Enlem ve boylam, belirli bir konumu bulmana yardımcı olan dünya küresi üzerindeki noktalardır. Enlem ve boylamı yazarken doğru biçimlendirdiğinden ve anlaşılması için doğru sembolleri kullandığından emin ol. Harita üzerinde çeşitli enlem ve boylam noktalarını belirleyebilir ve bunları yazabilirsin. Enlem ve boylam, bir enlem çizgisi ve bir boylam çizgisi kullanılarak yazılabilir. Daha kesin enlem ve boylam noktaları için koordinatlar derece, dakika, saniye ve ondalık sayılar kullanılarak yazılabilir.

Yöntem 1
Yöntem 1 / 4:
Enlemi ve Boylamı Temel Seviyede Yazmak

 1. 1
  Boylam çizgilerini belirle. Boylam çizgileri, dünya küresi boyunca Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na uzanan dikey çizgilerdir. Başlangıç Merdiyeni boylam çizgilerini böler. Bu, sıfır derece çizgisidir. Boylam çizgilerini yazarken dereceyi belirtmek için "°" sembolünü kullan.[1]
  • Boylam çizgileri kuzeyden güneye uzanırlar. Doğuya gidildikçe her bir boylam çizgisi birer derece artar. Bir boylam çizgisinin Başlangıç Meridyeni’nin doğusunda olduğunu belirtmek için "D" harfini kullan. Örneğin; bir boylam çizgisi 30°D olabilir.
  • Batıya gidildikçe de boylam çizgileri her çizgide bir derece artar. Başlangıç Meridyeni’nin batısında kalan boylam çizgilerini "B" harfini kullanarak yaz. Örneğin; bir boylam çizgisi 15°B olabilir.
 2. 2
  Enlem çizgilerini tespit et. Enlem çizgileri dünya küresini bölen yatay çizgilerdir. Ekvator'dan başlarlar ve doğudan batıya doğru uzanırlar. Ekvator, 0 derece enlem çizgisidir. Enlem ve boylamı yazarken dereceyi belirtmek için "°" sembolünü kullan.[2]
  • Ekvator'un kuzeyine gittikçe enlem çizgileri 90 dereceye ulaşana kadar birer derece artar. 90 derece işareti Kuzey Kutbu'dur. Ekvator'un üzerindeki enlem çizgileri Kuzey anlamına gelen "K" harfi ile işaretlenir. Örneğin; bir enlem çizgisi 30°K olabilir.
  • Ekvator'un güneyine gittikçe enlem çizgileri aynı şekilde 90 derece işaretine ulaşana kadar her bir çizgide bir derece artar. Buradaki 90 derece işareti Güney Kutbu'dur. Güneyi belirtmek için "G" harfi kullanılır. Örneğin; bir enlem çizgisi 30°G olabilir.
 3. 3
  Enlem ve boylam koordinatlarını yaz. Enlem ve boylam çizgilerinin birleştiği bir konum bul. Örneğin; 15°K enlemi ve 30°D boylamı üzerinde bir konum bulunabilir. Enlem ve boylamı yazarken önce enlemi yaz, bir virgül koy ve boylamı yaz.[3]
  • Örneğin; yukarıdaki enlem ve boylam çizgileri "15°K, 30°D" şeklinde yazılır.
  Reklam

Yöntem 2
Yöntem 2 / 4:
Derece, Dakika ve Saniyeleri Kullanmak

 1. 1
  Enlem ve boylam çizgilerini belirle. Bazen, genel enlem ve boylam çizgilerinden ziyade daha kesin bir konum belirtmen gerekir. Enlem ve boylam çizgileri dakika ve saniyelere ayrılabilir. Ancak, enlem ve boylam çizgilerini çözmen gerekir. Bir konumun hangi enlem ve boylam çizgilerine düştüğünü bul.[4]
  • Örneğin; konumunun 15°K enlemi ve 30°D boylamı üzerinde olsun.
 2. 2
  Her enlem ve boylam çizgisi arasındaki dakikaları bul. Her enlem ve boylam çizgisi arasındaki boşluk bir dereceye bölünmüştür. Bu derece, dakikalara bölünebilir. Her enlem ve boylam çizgisini bölen 60 eşit dakika olduğunu hayal et. İnternet'te konumunun her bir enlem veya boylam çizgisi arasında kaçıncı dakikaya denk geldiğini tam olarak saptamana yardımcı olacak haritaları bulabilirsin. Çizgiler arasındaki dakika sayısını belirtmek için kesme işareti kullanılmalıdır.[5]
  • Örneğin; eğer enlem çizgileri arasında 23 dakika olduğunu bulursan bunu 23' şeklinde yazarsın.
 3. 3
  Dakikalar arasındaki saniyeleri belirle. Dakikalar da saniye aralıklarına bölünür. Her dakika arasında 60 saniye vardır. Yine, İnternet haritaları her dakika arasındaki kesin saniye sayısını belirlemene yardımcı olabilir. Saniye sayısını belirtmek için tırnak işareti kullanılır.[6]
  • Örneğin; eğer enlem çizgindeki dakikaların arasında 15 saniye varsa 15" yazarsın.
 4. 4
  Önce dereceyi, sonra dakikayı, ardından saniyeyi yaz. Enlem ve boylam çizgilerin için kesin koordinatları dakika ve saniye olarak bulduktan sonra onları doğru sırayla yaz. Enlem çizginle başlayarak dereceyi yaz, sonra dakikayı ve ardından saniyeyi yaz. Sonra, Kuzey ya da Güney yönünü ekle ve bir virgül koy. Ardından, boylam çizgini derece, dakika, saniye olarak yaz. Sonra Doğu ya da Batı yönünü ekle.[7]
  • Örneğin; enlemin 15°K, 24 dakika ve 15 saniye olsun. Boylamın 30°D, 10 dakika ve 3 saniye olsun.
  • Bu enlem ve boylam çizgisi 15°24'15"K, 30°10'3"D şeklinde yazılır.
  Reklam

Yöntem 3
Yöntem 3 / 4:
Derece ve Ondalık Dakika Kullanmak

 1. 1
  Enlem ve boylam noktasını tespit et. Enlem ve boylamı tespit etmek için dakikaları ve arkasından ondalık noktaları da kullanabilirsin. Ancak yine geniş enlem ve boylam çizgilerini belirleyerek başlamalısın. Konumunu tam olarak belirlemek için enlem ve boylam çizgilerinin nerede buluştuğunu bul.[8]
  • Örneğin; konumunun 15°K, 30°B noktasında olsun.
 2. 2
  Dakikayı ondalık noktalarla birlikte belirle. Bazı haritalar dakikayı, sonrasında saniye yerine ondalık nokta şeklinde belirtir. İnternet'teki haritalar her bir enlem ve boylam çizgisi için dakikaları ondalık sayı şeklinde verebilir. Örneğin; dakika 23.0256’da bir enlem çizgisi bulunabilir.[9]
 3. 3
  Sayıların negatif ya da pozitif olup olmadığını belirle. Derece ve ondalık dakika sistemini kullanırken kuzey, güney, doğu ve batı gibi yönleri kullanmazsın. Bunun yerine, konumların bir harita üzerinde nereye düştüğünü belirlemek için pozitif ve negatif sayıları kullanırsın.[10]
  • Unutma, enlem çizgileri Ekvator'un kuzeyine veya güneyine düşer. Enlem ve boylamı belirtmek için ondalık sayıları kullandığında, pozitif sayılar Ekvator'un kuzeyine ve negatif sayılar Ekvator'un güneyine düşer. 23.456 sayısı Ekvator'un kuzeyinde, -23.456 sayısı güneyinde yer alır.
  • Boylam çizgileri Başlangıç Meridyeni’nin doğusuna ya da batısına düşer. Pozitif sayılar Başlangıç Meridyeni’nin doğusuna düşerken negatif sayılar batısına düşer. Örneğin; 10.234 sayısı Başlangıç Meridyeni’nin doğusuna düşerken -10.234 sayısı Başlangıç Meridyeni’nin batısına düşer.
 4. 4
  Enlem ve boylamı yaz. Tam konumu yazmak için enlem çizgisi ile başla. Peşinden dakika ve ondalıkları kullanarak koordinatı yaz. Bir virgül ekle ve sonra boylam çizgisini dakika ve ondalıklarıyla ekle. Koordinatların yönünü belirtmek için pozitif ve negatif sayıları kullanmayı unutma. Bu formatta derece sembolünü kullanmazsın.[11]
  • Örneğin; bir çizginin konumu 15°K, 30°B olsun. Dakika ve ondalık sayılarını belirle ve ardından koordinatları yaz.
  • Yukarıdaki örnek "15 10.234, 30 -23.456" şeklinde yazılabilir.
  Reklam

Yöntem 4
Yöntem 4 / 4:
Ondalık Dereceleri Kullanmak

 1. 1
  Enlem ve boylamı bul. Enlem ve boylam dereceleri çoğu zaman ondalıklara ayrılır. Bir dereceyi temsil eden çizgiler, dakika ve saniyelerden ziyade tam konumu belirleyen ondalıklara bölünür. İlk olarak, doğru enlem ve boylam derecelerini bul.[12]
  • Örneğin; konumun 15°K, 30°B noktasında olsun.
 2. 2
  Ondalıkları belirle. Çevrim içi bir harita, ondalık noktalarını kullanarak enlem ve boylam çizgilerini ayırabilir. Genellikle ondalık noktalar beş rakamdan oluşur.[13]
  • Örneğin; konumun 15.23456 kuzey ve 30.67890 batı olabilir.
 3. 3
  Sayıların pozitif ya da negatif olup olmadığını belirle. Yönü ifade etmek için kuzey, güney, doğu ve batı kelimelerinden ziyade pozitif ve negatif sayılar kullanılır. Enlem çizgileri için, Ekvator'un kuzeyindeki çizgiler pozitifken, Ekvator'un güneyindeki çizgiler negatiftir. Boylam çizgileri için, Başlangıç Meridyeni’nin doğusundaki çizgiler pozitifken, Başlangıç Meridyeni’nin batısındaki çizgiler negatiftir.[14]
  • Örneğin; 15.23456 enlem çizgisi Ekvator'un kuzeyinde iken -15.23456 çizgisi Ekvator'un güneyinde yer alır.
  • 30.67890 boylam çizgisi Ekvator'un doğusunda iken -30.67890 çizgisi Ekvator'un batısında yer alır.
 4. 4
  Enlem ve boylamı ondalıklı şekilde yaz. Ondalık dereceleri kullanmak kolaydır. Enlem çizgisini ondalık kısmını dâhil ederek yaz; peşinden ondalık kısmını da dâhil ederek boylam çizgisini yaz. Yönü belirtmek için pozitif ya da negatif sayıları kullan.[15]
  • Örneğin; çizgi 15°K, 30°B konumunda olsun. Ondalık derece sistemini kullanarak bunu "15.23456, -30.67890" şeklinde yazabilirsin.
  Reklam

Bununla İlgili wikiHow'lar

Valiz Kilidi Nasıl SıfırlanırValiz Kilidi Nasıl Sıfırlanır?
Dubai'de Nasıl GiyinilirDubai'de Nasıl Giyinilir?
Kırışıklıklar Ütüsüz Nasıl Giderilir?
Çanta veya Valiz Verimli Şekilde Nasıl YerleştirilirÇanta veya Valiz Verimli Şekilde Nasıl Yerleştirilir?
Nasıl Norveç Vatandaşı OlunurNasıl Norveç Vatandaşı Olunur?
Ateş Nasıl YakılırAteş Nasıl Yakılır?
Yankesicilik Nasıl ÖnlenirYankesicilik Nasıl Önlenir?
Kanada'ya Nasıl TaşınılırKanada'ya Nasıl Taşınılır?
İtalyancada Teşekkür Ederim Nasıl Söylenirİtalyancada Teşekkür Ederim Nasıl Söylenir?
Yeni Bir Ülkede Sıfırdan BaşlaYeni Bir Ülkede Yeni Bir Hayata Nasıl Başlanır
Tek Başına Uzun Mesafe Araba Yolculuğu Nasıl YapılırTek Başına Uzun Mesafe Araba Yolculuğu Nasıl Yapılır?
Kuzey Kutbuna Nasıl GidilirKuzey Kutbuna Nasıl Gidilir?
Bir Avrupalı Gibi Nasıl YaşanırBir Avrupalı Gibi Nasıl Yaşanır?
Nasıl Tur Rehberi OlunurNasıl Tur Rehberi Olunur?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow Kadrosu
Ortak yazarlar :
wikiHow Staff Writer
Bu makale editörler ve araştırmacılardan oluşan, makalenin doğruluğu ile kapsamlılığını onaylayan, eğitimli bir ekip tarafından ortaklaşa yazılmıştır.

wikiHow’ın İçerik Yönetim Ekibi, yüksek kalite standartlarımızı sağladığından emin olmak için, editör ekibimizden gelen her çalışmayı dikkatli bir şekilde denetler. Bu makale 26.312 defa görüntülenmiştir.
Kategoriler: Seyahat
Bu sayfaya 26.312 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam