orantılıdır. Dolayısıyla, bir dalganın devrini tamamlaması için geçen süre verildiğinde frekans hesaplama formülü şu şekilde yazılır: f = 1 / T[1]
  • Bu formülde f frekansı, T tek bir dalga salınımının tamamlanması için gereken zaman periyodunu veya zaman miktarını ifade eder.
  • Örnek A: Belirli bir dalganın tek bir salınımı tamamlama süresi 0.32 saniyedir. Bu dalganın frekansı nedir?
  • Örnek B: Belirli bir dalga 0.57 saniye içinde 15 salınım yapabilmektedir. Bu dalganın frekansı nedir?
 2. 2
  Salınım sayısını periyoda böl. Genellikle, tek bir salınımın tamamlanması için ne kadar süre geçtiği sana verilecektir, bu durumda sadece 1 sayısını periyot olan T’ye bölerdin. Ancak, çok sayıda salınım için bir periyot verilirse salınım sayısını bu salınımları tamamlamak için gereken toplam periyoda bölmen gerekecektir.
  • Örnek A: f = 1 / T = 1 / 0.32 = 3.125
  • Örnek B: f = 1 / T = 15 / 0.57 = 26.316
 3. 3
  Cevabını yaz. Bu hesaplama sana dalganın frekansını vermelidir. Cevabını frekansın birimi olan Hertz (Hz) cinsinden yaz.
  • Örnek A: Bu dalganın frekansı 3,125 Hz'dir.
  • Örnek B: Bu dalganın frekansı 26.316 Hz'dir.
  Reklam

Yöntem 4
Yöntem 4 / 4:
Açısal Frekanstan Frekansı Bulmak

 1. 1
  Formülü öğren. Bir dalganın standart frekansı değil de aynı dalganın açısal frekansı verildiğinde, standart frekansı hesaplamak için formül şu şekilde yazılır: f = ω / (2π)[2]
  • Bu formülde f dalganın frekansını ve ω açısal frekansı ifade eder. Herhangi bir matematik probleminde olduğu gibi π matematiksel bir sabit olan pi anlamına gelir.
  • Örnek: Belirli bir dalga 7.17 radyan bölü saniye açısal frekansla dönüyor. Bu dalganın frekansı nedir?
 2. 2
  Pi'yi iki ile çarp. Denklemin paydasını bulmak için 3.14 olan pi değerini iki katına çıkarman gerekir.
  • Örnek: 2 * π = 2 * 3.14 = 6.28
 3. 3
  Açısal frekansı pi'nin iki katına böl. Radyan bölü saniye cinsinden verilen dalganın açısal frekansını, pi'nin iki katı olan 6.28 değerine böl.
  • Örnek: f = ω / (2π) = 7.17 / (2 * 3.14) = 7.17 / 6.28 = 1.14
 4. 4
  Cevabını yaz. Bu son küçük hesaplama, dalganın frekansının ne olduğunu göstermelidir. Cevabını frekansın birimi olan Hertz (Hz) cinsinden yaz.
  • Örnek: Bu dalganın frekansı 1.14 Hz'dir.
  Reklam

İhtiyacın Olan Şeyler

 • Hesap makinesi
 • Kalem
 • Kağıt

Bununla İlgili wikiHow'lar

Konuşacak Bir Şey Olmadığında Sohbet Nasıl BaşlatılırKonuşacak Bir Şey Olmadığında Sohbet Nasıl Başlatılır?
Bir Kızla Sohbet Etmeye Nasıl BaşlanırBir Kızla Sohbet Etmeye Nasıl Başlanır?
Hoşlanılan Kıza Nasıl Mesaj AtılırHoşlanılan Kıza Nasıl Mesaj Atılır?
Mililitre (mL) Gram'a (g) Nasıl DönüştürülürMililitre (mL) Gram'a (g) Nasıl Dönüştürülür?
Bir Kızla Mesajlaşma Nasıl BaşlatılırBir Kızla Mesajlaşma Nasıl Başlatılır?
Hoşlanılan Kızla Nasıl KonuşulurHoşlanılan Kızla Nasıl Konuşulur?
Kendini Tanıtma Konuşması Nasıl YazılırKendini Tanıtma Konuşması Nasıl Yazılır?
Bir Dairenin Çapı Nasıl HesaplanırBir Dairenin Çapı Nasıl Hesaplanır?
"Teşekkür"e Nasıl Karşılık Verilir"Teşekkür"e Nasıl Karşılık Verilir?
Nasıl Havalı OlunurNasıl Havalı Olunur?
İki Nokta Arasındaki Mesafe Nasıl Bulunurİki Nokta Arasındaki Mesafe Nasıl Bulunur?
Olasılık Nasıl HesaplanırOlasılık Nasıl Hesaplanır?
Yüzde Artışı Nasıl HesaplanırYüzde Artışı Nasıl Hesaplanır?
Açılar Nasıl HesaplanırAçılar Nasıl Hesaplanır?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow bir “wiki”dir. Bu, makalelerimizin çoğunun birden fazla yazar tarafından ortaklaşa yazıldığı anlamına gelir. Bu makaleyi oluşturmak için, zaman içinde makaleyi düzenlemek ve iyileştirmek üzere bazıları isimsiz, 24 kişi çalıştı. Bu makale 66.666 defa görüntülenmiştir.
Kategoriler: Eğitim ve İletişim
Bu sayfaya 66.666 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam