Arabalardaki ön konsola monte edilmiş CD çalarlar CD sıkıştığı zaman kendine has sorunlara neden olur. Bunlar arabaya monte edilmiş olduğundan eğer CD çaları söküp parçalarına ayırmayı istemiyorsan yapabileceklerin kurcalamakla, içine bir şeyler sokmakla ya da belli bir açıdan yaklaşmakla sınırlıdır. Bu yüzden de arabalarda sıkışan CD’ler çok sinir bozucu olabilir. Neyse ki bu yaygın sorun için bir dizi Kendin Yap çözümü bulunuyor. Ancak unutma ki eğer düzgün biçimde uygulanmazsa bu çözümlerden bazıları CD çalara (ya da içinde sıkışan CD’ye) zarar verebilir. Bu makaledeki öneriler bir otomobil uzmanının fikri yerine geçmemelidir. Başlamak için 1. adıma bak.

Yöntem 1
Yöntem 1 / 5:
Güç ve CD Çıkarma Düğmelerini Kullanmak

 1. 1
  Arabanın kontağını kapat. Bazı CD çalarlarda diğer yöntemler işe yaramadığında CD’leri çıkartmak için özel olarak tasarlanmış bir “zorla çıkartma” işlevi bulunur. Bu yöntem CD çaları hiçbir şekilde kurcalamayı gerektirmediğinden en mantıklısı buradan başlamak. Zira yöntem işe yaramazsa hiçbir şey kaybetmezsin. Öncelikle eğer kontak kapalı değilse kontağı çevirerek arabayı stop ettir.[1]
 2. 2
  Araba çalışmaz hâldeyken CD çaların güç ve CD çıkartma düğmelerine parmağını aynı anda basılı tut. CD çaların güç ve CD çıkartma düğmelerine aynı anda parmağını basılı tut ve on saniye kadar beklet. Eğer müzik sisteminin bir “zorla çıkartma” özelliği varsa CD’yi dışarı atacaktır.
 3. 3
  Bu yöntem işe yaramazsa bu defa arabayı çalıştırıp tekrar dene. Bazı CD çalarlar araba stop etmişken çalışmaz. Bu tür CD çalarlar için güç ve CD çıkartma düğmelerine parmağını, araba çalışır durumdayken basılı tutmayı dene.
 4. 4
  CD çaların kullanma kılavuzuna bak. Güç ve çıkartma düğmesi kombinasyonu yaygın “zorla çıkartma” komutlarından biridir ama birçok CD çalar sıkışan CD’yi çıkartmak için farklı tuşlara basılmasını gerektirebilir. Eğer hâlâ sendeyse CD çaların kullanıcı kılavuzuna bak. Bu kılavuzda bununla ve CD’ni geri almana yardım edebilecek diğer işlevlerle ilgili bilgi olacaktır.
  Reklam

Yöntem 2
Yöntem 2 / 5:
Fazladan bir CD Kullanmak

 1. 1
  Boş ya da işe yaramaz bir CD al. Bu yöntemde CD çalara ikinci bir CD sokman gerekiyor. O yüzden, sevdiğin bir albüme zarar gelmesini önlemek için ya boş bir CD ya da zarar gelse de umursamayacağın bir CD kullan.
  • Devam etmeden önce CD çaları çalıştır. Bunun için önce arabayı çalıştırman gerekiyorsa arabayı çalıştır, sonra da CD çaları.
  • Dikkat: Bu makaledeki birkaç diğer yöntem gibi bu yöntem de sıkışmış CD’ye ya da CD çaların kendisine zarar verebilir. CD çalarına herhangi bir yabancı cisim sokarken dikkatli ol. Eğer CD çalara zarar gelmesinden çekiniyorsan dur ve sorunu bir profesyonele devret.
 2. 2
  İkinci CD’yi yuvaya yaklaşık 2,5 santimetre sok. Bu CD, sıkışmış CD’nin üstünde olmalı. Şansın varsa sıkışmış CD’nin elindeki CD’nin altında kaydığını hissedebilirsin.
 3. 3
  'Çıkart' düğmesine bas ve özenli biçimde CD’yi iki yana hareket ettir. Böyle yapmakla yaptığın şey, sıkışmış CD’nin CD çaların CD çıkartma mekanizmasına tutunmasını sağlamak.[2] Eğer sıkışmış CD’nin çıkmaya başladığını hissedersen ikinci CD ile CD yuvasının kenarı arasında sıkışmamasına özen göster.
  • Bu işe yaramazsa tekrar dene ama bu defa boş CD’yi sıkışmış CD’nin altına sokup hafifçe yukarı doğru it. Her CD çaların çıkartma mekanizması farklı olabilir, o yüzden bazen yukarı yönde basınç uygulamak, çıkartma mekanizmasının sıkışmış CD’ye tutunmasını sağlamada aşağı yönde basınçtan daha etkili olabilir.
 4. 4
  Üniteye baskı uygula. Bazen CD ünitesinin kendisine baskı uygulamak, sıkışmış CD’nin tutunmasına yardımcı olabilir. Eğer CD çalar konsolun üst yüzeyine yakın monte edilmişse bu yöntemdeki adımları uygularken konsolun CD çaların üstüne gelen kısmına bastırmak ya da özenle ama sertçe vurmak bir ihtimal başarılı olmanı sağlayabilir.
  • Unutma ki konsolu yumruklayarak CD’yi çıkartmayı başaranlar olsa da bu, orta konsoldaki hassas bileşenlere zarar verebilir. O yüzden de CD çalar ile konsolun üst kısmı arasında GPS ya da benzeri aygıtlar varsa bunu yapman tavsiye edilmez.
  Reklam

Yöntem 3
Yöntem 3 / 5:
Elektriksel Sıfırlama Yapmak

 1. 1
  Kayıtlı radyo istasyonlarını ve ses ayarlarını bir kenara yaz. Bu yöntem CD’yi çıkartamamanın nedeni CD çaların artık açılmamasıysa yararlıdır. Bu yöntemde CD çalara gelen elektriği kesip yeniden bağlaman gerekir. Çoğu CD çalar için bu, kayıtlı radyo istasyonlarının silinmesi ve kişisel ses ayarlarının varsayılan değerlere dönmesi demektir. Eğer arabanda müzik dinlemeye meraklıysan sonra geri alabilmen için kişisel ayarlarını bir kenara kaydet.
 2. 2
  Arabanın kontağını kapatıp kaputu aç. Arabanın elektrik sistemi üzerinde oynayacağın veya değişiklik yapacağın zaman elektrik çarpma riski olmadığından emin olman çok önemlidir. Arabayı stop ettir ve kontak anahtarını yuvasından çıkar, sonra aküye erişmek için arabanın kaput kapağını aç.
 3. 3
  Akünün eksi kutbunu sök. Araba aküsünde eksi kutup siyah renkte, artı kutup ise kırmızı renktedir. Eksi kutbu dikkatlice sök. Bazı kutup başlarında bağlantı kablosunu sökmek için önce küçük bir anahtar ya da kerpeten kullanarak bir somunu gevşetmen gerekebilir.[3]
 4. 4
  10 saniye bekle, sonra akünün kutbunu yeniden bağla. Bağlantıyı yeniden yapınca arabayı çalıştır ve normal biçimde CD’yi çıkartmayı dene. CD çaların güç bağlantısının kesilip tekrar bağlanması CD çaların "sıfırlanarak" fabrika ayarlarına dönmesine yol açabilir ve bu da bazı durumlarda CD çıkartma işlevini tekrar çalışır hâle getirebilir.
 5. 5
  Eğer CD çalar hâlâ açılmıyorsa sigortasını değiştir. Arabanın kullanım kılavuzuna bak. Genelde arabaların sigorta kutusu konsolun sürücü tarafında bir panelin ardında bulunur. Akü bağlantısını kes, sigorta kutusunun koruyucu kapağını kaldır, ardından kullanıcı kılavuzuna bakarak CD çaların patlamış olabilecek sigortalarını değiştir.
  Reklam

Yöntem 4
Yöntem 4 / 5:
Bant Yapıştırılmış bir Bıçak ya da Çubuk Kullanmak

 1. 1
  Elektrik çarpması riskini azalt. Bu yöntemde uzun ve düz bir bıçağı ya da benzer bir nesneyi doğrudan CD çaların içine sokman gerekiyor. Metalden yapılmış bıçaklar elektriği iletir, o yüzden tahtadan ya da plastikten yapılmış bir nesne varsa (mesela dondurma çubuğu) bunu kullan. Eğer yoksa CD çaların tüm güç bağlantılarını kes ve herhangi bir elektrik yükü kalmadığından emin ol. Arabanın kontak anahtarını ve CD çaları kapat, arabanın aküsünün eksi kutbunu sök.[4]
  • Dikkat: Bu makaledeki birkaç diğer yöntem gibi bu yöntem de sıkışmış CD’ye ya da CD çaların kendisine zarar verebilir. CD çalarına herhangi bir yabancı cisim sokarken dikkatli ol. Eğer CD çalara zarar gelmesinden çekiniyorsan dur ve sorunu bir profesyonele devret.
 2. 2
  Bandı yapışkan kısmı dışarı bakacak biçimde bir spatulanın ya da benzer bir nesnenin ucuna sar. En iyi sonuçlar için sağlam bir tamir bandı kullan. Spatulanın kalınlığı uca doğru değişir, o yüzden bandı yeterince sıkı sararsan kayıp düşmeyecektir. Ama dondurma çubuğu gibi uca doğru incelmeyen bir nesne kullanıyorsan bandı nesneye yapıştırıp birkaç kez sarman, sonra döndürüp birkaç kez daha sararak nesneye iyice yapışmasını sağlaman gerekebilir.
 3. 3
  Spatulanın bir yüzüne ince birer parça kâğıt yapıştır. Spatula (ya da çubuk) yapışkan bantla kaplıyken CD çalara yerleştirmek güç olabilir. Bu işlemi kolaylaştırmak için bir yüzüne kâğıt yapıştırıp spatulanın pürüzsüz olmasını sağlayabilirsin. Küçük bir parça yazıcı ya da elişi kâğıdını spatulaya yapıştır. Kâğıdı makasla keserek büyüklüğünün ve biçiminin spatulanınkiyle aynı olmasını sağla.
 4. 4
  Spatulayı yapışkan yüzü aşağı gelecek biçimde CD çalara sok. Hafifçe oynatarak CD’nin üst kısmını bulmaya çalış. Sonra hafifçe aşağı bastırarak bandı CD’ye yapıştır. CD’ye yapıştığını hissedince spatulayı dikkatlice kaldır ve CD’yi çıkarmaya çalış.
  Reklam

Yöntem 5
Yöntem 5 / 5:
Plastik Kart ve Tornavida Kullanmak

 1. 1
  Elektrik çarpması riskini azalt. Yukarıdaki gibi, CD çaların tüm güç bağlantısını kes ve hiç elektrik yükü kalmadığından emin ol. Arabanın kontağını ve CD çaları kapatıp akünün eksi kutbunu sök.
  • Dikkat: Eğer düzgün yapılmazsa bu yöntem CD’yi ya da CD çaları çizebilir ya da başka türlü zarar verebilir. Her zaman olduğu gibi temkinli davran ve şüpheye düşersen bir otomobil tamir uzmanıyla bağlantıya geç.
 2. 2
  Sert bir plastik kart al. Kredi kartı ya da ehliyet olabilir. Bu yöntem için gereken kart ince ama sağlam olmalı. Süresi geçmiş bir kredi kartı ya da benzer bir nesne kullanabilirsin. Kaybolursa ya da kırılırsa önemsemeyeceğin bir kart olması daha iyi. Kartın bir yüzüne, kısa kenarın ucuna yakın bir yere çift taraflı bant yapıştır.
  • Alternatif olarak tek taraflı bant kullanabilir, bandı karta yapıştırdıktan sonra kendi etrafında bir kez döndürüp kartın etrafına birkaç kez dolayabilirsin.
 3. 3
  İnce saplı, düz başlı bir tornavida al. Bu yöntem üstteki spatula yöntemine benzese de kartı CD’ye yapıştırmada tornavida kullandığı için ondan ayrılıyor. İnce ve düz başlı, kısa bir tornavida kullanmak gerekiyor. Tornavidanın ağzı olabildiğince ince olmalı çünkü kısmen CD yuvasına sokman gerekecek.
 4. 4
  Kartı yuvaya sıkışmış CD’nin ÜSTÜNE gelecek biçimde (yapışkan yüzey aşağı bakmalı) yerleştir. Kartı yönlendirmek için tornavidayı kullanman, kartın CD’nin tam üstüne gelmesini ve kartın 1,5-2 santimetrelik kısmını içeri sokana kadar CD’ye yapışmamasını sağlaman gerekiyor.
 5. 5
  Kartı yerleştirince tornavidayı kartın üstünden sok. Hafifçe aşağıya, karta doğru bastır. Bu, kartın alt kısmındaki bandın sıkışmış CD’nin üstüne yapışmasını sağlamalı.
 6. 6
  Tornavidayı çıkar, sonra kartı yavaşça dışarıya çek. Şansın varsa CD kartla birlikte gelecektir. Gelmezse yukarıdaki adımları tekrarlamayı deneyebilirsin.
  Reklam

İpuçları

 • Biraz 3M marka çift taraflı köpük bant ve bir de tereyağı bıçağı al. Bandı bıçağa yapıştır ve bıçağı da sıkışmış CD’nin altına sok. Bıçağı hafifçe yukarı ittir ve geriye çek.
 • Eğer bu sorun sürekli tekrarlanıyorsa 25’li ya da daha büyük CD paketlerinin en üstüne konan CD biçimli şeffaf plastiği elinin altında bulundurmak çok işe yarayabilir.
Reklam

Bununla İlgili wikiHow'lar

Düz Vitesli Araç Nasıl KullanılırDüz Vitesli Araç Nasıl Kullanılır?
Otomatik Vitesli Araba Nasıl KullanılırOtomatik Vitesli Araba Nasıl Kullanılır?
Araba Nasıl Kullanılır?
Arabanın Kliması Çalışmıyorsa Hata Tespiti Nasıl Yapılır?
Motosiklette Vites Nasıl Değiştirilir?
Farlar Nasıl AçılırFarlar Nasıl Açılır?
Araba Nasıl ÇalıştırılırAraba Nasıl Çalıştırılır?
Paralel Park Nasıl Yapılır?
Dönmeyen Kontak Anahtarı Nasıl Tamir EdilirDönmeyen Kontak Anahtarı Nasıl Tamir Edilir?
Bisiklet Nasıl SürülürBisiklet Nasıl Sürülür?
Benzin Nasıl ÇekilirBenzin Nasıl Çekilir?
Arabaya Motor Yağı Nasıl Eklenir?
Arabaya Düz Kontak Nasıl YapılırArabaya Düz Kontak Nasıl Yapılır?
Arabanın Akü Bağlantısı Nasıl Kesilir?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow bir “wiki”dir. Bu, makalelerimizin çoğunun birden fazla yazar tarafından ortaklaşa yazıldığı anlamına gelir. Bu makaleyi oluşturmak için, zaman içinde makaleyi düzenlemek ve iyileştirmek üzere bazıları isimsiz, 34 kişi çalıştı. Bu makale 14.552 defa görüntülenmiştir.
Bu sayfaya 14.552 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam