Akademik kariyerin boyunca birçok kez deneme yazman istenecek. Ders için sana verilen bir deneme üzerinde çalışman veya bir yarışma için bir deneme göndermen gerekebilir. Bu yazı, sana her türde denemeyi nasıl yazacağını ve gözden geçireceğini gösterecek. Daha sonra da, anlatıma dayalı, ikna edici ve açıklayıcı denemelerin nasıl yazıldıklarını inceleyeceğiz. Bir uzman gibi deneme yazmak için okumaya devam et!

Kısım 1
Kısım 1 / 5:
Denemeni Oluşturma

 1. 1
  Bir konu araştır. Bu adım, eğer bilimsel yazın özellikle bir araştırma yazısı ise çok önemlidir. İnternet'e gir veya kütüphaneye git ya da bir akademik veri tabanında araştırma yap veyahut gazeteleri oku. Kütüphanede bir görevliden yardım da isteyebilirsin.
  • Hocan için hangi kaynakların kabul edilebilir olduğunu bil. Hocan belli bir sayıda asli ve ikincil kaynaklar mı istiyor? Neyin güvenilir kaynaklar olduğu konusunda seçici mi?
  • Detaylı notlar al ve hangi bilginin, hangi kaynaktan geldiğini takip et. Kaynaklarını, doğru alıntılama formatıyla yaz ve böylece geri dönüp bu kaynaklara yeniden bakman gerekmez.
  • Orijinal fikrinin ya da iddianın aksini söyleyen bilgi ve iddiaları görmezden gelme. İyi bir deneme yazarı, ya aksini iddia eden kanıtları da dahil eder ve bu kanıtın neden geçerli olmadığını gösterir ya da bu kanıt ışığında kendi görüşünü değiştirir.
 2. 2
  İyi yazılmış denemeleri analiz et. Araştırman sırasında konun hakkında muhtemelen iyi yazılmış (ve çok da iyi yazılmamış) argümanlara denk geleceksin. İşe yarayıp yaramadıklarını görmek için biraz araştırma yap.
  • Yazar ne iddiasında bulunuyor?
   • Neden iyiler? Mantığı mı, kaynakları mı, yazılış şekli mi veya yapısı mı iyi? Ya da başka bir özelliği mi?
  • Yazar sana hangi kanıtları sunuyor?
   • Kanıt neden güvenilir geliyor? Yazar, olguları nasıl sunuyor ve olgularla bir hikâye anlatmaya yönelik yaklaşımı ne?
  • Bu mantık sağlam mı hatalı mı ve neden?
   • Bu mantık neden sağlam? Yazar, iddialarını takip edilmesi kolay örneklerle destekliyor mu?
 3. 3
  Kendi fikirlerin hakkında bir beyin fırtınası yap. Söylemek istediklerini desteklemek için başkalarının argümanlarını da kuşkusuz kullanabilirsin. Fakat kendi denemeni eşsiz hale getirmek için konun hakkında orijinal bir katkı ile ortaya çıkman gerek.
  • Bir fikirler listesi yap. Ayrıca zihin haritalandırmasını da kullanabilirsin.
  • Acele etme. Dışarı çık, mahallede bir tur at veya parkta dolaş. Konun hakkında düşün. Fikirlerin, en beklemediğin anda aklına düşmelerine hazırlıklı ol.
 4. 4
  Tezinin ana fikrini seç.
  • Ortaya çıkardığın fikirlere bir göz at. Konunu destekleyen en güçlü 1 ila 3 fikri seç. Bu fikirleri, araştırmanda kanıtlarla destekliyor olabilmelisin.
  • Sunmayı planladığın fikirleri özetleyen bir tez ana fikri yaz. Temel olarak okuyucunun nereye ve neden gidiyor olduğunu anlamalarını sağla.
   • Bir tez ana fikri, hem konunu hem de sunmak istediğin noktayı içeren ince bir odağa sahip olmalıdır. Örneğin; “Eli Whitney'in çırçır makinesi, Amerikan refahı için yeni bir dönem açmış olsa da, daha çok talep alan ve her zamankinden daha fazla sömürülmeye başlanan Afro-Amerikalı kölelerin ızdıraplarını daha da arttırdı.”
   • Bir tez ana fikri, soru sormamalı, ilk ağızdan yazılmamalı (“Ben”) ve konu dışına çıkmamalı veya kavgacı olmamalıdır.
 5. 5
  Denemeni planla. Üzerinde beyin fırtınası yaptığın fikirleri al ve bir taslakta bir araya getir. Ana fikirlerin için bir konu cümlesi yaz. Daha sonra altına maddeler çıkar ve destekleyici kanıtların listesini yap. Genel olarak her bir ana fikri desteklemek için üç argüman veya kanıta ihtiyacın olacak.
  • Konu cümlesi: "Eli Whitney'in çırçır makinesi, Afro-Amerikalı köleler için hayatı daha zor bir hale getirdi."
   • Örn: “Pamuğun başarısı, kölelerin kendi özgürlüklerini satın almalarını daha zor kıldı.”
   • Örn: “Kuzeyli birçok köle kaçırılma ve güneye getirilerek pamuk tarlalarında çalışma tehlikesiyle karşı karşıyalardı.”
   • Örn: “1790'da çırçır makinesinden önce Amerika'daki toplam köle sayısı 700.000 idi. 1810'da çırçır makinesinin kullanılmaya başlanılmasının ardından toplam köle sayısı yüzde 70 artışla 1.2 milyonu buldu.”
 6. 6
  Denemenin gövdesini yaz. Bu noktada uzunluğu düşünmen gerekebilir. Eğer hocan 5 sayfa istediyse, sayfalarca yazma. Fakat fikirlerinin kendilerini ortaya çıkarabilmeleri için serbest yazımda da bulunmalısın. Denemeni daha sonra her zaman daha kısa hale getirebilirsin.
  • Geniş içerikli genellemelerden kaçın. Şu şekilde ifadeler; “______ dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli problemdir” okuyucun eğer sana katılmıyorsa, senin pozisyonunu gözden çıkarmasına neden olabilir. Öte yandan “______ dikkate değer bir küresel sorundur” şeklinde bir ifade daha doğru olur.
  • “Ben şöyle düşünüyorum” gibi “Ben” ile başlayan ifadeler kullanma. Aynı şekilde “sen,” “biz,” “benim,” “senin,” veya “bizim” şeklindeki kişisel zamirlerden de kaçın. Argümanını destekleyici olgularla sade şekilde ifade etmek, seni konun hakkında daha otorite gösterir. “Frum'un muhafazakâr ön yargılara sahip olduğunu düşünüyorum” şeklinde bir ifade yazmak yerine; “Frum yazarken, muhafazakâr ön yargılar gösteriyor” demek okuyucularına senin fikrinin neden doğru olduğunu anlatır.
 7. 7
  İlgi uyandıran bir başlık ve giriş bul. Başlık ve giriş ile okuyucularının denemeni okumasanı sağlayacaksın. Eğer okuyucun hocansa, denemenin tamamını okuyacaktır. Fakat denemeni bir yarışmaya gönderiyorsan veya yüksek öğrenim için bir başvuru denemesi yazıyorsan ve eğer hedeflerini başarmak istiyorsan, başlığın ve girişin okuyucunun dikkatini cezbetmelidir.
  • “Bu deneme şunun hakkında,” "Bu denemenin konusu..." veya “Şunu gösterme niyetinde değilim” gibi kalıplaşmış ifadelerden kaçın.
  • Ters çevrilmiş piramit formülünü kullan. Konuna oldukça geniş bir tanım ile başla ve konuyu adım adım, belli tez ana fikrine doğru daralt. Kısa denemeler için 3 ila 5 cümleden fazlasını ve uzun denemeler için bir sayfadan uzununu kullanmamaya çalış.
  • Kısa deneme örneği: "Her yıl binlerce istenmeyen ve istismar edilmiş hayvan, kendilerini belediyelerin barınaklarında buluyorlar. Kafese kapatılmak, hayvanların sadece acı çekmelerine neden olmuyor, aynı zamanda yerel yönetimlerin bütçelerini de zorluyor. İlçeler ve büyük şehirler, hayvan istismarını ve bütçe harcamalarını, evcil hayvan sahibi olmak isteyenler için bu canları almadan önce zorunlu bir eğitim şartı getirerek engelleyebilirler. Bu fikir ilk etapta direnişle karşılaşacak olsa da, muhtemel evcil hayvan sahipleri; zorunlu evcil hayvan eğitiminin, olası bedeline karşı daha ağır basan faydalarını ileride göreceklerdir."
 8. 8
  Denemeni noktalandır. Ana hatları özetle ve sonucunun daha geniş bir manada nasıl düşünülebileceği hakkında yollar öner.
  • “Tez ana fikrin doğruysa sonuçlar ne olur?” “Bir sonraki adım ne?” “Hangi sorular yanıtsız kaldı?” şeklindeki soruları yanıtla.
  • Argümanların, okuyucuyu doğal ve mantıklı bir sonuca götürmeli. Bir manada tez ana fikrini, noktayı koyan paragrafta okuyucuya denemen boyunca süren yolculuğu hatırlatarak yeniden paketliyorsun.
  • Son cümle ile bitişi yap. Eğer başlığın ve ilk paragrafın okuyucunun denemeni sonuna kadar okumasını sağlıyorsa, son cümlen de okuyucunun seni hatırlamasını sağlar. Eğer bir jimnastikçi muhteşem bir denge kirişi yapar, ama inerken düşerse, insanlar kirişi anında unuturlar. Nasıl jimnastikçilerin “inişe odaklanmaları” gerekiyorsa, deneme yazarlarının da aynısını yapması lazımdır.
  Reklam

Kısım 2
Kısım 2 / 5:
Denemeni Gözden Geçirme

 1. 1
  Birkaç gün bekle ve denemeni yeniden oku. Denemeni, teslim tarihinden birkaç gün önce bitir ve böylece geri dönüp parlatmak için gözden geçirmeye vaktin kalır. Hatalar için iki kere kontrol etmediğin ilk taslağı vermekten kaçın.
 2. 2
  Dil bilgisi, noktalama işaretleri ve imla hatalarını düzelt. Tırnak işaretleri, iki nokta üstü üsteler, noktalı virgüller, kesme işaretleri ve virgülleri nasıl doğru şekilde kullanabileceğinden emin değilsen, imla kılavuzuna başvur. Ünlem işareti kullanmaktan kaçın.
 3. 3
  Ana fikrini kontrol et.
  • Yanlız/Yalnız, Yalnış/Yanlış kar/kâr vs. gibi hataları kontrol et. Kesme işaretlerini doğru kullandığından emin ol.
  • Genel noktalama işaretleri ile ilgili hataları kontrol et. Yan cümlecikler, virgüller, noktalar, tırnak içi noktalamalar ve tireleme ile iki nokta üst üsteler ve noktalı virgülleri gözden geçir.
 4. 4
  Kendini tekrar eden ya da gereksiz kelimeleri kaldır. Eş anlamlı kelimelerle dilini çeşitlendirmeye çalış. Tam olarak bilmediğin kelimeleri kullanırken sözlüğe başvur.
  • Aynı zamanda dilini kısa, anlaşılır ve konuya doğrudan girecek şekilde tutmaya çalış. Eş anlamlı veya eski dilde kelimeler kullanmak iyi olabilir, ama süslü gözükmek için büyük kelimeler kullanma. En iyi denemeler net, kısa ve geniş bir kitle tarafından kolay anlaşılır olanlardır.
  • Cümleler için etkili yüklemler yazmaya odaklan. Yüklemler bir cümlede eylemi ifade ederler ve aksiyonu sürüklerler. Mükemmel bir yüklem, yavan bir cümle ile güzel bir cümle arasındaki fark olabilir.
  • Sıfatları hafifçe kullan. Sıfatlar müthiş açıklayıcı kelimelerdir, ama rastgele kullanıldıklarında denemeye yük olabilirler ve yazıyı daha az okunabilir hale getirebilirler. Sıfatlara yoğunlaşmadan önce yüklemler ile isimlerin ağır işleri yapmasına izin ver.
 5. 5
  Günlük dilde (gayriresmî) yazımdan kaçın. Daralma ve kısaltmalardan (örn. n'oldu, naber vs.) kullanma. Hafif ve lirik stilde yazılmış olsa dahi denemenin ciddi bir tonu olmalı.
 6. 6
  Denemenin nasıl aktığını analiz et. Her bir cümle, bir sonrakine pürüzsüzce geçiyor mu? Her bir paragraf, bir sonrakine mantıklı bir şekilde akıyor mu? İyi bağlaçlar, fikirlerinin akmasına yardımcı olur:
  • Olaylar birbiri ardına geliyorsa, cümle Azınlıktan olduğumu ilk kez orta okuldayken fark etmeye başladım... Bu durum, liseye geçtiğimde doğrulandı diye ilerler.
  • Cümleler birbirlerini detaylandırıyorlarsa, cümle Bitkilerin hayatta kalmak için suya ihtiyaçları vardır... Bitkilerin suyu emme yeteneği, toprağın besin değerine bağlıdır diye ilerler.
  • Bir fikir diğeri ile zıtsa, cümle Vejetaryenler, toprağın gıda olarak yenilecek hayvanları besleyerek gereksiz yere kirletildiğini savunuyorlar. Bu fikrin muhalifleri ise otlatmak için kullanılan toprağın başka herhangi bir gıdayı yetiştirmek için kullanılamayacağını savunuyorlar diye ilerler.
  • Bir neden ve sonuç ilişkisi aktarıyorsan, cümle Ailemde üniversiteden mezun olacak ilk kişi ben olacağım. Ailemin ilerlemesini kuşaklar boyunca sürdürmeye hevesliyim diye ilerler.
  • Benzer fikirleri birbirlerine bağlıyorsan, cümle Organik gıdanın çevre için daha iyi olduğu düşünülür... Yerel gıdanın da aynı hedefi başardığına inanılıyor diye ilerler.
 7. 7
  Konun ile özellikle doğrudan ilintili olmayan bilgiyi çıkar. Denemenin, konu dışında dağılmasını istemezsin. Tezini doğrudan ve doğrudan olmayan şekilde desteklemeyen tüm bilgileri kes ve çıkar.
 8. 8
  Birisinin denemeni sana seslice okumasını sağla veya kendini yazını sesli şekilde okurken kaydet ve daha sonra oynat. Dilindeki hataları bulmak konusunda kulakların bazen gözlerinden daha iyi iş görürler. Denemenin, anlaşılır kelimelerle kulağa iyi bir akışı varmış gibi gelmesi gerek.
 9. 9
  Problemli gövde bölümlerini yeniden yaz. Eğer gerekirse cümleleri ve paragrafları farklı düzende yeniden sırala. Sonucunun ve girişinin yaptığın değişikliklerle eşleştiğinden emin ol.
  Reklam

Kısım 3
Kısım 3 / 5:
İkna Edici Bir Deneme Yazma

 1. 1
  Denemeni, net bir amaçla oluştur. İkna edici bir deneme, okuyucuları bir konu hakkında senin görüşüne yönlendirmek üzere tasarlanır. Hakkında yazabileceğin ikna edici deneme konuları için iyi örnekler bulunuyor:
  • Hükûmetler, embriyonik kök hücre araştırmalarına mali destek vermeli mi vermemeli mi?
  • Aşk bir erdem mi kusur mu?
  • Citizen Kane (Yurttaş Kane) 20. yüzyılın en iyi filmi mi değil mi?
  • Amerikan vatandaşları neden oy vermeye zorlanmalı?
 2. 2
  Denemeni sanki bir tartışma yapıyormuşsun gibi yaz. Bir tartışmada konuştuğun zaman konunu sunarsın, kanıtlarını listelersin ve dinleyen insanlara bir sonuç gösterirsin. İkna edici bir deneme de benzer bir yapıya sahiptir.
 3. 3
  Fikirlerini sağlamlaştırmak için iyi kaynaklardan bilgiler topla. Argümanını, gerekçeli bilgilerle destekle. İyi yazılmış bir deneme mükemmeldir, ama iyi temellendirilmiş bir deneme reddedilemez.
  • Araştırma yapmaya ek olarak anketler veya röportaj ya da deneyler yapma dahil ampirik deneyler yap. Anket sonuçları veya röportajlar, denemeni başlatmak için müthiş bilgi parçalarıdır.
  • Olgular hakkında bir hikâye anlat. Sadece bilgileri sıralamak ile kalma; bir hikâye anlat! Örneğin, “İdam cezası yeniden getirildiğinden beri, ölüm yolunda bekleyen 140'tan fazla mahkum kanıtların masumiyetlerini ispatlamalarının ardından salıverildiler. Kendine şu soruyu sor: Yanlış yere mahkûm edilmiş bu 140 mahkûmdan biri olsaydın nasıl hissederdin?”
 4. 4
  Çelişkili fikirleri tartış. Argümanının diğer tarafını sun ve diğer tarafın fikrinin neden doğru veya güncel olmadığını göstermek için mantık ve bilgileri kullan.[1]
  • Örneğin, “Bazı insanlar, idam cezasının suça karşı caydırıcı olduğunu savunuyorlar. Kanıtlar sık sık bu teoriyi çürütüyor. İdam cezası aslında suça karşı caydırıcı değil: ABD'deki idamların yüzde 80'i Güney'de gerçekleşiyor ve aynı Güney en yüksek bölgesel cinayet oranına sahip.”
 5. 5
  Tüm fikirlerini sürükleyici bir sonuçta topla. Tezini veya ne savunduğunu ya da savunmadığını son kez daha belirttiğinden emin ol. Sonucunu biraz renklendirmek için tartıştığın bilgilerden bazılarını veya sakladığın bir hikâyeyi kullan.
  Reklam

Kısım 4
Kısım 4 / 5:
Açıklayıcı Bir Deneme Yazma

 1. 1
  Denemen için bir konu seç. Bir konuyu araştırıyor ve bir konu hakkında kanıta dayalı bir argüman sunuyor olacaksın.
  • Örneğin embriyonik kök hücre araştırmalarının, omurilik yaralanmaları ve Parkinson ya da diyabet gibi hastalıkları tedavi etmek konusunda öncü olabileceğini savunan açıklayıcı bir deneme yazabilirsin.
  • Açıklayıcı denemeler, ikna edici denemelerden farklılık gösterir, çünkü bir fikir ifade ediyor olmazsın. Araştırmayla destekleyebileceğin bilgiler sunuyor olacaksın.
 2. 2
  Stratejini ve yapını seç. Açıklayıcı yazım için bazı ortak stratejiler ve yapılar şunları içerir:
  • Tanımlar. Tanım denemeleri, terim ve konseptlerin anlamlarını açıklarlar.
  • Sınıflandırma. Sınıflama denemeleri, en genel gruptan başlayıp daha belirgin gruplara daralarak konuyu gruplarla organize ederler.
  • Karşılaştır ve zıtlaştır. Bu tip denemelerde, fikirler ve konseptler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları (veya her ikisini de) tanımlarsın.
  • Neden ve sonuç. Bu denemeler, konuların birbirlerini nasıl etkilediklerini ve nasıl bağımsız olduklarını açıklar.
  • Nasıl yapılır. Nasıl yapılır denemeleri, bir görevi tamamlamak için gereken adımları ve okuyucuyu yönlendirme hedefli prosedürü açıklar.
 3. 3
  Fikirlerinin ön yargısız olmasını sağla. Açıklayıcı denemeler, fikirler hakkında değildir. Daha çok doğrulanabilir kanıt temelli bir sonuç sunmayı amaçlar. [2] Perspektifini dengeli ve bilgiler sana ne anlatıyorsa ona odaklı tutmalısın.
  • Yeni bilgi halinde denemeni gözden geçirme durumunda olduğunu da düşünebilirsin. Küresel ısınma konusundaki bilgi kıtlığı hakkında yazmaya başladın, ama küresel ısınmayı destekleyen birçok bilimsel kanıt ile karşılaştın. Bu durumda en azından denemenin ne hakkında olduğunu gözden geçirmen gerekir.
 4. 4
  Hikâye anlatmak için bilgileri kullan. Eğer izin verirsen bilgiler, hikâyeyi kendisi anlatır. Açıklayıcı bir deneme yazarken, bir gazeteci gibi düşün. Eğer tüm bilgileri bir muhabir gibi ortaya koyarsan, hikaye kendini anlatmalıdır.
  • Açıklayıcı hikayelerde yapıya fazla bulaşma. Anlatıma dayalı denemelerde, denemeyi daha enteresan hale getirmek için yapıyı altüst edebilirsin. Açıklayıcı denemelerde, noktaları birleştirmeyi daha kolay hale getirmek için yapının oldukça lineer olduğundan emin ol.
  Reklam

Kısım 5
Kısım 5 / 5:
Anlatıma Dayalı Bir Deneme Yazma

 1. 1
  Hikâyeni canlı ve doğru bir şekilde anlat. Açıklayıcı bir deneme, senin veya diğerlerinin tecrübe ettiğiniz bir olayı yeniden hatırlatır. Açıklayıcı bir denemede embriyonik kök hücre araştırmalarının, elden ayaktan düşmüş bir durumda olan sevdiğin birilerine veya dolayısıyla sana yardımcı olabileceğini anlatan kişisel bir deneyimini tarif edebilirsin.
 2. 2
  İyi hikâye anlatmanın tüm unsurlarını dahil et. Bir girişe, ortama, hikâyeye, karakterlere, zirveye ve sonuca ihtiyacın olacak.
  • Giriş: Başlangıç. Hikâyeyi nasıl kuracaksın? Burada daha sonra ifade edilecek işe yarar veya önemli bir şeyler var mı?
  • Ortam: Olay nerede geçiyor? Ortam nasıl gözüküyor? Okuyucuların, denemeni okudukları zaman kendilerini oradaymış gibi hissetmeleri için hangi kelimeleri kullanabilirsin?
  • Hikâye: Ne oluyor? Hikâyenin özü ve gerekli eylemi. Bu hikâye neden anlatmaya değer?
  • Karakterler: Hikâyede kim var? Hikâye karakterler hakkında bize ne anlatıyor? Karakterler hikâye hakkında neler anlatıyorlar?
  • Zirve: Herhangi bir şey çözülmeden önce merak uyandıran ne var? Oturduğumuz yerde kalakaldık mı? Daha sonra ne olacağını bilmemiz gerekiyor mu?
  • Sonuç: Her şey nasıl çözülüyor? Hikâye sonunda ne anlama geliyor? Son ortaya çıktığında olaylar, insanlar ve fikirler nasıl değişti?
 3. 3
  Net bir görüşün olsun. Birçok anlatıma dayalı deneme, yazarın görüşüne göre yazılmıştır, ama görüşün istikrarlı olduğu sürece diğer perspektifleri de göz önünde bulundurabilirsin.
  • Eğer anlatıcı sensen “Ben” zamirini değerlendir. Anlatıma dayalı bir denemede ilk ağızdan anlatımı kullanabilirsin. Fakat gereğinden fazla kullanmadığına dikkat et. Tüm denemelerde bilgileri ve fikirleri üçüncü kişi olarak seslendirirsen konu hakkında daha otorite görünürsün.
 4. 4
  Önemli noktaya temas et. Bir hikâye anlatıyorsun, ama hikâyenin amacı, önemli bir noktaya değinmek. Tez ana fikrinde temel düşünceni sun ve tüm hikâye unsurlarının tezinin ana fikrine bağlandığından emin ol.
  • Ne öğrendin? Denemen nasıl oluyor da öğrendiğin konuların bir keşfine dönüşüyor?
  • Ne değişim gösterdin? Denemeye ilk başlayan "sen" ile şimdiki "sen" arasında ne farklar var? “Ne öğrendin?” sorusu ile bağlantılı olsa da aslında farklı bir soru.
 5. 5
  Dilini dikkatli seç. Kelimeleri, okuyucunda duygular uyandırmak için kullanacaksın ve bu yüzden kelimelerini bilerek seç.[3]
  Reklam

İpuçları

 • Hiçbir şeyi aceleye getirme, ama aynı zamanda denemeni yazmak için çok fazla bekleme. Daha az önemdeki bölümlerle uğraşmadan önce ana fikirlerini öncelikli olarak düşün.
 • Bir deneme yazarken, dikkatinin başka şeyler tarafından bozulmasına izin verme.
 • Denemeni enteresan hale getir ve böylece insanlar anlayabilir ve aşırı ilgi duyarlar.
 • Vakit öldürme, aksi halde denemeni bitirmek için zaman bulamazsın.
 • Enteresan bilgiler eklemek için her zaman tetikte ol. Araştırmana başlamak için Google iyi bir yerdir.
 • Eğer anlamadığın yerler varsa yardım iste. Yardım istemek için son dakikayı bekleme.
 • Başlamak ve bitirmek en çok yardımı olanlardır. Kendini denemeni okuyan kişinin yerine koy ve seni etkileyecek şekilde yaz.
 • Aceleci davranma ve net olduğundan ve denemenin mantıklı olduğundan emin ol.
 • Hiçbir dil bilgisi hatası olmadığından emin ol.
 • Yazmadan önce 5-10 dakika düşün.
 • Kaba taslağını çıkarmadan önce temel bir liste yap. Böylece rotandan sapmazsın ve en temel başlama yerini bulursun.
Reklam

Uyarı

 • İntihalden kaçın. Parantez içerisinde referanslar ver veya ödünç alınan tüm alıntılar ile yeniden yazıyor olsan dahi senin olmayan tüm bilgi ve fikirler için dipnotlar çıkar. Birçok öğretim üyesi, bir arama motoru veya intihal bulma yazılımı ile doğrulanan intihali hemen belirler. Yazmış olduğun materyali yeniden kullandığın durumda bile intihal ile suçlanabilirsin, çünkü her seferinde yeni bir içerik sunman beklenir. İntihal, akademik dünyada ciddi bir suçtur ve intihal nedeniyle öğrenciler, üniversitelerden atılmıştır. Oldukça risklidir.

Bununla İlgili wikiHow'lar

Konuşacak Bir Şey Olmadığında Sohbet Nasıl BaşlatılırKonuşacak Bir Şey Olmadığında Sohbet Nasıl Başlatılır?
Bir Kızla Sohbet Etmeye Nasıl BaşlanırBir Kızla Sohbet Etmeye Nasıl Başlanır?
Hoşlanılan Kıza Nasıl Mesaj AtılırHoşlanılan Kıza Nasıl Mesaj Atılır?
Hoşlanılan Kızla Nasıl KonuşulurHoşlanılan Kızla Nasıl Konuşulur?
Bir Kızla Mesajlaşma Nasıl BaşlatılırBir Kızla Mesajlaşma Nasıl Başlatılır?
Mililitre (mL) Gram'a (g) Nasıl DönüştürülürMililitre (mL) Gram'a (g) Nasıl Dönüştürülür?
Karekök x'in Türevi Nasıl AlınırKarekök x'in Türevi Nasıl Alınır?
Kendini Tanıtma Konuşması Nasıl YazılırKendini Tanıtma Konuşması Nasıl Yazılır?
"Teşekkür"e Nasıl Karşılık Verilir"Teşekkür"e Nasıl Karşılık Verilir?
Bir Üçgenin Alanı Nasıl HesaplanırBir Üçgenin Alanı Nasıl Hesaplanır?
Bir Dairenin Çapı Nasıl HesaplanırBir Dairenin Çapı Nasıl Hesaplanır?
İki Nokta Arasındaki Mesafe Nasıl Bulunurİki Nokta Arasındaki Mesafe Nasıl Bulunur?
Gelecekteki Kendine Mektup Nasıl YazılırGelecekteki Kendine Mektup Nasıl Yazılır?
Standart Sapma Nasıl HesaplanırStandart Sapma Nasıl Hesaplanır?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow Kadrosu
Ortak yazarlar :
wikiHow Staff Writer
Bu makale editörler ve araştırmacılardan oluşan, makalenin doğruluğu ile kapsamlılığını onaylayan, eğitimli bir ekip tarafından ortaklaşa yazılmıştır.

wikiHow’ın İçerik Yönetim Ekibi, yüksek kalite standartlarımızı sağladığından emin olmak için, editör ekibimizden gelen her çalışmayı dikkatli bir şekilde denetler. Bu makale 68.645 defa görüntülenmiştir.
Kategoriler: Eğitim ve İletişim
Bu sayfaya 68.645 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam