Film dünyası son derece rekabetçidir. Tüm zamanların en iyi film fikrine sahip olabilirsin ancak eğer senaryon doğru şekilde biçimlendirilmemişse hiç okunmama şansı bile oldukça yüksek. Eserini sinemada görme şansını arttırmak için aşağıdaki adımları izle.

Yöntem 1
Yöntem 1 / 3:
Başlarken

 1. 1
  Bir senaryonun ne olduğunu anla. Senaryo, bir film veya TV aracılığıyla bir hikaye anlatmak için gerekli olan tüm öğeleri (ses, görsel, davranış ve diyalog) özetler.
  • Bir senaryo neredeyse hiçbir zaman tek bir kişinin işi değildir. Revizyonlardan ve yeniden yazımlardan geçecek ve nihayetinde yapımcılar, yönetmenler ve oyuncular tarafından yorumlanacaktır.
  • Filmler ve televizyon görsel işitsel ortamlardır. Bu, senaryonu hikayenin görsel ve işitsel yönlerini kapsayan bir şekilde yazman gerektiği anlamına gelir. Resim ve sesleri yazmaya odaklan.
 2. 2
  En sevdiğin filmlerden bazılarının senaryolarını oku. İnternetten film senaryoları bul ve bunlarla ilgili neyi sevdiğine (ve sevmediğine) karar ver. Eylemin nasıl tasvir edildiği, diyaloğun nasıl yazıldığı ve karakterlerin nasıl geliştirildiği konusunda bir fikir edin.
 3. 3
  Fikrini ayrıntılarıyla anlat. Yazmak istediğin bir fikrin olduğunu varsayarak, hikayeni yönlendirecek tüm gerekli olay ayrıntılarını, ilişkileri ve kişilik özelliklerini tasarla. Fikrini en bütünleyici unsurlar nelerdir? Karakterlerin nasıl ve neden etkileşir? Daha çok neye vurgu yapıyorsun? Olay örgüsünde boşluklar var mı? Bu noktaları uygun gördüğün herhangi bir biçimde ele alan notlar yaz.
  Reklam

Yöntem 2
Yöntem 2 / 3:
Senaryoyu Yazmak

 1. 1
  Hikâyeni ana hatlarıyla çiz. Anlatına temel akışla başla. Hikâyenin çatışmasına odaklan; çatışma dramayı yönlendirir.
  • Uzunluğu göz önünde bulundur. Senaryo biçiminde, her sayfa kabaca bir dakikalık gösterim süresidir. İki saatlik bir senaryonun ortalama uzunluğu 120 sayfadır. Dramalar 2 saat civarında olmalı, komediler bir buçuk saat civarında olmalıdır.
  • Ayrıca unutulmaması gereken bir şey de, eğer yazar bilinen biri değilse, bağlantıları yoksa ya da aşırı güvenilir değilse, uzun bir senaryonun seçilme şansının pek gerçekçi olmadığıdır. Eğer anlatman gereken hikâye iki saatlik ekran süresinden daha azına indirilemiyorsa, bunu bir romana dönüştürmek daha iyi olabilir.
 2. 2
  Hikâyeni üç perdeli yaz. Bir senaryonun temelleri Üç Perdedir. Her perde bağımsız olarak işleyebilir ve birlikte ele alındığında bir hikâyenin tüm olay örgüsünü oluşturur.
  • Birinci Perde: Bu, hikâyenin kurulduğu bölümdür. Dünyayı ve karakterleri tanıt. Hikâyenin tonunu ayarla (komedi, aksiyon, romantik vb.). Ana karakteri tanıt ve hikâyeyi yönlendirecek olan çatışmayı keşfetmeye başla. Ana karakter hedefe doğru koyulduğunda İkinci Perde başlar. Dramalarda Birinci Perde genellikle 30 sayfa, komedilerde ise 24 sayfadır.
  • İkinci Perde: Bu perde hikâyenin ana kısmıdır. Ana karakter çatışmanın çözümüne giden yolda engellerle karşılaşacaktır. Yan konular tipik olarak ikinci perdede anlatılır. İkinci perde boyunca ana karakterin değişim belirtileri göstermesi gerekir. Dramalar için, İkinci Perde genellikle 60 sayfadır. Komediler için ise 48 sayfa.
  • Üçüncü Perde: Üçüncü perdede hikâye çözüme ulaşır. Üçüncü eylem, olay döngüsünü içerir ve hedefin nihai yüzleşmesiyle sona erer. Hikâye ikinci perdede zaten kurulmuş olduğundan, üçüncü perde çok daha hızlı ve yoğundur. Dramalarda Üçüncü Perde genellikle 30 sayfa, komedilerde ise 24 sayfadır.
 3. 3
  Sekans ekle. Sekanslar, ana çatışmadan bağımsız olarak olarak çalışan hikâyenin parçalarıdır. Bir başlangıcı, ortası ve sonu vardır. Tipik bir sekans yaklaşık 10 ila 15 sayfa uzunluğunda olacaktır. Bir sekans belirli bir karaktere odaklanma eğilimindedir.
  • Sekanslar ana hikâyeden ayrı bir gerilim ile çalışır ve genellikle ana hikâyenin nasıl biteceğini etkiler.
 4. 4
  Sahneleri yazmaya başla. Sahneler filmindeki olaylardır. Belirli yerlerde cereyan ederler ve her zaman öyküyü ileri doğru yönlendirmeye hizmet ederler. Eğer bir sahne bunu yapmıyorsa, senaryodan çıkarılmalıdır. Hiçbir amaca hizmet etmeyen sahneler, izleyicinin zihninde bir kusur olarak kalacak ve hikâyeyi aşağı çekecektir.
 5. 5
  Diyalog yazmaya başla. Sahnelerin hazır olduğunda karakterlerin etkileşime girecektir. Diyalog yazması en zor şeylerinden biri olabilir. Her karakterin kendine özgü, inandırıcı bir sese sahip olması gerekir.
  • Gerçekçi diyalog ille de iyi bir diyalog değildir. Diyalog öyküyü ilerletmeye ve karakterleri geliştirmeye odaklanmalıdır. Gerçekliği diyalogla yakalamaya çalışmaktan çekinme, çünkü gerçekte konuşmalar genellikle sıkıcı ve cansızdır.
  • Diyaloğunu yüksek sesle oku. Kulağa aksak, basmakalıp ya da çok abartılı geliyor mu? Tüm karakterlerin aynı şekilde mi konuşuyor?
 6. 6
  Boş ağırlığı kesip çıkar. Artık tüm fikirlerin kâğıt üzerinde olduğuna göre, zayıf bağlantıları, dikkat dağıtan veya sürüncemede olan her şeyi ara. Hikâye hiç aksamış mı? Gereksiz detaylar veya tekrarlar var mı? Seyircine yeteri kadar prim veriyor musunuz? Hikâyeni gereğinden fazla açıklayan veya hareket ettirmeyen ne varsa çıkar.
 7. 7
  Bitmiş çalışmanı birkaç arkadaşına göster. Farklı fikirler almak için farklı zevklere ve arka planlara sahip insanları seç. Acı gerçeklerin söylenmesini iste; sana lazım olan yapıcı eleştirilerdir, pohpohlama ya da yalan değil.
 8. 8
  İşini gerektiği kadar çok gözden geçir. Bu ilk başta acı verici olabilir, ancak her şeyin sonunda, imgelemini düzgün bir şekilde iletmek için zaman ayırdığına sevineceksin.
  Reklam

Yöntem 3
Yöntem 3 / 3:
Senaryoyu Biçimlendirmek

 1. 1
  Sayfa boyutunu ayarla. Senaryolar genellikle A4 kağıt üzerine yazılır. Üst ve alt kenar boşlukları 1,25 cm ile 2,50 cm arasındadır. Sol kenar boşluğu 3 - 4 cm ve sağ kenar boşluğu ise 1,25 cm ile 2,50 cm arasındadır.
  • Sayfa numaraları sağ üst köşede olur. Başlık sayfası numaralandırılmaz.
 2. 2
  Yazı tipini ayarla. Senaryolar Courier 12 punto yazı tipinde yazılır. Bu esasen zaman ayarı içindir. Courier 12'de bir senaryo sayfası kabaca bir ekran dakikasıdır.
 3. 3
  Senaryo elemanlarını biçimlendir. Senaryonun endüstri standartlarına uygun olması için belirli şekilde biçimlendirilmesi gereken birkaç farklı bölümü vardır:
  • Sahne Başlığı: Buna “sahne çizgisi” de denir. Konumu tanımlayarak okuyucu için sahneyi hazırlar. Sahne başlığının tamamı büyük harflerle yazılır. İlk olarak, “İÇ” veya “DIŞ” yazarak iç veya dış bir sahne olup olmadığını belirt. Bunun ardından konumu ve sonra da o günün saatini belirt. Bir sayfayı bir sahne başlığı ile bitirme, bir sonraki sayfaya geç.
  • Aksiyon/Didaskalya: Bu, senaryodaki betimleme metnidir. Şimdiki zamanda ve etken çatıda yaz. Okuyucunun dikkatini çekmek için paragrafları kısa tut. İyi bir paragraf 3-5 satırdır.
  • Karakter Adı: Diyalog başlamadan önce, konuşan karakter adı büyük harfle yazılır ve sol kenardan 9 cm girintilidir. Bu, karakterin gerçek adı da olabilir veya karakter filmde adlandırılmamış ise karakterin bir tanımlaması veya mesleği olabilir. Eğer karakter bir dış ses ise “(O.S.)” yazılır. Eğer karakter anlatıyorsa, ismin yanında “(V.O.)” sesi yazılır.
  • Diyalog: Bir karakter konuşurken, diyalog sol kenardan 6 cm ve sağdan 5-6 cm arasında girintili yazılır. Diyalog hemen karakter adının altındadır.
  Reklam

İpuçları

 • Hikâyeyi doğal olarak ilerleyebileceği şekilde geliştirmeye çalış. Çoğu yeni senarist, her saniyenin bir öncekinden daha heyecanlı olması gerektiğini düşünür; kimisi de heyecan ve heyecansızlık arasında ani geçişler yapar. Olayların aşamalı olarak ilerlediğinden emin ol, böylece heyecan tedricen zirveye çıkar.
 • Bir senaryo yazılımı satın almayı düşün. Biçimlendirme konusunda sana yol gösterecek veya önceden yazılmış bir senaryoyu doğru mizanpaja dönüştürecek programlar da mevcuttur.
 • Senaryo yazım forumlarına katıl. İpuçları öğrenebilir ve diğer yazarlarla fikir alışverişi yapabilir, hatta işinle ilgili bazı bağlantılar ve ilgilenenler bulabilirsin.
 • Kancan (yani fikrin veya ana ilgi alanı) ilk on sayfada gösterilmelidir. İlk on sayfa, yapımcıya geri kalanını okumasını sağlatan kısımdır!
 • Yaratıcı yazma kurslarına katıl. Senaryo yazımı, diğer yazı biçimleri kadar zor ve zaman alıcıdır ve okulda çok az yazma uygulaması yapıldıysa daha da zor olacaktır.
 • Kütüphanelerden senaryo yazımıyla ilgili kitaplara bak. Birçok eski film yapımcısı, senin durumundaki insanlara yardım etmek için iyi kitaplar yazmıştır.
 • Senaryo yazımıyla ilgili eğitim almayı düşün. Bu amaçla en iyi üniversite Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’dir. Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi de iyi seçimlerdir.
 • Diyalog ve karakterlerin isimlerini düşünmek için zaman ayır.
 • Bölümlü bir dizi senaryosu yazarken amacıyla, olayların sırası, tedricen bir zirveye ulaşılması için tayin edilen bir sezon boyunca uzatılabilir. Buna ek olarak, tüm bölümler belirli bir olaya tahsis de edilebilir veya sezon boyunca ya da daha da uzun süreçte geliştirilebilir!
Reklam

Uyarılar

 • İşinin telif hakkı ile korunmasını sağla. Bu, herhangi bir telif hakkı ihlali oluşmasını engelleyecektir. Bunun için en az 2 yol vardır: Bunlardan biri Microsoft Word, Not Defteri, Not Defteri +, Notepad ++, TextEdit veya herhangi bir kelime işlemci kullanmaktır. Bu, İşletim Sistemine göre de değişir. Mac kullanıyorsan, bunun için kısayol Option + G'dir. Bir Windows bilgisayarda şunları yap: Word veya senaryo yazımı için kullandığın herhangi bir düzenleyiciyi aç. Shift tuşunu basılı tut ve klavyendeki 8’e bas. Bir parantez açmış olmalısın. Caps Lock'u aç ve C harfini yaz. Şimdi Shift tuşuna bir kez daha basılı tut ve klavyendeki 9'a bas. Telif hakkı simgesi şimdi görünmüş olmalı. Şimdi, senaryonun telif hakkı alınmış bir eser olarak kaydedileceği yılı yaz. İsmini yaz. Son olarak, Tüm Hakları Saklıdır yaz.

Yöntem 2: Senaryo Yazarları Derneği’ne telefon veya İnternet sitesi üzerinden ulaş. Senaryon için telif hakkı almak istediğini belirt.

 • Başkalarının çalışmalarından ilham al, ancak asla başkalarının fikirlerini yazılarında doğrudan kullanma. Bu, yasa dışı olmakla birlikte ahlaki olarak kınanılacak bir durumdur.
 • Senaryonu öylece birilerine teslim etme; fikirler kolayca çalınır. Bunu önlemenin ya da en azından senaryoyu yazdığını belgelemenin en iyi yolu tamamlanmış senaryoyu Senaryo Yazarları Derneği’ne kaydettirmektir. Senaryo Yazarları Derneği tüm çalışan yazarları temsil eden bir birliktir ve İnternet siteleri, senaryo yazımına ilişkin bilgilerle doludur.
Reklam

İhtiyacın Olan Şeyler

 • Bir hikâye fikri
 • Yazarlık yazılımı (isteğe bağlı)

Bununla İlgili wikiHow'lar

Tavla Nasıl OynanırTavla Nasıl Oynanır?
Kolay Kart Numaraları Nasıl YapılırKolay Kart Numaraları Nasıl Yapılır?
Twerk Nasıl Yapılır?
Spotify'dan Şarkı Nasıl İndirilirSpotify'dan Şarkı Nasıl İndirilir?
Android'de Spotify Çalma Listeni Kimin Takip Ettiği Görülür Mü (2021)Android'de Spotify Çalma Listeni Kimin Takip Ettiği Görülür Mü (2021)?
Nasıl Yalandan AğlanırNasıl Yalandan Ağlanır?
Tel Tokayla Kilit Nasıl Açılır?
Gözler Nasıl KızartılırGözler Nasıl Kızartılır?
Anime veya Manga Suratları Nasıl ÇizilirAnime veya Manga Suratları Nasıl Çizilir?
Bilgisayar Başında Nasıl İyi Vakit GeçirilirBilgisayar Başında Nasıl İyi Vakit Geçirilir?
Nasıl Güzel Şarkı SöylenirNasıl Güzel Şarkı Söylenir?
Kırmızı Renk Nasıl Elde Edilir?
Gri Renk Nasıl Elde Edilir?
Nasıl Dans EdilirNasıl Dans Edilir?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow bir “wiki”dir. Bu, makalelerimizin çoğunun birden fazla yazar tarafından ortaklaşa yazıldığı anlamına gelir. Bu makaleyi oluşturmak için, zaman içinde makaleyi düzenlemek ve iyileştirmek üzere bazıları isimsiz, 110 kişi çalıştı. Bu makale 33.913 defa görüntülenmiştir.
Kategoriler: Sanat ve Eğlence
Bu sayfaya 33.913 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam