Devrelerdeki Toplam Direnç Nasıl Hesaplanır?

Ortak yazar: wikiHow Kadrosu

Bu Makalede:Seri DevreParalel DevreKombinasyon DevreGüç Formülü9 Referans

Elektrikli bileşenleri birbirine bağlamanın iki yolu vardır. Seri devreler birbiri ardına bağlanan bileşenleri kullanırken paralel devreler bileşenleri paralel kollar boyunca birbirine bağlar. Dirençlerin bağlanma şekli, devrenin toplam direncine nasıl katkıda bulunduklarını belirler.

1
Seri Devre

 1. 1
  Seri bir devreyi tanımla. Seri bir devre, kollara ayrılmayan tek bir döngüdür. Tüm dirençler veya diğer bileşenler bir doğru hâlinde sıralanmıştır.
 2. 2
  Tüm dirençleri bir araya getir. Seri bir devrenin toplam direnci, tüm dirençlerin toplamına eşittir.[1] Aynı akım her dirençten geçer, bu nedenle her direnç işini olması gerektiği gibi yapar.
  • Örneğin; seri bir devrede 2 Ω (ohm), 5 Ω ve 7 Ω’luk dirençler vardır. Devrenin toplam direnci 2 + 5 + 7 = 14 Ω 'dur.
 3. 3
  Bunun yerine akım ve voltaj ile başla. Tekil direnç değerlerini bilmiyorsan bunun yerine Ohm Kanunu’na güvenebilirsin: V = IR veya voltaj = akım x direnç. İlk adım, devrenin akımını ve toplam voltajını bulmaktır:
  • Bir seri devrenin akımı devrenin her noktasında aynıdır.[2] Eğer herhangi bir noktadaki akımı biliyorsan bu değeri bu denklemde kullanabilirsin.
  • Toplam voltaj, kaynağın (pil) voltajına eşittir. Tek bir bileşendeki voltaja eşit değildir.[3]
 4. 4
  Bu değerleri Ohm Kanunu’nda yerine koy. Direnci çözmek için V = IR eşitliğini yeniden düzenle: R = V / I (direnç = voltaj / akım). Tam direnci bulmak için bulduğun değerleri bu formülde yerine koy.
  • Örneğin; 12 voltluk bir pil ile çalışan seri bir devrenin akımı 8 amper olarak ölçülmüştür. Tüm devredeki toplam direnç RT = 12 volt / 8 amper = 1,5 ohm olmalıdır.

2
Paralel Devre

 1. 1
  Paralel devrelerin ne olduğunu anla. Paralel bir devre, tekrar bir araya gelen çoklu kollara ayrılır. Akım, devrenin her bir kolundan akar.
  • Devrende ana yol üzerinde dirençler varsa (ayrılan kollardan önce veya sonra) veya tek bir kolda iki veya daha fazla direnç varsa bunun yerine kombinasyon devre talimatlarına atla.
 2. 2
  Her bir koldaki dirençten toplam direnci hesapla. Her bir direnç, sadece bir koldan geçen akımı yavaşlattığından, devrenin toplam direnci üzerinde yalnızca küçük bir etkiye sahiptir. Toplam direnç RT için formül şeklinde olup R1 ilk koldaki direnç, R2 ikinci koldaki direnç ve böylece son koldaki direnç de Rn’dir.
  • Örneğin; bir paralel devrede 10 Ω, 2 Ω ve 1 Ω’luk dirençler bulunan üç kol vardır.
   formülünü kullan ve RT’yi çöz:
   Kesirlerin paydalarını eşitle:

   İki tarafı da RT ile çarp: 1 = 1,6RT
   RT = 1 / 1,6 = 0,625 Ω.
 3. 3
  Bunun yerine toplam akım ve voltajla başla. Tekil dirençleri bilmiyorsan bunun yerine akım ve voltaja ihtiyacın olacaktır:
  • Paralel bir devrede, bir koldaki voltaj devredeki toplam voltajla aynıdır.[4] Bir koldaki voltajı bildiğin sürece, işleme devam edebilirsin. Toplam voltaj, devrenin güç kaynağının (ör., pil) voltajına da eşittir.
  • Paralel bir devrede, akım her kol boyunca farklı olabilir. Toplam akımı bilmen gerekir, aksi taktirde toplam direnci bulamazsın.
 4. 4
  Bu değerleri Ohm Kanunu'nda kullan. Tüm devredeki toplam akımı ve voltajı biliyorsan toplam direnci Ohm Kanunu’nu kullanarak bulabilirsin: R = V/I.
  • Örneğin; paralel bir devre 9 voltluk bir voltaja ve toplam 3 amper akıma sahiptir. Toplam direnç RT = 9 volt / 3 amper = 3 Ω.
 5. 5
  Sıfır dirençli kollara dikkat et. Paralel devre üzerindeki bir kolda direnç yoksa tüm akım o koldan akacaktır. Devrenin direnci sıfır ohm'dur.
  • Pratik uygulamalarda bu genellikle bir direcin bozulduğu ya da atlandığı (kısa devre) anlamına gelir ve yüksek akım devrenin diğer kısımlarına zarar verebilir.[5]

3
Kombinasyon Devre

 1. 1
  Devreni seri ve paralel bölümlere ayır. Bir kombinasyon devresinde bir kısım bileşenler seri (birbiri ardına) ve diğerleri paralel (farklı kollarda) olarak birbirine bağlıdır. Şemandaki tek bir seri veya paralel bölüme ayrılan alanları ara. Takip etmene yardımcı olması için her birini daire içine al.
  • Örneğin; bir devrede seri bağlı 1 Ω ve 1,5 Ω’luk dirençler vardır. İkinci dirençten sonra devre, biri 5 Ω diğeri 3 Ω dirençli iki paralel kola ayrılır.
   Devrenin geri kalanından ayırmak için iki paralel kolu daire içine al.
 2. 2
  Her bir paralel bölümün direncini bul. Devrenin tek paralel bölümündeki toplam direnci bulmak için paralel direç formülünü kullan.
  • Örnek devrede R1 = 5 Ω ve R2 = 3 Ω dirençleri olan iki kol bulunuyor.


   Ω
 3. 3
  Şemanı basitleştir. Bir paralel bölümün toplam direncini bulduktan sonra şeman üzerinde o bölümün üzerini çizebilirsin. Bu alanı bulduğun değere eşit olan tek bir kablo gibi düşün.
  • Yukarıdaki örnekteki iki kolu görmezden gel ve bunları 1,875Ω dirence sahip bir direnç gibi düşün.
 4. 4
  Seri dirençleri topla. Her bir paralel bölümü tek bir direnç olarak düşündükten sonra şeman tek bir döngü olmalıdır: Seri bir devre. Seri bir devrenin toplam direnci tüm tekil dirençlerin toplamına eşittir, bu nedenle cevabı bulmak için bu değerleri topla.
  • Basitleştirilmiş şemada 1 Ω, 1,5 Ω’luk dirençler ve az önce hesapladığın 1,875 Ω’luk bir direnç bulunuyor. Bunların hepsi seri bağlıdır, bu nedenle Ω.
 5. 5
  Bilinmeyen değerleri bulmak için Ohm Kanunu’nu kullan. Eğer devredeki bir bileşenin direncini bilmiyorsan bunu hesaplama yollarını ara. Eğer o bileşendeki V voltajını ve I akımını biliyorsan Ohm Kanunu: R = V / I yardımıyla onun direncini bulabilirsin.

4
Güç Formülü

 1. 1
  Güç formülünü öğren. Güç, devrenin tükettiği ve devrenin güç sağladığı şeye (bir ampül gibi) giden enerjinin hızıdır.[6] Bir devrenin toplam gücü toplam voltaj ve toplam akımın çarpımına eşittir. Veya denklem formunda: P = VI.[7]
  • Unutma, toplam direnci bulurken devrenin toplam gücünü bilmen gerekir. Bir bileşenden geçen gücü bilmen yeterli değildir.
 2. 2
  Güç ve akımı kullanarak direnci bul. Bu iki değeri biliyorsan direnci bulmak için iki formülü birleştirebilirsin:
  • P = VI (güç = voltaj x akım)
  • Ohm Kanunu bize V = IR olduğunu söyler.
  • İlk formülde V yerine IR’yi koy: P = (IR)I = I2R.
  • Direnci bulmak için eşitliği düzenlersek: R = P / I2.
  • Seri bir devrede bir bileşenden geçen akım toplam akıma eşittir. Bu, paralel bir devre için doğru değildir.
 3. 3
  Güç ve voltajdan direnci bul. Eğer sadece güç ve voltajı biliyorsan direnci bulmak için benzer bir yaklaşımı kullanabilirsin. Devreden geçen toplam voltajı veya devreye güç veren pilin voltajını kullanmayı unutma:
  • P = VI
  • Ohm Kanunu’nu I’ya göre düzenle: I = V / R.
  • Güç formülündeki I yerinde V / R’yi koy: P = V(V/R) = V2/R.
  • Direnci bulmak için eşitliği düzenle: R = V2/P.
  • Paralel bir devrede, bir koldaki voltaj toplam voltaja eşittir. Bu, seri bir devre için doğru değildir: Bir bileşenden geçen voltaj toplam voltajla aynı değildir.

İpuçları

 • Güç vat (W) biriminde ölçülür.
 • Voltaj volt (V) biriminde ölçülür.
 • Akım amper (A) ya da milliamper (mA) biriminde ölçülür. 1 ma = A = 0.001 A.
 • Bu formüllerde kullanılan güç değeri P, anlık gücü ya da belirli bir andaki gücü ifade eder. Eğer devre AC (alternatif akım) güç kullanıyorsa güç sürekli değişiyordur. Elektrikçiler, AC devreleri için ortalama gücü Portalama = VIcosθ (cosθ güç çarpanıdır) formülünü kullanarak hesaplar.[8]

Makale Bilgisi

Bu makale editörler ve araştırmacılardan oluşan, makalenin doğruluğu ile kapsamlılığını onaylayan, eğitimli bir ekip tarafından ortaklaşa yazılmıştır.

Kategoriler: Eğitim ve İletişim

Diğer dillerde:

English: Calculate Total Resistance in Circuits, Español: calcular la resistencia total en un circuito, Italiano: Calcolare la Resistenza Totale nei Circuiti, Português: Calcular a Resistência Total em Circuitos, Русский: вычислить общее сопротивление цепи, Nederlands: De totale weerstand in een schakeling berekenen, Français: calculer la résistance totale de plusieurs circuits électriques, Bahasa Indonesia: Menghitung Hambatan Total pada Rangkaian, Tiếng Việt: Tính điện trở toàn mạch, العربية: حساب المقاومة الكلية في الدوائر, 中文: 计算电路的总电阻, हिन्दी: सर्किट का कुल प्रतिरोध (रेजिस्टेंस) कैलकुलेट करें

Bu sayfaya 775 defa erişilmiş.
Bu makale işine yaradı mı?