Kendini bir gün herkese açık bir toplantıda ya da sosyal bir etkinlikte konuşma yapmanın bekleneceği bir durumda bulabilirsin. Bu tür etkinliklerde konuşma yapmaya hazır olmak planlama ve metin hazırlamayı gerektirir. Böylesi muhtemel bir duruma karşı aşağıda mükemmel bir konuşma planlamana ve yazmana yardımcı olacak ipuçları veriliyor.

Kısım 1
Kısım 1 / 4:
Temelleri Oluşturma

 1. 1
  Konunu iyi seç. İyi bir konuşma, etkinliğin amacıyla örtüşen bir mesaj üzerine yoğunlaşır. Dinleyicilerin ilgi alanları açısından yankı uyandırmalı ve dinleyiciler için önemli olmalıdır.
  • Okulda bir konuşmanın ucu açıktır ve bu nedenle gerçekten de tutkulu olduğun bir konu seç. İyi konuşmalar, mesajına ve konuşmacı tarafından içine konan hisse bağlıdır. Eğer konuşmanın konusu hakkında gerçekten hevesliysen, dinleyicilerin de hevesli olacaktır.
 2. 2
  Amaç veya tez bul. Bu konu hakkında neden bir konuşma yapıyorsun? ("Öğretmenim öyle istedi!" veya "Zorundayım" geçerli bir sebep değildir.)
  • Tez, vurgulaman gereken ana noktadır. Eğer hayatındaki bir olay hakkında bir konuşma yazıyorsan mesajın nedir? Konun ölümden döndüğün bir deneyimi kapsıyor olabilir, ama tezin veya amacın, emniyet kemerini kullanmayı savunuyor olmalı. Tezini desteklemek için nedenselliğe ihtiyacın olacak: "Hayatımı kurtardı" karşı çıkılması oldukça güç bir argümandır!
   • İyi bir konuşma, iyi bir neden için yazılmıştır: İlham vermek, bilgilendirmek, destek toplamak, eyleme geçmek için liderlik etmek vs. Bunlar asil amaçlardır ve sadece ileri geri konuşmayı, konuşmacının egosunu beslemeyi veya herhangi birini övmeyi, korkutmayı ya da utandırmayı amaçlamaz.
 3. 3
  Organize ol. Tüm iyi konuşmaların iyi bir yapısı bulunur: Giriş, gelişme ve sonuç. Bir konuşma, biçimsiz veya allak bullak düşünceler bütünü değildir.
  • Gelişme. Argümanını desteklemek için en az üç nokta ortaya koy. Eğer bu noktalar kendi etraflarında yükseliyorlarsa, bu iyiye işarettir. İlk taslağın için bir liste yapabilir ve en güçlü argümanları daha sonra seçebilirsin.
 4. 4
  İkna edici ol. Eğer vurgulamak istediğin noktalar mantıksızsa, onları diğer nedenlerle şişirmeye çalışma. Nedeninin sağlam olduğundan emin ol ve ikna edici teknikleri daha sonra ekleyebilirsin.
  • Plato'nun etik, empati ve mantık (ethos, pathos ve logos) üçgeni bu noktada işe yarayacaktır. Dinleyicilerin güvenini kazanarak veya diğerlerini kullanarak (Tudors aklına geldiği zaman, gömleklerin kalitesini mi yoksa Sinan Çetin'i mi düşünüyorsun?) onları kabul etmeye ikna et (etik – ethos). İkna çabanı, dinleyicilerin duygularını manipüle ederek sürdürebilir (empati – pathos) veya sadece mantığı kullanabilirsin (mantık – logos). Bu üçlüden hiçbiri bir diğerinden daha güçlü veya etkili değildir; kullanım tercihi tamamen duruma bağlıdır.
  Reklam

Kısım 2
Kısım 2 / 4:
Etkili Kılma

 1. 1
  Kelimeleri bilgece seç. Ortaokul öğrencilerine konuşma yaparken, anlaşılması güç olmamak önemlidir. Bir başka deyişle onların anlayabileceği ve takdir edebileceği kelimeler kullan. [1] Konuşmanı, dinleyicilerinin ihtiyacına ve ne duymak istediklerine göre ayarla.
  • Bununla beraber dinleyicilerin ne biliyorlar? Onlara zaten bildikleri konseptleri açıklamak ile vakit kaybetme veya daha da kötüsü, temel bilgilere sahip olduklarını düşünerek kafalarını daha fazla karıştırma. Konuşmanı yazarken kendini onların yerine koy. Argümanının en önemli noktasına atlamadan önce dinleyicilerinin hangi arka plan bilgilerine ihtiyaçları olduğunu düşün.
 2. 2
  Dikkatlerini çek. Dinleyicilerinle "el sıkış." Kuşkusuz mecazi olarak. Dinleyici kitlenin üyelerinin katılımını sağlayarak konuşmanı kişiselleştir. Konunla bir anlaşma ve senle bir uyum duygusu inşa et.
  • Eski Büyükelçi Robert Strauss konuşmalarına şöyle başlardı: "Bu konuşmaya başlamadan önce bir şey söylemeliyim." Olay nedir?
  • Konuşma metnin de dahil olmak üzere en samimi tebessümünü göster. Dinleyicilerin farkı anlayacaktır. Tek cümlelik kısa bir şaka veya durumla ilintilendirilebilecek ve düşünmeye zorlayacak bir anekdot ile başlamak isteyebilirsin.
  • Konuşmanı yazarken bir arkadaşına bu konuda ne söyleyebileceğini düşün. Ne kadar rahat ve açık olursan, dinleyicilerin kendilerini sana o kadar kaptırırlar. Kelimelerini, sanki karşısında rahat olabildiğin ve duygularını göstermekten çekinmediğin birisi ile tartışıyormuş gibi seç. "Yürekli" bir konuşma en çok hissi verendir.
 3. 3
  Mesajına odaklan. Bazıları için istikametten sapma veya tek seferde çok fazla şeye saldırmaya çalışmak kolaydır. Konuşmanın bir mesajı var ve boylu boyunca değinilmesi gereken tek şey de bu mesaj. Detaylara veya daha kötüsü alakasız noktalara takılma. Aksi halde dinleyicilerin ne olup bittiğini anlamaya çalışmakla uğraşmak zorunda kalır.
  • Tutarsızlık dinleyicilerinin dikkatini dağıtır. Noktana değinip altını çizdikten sonra, devam etmekten korkma. Ön plana çıkmayı hakkeden daha çok noktan var ve hepsine eşit miktarda değin.
 4. 4
  Görsel anlatım. Metnini grafiksel olarak anlat. Hedefin, konuşma metninin ana noktalarının mümkün olduğu kadar dinleyicilerinin aklında kalmasını sağlamak. Daha sonra eğer birisi sana soru sorar ya da iltifat edecek olursa, muhtemelen şu şekilde olacaktır: "Ahmet'in kardeşi hakkında anlattığı hikâyeden keyif aldım" veya "Bu yılki kâr ile ilgili dilim grafik oldukça faydalı idi." Ve muhtemelen şöyle demeyeceklerdir: "Konuşmanın gelişme kısmında yer alan ikinci nokta iyi düşünülmüş ve mantıklı idi." Kısacası görsel olarak düşün.
  • Görsel anlatım, birçok şekilde yapılabilir. Eğer iş ekibine yıl içerisindeki düşük rakamlar hakkında konuşma yapıyorsan, açlıktan ölmekte olan ailelerinin portresini çizmek onları daha sıkı çalışmaya teşvik etmek için iyi bir fikir olmayacaktır. Görseller uygun bir şekilde kullanılmalıdır. Eğer sayılar hakkında konuşuyorsan, grafikler kullan. Eğer duygular hakkında konuşuyorsan, bir resim çiz. İçeriğini iyi bil.
 5. 5
  Duraksamalar ile düşün. En iyi aktörler, aradaki satırlarda (eğer katbekat değilse) eşit olarak etkilidirler. Dinleyicilerinin gerçekten zihnine nüfuz etmek istiyorsan, duraksamalar veya vuruşlar yaz. İnsanlar otomatik olarak farkına varacak ve etrafa bakınacak, kendilerine çeki düzen verecek, kafalarını kaldıracak ve gerçekten de sessizliği duyacaklardır. Artık odayı yöneten bu duraksamalar olacaktır.
  • Konuşmaların kağıttan okunmaması, aksine doğal olması gerekir. Konuşurken duraksamaların olur. Bu, seni yavaşlatmaz veya zayıf göstermez. Bu işi iyi kıvırdığını ve konuşmanı eski bir profesyonel gibi yaptığını gösterir.
  Reklam

Kısım 3
Kısım 3 / 4:
Konuşmanı Oluşturma

 1. 1
  Güçlü bir giriş ile başla. Dinleyicilerin ilgisini çekecek büyük bir ifade ile başla. Dinleyicilerinin katılımını konuştuğumuz bölümü hatırladın mı? Şimdi o bölümün sırası. Doğrudan dal, kişiselleştir ve insani tarafını göster.
  • Önemli görüşler veya alıntılarla başlamak hemen güvenirlik inşa edecektir. Yalnız kurtarıcı uzmanın olarak TDK'ya başvurma ve klişelerden kaçın.
 2. 2
  Bireyler için kapsayıcı terimler kullan. "Bizim" noktalarımıza değin: Bizim ekibimiz, bizim şehrimiz/ülkemiz veya bizim okulumuz, bizim mezuniyetimiz, bizim işimiz, insanlarımız ve ürünümüz/adayımız vs. Böylece dinleyicilerin kendilerini daha çok dahil edilmiş hissedecekler ve aidiyet duygusunu fark edeceklerdir. Eğer "biz" bu şekilde hissedersek, onlar da bu şekilde hissetmek için baskı hissedeceklerdir.
  • Nelson Mandela yaptığı bir konuşmaya şu şekilde başlamıştı: "Bugün biz sadece bir partinin zaferini değil, ama Güney Afrika'nın tüm halkları için bir zaferi kutluyoruz."[2] Nihayetinde hatiplik hüneri sorgulanamaz bir adamdan bahsediyoruz.
 3. 3
  Konuşmanın gelişme bölümünü oluştur. Bu bölümün, meselenin ana noktalarını ve her biri için de birer destek içermesi gerekiyor. Şu önceden yapmış olduğun listeyi hatırladın mı? Bu noktaları sadece üçe indir. En ikna edici olanlar hangileri?
  • En güçlü noktan ile başla. Dinleyicilerinin argümanın boyunca hiç boşluk görmeden başlamalarını istersin. Söylemen gerektiği noktalarda ufak tefek kusurlar arama şansını elde etmeden önce dinleyicilerini yanına çek.
  • En zayıf argümanını yazının orta kısmına koy. Hemen unutulabilir olması için zayıf noktayı araya sıkıştırıyorsun. Ve kuşkusuz unutulacak.
  • En güçlü ikinci argümanın ile bitir. Sona doğru konuyu belli bir noktaya getirmek istersin. Ve tekrar toparlamak ve kanıtının son parçası ile argümanını tamamlamak.
 4. 4
  Geçişlerine dikkat et. Bir fikirden ötekine net ve mantıklı geçişler kur. Konuşmacıların ve yazarların yaptığı en büyük hata, insanların mekan, zaman ve fikir değişiklikleri gibi mantık atlamalarını takip edebileceklerini varsaymaktır. Fikirlerinde bir dönüş yapacaksan bunu dinleyicilerine şu ifadelerle belirt: "Bunun bir örneği olarak şunu görebiliyoruz..." veya "Bu bizi şu büyük probleme geri getiriyor..." ve benzerleri gibi.
  • Geçişler sadece gelişme bölümündeki ara noktalarda yer almamalı. Ayrıca girişin ardından ve sonuca girerken de yerleştirilmeli. Yeniden belirtirsek, konuşman birbirine bağlı tek bir çalışma; birbirinden bağımsız işleyen noktalar dizisi değil. Bunu dinleyicilerine temiz geçişler yaparak göster.
 5. 5
  Sağlam bir sonuç ile bitir. Güçlü bir son ile bitir ve oraya ne söylemek için geldiğini özetle. Dinleyicilerini bir soru veya çıkarımsal düşüncelere sevk et; onlar için bir fikir ya da soru yarat. Bu, sence ne olabilir?
  • Önemli düşünceleri tekrar et. Dinleyicilerin hatırlamasını sağla ve onları ana hatta çek. Unutmalarını istemediğin fikirlerle ayrıldıklarından emin ol.
  • Dinleyicilerine yazdıklarının tamamlandığı yönünde bir his ver. Onları yeniden en başa geri götür, ama bu sefer daha sesli bir ruh ile olsun. Nihayetinde artık onlar da tutkulu olmaları için gereken tüm bilgiye sahipler. Bu, son paragrafa noktanı yeniden ortaya koyan güçlü ve bildirimsel bir cümle ile başlanarak yapılabilir.
  Reklam

Kısım 4
Kısım 4 / 4:
Son Taslağı Yazma

 1. 1
  İlk taslağı birilerine göster. Bu, yapabileceğin en yararlı şey olacaktır. Dinleyicilerinle mümkün olan en çok benzerliği gösteren birini bulmaya çalış. Bu kişi eğer dinleyici kitlen ile benzer özelliklere sahipse, birbirlerine yakın izlenimler elde etme şansın da yüksektir.
  • Bu kişilerden geri bildirim iste. Kafa karıştırıcı veya gereksiz buldukları noktalar var mı? Akıllarında hangi sorular kalmış? Mantığını takip edebilmişler mi ve sonunda sana katılmışlar mı? Hangi izlenimlere kapılmışlar?
 2. 2
  Anlaşır olmaya gayret et. Genelde bir şeyler yazdığımız zaman aynı şeyi söylemenin çok daha kolay bir yolu vardır. Çalışmanın üzerinden aklında bu nokta olarak bir kez daha geç. Her bir cümleyi olduğu gibi al ve daha net yapabilir misin diye bir daha düşün.
  • Eğer net olmazsan iyi bir nokta takdir görmeyebilir ya da tamamen gözden kaçabilir. Anlaşılır olmak muhtemelen çalışmanda aranacak en önemli noktadır.
 3. 3
  Tonunun süreklilik sahibi ve düzgün olduğundan emin ol. Konuşman kulağa sanki üç ayrı kişi tarafından yazılmış gibi gelirse takip edilmesi zor olur. Dahası küçümseyici bir dile dönersen veya sadece üsten bakarsan, yine aynı şekilde zor bir durumda kalırsın. Bu durumda dinleyiciler konuşmanı nasıl bulacaklar?
  • Dinleyicilerin dikkatini çekmek için densiz ya da nahoş olma hatasına düşme. Bu işe yarayacaktır; ama parmak sallamanı bitirip, bağırmayı kestiğin zaman, seni tamamen akıllarından çıkaracaklardır.
 4. 4
  Son taslağını yaz. Tüm içerik hazır olduğu zaman konuşma metnine son halini vermeye başla. Bu nokta, konuşma için taktikler uygulamaya başlamak isteyeceğin nokta olabilir.
  • Duraksamalar ile yaz. Konuşmalar doğrudan okunmasalar da, yazılan duraksamalar ile prova yapmak konuşmayı yaparken nerede kaldığını hatırlamana yardımcı olur.
  • Vücut dilini oluştur. Aslında tamamen doğal olması gerekse de ve senaryosu çıkarılamayacak olsa da, vücudunla (yüzün, elin vs.) altını çizmek istediğin bir nokta için küçük notlar almak prova sürecinde zihninde canlandırmaya yardımcı olur.
  • Konuşmayı not kartlarına çıkar. Konuşmanı okumayacağın için sunumunun yazılı ana hattına referans olarak sahip olmak iyi bir fikir olacaktır ve böylece herhangi bir noktayı unutmazsın. Mesela dinleyicilere ilgileri ve komiteye senden konuşma yapmanı istedikleri için teşekkür etmek gibi...
  Reklam

İpuçları

 • Son: Final ve etkileyici cümlenin konuşmanın doğal sonu olmasını sağla. İnsanlar son noktayı veya son vurguyu hatırlayacaktır. Bu yüzden sıkı vur!
 • Önemli noktaların hakkında ısrar et. İnsanların seni yargılayacaklarını düşünerek konuşmanda herhangi bir değişiklik yapma. (Mahalle baskısına karşı dur.) Değişiklikleri sen istedin diye ve düzenlemene uygun oldukları için yap.
 • Dinleyiciler arasındaki her bir kişi konuşmanı bir birey olarak tecrübe eder. Onlarla "hepiniz" veya "buradaki herkes" gibi ifadeler yerine "sen" ve "senin" gibi ifadelerle bireyler halinde konuş. Bu daha doğrudan ve ikna edicidir ve ister beş ister beş bin kişi olsun dinleyicilerinin her birini dahil edecektir.
 • Hemen hemen herkes ezberleme, ezbere anlatma ve aniden kalakalma ile takıntılı oldukları erken deneyimlerini hatırlıyordur. Bu, bir konuşmayı fiyaskoya dönüştürebilir. Konun hakkında rahat ol ve konuşmanı 3x5 boyutunda olan ve birbirlerine ip ya da özel bir halka ile bağlanmış kartlar üzerine maddeler halinde not et. Rahat ol ve hatasız konuşma hakkında taş kesme. Kimsenin sana garezi yok.
 • Ronald Reagan'ın konuşma sırasında bir şey olur diye konuşmasının ekstra bir kopyasını yanına alma gibi bir kuralı vardı. Bu kopya, ev sahibine verilmeye de hazır oluyordu.
 • Konuşmanın uzunluğuna, katıldığın etkinliğin tipi karar verecektir. Ortalama bir konuşmacının dakikada 100 ila 135 kelime aktardığını aklında tut. Aşağıda örnek konuşma uzunlukları bulunuyor:
  • Standart açılış konuşmacısı: 18 - 22 dakika (yaklaşık 1800 ila 2970 kelime)
  • Motive edici konuşmacı: 12 - 15 dakika (yaklaşık 1200 ila 2025 kelime)
  • Tören konuşmacısı: 5 - 7 dakika (yaklaşık 500 ila 945 kelime)
  • Basın açıklaması: 2 - 3 dakika (yaklaşık 200 ila 405 kelime)
  • Düğün konuşması: 2 - 3 dakika (yaklaşık 200 ila 405 kelime)
 • Dinleyicilerinin referans çerçevesini göz önünde bulundur. Bunu yapmanın en kolay yolu şu konular hakkında düşünmektir: Dinleyiciler içerisinde kim var? Neden buradalar? Ve konuşmanı dinledikten sonra, ilk ne yapmalarını veya belki bir başkasına ilk ne demelerini istersin?
 • Dinleyiciler için "kısa geçmiş"ini (bio) senden başka kim daha iyi yazabilir. (Bu, konuşma içerisinde yazdığın konuşma girişi bölümü değil.) Konuşmandan önce seni takdim edecek kişiye ulaş ve aklındaki takdimi ona yolla veya oku. Bu kişi gerçekten de acemi değilse, kendisini senin hakkında kişisel bir takdim yazma derdinden kurtardığın için minnettar olacaktır.
 • Eğer not kartların (bir kağıt parçası/maddeler içeren kart) varsa, bazen tüm vaktini bu kartlara bakarak geçirebilirsin. Bu nedenle çok fazla madde çıkarma ve kart yapma!
 • Konuşmanın çok uzun olmasına izin verme. Kısa bir süre sonra toparla. Dinleyiciler çok uzun konuşmalardan sıkılırlar.
 • Gerginsen insanlara bakmana gerek yok. Oda boyunca göz gezdirmek bile göz teması sayılır.
Reklam

Uyarılar

 • Uzun ve sıkıcı bir konuşma yapma. Aksi halde insanlar konuşman sırasında gerçekten de uyuyakalırlar. Ortamı biraz ısıtmak için her zaman espritüel ol.
 • Geveze olma. Konuşmanın uzunluğunu birkaç kere ölç. Eğer beş dakikadan fazla sürüyorsa, daha mükemmel bir konuşmacı olman gerekir. Tipik amatör bir konuşmacı, dinleyicilerin üç dakikadan sonra saatlerini kontrol ettiklerini görür. Abraham Lincoln'un, Gettysburg Konuşması için sadece bir veya iki dakikaya ihtiyaç duyduğunu unutma.
Reklam

Bununla İlgili wikiHow'lar

Konuşacak Bir Şey Olmadığında Sohbet Nasıl BaşlatılırKonuşacak Bir Şey Olmadığında Sohbet Nasıl Başlatılır?
Bir Kızla Sohbet Etmeye Nasıl BaşlanırBir Kızla Sohbet Etmeye Nasıl Başlanır?
Hoşlanılan Kıza Nasıl Mesaj AtılırHoşlanılan Kıza Nasıl Mesaj Atılır?
Mililitre (mL) Gram'a (g) Nasıl DönüştürülürMililitre (mL) Gram'a (g) Nasıl Dönüştürülür?
Bir Kızla Mesajlaşma Nasıl BaşlatılırBir Kızla Mesajlaşma Nasıl Başlatılır?
Hoşlanılan Kızla Nasıl KonuşulurHoşlanılan Kızla Nasıl Konuşulur?
Kendini Tanıtma Konuşması Nasıl YazılırKendini Tanıtma Konuşması Nasıl Yazılır?
Bir Dairenin Çapı Nasıl HesaplanırBir Dairenin Çapı Nasıl Hesaplanır?
"Teşekkür"e Nasıl Karşılık Verilir"Teşekkür"e Nasıl Karşılık Verilir?
Nasıl Havalı OlunurNasıl Havalı Olunur?
İki Nokta Arasındaki Mesafe Nasıl Bulunurİki Nokta Arasındaki Mesafe Nasıl Bulunur?
Olasılık Nasıl HesaplanırOlasılık Nasıl Hesaplanır?
Yüzde Artışı Nasıl HesaplanırYüzde Artışı Nasıl Hesaplanır?
Açılar Nasıl HesaplanırAçılar Nasıl Hesaplanır?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow Kadrosu
Ortak yazarlar :
wikiHow Staff Writer
Bu makale editörler ve araştırmacılardan oluşan, makalenin doğruluğu ile kapsamlılığını onaylayan, eğitimli bir ekip tarafından ortaklaşa yazılmıştır.

wikiHow’ın İçerik Yönetim Ekibi, yüksek kalite standartlarımızı sağladığından emin olmak için, editör ekibimizden gelen her çalışmayı dikkatli bir şekilde denetler. Bu makale 39.684 defa görüntülenmiştir.
Kategoriler: Eğitim ve İletişim
Bu sayfaya 39.684 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam