Ders notunu hesaplamak çok iyi bir beceridir. Bu, ilerlemeni takip etmeni ve istediğin not için daha fazla çalışman gerekip gerekmediğini öğrenmeni sağlar. Notunu nasıl hesaplayacağını öğrenmek, gelecek bir notu tahmin etmek veya notunu belirli bir seviyeye yükseltmek için ne kadar puan alman gerektiğini belirlemek için makaleyi okumaya devam et.

Yöntem 1
Yöntem 1 / 6:
Puanlama Sistemi

 1. 1
  Sistemin puanlamalı olup olmadığını belirle. Notunu hesaplamadan önce, öğretmeninin puanlama sistemi mi yoksa ağırlıklı genel not ortalaması mı kullandığını belirlemen gerekecektir. Puanlama sisteminde, derste yaptığın her şeyin bir puan değeri olacaktır. Ödevlerinden aldığın puana bak veya öğretmeninden puanlamanın bu şekilde olup olmadığını öğren.[1]
 2. 2
  Kazanılan toplam puanı belirle. Müfredatına bak, tamamlanan ödevlerde listelenen sayıları topla veya öğretmeninden mevcut toplam puanını belirlemesini iste. Eğer sadece şu anda notunun ne olduğunu belirlemeye çalışıyorsan yalnızca şimdiye kadar tamamladığın ödev puanlarını topla. Eğer bu dersi hangi notla geçeceğini tahmin etmek istiyorsan öğretmenine dersten alabileceğin toplam puanı sorman gerekecektir.[2]
 3. 3
  Aldığın toplam puanı belirle. Sonra, ödevlerinden aldığın tüm puanları topla. Puanlarını ödevlerden (eğer öğretmenin puanları açıkladıysa) veya öğretmenine sorarak edinebilirsin.[3]
  • Eğer dersi hangi notla geçeceğini tahmin etmeye çalışıyorsan final notunu hesaplayabilmek için gelecekteki ödevlerden kaç puan alacağını tahmin etmen gerekecektir. Bu sayıları aldığın notlara benzer bir dizi puan seçerek tahmin edebilir veya daha yüksek (daha çok çalışırsan ne olacağını görmek için) veya daha düşük (daha az çalıştığında ne olacağını görmek için) puan seçebilirsin.
 4. 4
  Yüzdeni belirle. Şimdi, aldığın puanların toplamını al ve bu sayıyı toplam puana böl. Sadece şu ana kadar yapılan ödevlerin puanlarını veya tüm dersin puan sayısını kullanabilirsin. Bu, ulaşabildiğin bilgilere ve notunu hesaplama amacına göre değişir.[4]
  • Bu denklemin bir örneği şuna benzer: Soner 10 ödev yapar ve bir sınava girer. Toplamda, bu ödevler 200 puan değerindedir. Soner puanlarını toplar ve 175 puan aldığını bulur. Soner hesap yaparak (175/200 = 0,87) ders notunu %87 olarak bulur.
  Reklam

Yöntem 2
Yöntem 2 / 6:
Ağırlıklı Puanlar

 1. 1
  Ağırlıklı not ortalaması kullanıp kullanmadığını belirle. Öğretmenin ağırlıklı not ortalaması sistemi kullanıyor olabilir. Yani çalışmalarına bir puan verilir, ancak bu puanlar hangi kategoriye girdiğine bağlı olarak farklı değerlerde olacaktır. Yaygın olarak kullanılan kategoriler ev ödevleri, testler, derse katılım, ara sınavlar ve final sınavıdır.[5]
  • Her kategori notunun belli bir yüzdesine değer olacaktır. İyi bir not almak için, her bir kategorideki puanların tümünü veya çoğunluğunu alman gerekecektir. Ancak, düşük yüzdeli bir kategoride düşük not almak, notunu yüksek yüzdeli bir kategori kadar etkilemez.
  • Hesaplama kolaylığı için her bir kategorinin, yüzde ağırlığına eşit bir puan değerinde olduğunu varsayacağız (Örneğin, %20 değerindeki bir kategori 20 puan olacak). Böylece dersin toplam “puanı” 100’e eşit olacak ve bu da notunu hesaplamanı önemli ölçüde kolaylaştıracaktır.
  • Farklı öğretmenler, felsefelerine ve neyin en önemli olduğuna dair inançlarına göre derslerinde farklı şeyleri önceleyeceklerdir. Örneğin, bazı öğretmenler en çok ağırlığı final sınavına, kimileri ise en çok ağırlığı katılıma verecektir.
 2. 2
  Her kategorideki yüzdeni hesapla. Yukarıda bahsedilen yöntemi kullanarak her kategori için puan yüzdeni hesapla. Bunu notunu bulmak gibi düşün, ama sadece ödev veya sadece ara sınavların için.[6]
  • Dersi hangi notla geçeceğini bulmaya çalışıyorsan tamamlamadığın ödevlerde kaç puan alacağını tahmin etmen gerekecektir.
 3. 3
  Bu yüzdeleri bir sayıya dönüştür. Bu kategoriden kaç puan kazandığını bulmak için yüzde puanını kategorinin puanı ile çarp. Örneğin, %20 ağırlıklı bir kategoride %95 aldıysan (0,95 x 20 = 19) o kategoriden 19 puan alırsın.
 4. 4
  Ders yüzdesini bulmak için sayıları topla. Ders yüzdesini bulmak için her kategoriye ait sonuç sayılarını topla. Bu, daha sonra harf notunu bulmak için aşağıdaki tabloyla karşılaştırılabilir.
  Reklam

Yöntem 3
Yöntem 3 / 6:
Notlarını Yükseltmek

 1. 1
  İstediğin yüzdeyi ve notları belirle. Puanlama sisteminde notunu ne kadar yükseltmen gerektiğini belirlemek için, önce derste hangi harf notunu istediğine ve karşılık gelen yüzdenin (aşağıdaki tabloyu kullanabilirsin) ne olduğuna karar vermen gerekir.
  • Daha sonra, bu yüzdeyi kullanarak bu yüzdeyi elde etmek için dersin toplam puanı üzerinden kaç puan alman gerektiğini belirle.
  • İstediğin notu almak için gereken puanı, hâlihazırda almış olduğun puanla karşılaştır. Bu sayıyı henüz yapmadığın ödevin puan sayısı ile karşılaştır. Mevcut puanların sayısı, o notu almak için gereken puan sayısından azsa istediğin notu ek ödev notu almadan elde edemezsin.
 2. 2
  Öğretmeninden ağırlıklı notlar konusunda yardım iste. Ağırlıklı bir notu yükseltmek için yapman gerekenleri hesaplamak çok daha zordur, çünkü çok fazla farklı faktör vardır. En kolay yöntem, öğretmeninden yardım ve tavsiye istemek olacaktır.[7]
  • Daha ağırlıklı kategorilerde daha iyi yapmaya odaklanman gerekir. Böyle yapman, notunu daha düşük kategorilere odaklanmaktan daha hızlı yükseltir. Ancak, daha düşük ağırlıklı kategorilerin yükseltilmesi kolaysa (katılım notunu yükseltmek için düzenli katılım gibi) o zaman kesinlikle bunu göz ardı etmemelisin.
 3. 3
  Ek not al. Her iki puanlama sistemi için ek not almak notunu yükseltmene yardımcı olacaktır. Yaptığın işin değeri ne kadar fazla ise notunu yükseltmesi de o kadar etkili olacaktır. Ancak, eğer öğretmenin ağırlıklı not ortalaması kullanıyorsa ve daha az ağırlıklı bir kategoriye ek not verirse bu daha az yardımcı olacaktır. Ek not almadan önce öğretmenine ek notların nasıl sayıldığını sor.
  Reklam

Yöntem 4
Yöntem 4 / 6:
Standartlara - Sıralamaya Dayalı Değerlendirme

 1. 1
  Standartlara dayalı değerlendirmeyi anla. Öğretmenin ders notunu belirlemek için başka yöntemler kullanabilir. Çok fazla hesaplama yapmadan önce öğretmeninin veya okulunun hangi sistemi kullandığını bilmek önemlidir. Eğer dersin puanlaması standartlara dayalı değerlendirme ile yapılacaksa yukarıdaki yöntemlerle notunu doğru şekilde tahmin edebilmelisin.[8]
  • Standartlara dayalı değerlendirme, tüm çalışmalarınla belirli sayıda puan kazanabileceğin ve kazandığın puanların doğrudan notuna etki edeceği bir sistemdir.
 2. 2
  Sıralamaya dayalı değerlendirmeyi anla. Sıralamaya dayalı değerlendirme, bazı öğretmenler ve okullar tarafından benimsenen daha karmaşık bir sistemdir. Bu sistemde, tüm sınıf arkadaşlarının kazandığı tüm notlar bir eğriye yerleştirilir. Öğrencilerin çoğunluğu orta grup notu alırken, orta gruptan daha yüksek veya daha düşük puan alan öğrenciler buna uygun olarak yüksek veya düşük puanlar alır. Eğri üzerindeki yerin daha sonra final notunu belirler, yani bu, hesaplamalarını zorlaştırabilir.[9]
  • Örneğin, sınıf arkadaşların senden daha düşük not aldıysa (sadece %85 puan almış olmana rağmen) “A” alabilirsin.
  • Bu sistem tüm notunu veya sadece belirli parçaları belirlemek için kullanılabilir. Bazen öğretmenler örneğin, bunu bir final sınavına uygularlar.
  Reklam

Yöntem 5
Yöntem 5 / 6:
Harf Notu Ölçeği

 1. 1
  Yüzdelerini harf notuna çevir. Hesapladığın yüzdeleri harf notuna çevirmek isteyebilirsin. Alternatif olarak, öğretmeninin yalnızca harf notunu verdiği belirli bir ödevin yüzdesini öğrenmek isteyebilirsin. Harf notu ölçeği, gittiğin okula bağlı olarak büyük ölçüde değişir, ancak aşağı yukarı şuna benzer ölçekler kullanılmaktadır:[10]
  • AA = %90 - 100
  • BA = %85 - 89
  • BB = %80 - 84
  • CB = %70 - 79
  • CC = %60 - 69
  • DC = %55 - 59
  • DD = %50 - 54
  • FD = %40 - 49
  • FF = %0 - 39

Yöntem 6
Yöntem 6 / 6:
Not Ortalamasını Hesaplamak

 1. 1
  GNO'nu hesapla. GNO (veya genel not ortalaması) tüm derslerindeki performans seviyeni belirlemek için kullanılır. Çoğu zaman lise not ortalaman üniversite giriş puanına ve üniversite not ortalaman lisansüstü giriş notuna etki eder.[11]
  • Genel not ortalaması, her dersin notunun o dersin kredisi ile çarpılmasıyla elde edilen toplam puanın toplam kredi saatine bölünmesiyle elde edilir. 1 kredilik bir derse atanan puanlar aşağıda listelenmiştir (bir kredinin üzerindeki dersler için, puan sayısını kredi sayısıyla çarp).[12]
  • AA = 4,00
  • BA = 3,50
  • BB = 3,00
  • CB = 2,70
  • CC = 2,00
  • DC = 1,50
  • DD = 1,00
  • FD = 0,50
  • FF = 0,00
  Reklam

Uyarılar

 • Toplama ve bölmeyi doğru yaptığından emin ol. Bulduğun not, ödevlerden aldığın notlardan çok farklı görünüyorsa veya alman gereken not alması imkânsız ya da %100’ün üzerinde ise (ek not hariç) hesaplamayı tekrar yap.
Reklam

Bununla İlgili wikiHow'lar

Konuşacak Bir Şey Olmadığında Sohbet Nasıl BaşlatılırKonuşacak Bir Şey Olmadığında Sohbet Nasıl Başlatılır?
Bir Kızla Sohbet Etmeye Nasıl BaşlanırBir Kızla Sohbet Etmeye Nasıl Başlanır?
Hoşlanılan Kıza Nasıl Mesaj AtılırHoşlanılan Kıza Nasıl Mesaj Atılır?
Mililitre (mL) Gram'a (g) Nasıl DönüştürülürMililitre (mL) Gram'a (g) Nasıl Dönüştürülür?
Bir Kızla Mesajlaşma Nasıl BaşlatılırBir Kızla Mesajlaşma Nasıl Başlatılır?
Hoşlanılan Kızla Nasıl KonuşulurHoşlanılan Kızla Nasıl Konuşulur?
"Teşekkür"e Nasıl Karşılık Verilir"Teşekkür"e Nasıl Karşılık Verilir?
Varyans Nasıl HesaplanırVaryans Nasıl Hesaplanır?
Kendini Tanıtma Konuşması Nasıl YazılırKendini Tanıtma Konuşması Nasıl Yazılır?
Standart Sapma Nasıl HesaplanırStandart Sapma Nasıl Hesaplanır?
İki Nokta Arasındaki Mesafe Nasıl Bulunurİki Nokta Arasındaki Mesafe Nasıl Bulunur?
Karekök x'in Türevi Nasıl AlınırKarekök x'in Türevi Nasıl Alınır?
Bir Dairenin Çapı Nasıl HesaplanırBir Dairenin Çapı Nasıl Hesaplanır?
3X3 Matrisin Determinantı Nasıl Bulunur3X3 Matrisin Determinantı Nasıl Bulunur?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow bir “wiki”dir. Bu, makalelerimizin çoğunun birden fazla yazar tarafından ortaklaşa yazıldığı anlamına gelir. Bu makaleyi oluşturmak için, zaman içinde makaleyi düzenlemek ve iyileştirmek üzere bazıları isimsiz, 56 kişi çalıştı. Bu makale 4.852 defa görüntülenmiştir.
Kategoriler: Eğitim ve İletişim
Bu sayfaya 4.852 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam