Bir dergi makalesini özetlemek, hakemli, bilimsel bir kaynakta yayınlanan tamamlanmış bir araştırma çalışmasına odaklanmış bir genel bakış sunma sürecidir. Bir dergi makalesi özeti, okuyuculara kısa bir açıklayıcı anlatım sunarak onlara makalenin odağı hakkında fikir verir. Bir dergi makalesi yazmak ve özetlemek, hem üniversite öğrencileri hem de araştırma görevlileri için ortak bir vazifedir. Biraz pratik yaparak makaleyi özet gözüyle etkili bir şekilde okumayı öğrenebilir, başarılı bir özet planlayabilir ve özeti nihayete erdirebilirsin.

Kısım 1
Kısım 1 / 3:
Makaleyi Okumak

 1. 1
  Özeti oku. Özetler, yazar tarafından araştırma makalelerini özetlemek için yazılan kısa paragraflardır. Özetler çoğu akademik dergide yer alır ve genellikle 100-200 kelimeyi geçmez. Özet, araştırma çalışmasının önemli noktalarını sağlayarak dergi makalesinin içeriğinin kısa bir özetini sunar.
  • Bir özetin amacı, araştırmacıların bir dergiyi hızlı bir şekilde taramalarına ve belirli araştırma makalelerinin kendi yaptıkları çalışma ile ilgili olup olmadığını görmelerine olanak tanımaktır. Kemirgenlerde bağışıklık sistemi tepkileri üzerine araştırmaları topluyorsan bu 100 kelimeyle araştırmanın senin alanınla ilgili olup olmadığının yanında, sonuçların kendi bulgularını destekleyip desteklemediğini veya seninkilerden farklı olup olmadığını öğrenebilirsin.
  • Bir özet ile bir makale özetinin iki farklı şey olduğunu unutma, bu nedenle tıpkı özet gibi görünen bir makale özeti kötü bir özettir.[1] Bir özet oldukça kısaltılmıştır ve araştırma ve sonuçlarıyla ilgili olarak bir makale özetinin sağlayabileceği düzeyde ayrıntı sağlayamaz.[2]
 2. 2
  Araştırmanın içeriğini anla. Yazarların özellikle neyi tartışacağını veya analiz edeceğini, araştırmanın veya konunun neden önemli olduğunu, makalenin konuyla ilgili başka bir makaleye yanıt olarak yazılıp yazılmadığını vb. bildiğinden emin ol. Bunu yaparak, özetinde hangi argümanları, alıntıları ve verileri seçip analiz edeceğini öğreneceksin.
 3. 3
  Sonuca atla. Sonuca atla ve konu hakkında daha fazla bilgi edinmek ve karmaşık ana hatların ve argümanların nereye yönlendirileceğini anlamak için önerilen araştırmanın nerede bittiğini öğren. Önce araştırmacıların sonuçlarını okursan bilgileri anlamak çok daha kolay olur.
  • Sonuca vardıktan sonra yine de geri dönmeli ve makaleyi gerçekten okumalısın, ancak tabii ki araştırma hâlâ senin aradığın şeyse. Araştırmaları topluyorsan ve bazı muhalif görüşler arıyorsan kendininkini destekleyen başka bir kaynağı derlemen gerekmeyebilir.
 4. 4
  Makalenin ana argümanını veya konumunu belirle. Ana fikri kendine hatırlatmak için makalenin tamamını iki kez okumak zorunda kalmamak için onu ilk seferde doğru anladığından emin ol. Okurken notlar al ve ana fikirleri vurgula veya onların altını çiz.
  • Makalenin ilk veya ikinci paragrafına özellikle dikkat et. Bu, yazarın makalenin tamamı için tezini büyük olasılıkla ortaya koyacağı yerdir. Tezin ne olduğunu bul ve yazarın veya yazarların araştırmayla kanıtlamaya çalıştıkları ana argümanı veya fikri belirle.
   • Tezin hangi cümle olduğuna dair ipucu olması açısından hipotez, sonuçlar, tipik olarak, genel olarak veya açıkça gibi kelimeleri ara.
  • Araştırmanın ana argümanının altını çiz, onu vurgula veya kenar boşluklarında yeniden yaz. Kendini bu ana noktaya odaklarsan makalenin geri kalanını o fikre bağlayabilir ve birlikte nasıl çalıştıklarını görebilirsin.
  • Beşeri bilimlerde, bazen bir makale için net ve özlü bir tez elde etmek daha zordur, çünkü bunlar genellikle karmaşık, soyut fikirlerle ilgilidir (örneğin, post-modern şiirdeki sınıf veya feminist film gibi). Net değilse yazarın fikirlerini ve analizleriyle neyi ispatlamaya çalıştığını en iyi şekilde anlamaya gayret ederek bunu kendin ifade etmeye çalış.
 5. 5
  Argümanı tara. Yazarlar tarafından tartışılan ana noktaları vurgulayarak dergi makalesinin bölümlerini okumaya devam et. Ortaya koyulan temel kavram ve fikirlere odaklan ve bunları yazarların makalenin başında öne sürdükleri ana fikre bağlamaya çalış.
  • Bir dergi makalesi içindeki farklı odak alanları, genellikle araştırma çalışması sırasında belirli bir adımı veya gelişmeyi hedefleyen alt bölüm başlıklarıyla belirtilir. Bu alt bölümlerin başlıkları genellikle kalın ve metnin geri kalanından daha büyük yazı tipindedir.
  • Akademik dergilerin genellikle sıkıcı bir dili olduğunu unutma. Araştırma çalışmasında kurbağalara verilen gliserin çözeltisinde kullanılan formüller hakkında yazarın 500 kelimelik kanıtını okumak kesinlikle gerekli midir? Belki, ama muhtemelen değil. Ana fikri ve içeriğin neden ilk başta orada olduğunu anladığın sürece, araştırma makalelerini kelimesi kelimesine okumak genellikle gerekli değildir.
 6. 6
  Okurken notlar al. Araştırma yaparken ve akademik dergilerden bilgi toplarken verimlilik çok önemlidir. Malzemeyi tararken aktif olarak oku. Dergi makalesinin her bir bölümünü alt bölüm başlıklarına odaklanarak daire içine al veya vurgula.[3]
  • Bu bölümlerde genellikle bir giriş, metodoloji, araştırma sonuçları ve sonuca ek olarak referansların bir listesi bulunur.
  Reklam

Kısım 2
Kısım 2 / 3:
Bir Taslak Planlamak

 1. 1
  Araştırmanın kısa bir açıklamasını yaz. Serbest bir şekilde, başlangıç noktasından sonuçlara kadar atılan adımları listeleyerek, metodolojiyi ve gerçekleştirilen çalışmanın şeklini tanımlayarak makalenin akademik yolculuğunu anlat. Çok özellikli olmaya gerek yok; asıl özet bunun için olacak.
  • İlk başladığında, filtreni kapatman ve makaleden hatırladıklarını hızlı bir şekilde yazman yararlı olacaktır. Bunlar, özetlemen için gereken ana noktaları keşfetmene yardımcı olacaktır.
 2. 2
  Makalenin hangi yönlerinin en önemli olduğuna karar ver. Bunlara makalenin ana destekleyici fikirleri veya bölümleri olarak atıfta bulunabilirsin. Bunlar alt başlıklarla açıkça belirtilebilirken, ortaya çıkarılmaları için daha fazla çalışma gerekebilir. Yazarın ana argümanını desteklemek için kullandığı her önemli nokta özette yer almalıdır.
  • Araştırmaya bağlı olarak, araştırmanın teorik arka planını veya araştırmacıların varsayımlarını açıklamak isteyebilirsin. Bilimsel yazımda, araştırmacıların araştırmaya başlamadan önce ana hatlarını belirttikleri hipotezlerin yanında projeyi takip etmede kullanılan prosedürleri net bir şekilde özetlemek önemlidir. İstatistiksel sonuçları kısaca özetle ve özetin için verilerin basit bir yorumunu dâhil et.
  • Beşeri bilimlerde, temel varsayımların ve yazarın geldiği düşünce ekolünün yanında makale boyunca sunulan örnekleri ve fikirleri özetlemek genellikle iyidir.
 3. 3
  Özette kullanılacak anahtar kelimeleri tanımla. Makalede kullanılan tüm ana anahtar kelimelerin özetinde yer aldığından emin ol. Özeti okuyan kişinin içeriği kavrayabilmesi için bu daha karmaşık terimlerin anlamlarını bütünüyle incelemen önemlidir.
  • Yazarın türettiği kelime ya da terimlerin özetinde yer alması ve tartışılması gerekir.
 4. 4
  Özeti kısa tutmayı hedefle. Dergi özetlerinin makale uzunluğuna yakın olması gerekmez. Özetin amacı, birincil araştırma toplayanların kullanması ya da araştırma sürecinde daha sonraki bir tarihte bilgileri yeniden gözden geçirmene yardımcı olması için araştırmanın kısaltılmış ancak ayrı bir tanımını sağlamaktır.
  • Genel bir kural olarak, çoğu akademik makale için ana fikir başına bir paragraf ve sonuçta en fazla 500-1000 kelime yazabilirsin. Çoğu dergi özeti için dergi makalesinin her bir bölümünü ayrı ayrı özetleyen birkaç kısa paragraf yazacaksın.
  Reklam

Kısım 3
Kısım 3 / 3:
Özetini Yazmak

 1. 1
  Şahıs zamirleri (ben, sen, bize, biz, bizim, senin, benim) kullanma.
 2. 2
  Tonu olabildiğince tarafsız tut. Makaleyi eleştirmiyorsun, ona genel bir bakış sunuyorsun.
 3. 3
  Araştırma sorusunu tanımlayarak başla. Makalenin başlangıcına doğru, muhtemelen giriş kısmında, yazarlar araştırma çalışmasının odağını ve araştırmayı yürütmek için hedeflenen amaçların neler olduğunu tartışmalıdır. Özetinin başlaması gereken yer burasıdır. Yazarların araştırmalarıyla kanıtlamayı umdukları ana argümanı kendi ifadelerinle tanımla.
  • Bilimsel makalelerde, genellikle deney veya çalışmanın arka planını tesis eden ve özetlenecek çok bir şey sağlamayan bir giriş kısmı vardır. Bunu, makalenin geri kalanının içeriğini belirlemede anahtar olan bir araştırma sorusu ve test prosedürlerinin geliştirilmesi takip edecektir.
 4. 4
  Yazarlar tarafından kullanılan metodolojiyi ele al. Bu bölüm, çalışma sırasında kullanılan araştırma araçlarını ve yöntemlerini ele alır.[4] Başka bir deyişle, yazarların veya araştırmacıların ilk elden araştırma veya veri toplama ile vardıkları sonuçlara nasıl vardıklarını özetlemen gerekir.
  • Test prosedürlerinin özelliklerinin genellikle bütünüyle özetine dâhil edilmesi gerekmez; bunlar araştırma sorusunun nasıl ele alındığına dair basit bir fikre indirgenmelidir. Çalışmanın sonuçları genellikle işlenmiş veriler, bazen de buna ek olarak ham, ön işlem verileri olacaktır. Özete yalnızca işlenen verilerin dâhil edilmesi gerekir.
 5. 5
  Sonuçları tanımla. Özetin en önemli bölümlerinden biri, yazarların çalışmaları sonucunda neler başardıklarını tanımlamak olmalıdır.[5] Yazarlar başarılı mıydı ve araştırmayı yürütme amaçlarına ulaştılar mı? Yazarlar bu araştırmadan hangi sonuçları çıkardılar? Makalede anlatıldığı şekliyle bu araştırmanın sonuçları nelerdir?
  • Özetinin araştırma sorusunu, kararları/sonuçları ve bu sonuçlara nasıl ulaşıldığını kapsadığından emin ol. Bunlar makalenin önemli kısımlarıdır ve hariç bırakılamaz.
 6. 6
  Makalede sunulan ana fikirleri birleştir. Bazı özetler için, yazarlar tarafından sunulan fikirler arasındaki ilişkilerin makale boyunca nasıl geliştiğini göstermek önemlidir. Özetin birincil amacı, okuyucuya yazarların başlıca noktalarının kısa bir özetini sunmaktır ve bu nedenle argümanları irdeleyerek kendi kelimelerinle açıklaman önemlidir. Araştırmayı netleştirmeye ve kısaca özetlemeye yardımcı olarak boşlukları ve varsayımları doldur.
  • Bu bazen beşeri bilimlerdeki makalelerle ilgili özetlerde daha önemlidir. Örneğin, şair George Herbert'in ilahi olanla ilişkisi hakkındaki yoğun argümanları daha monoton özetlerle açmak faydalı olabilir: "Yazar, felsefelerinin aksine, günlük rutinlerini tartışarak Herbert'i insanlaştırmaya çalışıyor."
 7. 7
  Kendi sonuçlarını çıkarma. Ödevde açıkça belirtilmediği sürece, bir makalenin özeti yorum niteliğinde olmamalı veya verilere ilişkin kendi yorumlarını içermemelidir. Genel olarak, bir özetin amacı, kendi eklemelerini ve yorumlarını sunmak değil, yazarların görüşlerini özetlemektir.
  • Buna alışması, bazı deneyimsiz araştırma yazarları için ilk başta zor olabilir, ancak birinci tekil şahsı ("ben") kullanmaman gerektiğini unutma.
 8. 8
  Dergi makalesinden doğrudan alıntı yapmaktan kaçın. Alıntılar daha çok üniversite makalesi ya da deneme yazısı yazarken kullanılır ve bir dergi makalesi özeti için daha az önemlidir. Bir dergi makalesi özeti yazarken, anlamların ve amaçlanan içeriğin odağını kaybetmeden fikirleri başka sözcüklerle anlatmaya daha fazla odaklan.
 9. 9
  Şimdiki zamanı kullan. Akademik bir makalenin içeriğini tartışırken daima şimdiki zamanı kullan. Bu, baştan sona benzer bir dilbilgisi yapısını korumana yardımcı olacaktır.
 10. 10
  Taslağını revize et. İyi yazı revize aşamasında ortaya çıkar. Geri dön ve yazdıklarının odağını ve içeriğini dergi makalesinin içeriğiyle karşılaştırarak yazdığının dergi makalesinin bağlamıyla eşleştiğini ve onu desteklediğini gör. Düzgün bir şekilde özetlenmiş bir dergi makalesi, potansiyel okuyuculara kısa bir inceleme sağlar ki bu da, belirli bir konu hakkında belirli bilgileri arayanlar için önemlidir.
  Reklam

Bununla İlgili wikiHow'lar

Konuşacak Bir Şey Olmadığında Sohbet Nasıl BaşlatılırKonuşacak Bir Şey Olmadığında Sohbet Nasıl Başlatılır?
Bir Kızla Sohbet Etmeye Nasıl BaşlanırBir Kızla Sohbet Etmeye Nasıl Başlanır?
Hoşlanılan Kıza Nasıl Mesaj AtılırHoşlanılan Kıza Nasıl Mesaj Atılır?
Mililitre (mL) Gram'a (g) Nasıl DönüştürülürMililitre (mL) Gram'a (g) Nasıl Dönüştürülür?
Bir Kızla Mesajlaşma Nasıl BaşlatılırBir Kızla Mesajlaşma Nasıl Başlatılır?
Hoşlanılan Kızla Nasıl KonuşulurHoşlanılan Kızla Nasıl Konuşulur?
"Teşekkür"e Nasıl Karşılık Verilir"Teşekkür"e Nasıl Karşılık Verilir?
Varyans Nasıl HesaplanırVaryans Nasıl Hesaplanır?
Kendini Tanıtma Konuşması Nasıl YazılırKendini Tanıtma Konuşması Nasıl Yazılır?
Standart Sapma Nasıl HesaplanırStandart Sapma Nasıl Hesaplanır?
İki Nokta Arasındaki Mesafe Nasıl Bulunurİki Nokta Arasındaki Mesafe Nasıl Bulunur?
Karekök x'in Türevi Nasıl AlınırKarekök x'in Türevi Nasıl Alınır?
Bir Dairenin Çapı Nasıl HesaplanırBir Dairenin Çapı Nasıl Hesaplanır?
3X3 Matrisin Determinantı Nasıl Bulunur3X3 Matrisin Determinantı Nasıl Bulunur?
Reklam

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam