Bir sosyopat, Antisosyal Kişilik Bozukluğu olan bir kişi olarak tanımlanabilir. Bu bozukluğun karakteristiği, başkalarının duygularını önemsememe, pişmanlık veya utanma yoksunluğu, çıkarcı davranış, kontrolsüz ben merkezcilik ve hedeflerine ulaşmak için yalan söyleme yeteneğidir. Sosyopatlar en kötü ihtimalle tehlikeli olabilirler ya da onlarla başa çıkmak çok zor olabilir. Gerek çıktığın biri olsun, gerek zor bir iş arkadaşı olsun, bir sosyopatla karşı karşıya olduğunu bilmek önemlidir. Bir sosyopatı nasıl tespit edeceğini öğrenmek istiyorsan kişinin söylediği veya yaptığı şeylere çok dikkat etmelisin.

Kısım 1
Kısım 1 / 2:
İşaretleri Okumak

 1. 1
  Utanma yoksunluğuna bak. Çoğu sosyopat, çirkin fiiller yaptıktan sonra pişmanlık duygusu hissetmez. Bu tür fiiller, fiziksel istismar veya başkalarını insanların içinde aşağılama gibi şeyler olabilir. Eğer bu kişi gerçek bir sosyopatsa, başkalarını incitmek, yalan söylemek, insanları çıkarı doğrultusunda kullanmak veya genel olarak kabul edilemez bir şekilde hareket etmek bu kişide bir pişmanlığa neden olmaz.
  • Bir sosyopat yanlış bir şey yaptığında suçu üzerine almayacak ve başkalarını suçlayacaktır.
  • Sosyopatlar kim olursa olsun hedeflerine ulaşmak için insanları incitirler. Bu nedenle çoğu sosyopat oldukça başarılı insanlardır. Lakin, çoğu kişi sosyopatların sırf zevk için insan avladığını düşünse de, bu çoğu zaman doğru değildir. Sadece bunu istedikleri gibi yaparlar ve bunun başkasını nasıl etkileyeceğini umursamazlar.
  • Sosyopatlar hayvanlara karşı da gaddar olabilir ve bu konuda da pişmanlık göstermeyebilirler.
 2. 2
  Kişinin sürekli yalan söyleyip söylemediğine bak. Sosyopatlar seri yalanlar söyleyerek hayatlarına devam etme konusunda son derece rahattırlar. Aslında, gerçek sosyopatlar doğruyu söylerken kendilerini rahatsız hissederler. Eğer olur da yalan söylerken yakalanırlarsa, yalan söylemeye devam ederek yalanı örtmek için laf çevireceklerdir. Eğer çok, çok büyük bir yalan söylerken gerçekten yakalanmanın eşiğine gelirlerse, o zaman sana karşı sadakatini sağlamak için her şeyi itiraf edebilirler.
  • Örneğin; yardım alacaklarına söz verip sonra bunun peşinden hiç gitmeyebilirler veya kısa süreliğine değişiklikler yapıp eski hallerine geri dönebilirler.
  • Sosyopatlar geçmişleri hakkında yalan söylemeyi de severler. Hikayelerindeki tutarsızlıkları ara. Ayrıca, geçmişlerini bilen birisi onların anlattığı olayları yalanlarsa veya sosyopatın gizlediği önemli bilgileri farkında olmadan açığa vurursa diye dikkatli ol.
  • Bazı sosyopatlar yalanlarına inanman için her yolu deneyecektir. Örneğin; bir sosyopat işsiz olmasına rağmen her gün "işe gidiyormuş" gibi yapabilir.
  • Çoğu sosyopat yalanlarının doğru olduğuna inanacak kadar yanılgı içine düşebilirler. Örneğin; Charles Manson bir keresinde: "Kimseyi öldürmedim! Bir kimseyi öldürmem gerekmiyor!" dedi. (Bunu kendisinin değil, takipçilerinin birisini öldürmesi münasebetiyle söyledi.)
 3. 3
  Şartlara rağmen garip bir şekilde sakin kalıp kalamadıklarına bak. Bir sosyopat (başkalarına göre) son derece duygusal bir olay yaşayıp da hiçbir şey hissetmeyebilir. Sosyopatların olaylara karşı tepkisi, sosyopat olmayanlara benzemez ve nadiren tehlikeli veya korkutucu bir duruma tepki verirler. Eğer numara yapmayı unuturlarsa, herhangi iyi veya kötü bir habere soğuk ve boş bir bakışla tepki verebilirler.
  • Telaşlanmış veya panik halde olmana rağmen yanında bulunan kişi tedirgin görünmüyorsa, o zaman bu kişi olayı senin kadar ciddiye almıyor olabilir. Bu empati eksikliği belirtisi olabilir. Bu, duygusal empatiden yoksun olan sosyopatları da kapsar.
  • Bu kişinin hiç endişeli veya gergin görünüp görünmediğini kontrol et, özellikle de doğal olarak bu tür davranışlara neden olan durumlarda. Bazı insanlar diğerlerine göre daha durgun olsa da, çoğu kişi nihayetinde bir çeşit endişe belirtisi gösterir.
  • Ayrıca, nedensiz göründüğü bir durumda, güçlü bir duyguyla karşılık verip vermediklerini değerlendir. Bu, uydurma (sahte) bir duygu veya bir savunma mekanizması olabilir.
  • Yapılan araştırmalar, sosyopatlara başkalarını rahatsız eden görseller gösterildiğinde veya küçük elektrik şokları verileceği beklentisinde iken endişe belirtisi göstermediklerini, sosyopat olmayanların ise bu durumlarda endişe ve korku belirtisi gösterdiklerini gösteriyor.[1]
 4. 4
  En azından ilk başta son derece cana yakın ve cömert olup olmadıklarını değerlendir. Sosyopatlar insanları cezbetmede ve büyük, cömert jestler yapmakta harikadırlar, çünkü istediklerini nasıl elde edeceklerini bilirler. Cana yakın insanlar, insanlara kendilerini nasıl özel hissettireceklerini, insanlara kendileri hakkında nasıl doğru soruları soracaklarını ve genel olarak eğlenceli, sempatik ve ilginç olmayı bilirler. Gerçekten cana yakın insanlar, küçük çocuklardan yaşlı bayanlara kadar neredeyse herkesi cezbedebilme yeteneğine sahiptir. Eğer kişi ilk bakışta son derece cana yakın ve cömertse ve daha sonraki davranışları seni korkutur ya da afallatırsa, o zaman bir sosyopatla karşılaşmış olabilirsin.
  • Kişi, yabancılara yardım etmek için zahmetlere katlanabilir veya pek tanımadığı insanlara son derece cömert davranabilir. Ancak bu kişiler, aileleri ve yakın arkadaşlarına karşı tam tersi bir tavır içinde olabilirler.
  • Sosyopatları, her zaman gizli bir gündemi olan üçkağıtçılar olarak düşünebilirsin. İstediklerini elde etmek için insanları nasıl cezbedeceklerini bilmeleri gerekir. Bu da, hedeflerine doğru ilerlemek için, önce kalabalığa karışmak amacıyla nasıl gülümseyeceklerini, insanları nasıl karşılayacaklarını ve insanların kendilerini rahat hissetmelerini nasıl sağlayacaklarını bilmeleri gerektiği anlamına gelir.
  • Birçok sosyopat son derece cana yakın olabilse de, güçlü antisosyal eğilimlere sahiptir. Önce son derece cana yakın olup sonrasında soğuk ve uzak olabilirler. Ayrıca, ilişkilerinde de samimi değildirler. İnsanlar davranışlarında -antisosyal olmaktan son derece cana yakın olmaya kadar- çok kutuplu iseler, bu onların ruhsal olarak bir çözünme içerisinde olduklarının bir göstergesi olmakla birlikte bir tehlike işaretidir. Bu aynı zamanda, daha sonrasında diğerlerini bununla kontrol etmek için reddedilme ve incinme malzemesi edinme girişimi de olabilir. Buna daima şefkat veya başkalarının hayatını düşünme yoksunluğu eşlik eder. Eğer sahici hissettirmiyorsa, bu kişi sosyopatik eğilimleri olan bir kişi olabilir.
 5. 5
  Kişinin çıkarcı olup olmadığına dikkat et. Sosyopatlar insani zaaflarını bilir ve bunları azami ölçüde istismar eder. Kafalarına koyduklarında, kişileri neredeyse her konuda kendi çıkarları için kullanabilirler. Sosyopatlar zayıf insanları gözlerine kestirirler ve çoğu zaman kendileriyle eşit güce sahip olan insanlardan uzak dururlar; üzgün, güvensiz veya hayatın anlamını arayan kişileri ararlar çünkü bu kişilerin kolay lokma olduklarını bilirler. Yani, ihtiyaçları karşılanmamış bir kişi, bu karşılanmamış ihtiyaçları aracılığıyla çok daha kolay bir şekilde kullanılabilir. Kişinin istediği şeyleri başkalarına yaptırma konusunda iyi olup olmadığını kontrol et.
  • Sosyopatlar, bir kişi üzerinde kişiye fark ettirmeden yavaş yavaş hakimiyet ve kontrol kazanır. Her durumda kontrolü elinde bulundurmayı severler ve diğer güçlü insanların etrafında olmaktan rahatsızlık duyarlar. Çoğu zaman yardımcı olma kisvesi altında her şeyi yapmayı teklif ederler, ama aslında her şeyi kontrolünde tutmak isterler. Her zaman, açığa çıkacakları endişesini taşırlar.
  • Güçlü insanlar etrafta olduğunda, yakalanmaktan korkarlar. Mesafelerini korurlar ve fark edilip edilmediklerini kontrol etmek için belirli bir mesafeden 'kuvvetli' kişiyle küçük temaslar kurarlar. Bununla birlikte, sosyopatlar görünmez kalarak veya ifşa olmadan aldatabilecekleri en güçlü insanlara hükmetmekten hoşlanırlar. İfşa olduklarını hissettiklerinde, kozlarını oynayacaklardır ya da daima mantıksız bir bahaneyle sıvışacaklardır.
  • Egemenliklerinin büyük bir kısmını, psikolojik savaş yoluyla, diğer kişinin kendilerine bağımlı olmasını sağlayarak edinirler. Bir zehir gibi, oyun planları zamanla insanları zayıflatmaktır. Görülmez ve güvende kalıp kalamayacaklarını hesaplarlar.
  • Kişinin insanları aldatma konusunda rahat olmasına ve istediğini elde etmek için göz göre göre yalan söylemesine bak. Aynı şekilde empati duyguları yoktur veya yok denecek kadar azdır. Dürüstlük konusunda da eksiklerdir. Ancak, dışarıdan bakan birisi bu kişinin mükemmel bir ahlaki karaktere sahip olduğunu düşünebilir.
 6. 6
  Kışkırtıcı şiddet davranışlarını incele. Bazı sosyopatlar, savunmasız insanlara -çocuklar gibi- ve hayvanlara işkence ederler. Bu şiddet daima kışkırtıcıdır ve nefsi müdafaa değildir. Hiç yoktan dram yaratacaklardır veya başkalarının söylediklerini çarpıtacaklardır. Çoğu kez küçük kusurlara karşı aşırı tepki gösterirler. Eğer bu konuda tepki görürler veya zıt düşerlerse, fark edilmedikleri sürece hedef şaşırtacaklar ve kişinin empatisine ve insanların onları koruyacaklarına güveneceklerdir. Hedef şaşırtma çabaları, hem bir kamuflaj, hem de konuyu saptırma girişimidir.
  • Eğer bir kişinin görünürde sakinken, anında patlayıp hiddetlendiğini, sonra tekrar sakinleştiğini fark ettiysen, o zaman bu kişi sosyopatik eğilimler gösteriyor olabilir.
 7. 7
  Kişinin büyük bir egosunun olup olmadığına bak. Sosyopatların çoğu zaman ihtişamlı hayalleri vardır ve dünyanın en büyük insanları olduklarını düşünürler. Onlar eleştiriye karşı tamamen tepkisizdirler ve aşırı şişkin bir benlik duygusuna sahiplerdir. Ayrıca, onların iyiliğini düşünmeden başkalarının onlar için inanılmaz şeyler yapmalarını hak ettiklerini düşünecek kadar büyük bir salahiyet duygusuna sahiplerdir. Başkalarını umursamazlar, sadece onları kullanmak isterler.[2]
  • Ayrıca, kendi becerileriyle ilgili gerçekçi olmayan düşünceleri olabilir. Örneğin; şarkı söyleme veya dans etme konusunda neredeyse hiç bir beceriye sahip değillerken, son derece yetenekli olduklarını düşünebilirler. Bu kişiler ya hayal kuruyorlardır, ki çoğu zaman bu doğrudur ve/veya böyle şeyler söyleyerek yalan hayatlarına bir görüntü veya maske eklerler.
  • Bu kişi, elinde hiçbir kanıt olmadığı halde etrafındaki herkesten daha iyi olduğunu da düşünebilir.
  • Bu kişi ayrıca narsist olabilir. Bu yüzden, başkalarının söyleyeceklerini duymaktan çok kendisi hakkında konuşmaya daha çok ilgi duyar. Sosyopatlar, başka bir kişinin sıkıntısını veya acısını kendisininmiş gibi yansıtabilir. Ayrıca bu kişi, zamanını dünyadaki diğer insanları gözlemlemek yerine aynaya bakarak harcar. Genel olarak bu kişi başkalarının söyleyeceklerini duymak istemez.
 8. 8
  Kişinin gerçek arkadaşlarının olup olmadığına dikkat et. Herkes arkadaş konusunda şanslı olmasa da, eğer bu kişinin hiç gerçek arkadaşı yoksa, gardını alman gerekir. Birilerinin gözünü korkutmak veya otlakçılık yapmak amacıyla bu kişilerin etrafında takılan dalkavuklar olabilir, fakat insanlarla anlamlı bir bağlantısının olup olmadığını görmeye çalış. Eğer bu kişinin neredeyse hiç arkadaşı yoksa ve bu kişi çok utangaç değilse veya arkadaşının olmaması için başka mücbir bir sebep yoksa, o zaman bu kişide bir problem olma olasılığı yüksektir.[3]
  • Bu aile üyeleri için de geçerlidir. Eğer bu kişi aile üyeleriyle irtibat halinde değilse ve onlardan hiç bahsetmiyorsa, ortada bir problem olabilir. Tabii ki, bu kişinin bu insanlarla konuşmamasının zorlu bir çocukluk geçirmiş olması gibi başka nedenleri de olabilir.
  • Geçmişle bağlantının eksik olması durumuna bak. Kişinin liseden, üniversiteden veya geçmişinin bir bölümünden neredeyse hiçbir arkadaşı yok ise, o zaman bu kişi de bir sosyopat olabilir. Bu kişinin hayatı boyunca tekrarlanan ihanet hikayeleri anlatmasına ve bunu, arkadaşlarının olmamasına veya başarısız ilişkilerine bahane olarak kullanmasına dikkat et. Açığa çıktıklarında veya daha ideal bir hedef ya da kurban bulduklarında, yollarına devam ederler. Onların arzusu insanların hayatlarını mahvetmektir.
 9. 9
  Kişinin seni tecrit etmekten hoşlanıp hoşlanmadığını değerlendir. Sosyopatlar insanlarla tanışmayı, hızlı ilerlemeyi ve yakınlaşmayı sever. Bunu, geri çekilmeye veya fikrini değiştirmeye fırsat bulamaman için yapar. Birkaç hafta sonra, eğer romantik bir bağ kurduysan, sosyopatın senin etrafında yoğun bir şekilde dolandığını görebilirsin. Bu kişi, sizi ruh ikiziymişsiniz gibi hissettirebilir, çünkü insanları okumakta o kadar iyilerdir ki, tam olarak duymak istediğin şeyleri söyleyebilirler. Sosyopat muhtemelen karşılanmamış bir ihtiyacın olduğunu ya da yakın bir ilişki içerisinde olma hayalini fark etmiştir ve bunu, bu ihtiyaca ya da rüyaya uygun bir maske takmak için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyordur. Nihayetinde, sosyopat seni dünyayla "paylaşmak" yerine, tamamen sana sahip olmak isteyecektir.[4]
  • Eğer çıkıyorsanız, sosyopat hemen arkadaşlarınla takılmanı engellemeye çalışacaktır çünkü kendisini tehdit altında hissedecektir. Arkadaşlarınla takılmaman için bahaneler üretecek ve şöyle şeyler söyleyecektir: "Onlar seni benim gibi anlamıyorlar", "Bana hiç şans tanımıyorlar" veya "Benden hoşlanmadıkları için seni bana karşı dolduruyorlar." Son haddine kadar mağduru oynarlar ve hedeflerinden empatik koruma sağlamaya çalışırlar. Onu kurtarabilecek tek kişinin sen olduğunu hissettirmeye ve tüm zamanını onunla geçirmen, sadece onu dinlemen gerektiğine inandırmaya çalışır.
 10. 10
  Kişinin olgunluğuna bak. Sosyopatlar hatalarından ders almazlar ve aynı hataları tekrar tekrar yaparlar. Bu nedenle, diğer insanlar kadar büyüyemez veya gelişmezler. Kişinin karizma ve letafet kisvesinin altında saklıyor olabileceği olgunlaşmamış davranışlarını incele. İşte arayacağın bazı davranışlar:
  • Aşırı bencillik. Bu kişi ne pahasına olursa olsun her şeyi kendisi için isteyebilir. Bununla birlikte paylaşma konusunda gönülsüzlük de vardır.
  • Büyük bir ego. Bu kişi, diğerlerini hiç umursamayacak kadar kendisiyle kafayı bozmuş olabilir.
  • Muhtaçlık. Bu kişi her lazım olduğunda senin kendisi için orada olmanı isteyebilir.
  • Sorumluluk almaya hazır olmama. Bu kişi herhangi bir sorumluluk almak için hazır veya yeterli olmayabilir. Bu durumda ya işi bir bahaneyle başkasının üzerine yıkacak ve iltifat alacak, ya da sorumluluktan tamamen kaçacaktır.
 11. 11
  Algı oyunlarına bak. Sosyopatlar yalancı ve aldatıcı oldukları için, kurbanın sanki sosyopatın neden olduğu problemmiş gibi görünmesini ve hissetmesini sağlama eğilimindedirler. Tıbbi terminolojide bu "yansıtma" olarak geçer. Bu, sosyopatın kartvizitidir.
  • Sana yaptıkları şey yüzünden seni suçlarlar. Eğer bu kişi yalan söylüyor ve seni yalan söylemekle itham ediyorsa, o zaman bir sosyopatla uğraşıyor olabilirsin.
  • Seni delirtir. Eğer bu kişi senin deli edecek şeyler yapıyor ve seni deli gibi göstertiyorsa, o zaman bir sosyopatla uğraşıyor olabilirsin.
 12. 12
  Gözünü korkutmak için atılan yoğun, manipülatif bakışları gözlemle. Bir sosyopatın egosunun yakıtı kurbanının rahatsızlığıdır.
  • Eğer bu kişi, gözünü korkutmak için soğuk ve boş bakışlar atıyor ve senin bu tedirginliğinden rahatsız olmuyorsa, muhtemelen bir sosyopatla uğraşıyorsundur.
  Reklam

Kısım 2
Kısım 2 / 2:
Kurtulmak

 1. 1
  Senden istedikleri hiçbir şeyi verme. Sosyopatlarla uğraşırken, onların heyecan ihtiyaçlarını gidermemek için olabildiğince sıkıcı ol. Sosyopatlar çok kolay sıkılırlar. Onlara duygusal eğlence vermemek de buna dahildir. Onlarla konuşurken sakinliğini koru. Heyecanlanma veya onlarla tartışma. Seni kışkırtma girişimlerini görmezden gel! Bir sosyopata en güzel karşılık sessizliktir. Ayrıca sosyopatın senden isteyebileceği hiçbir şey olmadığını göster. Paranı kaybetmiş, bir şeylerinin çalınmış vs. gibi yap. Onlar için sağladığın şey her ne ise, bir bahane bul - heyecanlanmadan, zıtlaşmadan - ve artık bu işe bir son ver.
 2. 2
  Mümkünse uzak dur. Bu kişinin tam bir psikopat olduğunu onayladıysan, ondan olabildiğince sakınmak en iyisidir. Eğer bu kişi iş arkadaşıysa veya arkadaş grubundaysa, bu durumda ondan tamamen kaçamayabilirsin. Bu durumda olabildiğince insani bir şekilde o kişiye bulaşmamaya çalış. Unutma, bir sosyopat ondan uzak durmaya çalıştığını anlayabilir ve sonuç olarak seni daha da içeri çekmek isteyebilir; bu kişiyle olabildiğince az zaman geçirme konusunda güçlü ve kararlı ol.
  • Bu, kaba veya saldırgan olman gerektiği anlamına gelmez; işin aslı, bu seni daha tehlikeli bir duruma sokabilir.
  • Kişiye: "Senin bir sosyopat olduğunu biliyorum." deme. Bu, o kişiyi öfkelendirebilir veya hatta senin dostluğunu kazanmak için daha da kararlı hale getirebilir. Bu kişinin onunla ilgili düşüncelerini bilmesini istemezsin; sadece kabalaşmadan olabildiğince uzak dur.
 3. 3
  Sosyopatın cazibesine kapılma. Sosyopat, seni hediyelerle, iltifatlarla veya kendisini masum gösteren hikayelerle büyülemek isteyebilir. Ancak, bu kişinin tam bir sosyopat olduğunu anladıktan sonra bu işin geri dönüşünün olmadığını unutma. Cezbedici davranışlar ya da yalanlar seni karanlık tarafa geri götüremez. Kişinin ikinci bir şans elde etmesine izin verme.
  • Fakat bu süreçte kendinden şüphe duymanın normal olduğunu aklından çıkarma, çünkü sosyopat kişi bozulmuş gerçeklik algısıyla senin nasıl kendini sorgulamanı sağlayacağını bilir.
  • Boyun eğme. Sosyopat, ne kadar yalnız hissettiğini veya onun için ne kadar önemli olduğunu söyleyip onun için üzülmeni sağlayarak seni kandırabilir. Fakat eğer bu kişi senin tespit ettiğin kadar yalancı ve çıkarcı ise, o zaman bir ruhsal bozukluğu olduğu için üzülmenin haricinde, bu kişiye karşı bir sempati beslemenin imkanı yoktur.
 4. 4
  Bu kişiyle çıkıyorsan, olabildiğince hızlı bir şekilde bu işi bitir. Eğer sosyopat biriyle çıkıyorsan, olabildiğince hızlı ve güvenli bir şekilde bu kişiden kurtul. Ne kadar beklersen, işler o kadar kötüleşecek ve muhtemelen bu kişinin düşünce çizgisine çekileceksindir. Eğer ilişkiyi bitirmen gerekiyorsa, bunu bir an önce söylemelisin; bu kişinin sosyopat olduğunu düşündüğün için ilişkiyi sonlandırmak istediğini söylemene gerek yok.
  • Ona seni manipüle edecek malzeme vermemek için sebebini kendine sakla. Kararında kesin ol çünkü muhtemelen kararını çok kez tekrar etmen ve desteklemen gerekecektir.
  • Bir insanın dikkatsiz olmasıyla sosyopat olması arasında bir fark olduğunu unutma. Birisine sırf sana karşı kötü veya bencilce davrandığı için sosyopat diyebilirsin, fakat bu zayıf karakterli olduğunun bir işareti olabilir. Gerçek bir sosyopat diğerlerinin ne düşündüğünü veya hissettiğini hiç umursamaz.
  • Eğer gerçekten kontrolcü veya manipülatif bir ilişki içerisindeysen, o zaman bunu yüz yüze bitirmek istemeyebilirsin. Bunu telefonla yapman gerekebilir. Eğer eşyalarını alman gerekiyorsa, sana yardımcı olması için bir arkadaşını yanında götür. Bir sosyopat reddedilmeyi kabul edemeyebilir. Eğer ilişkiyi bitirmeye çalışırsan, sosyopat kişi çaresizliğe kapılabilir ve hatta kalmanı sağlamak için şiddete başvurabilir.
 5. 5
  Başkalarını uyar. Bu kişinin sosyopat olduğunu tüm dünyaya duyurman gerekmiyor olsa da (kişi başkaları için gerçekten tehlikeli değilse), o kişinin çevresinde bulunan insanları uyarmayı düşünmelisin. 'O kişi' ile çıkmayı düşünenleri kesinlikle uyar. Onun bir sosyopat olduğunu herkese söyleyerek 'o kişiyi' kızdırma. Ancak, potansiyel bir kurbanın uyarılması gerekirse, düşündüğünü söylemekten korkma.
  • Bunu bulunduğun duruma göre yap. Eğer bu kişi çalıştığın yerde daha üst mertebedeyse, o zaman evet, insanları uyarmaya çalışmamalısın. Ama mutlaka elinden geldiği kadar uzak durmalısın.
 6. 6
  Kendini fikrine sahip ol. Sosyopatlar, kendi başına karar vermekte zorlanan veya insanlara çok danışan kişileri avlarlar. Kendini sosyopatın cazibesine karşı korumanın ya da gelecekte sosyopatlarla karşılaştığında kolay etkilenmemenin en iyi yolu, kim olduğunu bildiğinden, kendi fikirlerini geliştirebildiğinden ve dünyayı kendi gözlerinle görebildiğinden emin olmaktır. Sosyopatlar, kararlı insanlardan ve orijinal düşünen kişilerden uzak dururlar çünkü onları kontrol etmekte zorlanacaklarını bilirler.
  • Kendi fikrine sahip olmak bir ömür sürebiliyor olsa da, güncel olaylar hakkında bilgi sahibi olmak, herhangi bir durum hakkında birden fazla bakış açısını anlamak için çaba harcamak ve farklı inançlara sahip olan insanlarla vakit geçirmek, gerçek bir orijinal düşünür olma yolunda sana çok yardımcı olabilir.
  • Bunun bir kısmı kendine güvenmekle ilgilidir. Kendine güvenirsen, fikirlerine daha fazla güvenirsin ve yoluna çıkan sosyopatları korkutup kaçırman daha kolay olur!
 7. 7
  Sosyopat korkusunu bırak. Bunun yerine, kendi düşünme becerilerini kullan (önceden belirtildiği gibi) ve karşılık verirken mantığını ve sakinliğini kullan. Evvela, bir sosyopat her şeyin taklidini yapabilir, bu yüzden eğer bu kişi numara yapıyorsa, bu kişiye yaranmaya çalışmak nafile bir çaba olacaktır. İkincisi, sosyopatlar zekidir ve ayak uydurmaya, zeki veya bilgili numarası yapmaya çalışmak ya da muhtemelen kendi zekalarını her şeyin merkezine alma ihtiyaçlarından kaçmaya çalışmak başlı başına bir sıkıntı kaynağı olabilir.
  • Eğer sosyopattan korkmaz ve ondan daha iyi veya onun seviyesinde olmaya çalışmazsan, askine, kendi benliğini daha fazla kabullenirsin. Seni önemli ve değerli yapan şeyin kıymetini bilirsen, bir sosyopat seni manipüle etmekte zorlanacaktır. Sosyopatların büyük çoğunluğu katil, sadist veya canavar değildir; bu kişiler dikkatle ilgilenilmesi gereken insanlardır. Onlar sosyopat olmayı seçmezler, tıpkı senin onların desiselerine kurban olmayı seçmediğin gibi. Lakin, bir sosyopatın senin zayıf tarafını manipüle etmesini zorlaştırabilir veya kolaylaştırabilirsin, yani bu seçim senin elindedir. İnsanların nasıl manipüle edildiği ve birbirlerini nasıl kullandıkları konusunda kendini eğit ve kendini bu tür muameleleri bastıracak yöntemlerle donat ve hayatınla barışık ol.
  • Bu, sosyopatın senin güçlü benliğini göstermeni ve katakulliye gelmeye karşı koymanı takdir edeceği anlamına gelmez. Ancak, sosyopat senin üzerinde enerji harcamayı ve seni manipüle etmek için daha fazla girişimde bulunmayı bırakacaktır, çünkü her seferinde buna meydan okuyacağını bilecektir. Bu sıkıcı olur ve hiçbir sosyopat sıkılmayı sevmez.
  Reklam

İpuçları

 • Bu tip bir kişi sana onları affetmen için bir şeyler söyleyecek ve sonra söylediğini inkar edecektir. Bu bir zihin oyunu oynama taktiğidir.
 • Bazı bilim insanları, sosyopat kişilerde duyguları ve ahlakı düzenleyen prefrontal korteksin hasarlı olduğuna inanır.
 • Sosyopatlar kurbanlarını eksik olmakla suçlar. Hiç hatalarını kabul etmezler ve kurbana saldırırlar. Herhangi bir DSM tanısında kilit unsurdur.
 • Bir çoğu, soğuk kişilik özelliklerini saklamanın gerekli olduğunun farkındadır ve iyi aktörlerdir (farklı olmaya adapte olmuşlardır), yani bunların çoğu açık davranışlardır ve (gaddar özellikleri/ağır anti-sosyal davranışları gizlemeyen) akılsız, genç veya düşük fonskiyonlu sosyopatlar için geçerlidir .
 • Bazı uzmanlar, çok sayıda sosyopatın da çocuk istismarı mağduru olduğunu söylüyorlar.
 • Sosyopatik davranış kalıtsaldır, bu nedenle bir kişinin gerçek kişiliğine bir ipucu olması için aile içindeki problemlere bak.
 • Sosyopatlar hedeflerine ulaşmak ve planlarına daha uzun süre sadık kalmak için genele kıyasla daha da ileri giderler.
 • Eğer bir kişi "gerçek olamayacak kadar iyi" ise, muhtemelen gerçek değildir. Sosyopati, borderline ve narsisizm dahil olmak üzere herhangi bir DSM teşhisi için durum böyledir.
 • Sosyopatlar saldıran taraf olmalarına rağmen diğerlerini mağdur olduklarına inandırmayı bilirler.
 • Sosyopatların geçmişleri hakkında yalan söyleyeceklerini biliyorsun, bu yüzden söylediklerine şüpheyle yaklaş. Hikayelerindeki tutarsızlıklara bak. Genel olarak, tüm uydurma hikayeleri arasında aynı kalan bir veya iki şey olacaktır. Bu ya gerçektir ya da sıkça söyledikleri ve gerçek olduğuna inandıkları bir şeydir.
Reklam

Uyarılar

 • Cazibelerine kapılma. Bunu söylemeye gerek yok.
 • Sosyopatlar duyguya daha az eğilimlilerdir ve bu yüzden duygularını sana karşı kullanabilirler. İnsanlarla anladıkları dilden konuşmak en etkili olanıdır; yani, bir sosyopatla uğraşırken duygularını/hislerini bir kenara bırakmazsan seni kontrolü altına alacaktır.
 • Durumlarının farkında olduğunu bilmelerine izin verme. Bu, sosyopata bağlı olarak farklı yerlere gidebilirse da, bildiğini bilmemeleri en iyisidir.
 • Tüm sosyopatlar şiddete eğimli değilse de, duygusal meselelerde ve arkadaşlık konularında bu insanlarla araya mesafe koymak en iyisidir.
 • Sosyopatik eğilimler genellikle otizm veya tam tersi durumlarla karıştırılabilir. Temel fark, sosyopatların vicdan sahibi değillerken, otistik insanlar önem veren kişilerdir fakat nasıl karşılık verileceğinden emin olamadıkları için yanlış tahminde bulunabilirler.
 • Sosyopatlar vicdan sahibi olmadıkları için büyük yalancılardır. Bu yüzden, gerçek yüzlerinin ortaya çıkmaması adına yaptıkları şeyler için tüm mazeretleri kullanacaklardır.
Reklam

Bununla İlgili wikiHow'lar

Nasıl ÖpüşülürNasıl Öpüşülür?
Bir Erkeğin Senden Hoşlandığı Nasıl AnlaşılırBir Erkeğin Senden Hoşlandığı Nasıl Anlaşılır?
Konuşacak Bir Şey Olmadığında Sohbet Nasıl BaşlatılırKonuşacak Bir Şey Olmadığında Sohbet Nasıl Başlatılır?
Bir Kızla Sohbet Etmeye Nasıl BaşlanırBir Kızla Sohbet Etmeye Nasıl Başlanır?
Nasıl Tutkulu ÖpüşülürNasıl Tutkulu Öpüşülür?
Telefon Seksi Nasıl YapılırTelefon Seksi Nasıl Yapılır?
Birinin Seni Gerçekten Sevdiğini Nasıl AnlarsınBirinin Seni Gerçekten Sevdiğini Nasıl Anlarsın?
Doğum Gününü Kutlayan Birine Nasıl Karşılık VerilirDoğum Gününü Kutlayan Birine Nasıl Karşılık Verilir?
Bir Kızı Kendine Nasıl Aşık EdebilirsinBir Kızı Kendine Nasıl Aşık Edebilirsin?
Fransız Öpücüğü Stilinde Nasıl Öpüşülür?
Bir Erkeğin Seni Gerçekten Sevdiğini Nasıl AnlarsınBir Erkeğin Seni Gerçekten Sevdiğini Nasıl Anlarsın?
Erkek Arkadaşının Eşcinsel Olup Olmadığını Nasıl AnlaşılırErkek Arkadaşının Eşcinsel Olup Olmadığını Nasıl Anlaşılır?
Nasıl Flört EdilirNasıl Flört Edilir?
Hoşlandığın Kızı Nasıl Elde EdersinHoşlandığın Kızı Nasıl Elde Edersin?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

Liana Georgoulis, PsyD
Ortak yazarlar :
Psikolog
Bu makaledeki ortak yazarlar Liana Georgoulis, PsyD. Dr. Liana Georgoulis 10 yıldan fazla deneyime sahip Lisanslı bir Klinik Psikolog’dur ve şu anda Los Angeles’da bulunan Coast Psychological Services’de Klinik Direktör’dür. Psikoloji alanındaki Doktorasını 2009 yılında Peperdine Üniversitesi’nden almıştır. Çalışmalarıyla ergenlere, yetişkinlere ve çiftlere bilişsel davranış terapisi ve diğer kanıta dayalı terapiler sağlar. Bu makale 88.598 defa görüntülenmiştir.
Kategoriler: İlişkiler
Bu sayfaya 88.598 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam