Cebir öğrenmek ilk başta göz korkutucu gelebilse de, mantığını kavradıktan sonra o kadar da zor değildir! Sadece denklemi adım adım tamamlamak için işlem sırasını takip etmek ve hatalardan sakınmak için işlemlerini düzenli tutman gerekir!

Kısım 1
Kısım 1 / 5:
Temel Cebir Kurallarını Öğrenmek

 1. 1
  Temel matematik işlemlerini gözden geçir. Cebir öğrenmeye başlamak için toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi temel matematik bilgisine sahip olman gerekir. Bu ilk/ortaokul matematiği cebir öğrenmeye başlama öncesinde mühimdir.[1] Eğer bu işlemlerde ustalaşmadıysan cebirde öğretilen daha karmaşık kavramları çözmeye çalışmak zor olacaktır. Eğer bu işlemlerle ilgili bilgilerini tazelemen gerekiyorsa temel matematik işlemleri konusunu tekrarla.
  • Cebir problemleri için bu işlemleri ille zihninden çok iyi yapman gerekmez. Çoğu cebir dersinde bu basit işlemleri yaparken zaman kazanmak adına hesap makinesi kullanımına izin verilir. Ancak, hesap makinesi kullanımına izin verilmediği zamanlar için en azından bu işlemlerin hesap makinesi olmadan da nasıl yapılıyor olduğunu bilmelisin.
 2. 2
  İşlem sırasını bil. Yeni başlayan birisi için denklemlerin çözümü konusunda en zor kısımlardan biri nereden başlayacağını bilmektir. Neyse ki, bu problemlerin çözümü için belirli bir sıra var; önce parantez içerisindeki işlemleri yap, sonra üslü sayıları çöz, sonra çarpma, sonra bölme, sonra toplama ve son olarak çıkarma işlemini yap. Bu işlem sırasını hatırlamak için PÜÇBTÇ kısaltmasını kullanabilirsin.[2] Burada işlem sırasını nasıl uygulayacağını öğren. Yeniden özetlemek gerekirse işlem sırası:
  • Parentez
  • Üslü sayılar
  • Çarpma
  • Bölme
  • Toplama
  • Çıkarma
  • Cebirde işlem sırası önemlidir çünkü cebir problemlerinde işlemleri yanlış sıra ile yapmak bazen sonucu etkileyebilir. Örneğin, 8 + 2 × 5 matematik probleminde önce 2 ile 8’i toplarsak 10 × 5 = 50 elde ederiz fakat önce 2 ile 5’i çarparsak 8 + 10 = 18 elde ederiz. Sadece ikinci cevap doğru.
 3. 3
  Negatif sayıları nasıl kullanacağını bil. Cebirde negatif sayıları kullanmak yaygındır, bu nedenle cebir öğrenmeye başlamadan önce negatif sayıları toplamayı, çıkarmayı, çarpmayı ve bölmeyi tekrar gözden geçirmek akıllıca olur.[3] Aşağıda, akılda tutulması gereken birkaç negatif sayı temel ilkesi bulunuyor; daha fazla bilgi için, negatif sayıları toplama ve çıkarma ve negatif sayıları bölme ve çarpma konularına bak.
  • Bir sayı doğrusu üzerinde bir sayının negatifi pozitifi ile sıfırdan eşit uzaklıktadır ancak farklı yönlerdedir.
  • İki negatif sayıyı toplamak sayıyı daha da negatif yapar (yani rakam büyür fakat sayı negatif olduğu için daha küçük olur)
  • İki negatif işareti birbirini götürür; negatif bir sayıyı çıkarmak pozitif bir sayıyı toplamakla aynıdır.
  • İki negatif sayıyı çarpmak veya bölmek pozitif bir sonuç verir.
  • Pozitif bir sayıyla negatif bir sayıyı çarpmak veya bölmek negatif bir sonuç verir.
 4. 4
  Uzun problemleri nasıl düzenli tutacağını bil. Basit cebir problemleri şipşak çözülebilirken daha karmaşık problemleri çözmesi çok çok uzun sürebilir. Hatalardan kaçınmak için problemini çözerken her bir adım ilerlediğinden yeni bir satırdan başlayarak işlemini düzenli tut. Eğer iki taraflı bir denklemle uğraşıyorsan tüm eşittir işaretlerini ("=") birbirinin altına yazmaya çalış. Bu şekilde, eğer bir yerde hata yaparsan onu bulması ve düzeltmesi çok daha kolay olacaktır.
  • Örneğin, 9/3 - 5 + 3 × 4 denklemini çözmek için problemimizi şu şekilde düzenli tutabiliriz:
   9/3 - 5 + 3 × 4
   9/3 - 5 + 12
   3 - 5 + 12
   3 + 7
   10
  Reklam

Kısım 2
Kısım 2 / 5:
Değişkenleri Anlamak

 1. 1
  Sayı olmayan sembolleri ara. Cebirde, sadece sayılardan ziyade harfler ve semboller görmeye başlayacaksın. Bunlara değişkenler denir. Değişkenler ilk gözüktükleri kadar kafa karıştırıcı değildir; bunlar bilinmeyen değerdeki sayıları göstermenin bir yoludur.[4] Aşağıda cebirde sıkça kullanılan birkaç değişken örneği görebilirsin:
  • x, y, z, a, b ve c gibi harfler.
  • Teta (θ) gibi Yunan harfleri.
  • Tüm sembollerin bilinmeyen değişkenler olmadığını bil. Örneğin, pi (π) daima yaklaşık 3.14159’e eşittir.
 2. 2
  Değişkenleri "bilinmeyen" sayılar olarak düşün. Yukarıda bahsedildiği gibi değişkenler temel olarak sadece değerleri bilinmeyen sayılardır. Diğer bir deyişle, denklemin sağlanması için değişkenlerin yerine gelebilecek bazı sayılar vardır. Genellikle, bir cebir probleminde amacın değişkenin ne olduğunu bulmaktır; bunu, keşfetmeye çalıştığın bir "gizemli sayı" olarak düşün.
  • Örneğin, 2x + 3 = 11 denkleminde x, bizim değişkenimizdir. Bu, denklemin sol tarafını 11’e eşitleyen bir x değeri olduğu anlamına gelir. 2 × 4 + 3 = 11 olduğuna göre bu durumda x = 4.
  • Değişkenleri anlamaya başlamanın kolay bir yolu da, onları problemlerdeki soru işaretlerinin yerine koymaktır. Örneğin, 2 + 3 + x = 9 denklemini 2 + 3 + ? = 9 şeklinde yeniden yazabilirsin. Bu, ne yapmaya çalıştığımızı anlamayı kolaylaştırır; burada 2 + 3 = 5 toplamına hangi sayıyı eklersek 9 elde edebileceğimizi bulmaya çalışıyoruz. Tabii ki, cevabımız yine 4.
 3. 3
  Tekrarlayan değişkenleri izle. Eğer bir değişken birden fazla görünürse değişkenleri sadeleştir. Bir denklemde aynı değişken birden fazla gözükürse ne yaparsın? Bu durum zor gibi gözükse de, esasında değişkenlere normal sayılara davrandığın gibi davranabilirsin; diğer bir deyişle, sadece benzer değişkenleri birleştirmek şartıyla bunları toplayabilir, çıkarabilirsin vs. Diğer bir deyişle, x + x = 2x fakat x + y, 2xy’ye eşit değildir.
  • Örneğin, 2x + 1x = 9 denklemine bakalım. Bu durumda, 2x ve 1x’i toplayarak 3x = 9 elde ederiz. 3 x 3 = 9 olduğundan x = 3 olduğunu biliyoruz.
  • Sadece aynı değişkenlerin toplanabildiğini hatırlatmakta fayda var. 2x + 1y = 9 denkleminde 2x ve 1y’yi toplayamayız çünkü bunlar iki farklı değişken.
  • Bu, bir değişkenin diğerinden farklı bir üsse sahip olduğunda da geçerlidir. Örneğin, 2x + 3x2 = 10 denkleminde 2x ve 3x2 terimlerini birleştiremeyiz çünkü x değişkenlerinin üsleri farklıdır.
  Reklam

Kısım 3
Kısım 3 / 5:
"Eleme" İle Denklem Çözmeyi Öğrenmek

 1. 1
  Cebirsel denklemlerde değişkeni tek başına bırakmaya çalış. Bir denklemi çözerken genellikle değişkenin ne olduğu bulunur. Cebirsel denklemler genellikle her iki tarafta bulunan sayılar ve/veya değişkenlerle kurulur: x + 2 = 9 × 4 gibi. Değişkenin ne olduğunu bulmak için onu eşittir işaretinin bir tarafında yalnız bırakman gerekir. Eşittir işaretinin diğer tarafında kalanlar senin cevabındır.
  • Örnekte (x + 2 = 9 × 4), x’i denklemin sol tarafında tek başına bırakmak için "+ 2"den kurtulmamız gerekir. Bunu yapmak için o taraftan 2 çıkararak x = 9 × 4 elde edeceğiz. Ancak, denklemin her iki tarafını da eşit tutmak için diğer taraftan da 2 çıkarmamız gerekir. Böylece denklem x = 9 × 4 - 2 şeklini alır. İşlem sırasını takip ederek önce çarpma, sonra çıkarma işlemini yaparsak cevabımız x = 36 - 2 = 34 olur.
 2. 2
  Toplamayı çıkarma ile ele (veya tersi). Yukarıda gördüğümüz gibi, x’i eşittir işaretinin bir tarafında yalnız bırakmak genellikle yanındaki sayılardan kurtulmak anlamına gelir. Bunu yapmak için, denklemin her iki tarafında "ters" işlem yapıyoruz. Örneğin, x + 3 = 0 denkleminde x’in yanında "+ 3" olduğundan her iki tarafa "- 3" koyacağız. "+ 3" ve "- 3" x’i yalnız başına ve "-3"ü eşittir işaretinin diğer tarafında bırakır: x = -3
  • Genel olarak, toplama ve çıkarma birbirinin "ters" işlemidir; birinden kurtulmak için diğerini kullan. Aşağıya bak:
   Toplama için çıkar. Örnek: x + 9 = 3 → x = 3 - 9
   Çıkarma için topla. Örnek: x - 4 = 20 → x = 20 + 4
 3. 3
  Çarpmayı bölme ile ele (veya tersi). Çarpma ve bölme, toplama ve çıkarmaya kıyasla biraz daha zordur, fakat aynı "ters" ilişkiye sahiptir. Eğer bir tarafta "× 3" görürsen her iki tarafı 3’e bölersin.
  • Çarpma ve bölme ile eşittir işaretinin diğer tarafındaki her şey üzerinde, birden fazla sayı olsa bile ters işlem yapmalısın. Aşağıya bak:
   Çarpma için böl. Örnek: 6x = 14 + 2→ x = (14 + 2)/6
   Bölme için çarp. Örnek: x/5 = 25 → x = 25 × 5
 4. 4
  Üslü sayıları kök alarak ele (veya tersi). Üslü sayılar hayli ileri seviye bir konudur; eğer konuya hakim değilsen bu konuya çalış. Bir üslü sayının "tersi" aynı değerdeki köktür. Örneğin, 2 üssün tersi karekök (√), 3 üssün tersi küp köktür (3√) vs.[5]
  • Biraz kafa karıştırıcı olabilir fakat bu durumlarda bir üslü sayıyla karşılaştığın zaman iki tarafın da kökünü alırsın. Diğer taraftan, köklü sayıyla karşılaştığın zaman iki tarafın da üssünü al. Aşağıya bak:
   Üslü sayılar için kök al. Örnek: x2 = 49 → x = √49
   Köklü sayılar için üs al. Örnek: √x = 12 → x = 122
  Reklam

Kısım 4
Kısım 4 / 5:
Cebir Becerini Keskinleştirmek

 1. 1
  Problemleri daha net hâle getirmek için resimleri kullan. Eğer cebir problemini görselleştirmekte zorlanıyorsan denklemi grafik veya resimler kullanarak tasvir etmeye çalış. Eğer elinin altında varsa bunun yerine bir grup fiziksel nesneyi (bloklar veya madeni paralar gibi) kullanmayı bile deneyebilirsin.[6]
  • Örneğin, kutuları (☐) kullanarak x + 2 = 3 denklemini çöz.
   x +2 = 3
   ☒+☐☐ =☐☐☐
   Bu noktada, her iki taraftan 2 kutuyu (☐☐) kaldırarak her iki taraftan 2 çıkaracağız:
   ☒+☐☐-☐☐ =☐☐☐-☐☐
   ☒=☐ veya x = 1
  • Başka bir örnek olarak 2x = 4 deneyelim.
   ☒☒ =☐☐☐☐
   Bu noktada, her iki taraftaki kutuları iki gruba ayırarak her iki tarafı ikiye böleceğiz:
   ☒|☒ =☐☐|☐☐
   ☒ = ☐☐ veya x = 2
 2. 2
  "Doğruluk kontrollerini" kullan (özellikle dört işlem problemleri için). Dört işlem problemini cebire dönüştürürken, değişkenin için basit değerler deneyerek formülünü kontrol etmeye çalış. Denklemin x = 0 olduğunda anlamlı oluyor mu? x = 1 olduğunda? x = -1 olduğunda? p=d/6 demek istediğinde p = 6d yazarak basit hatalar yapmak kolaydır, ancak daha ileri gitmeden önce işlemlerinde hızlı bir doğruluk kontrolü yaparsan bunlar kolayca yakalanır.
  • Örneğin, bir futbol sahasının genişliğinden 30 m daha uzun olduğunu söyleyelim. Bunu temsil etmek için u = g + 30 denklemini kullanıyoruz. G için basit değerler koyarak bu denklemin mantıklı olup olmadığını test edebiliriz. Örneğin, saha g = 10 m genişliğinde ise, 10 + 30 = 40 m uzunluğunda olacaktır. Genişliği 30 m ise, 30 + 30 = 60 m uzunluğunda olacaktır vb. Bu mantıklı; sahanın genişledikçe uzamasını bekleriz, bu nedenle bu denklem mantıklıdır.
 3. 3
  Cebirde cevapların her zaman tamsayı olmayacağını unutma. Cebirdeki ve diğer gelişmiş matematik formlarındaki cevaplar her zaman yuvarlak, kolay sayılar değildir. Genellikle ondalık sayılar, kesirler veya irrasyonel sayılar olabilir. Bir hesap makinesi bu karmaşık cevapları bulmana yardımcı olabilir, fakat öğretmeninin cevabını uzun bir ondalık şeklinde değil, tam biçiminde vermeni isteyebileceğini unutma.
  • Örneğin, bir cebirsel denklemi x = 12507 şekline getirdik. Eğer hesap makinesine 12507 yazarsak koca ondalıklar (artı, hesap makinesinin ekranı küçük olduğu için tüm cevabı gösteremez) elde ederiz. Bu durumda, cevabımızı basitçe 12507 şeklinde ifade edebilir veya cevabı onu bilimsel gösterimde yazarak sadeleştirebiliriz.
 4. 4
  Becerilerini geliştirmeyi dene. Temel cebirde iyi olduğunu düşündüğünde çarpanlara ayırma konusuna geç. Cebir becerilerinin en zorlarından biri çarpanlara ayırmadır; karmaşık denklemleri basit formlara getirmenin bir tür kısayolu. Çarpanlara ayırma yarı ileri düzey bir cebir konusudur, bu nedenle bu konuda ustalaşma konusunda sıkıntı yaşıyorsan o konuya çalış. Aşağıda denklemleri çarpanlarına ayırmayla ilgili birkaç hızlı ipucu var:
  • ax + ba formundaki denklemler a(x + b) şeklinde çarpanlarına ayrılır. Örnek: 2x + 4 = 2(x + 2)
  • ax2 + bx formundaki denklemler cx((a/c)x + (b/c)) (burada c, a ve b’ye eşit şekilde bölünebilen en büyük sayıdır) şeklinde çarpanlarına ayrılır. Örnek: 3y2 + 12y = 3y(y + 4)
  • x2 + bx + c formundaki denklemler (x + y)(x + z) (burada, y × z = c ve yx + zx = bx) şeklinde çarpanlarına ayrılır. Örnek: x2 + 4x + 3 = (x + 3)(x + 1).
 5. 5
  Çalış, çalış, çalış! Cebirde (veya matematikteki herhangi bir konuda) ilerlemek için çok çalışma ve tekrar gerekir. Endişelenme; dersi dikkatli dinleyerek, tüm ödevlerini yaparak ve ihtiyacın olduğunda öğretmeninden veya diğer öğrencilerden yardım isteyerek cebir konusu alışkanlık hâline gelmeye başlayacaktır.
 6. 6
  Zor cebir konularını anlamana yardımcı olması için öğretmenine sor. Eğer cebirin mantığını kavrama konusunda zorluk yaşıyorsan endişlenme; bunu kendi başına öğrenmek zorunda değilsin. Sorularını ilk olarak öğretmenine sorman gerekir. Dersten sonra, nazikçe öğretmeninden yardım iste. İyi öğretmenler genellikle okul sonrasında günün konusunu yeniden anlatmaya istekli olurlar ve hatta sana fazladan alıştırma kaynakları bile verebilirler.[7]
  • Eğer, bir nedenden ötürü öğretmenin sana yardım edemezse ona okulundaki ek ders seçeneklerini sor.[8] Çoğu okulda, cebirde mükemmelleşmeye başlamak için ihtiyacın olan fazladan zaman ve ilgiyi elde edebileceğin okul sonrası programlar bulunur. Unutma, sunulan ücretsiz yardımı kullanmak utanılacak bir durum değildir; bu, problemini çözebilecek kadar akıllı olduğunun bir göstergesidir!
  Reklam

Kısım 5
Kısım 5 / 5:
Orta Seviye Konuları Keşfetmek

 1. 1
  x/y denklemlerinin grafik çizimini öğren. Grafikler cebirde değerli araçlar olabilir çünkü onlar sayesinde genellikle sayılara ihtiyaç duyacağın fikirleri anlaşılması kolay şekilde görselleştirebilirsin.[9] Genellikle, cebire başlarken, grafik problemleri iki değişkenli (genellikle x ve y) denklemlerle sınırlıdır ve bir x ve bir y ekseni olan basit 2 boyutlu grafiklerle yapılır. Bu denklemlerle tüm yapman gereken x yerine bir değer koyup grafikteki bir noktaya karşılık gelen iki sayıyı elde etmek için y’yi bulmaktır (veya tersini yapmak).
  • Örneğin, y = 3x denkleminde eğer x yerine 2 koyarsak y = 6 elde ederiz. Bu, (2,6) noktasının (başlangıç noktasından iki boşluk sağa ve altı boşluk yukarı) bu denklem grafiğinin bir parçası olduğu anlamına gelir.
  • y = mx + b (m ve b sayıdır) formundaki denklemler cebirde özellikle yaygındır. Bu denklemler daima m eğimindedir ve y eksenini y = b’de keser.
 2. 2
  Eşitsizlikleri çözmeyi öğren. Denkleminde eşittir işareti yoksa ne yaparsın? Normalde yaptığından çok farklı bir şey yapmazsın. > ("büyüktür") ve < ("küçüktür") gibi işaretler kullanılan eşitsizlikler için normal çözüm yap. Sonucunda değişkeninden küçük veya büyük bir cevap elde edeceksin.
  • Örneğin, 3 > 5x - 2 denklemini normal bir denklemi çözer gibi çözeceğiz:
   3 > 5x - 2
   5 > 5x
   1 > x veya x < 1.
  • Bu, x için birden küçük tüm sayılardır anlamına gelir. Diğer bir deyişle, x, 0, -1, -2 vb. olabilir. Eğer bu sayıları denklemde x yerine koyarsak daima 3’ten küçük bir cevap elde edeceğiz.
 3. 3
  İkinci dereceden denklemleri çöz. Çoğu yeni başlayan kişinin çözmekte zorluk yaşadığı cebir konusu ikinci dereceden denklemlerdir. İkinci dereceden denklemler, ax2 + bx + c = 0 (a, b, ve c sayıdır, fakat a 0 olamaz) formundaki denklemlerdir. Bu denklemler x = [-b +/- √(b2 - 4ac)]/2a formülü ile çözülür. Dikkatli ol; +/- işareti toplama ve çıkarma için cevap bulman gerektiği anlamına gelir, yani bu tür problemler için iki cevap elde edeceksin.
  • Bir örnek olarak, 3x2 + 2x -1 = 0 formülünü çöz.
   x = [-b +/- √(b2 - 4ac)]/2a
   x = [-2 +/- √(22 - 4(3)(-1))]/2(3)
   x = [-2 +/- √(4 - (-12))]/6
   x = [-2 +/- √(16)]/6
   x = [-2 +/- 4]/6
   x = -1 ve 1/3
 4. 4
  Denklem sistemlerini dene. Tek seferde birden fazla denklem çözmek kulağa çok zor gelebilir fakat basit cebirsel denklemlerle çalışırken aslında o kadar da zor değildir. Çoğu zaman, matematik öğretmenleri bu problemlerin çözümünde grafikleme yaklaşımını kullanır. İki denklem sistemiyle çalışırken çözümler, iki doğru grafiğinin kesiştiği noktalardır.
  • Örneğin, y = 3x - 2 ve y = -x - 6 denklemlerini içeren bir sistem üzerinde çalıştığımızı varsayalım. Bu iki doğruyu bir grafik üzerine çizersek dik açıyla yukarı çıkan bir doğru ve hafif bir açıyla aşağı inen bir doğru elde ederiz. Bu çizgiler (-1,-5) noktasında kesiştiği için bu sistem için bir çözümdür.[10]
  • Eğer problemimizi kontrol etmek istersek bunu, cevabımızı sistemdeki denklemlerde yerine koyarak yapabiliriz; doğru cevap her iki denklemi de "sağlayacaktır".
   y = 3x - 2
   -5 = 3(-1) - 2
   -5 = -3 - 2
   -5 = -5
   y = -x - 6
   -5 = -(-1) - 6
   -5 = 1 - 6
   -5 = -5
  • Her iki denklem de "sağlanıyor", yani cevabımız doğru!
  Reklam

İpuçları

 • Cebir öğrenmek için internet üzerinde tonlarca kaynak var. Örneğin, "matematik cebir konuları" gibi basit bir arama bile bir sürü harika sonuca ulaştırır.
 • Cebir öğrenmeye yeni başlayanlar için harika sitelerden biri khanacademy.com sitesidir. Bu ücretsiz site, cebir de dâhil çok çeşitli konularda takibi kolay binlerce ders sunuyor. Son derece temel konulardan oldukça ileri seviye universite konularının videoları bulunuyor, bu nedenle Khan Academy’nin derslerine dal ve siteden edinebileceğin tüm yardımı kullanmaya başla!
 • Cebir öğrenmeye çalışırken en iyi kaynağının etrafındaki rahat iletişim kurabildiğin kişiler olduğunu unutma. Dersini anlamak için yardıma ihtiyaç duyarsan arkadaşlarınla veya aynı dersi alan diğer öğrencilerle konuşmayı dene.
Reklam

Bununla İlgili wikiHow'lar

Konuşacak Bir Şey Olmadığında Sohbet Nasıl BaşlatılırKonuşacak Bir Şey Olmadığında Sohbet Nasıl Başlatılır?
Bir Kızla Sohbet Etmeye Nasıl BaşlanırBir Kızla Sohbet Etmeye Nasıl Başlanır?
Hoşlanılan Kıza Nasıl Mesaj AtılırHoşlanılan Kıza Nasıl Mesaj Atılır?
Hoşlanılan Kızla Nasıl KonuşulurHoşlanılan Kızla Nasıl Konuşulur?
Bir Kızla Mesajlaşma Nasıl BaşlatılırBir Kızla Mesajlaşma Nasıl Başlatılır?
Mililitre (mL) Gram'a (g) Nasıl DönüştürülürMililitre (mL) Gram'a (g) Nasıl Dönüştürülür?
Karekök x'in Türevi Nasıl AlınırKarekök x'in Türevi Nasıl Alınır?
"Teşekkür"e Nasıl Karşılık Verilir"Teşekkür"e Nasıl Karşılık Verilir?
Kendini Tanıtma Konuşması Nasıl YazılırKendini Tanıtma Konuşması Nasıl Yazılır?
Bir Üçgenin Alanı Nasıl HesaplanırBir Üçgenin Alanı Nasıl Hesaplanır?
İki Nokta Arasındaki Mesafe Nasıl Bulunurİki Nokta Arasındaki Mesafe Nasıl Bulunur?
Bir Dairenin Çapı Nasıl HesaplanırBir Dairenin Çapı Nasıl Hesaplanır?
Gelecekteki Kendine Mektup Nasıl YazılırGelecekteki Kendine Mektup Nasıl Yazılır?
Bir Üçgenin Yüksekliği Nasıl BulunurBir Üçgenin Yüksekliği Nasıl Bulunur?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

Daron Cam
Ortak yazarlar :
Özel Öğretmen
Bu makaledeki ortak yazarlar Daron Cam. Daron Cam; matematik ve fen alanında özel ders ve genel akademik öz güven inşa etme hizmeti sunan San Francisco Körfez Bölgesi merkezli Bay Area Tutors şirketinin kurucusu ve özel öğretmendir. Daron sınıf ortamında matematik öğretiminde 8 yılı aşkın, bire bir özel matematik derslerindeyse 9 yılı aşkın deneyime sahiptir. Kalkülüs, ön cebir, cebir 1, geometri ve SAT/ACT için matematik hazırlığı dâhil matematiğin bütün seviyelerini öğretmektedir. Daron, lisans derecesini Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’den, matematik öğretimi sertifikasını ise St. Mary’s College’dan almıştır.
Kategoriler: Eğitim ve İletişim
Bu sayfaya 957 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam