Bu wikiHow makalesi ile Adobe Premiere'de nasıl metin ekleneceğini öğreneceksin. Yakın zamanda Adobe, Premiere'e sahnelere kolayca metin eklemeni sağlayan yeni bir metin aracı ekledi. Adobe Premiere'in önceki sürümlerinde, başlıkları kullanarak metin ekleyebilirsin.

Yöntem 1
Yöntem 1 / 2:
Metin Aracını Kullanarak

 1. 1
  Bir Premiere projesi aç. Windows'ta Dosya Gezgini'ni veya Mac'te Finder'ı kullanıp dosyaya girerek ve ardından dosyanın üzerine çift tıklayarak bir Adobe Premiere projesi açabilirsin.
  • Ayrıca dosyalara göz atmak için Adobe Premiere'i açıp File (Dosya) seçeneğine tıklayıp ardından Open (Aç) butonuna tıklayabilirsin. Bir Adobe Premiere projesine tıklayıp Open (Aç) butonuna tıkla. Ayrıca bir dosyayı, Adobe Premiere'i açtığında görüntülenen en son dosyalar arasından tıklayarak açabilirsin. Adobe Premiere'in simgesinde ortada "Pr" yazan mor bir kare vardır.
 2. 2
  Oynatma başlığını metin eklemek istediğin yere sürükle. Oynatma başlığı, alttaki panelde bulunan zaman çizelgesindeki dikey çizgidir. Zaman çizelgesi; tüm video, ses ve görüntü dosyalarını projede göründükleri sırayla gösteren penceredir. Oynatma başlığını sürüklediğinde, video çerçevesi sağ üst paneldeki program ön izleme penceresinde görünür.
 3. 3
  Text (Metin) aracına tıkla. Metin aracı, üzerinde büyük T olan simgedir. Bunu araç çubuğunda bulabilirsin.
  • Adobe Premiere'in en son sürümünü kullandığından emin ol. Adobe'un daha eski bir sürümünü kullanıyorsan Yöntem 2'ye bak.
  • Araç çubuğunu görmüyorsan önce ekranın üst kısmındaki Window (Pencere) ögesini, ardından açılır menüden Tools (Araçlar) seçeneğini tıkla.[1]
 4. 4
  Program ön izleme penceresinde bir kutuyu tıkla veya sürükle. Program ön izleme penceresinde, metin eklemek istediğin yeri tıkla. Tek satır metin eklemek için bir kez tıkla. Yazdığın metni metin kutusunun sınırları içinde tutacak bir metin kutusu oluşturmak için tıkla ve sürükle. Böylece metin, yeni bir grafik katmanı olarak eklenir. Birden çok metin katmanı oluşturabilirsin.
 5. 5
  Bir metin satırı yaz. Kısa bir başlık veya uzun bir cümle yazabilirsin.
 6. 6
  Metni, Move (Taşı) aracıyla taşı. Taşı aracı, araç çubuğunda üzerinde ok olan simgedir. Bu aracı kullanarak metni istediğin yere taşıyabilirsin.
 7. 7
  Biçimi ayarlamak için "Text" (Metin) menüsünü kullan. "Text" (Metin) menüsünü hem Effects Control (Efekt Kontrolü) hem de Essential Graphics (Temel Grafikler) penceresinde bulabilirsin. Bu pencerelerden hiçbirini görmüyorsan ekranın üst kısmındaki Window (Pencere) menüsünü tıkla, ardından Effects Control (Efekt Kontrolü) veya Essential Graphics (Temel Grafikler) seçeneğini seç. Aşağıdaki seçenekleri "Text" (Metin) menüsünde bulabilirsin.[2]
  • İlk açılır menüden bir yazı tipi seç.
  • İkinci açılır menüden bir biçim (örneğin Kalın veya İtalik) seç. Biçimleri uygulamak için Text (Metin) menüsünün altındaki butonlara da tıklayabilirsin.
  • Yazı tipi boyutunu ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullan.
  • Metni sola, ortaya veya sağa hizalamak için üzerinde eğri çizgiler olan butonlara tıkla.
 8. 8
  Metnin rengini değiştirmek için Appearance (Görünüm) menüsünü kullan. Appearance (Görünüm) menüsü de Essential Graphics (Temel Grafikler) ve Effects Control (Efekt Kontrolü) menülerindedir. Metnin rengini değiştirmenin üç yolu var. Bir renk türü uygulamak için her seçeneğin yanındaki onay kutusunu tıkla. Ardından, renk seçiciden bir renk seçmek için her seçeneğin yanındaki renk kutusunu tıkla. Ayrıca, Program Preview (Program Ön İzleme) penceresindeki video oynatma bölümünden bir renk seçmek için göz damlası şeklindeki araca da tıklayabilirsin. Renk konusunda üç seçenek vardır ve bu seçenekler şunlardır:
  • Fill (Doldur) rengi harflerin rengini değiştir.
  • Stroke (Hat) rengi harflerin etrafına bir ana hat uygular. Ana hattın kalınlığını ayarlamak için sağa bir sayı yaz.
  • Shadow (Gölge) rengi metnin altına bir kabartı gölgesi uygular. Kabartı gölgesinin boyutunu, bulanıklığını ve açısını ayarlamak için bu seçeneğin altındaki kaydırma çubuklarını kullan.
 9. 9
  Metnin konumunu ayarlamak için Align (Hizala) ve Transform (Çevir) menüsünü kullan. Align (Hizala) ve Transform (Çevir) menüsünde metnin konumunu ayarlamak için çeşitli araçlar bulunur. Bunu hem Essential Graphics (Temel Grafikler) hem de Effects Control (Efekt Kontrolü) penceresinde bulabilirsin. Metnin konumunu ayarlamak için aşağıdaki seçenekleri kullan.
  • Position (Konum) aracı ile metnin konumunu dikey ve yatay eksende ayarlayabilirsin.
  • Rotation (Döndürme) aracı ile metni döndürebilirsin.
  • Nesneleri birbiriyle hizalamak için önce iki veya daha fazla nesneye, ardından hizala butonlarına tıkla.
  • Opacity (Bulanıklık) aracı ile metnin şeffaflığını ayarlayabilirsin.
 10. 10
  Metni hareketlendir. Effects Control (Efekt Kontrolü) penceresinden metni hareketlendirebilirsin. Oynatma başlığını animasyonun başlamasını istediğin yere taşı. Effects Control (Efekt Kontrolü) penceresindeki dönüştürme aracının yanında bulunan kronometreye tıkla. Oynatma başlığını animasyonun bitmesini istediğin yere taşı ve metinde ayarlama yap. Adobe Premiere, dönüştürme işlemini iki bağımsız animasyon karesi arasında bulunan karelerin her birine aşamalı olarak uygulayacak. Bir dizide birden çok dönüştürme uygulayabilirsin. Uygulamak istediğin tüm animasyonları bitirdiğinde kronometreye tıkla.[3]
 11. 11
  Metni Master Style (Ana Biçim) olarak kaydet. Metnin görünüşünü beğendiysen onu ana biçim olarak kaydedebilirsin. Böylece aynı biçimi diğer metin satırlarına da uygulayabilirsin. Master Style'ı (Ana Biçimi) kaydetmek için aşağıdaki adımları uygula. Master Style (Ana Biçim) seçenekleri Essential Graphics (Temel Grafikler) penceresindedir.
  • Program Preview (Program Ön İzleme) veya Essential Graphics (Temel Grafikler) penceresindeki metni seçmek için tıkla.
  • "Master Styles" (Ana Biçimler) bölümünün altındaki açılır menüden Create Master Text Style (Ana Metin Biçimi Oluştur) ögesini seç.
  • Master Style (Ana Biçim) için bir ad yaz.
  • Tamam butonuna tıkla.
 12. 12
  Master Style'ı (Ana Biçimi) uygula. Master Style'ı (Ana Biçimi) kaydettikten sonra aşağıdaki adımları uygulayarak bu biçimi diğer metin grafiklerine uygulayabilirsin.
  • Metin aracını kullanarak bir metin satırı oluştur.
  • Seçmek için metin grafiğine tıkla.
  • "Master Styles" (Ana Biçimler) seçeneğinin altındaki açılır menüden uygulanacak ana biçimi seç.
 13. 13
  Metnin süresini ayarla. Adobe Premiere'de metin eklediğinde metin, zaman çizelgesinde grafik olarak görünür. Videoda metnin ekranda kalış süresini ayarlamak için zaman çizelgesindeki grafik dosyasının sağ tarafına tıkla ve onu sola veya sağa sürükle.
  Reklam

Yöntem 2
Yöntem 2 / 2:
Eski Başlıkları Kullanarak

 1. 1
  Bir Premiere projesi aç. Windows'ta Dosya Gezgini'ni veya Mac'te Finder'ı kullanarak dosyaya gidip ardından üzerine çift tıklayarak bir Adobe Premiere projesi açabilirsin. Ayrıca dosyalara göz atmak için Adobe Premiere'i açıp File (Dosya) seçeneğine tıklayıp ardından Open (Aç) butonuna tıklayabilirsin. Bir Adobe Premiere projesine tıklayıp Open (Aç) butonuna tıkla. Ayrıca bir dosyayı, Adobe Premiere'i açtığında görüntülenen en son dosyalar arasından tıklayarak açabilirsin. Adobe Premiere'in simgesinde ortada "Pr" yazan mor bir kare vardır.
 2. 2
  Yeni bir başlık oluştur. Başlıklar, Adobe Premiere'de video kliplerin üzerinde görünen bir katman görevi görür. Adobe Premiere'in eski sürümlerinde metin eklemek için başlık oluşturman gerekir ama en son sürümde de başlıkları kullanabilirsin. Yeni bir başlık oluşturmak için aşağıdaki adımları uygula.
  • Ekranın sağ üst köşesindeki File (Dosya) sekmesini tıkla.
  • "File" (Dosya) açılır menüsünde New (Yeni) seçeneğini tıkla.
  • Legacy Title (Eski Başlık) seçeneğini tıkla. Bu seçenek, Premiere'in eski sürümlerinde "Title" (Başlık) olarak geçer.
 3. 3
  Başlık için bir ad yaz ve Ok (Tamam) butonuna tıkla. "Name" (Ad) seçeneğinin yanına başlığı yaz. Başlığın adı, başlıkta görünen metinle aynı olmak zorunda değil. Tıkladığında başlık düzenleme penceresi açılır.
 4. 4
  Text (Metin) aracına tıkla. Metin aracı, üzerinde büyük T olan simgedir. Bunu başlık düzenleme penceresinin yan tarafındaki araç çubuğunda bulabilirsin.
 5. 5
  Ön izleme penceresinde bir kutuyu tıkla veya sürükle. Başlık düzenleyicideki ön izleme penceresinde, ekranın altındaki zaman çizelgesinde oynatma başlığının üzerinde bulunduğu kare görüntülenir. Tek metin satırı eklemek için tıkla veya metnin sınırlarını kısıtlayan bir kutu oluşturmak için sürükle.
 6. 6
  Bir metin satırı yaz. Metin, tek bir sözcükten oluşan bir başlık veya bütün bir paragraf olabilir.
 7. 7
  Metni taşımak için seçim aracını kullan. Metni taşıman gerekirse araç çubuğunda bulunan ok şeklindeki simgeye tıkla ve başlık düzenleme penceresindeki metni tıklayıp sürükle.
 8. 8
  Yazı tipini seçmek için yazı tipi ailesi açılır menüsünü kullan. Font Family (Yazı Tipi Ailesi) açılır menüsü, başlık düzenleyici penceresinin sağındaki Title Properties (Başlık Özellikleri) kenar çubuğunda ve üstteki metin düzenleyicide bulunabilir.
 9. 9
  Yazı tipi biçimini seçmek için yazı tipi biçimi açılır menüsünü kullan. Yazı tipi biçiminde; kalın, italik ve belirli yazı tiplerinin bulunduğu diğer biçimler vardır. Yazı tipi biçimi açılır menüsü, başlık düzenleyici penceresinin sağındaki Title Properties (Başlık Özellikleri) kenar çubuğunda ve üst taraftaki metin düzenleyicide bulunabilir.
 10. 10
  "Font Size" (Yazı Tipi Boyutu) seçeneğinin yanındaki sayıyı tıkla ve sürükle. Böylece metnin boyutunu ayarlayabilirsin. Yazı tipi boyutunu "Title Properties" (Başlık Özellikleri) kenar çubuğu menüsünden veya başlık düzenleyici penceresinin üst kısmındaki metin düzenleme araçlarından ayarlayabilirsin.
 11. 11
  Metni hizalamak için üzerinde eğri çizgiler bulunan butonlara tıkla. Metni sola, ortaya veya sağa hizalayabilirsin.
 12. 12
  Title Properties (Başlık Özellikleri) bölümünde metin rengini seç. Bu, Title Properties (Başlık Özellikleri) kenar çubuğunda "Fill" (Doldur) seçeneğinin altındaki "Color" (Renk) seçeneğinin yanındaki kutudur, bununla metin rengini seçebilirsin. Metne renk seçmek için renk seçimini kullan. Başlık düzenleyicideki ön izlemeden bir renk seçmek için göz damlalığı şeklindeki simgeye de tıklayabilirsin.
  • "Fill" (Doldur) seçeneğinin altındaki açılır menüyü kullanarak gradyan gibi farklı bir dolgu türü seçmek için açılır menüyü kullanabilirsin. Böylece birinden diğerine solarak inen birden çok renk seçebilmen için daha fazla renk kutusu bulabilirsin.
  • Metnin etrafına bir ana hat eklemek için "Inner Stroke" (İç Hat) veya "Outer Stroke" (Dış Hat) seçeneğinin yanındaki Add (Ekle) butonunu tıkla. Ana hata renk seçmek için "Color" (Renk) seçeneğinin yanındaki renkli kutuyu tıkla. "Size" (Boyut) seçeneğinin yanındaki sayıyı tıklayıp sürükleyerek de ana hat boyutunu ayarlayabilirsin.
 13. 13
  Bir başlık biçimine tıkla. Hızlı bir biçim seçmek için başlık düzenleyici penceresinin altındaki başlık biçimlerinden birine tıkla. En alttaki karelerin her birinde örnek bir metin biçimi vardır. Seçmek istediğin biçime tıkla.
 14. 14
  Başlık düzenleyiciden çıkmak için "X" butonuna tıkla. "X" butonu, Mac'te sol üst köşede ve Windows'ta sağ üst köşede bulunur. Tıkladığında başlık düzenleyiciden çıkarsın. Başlık, Project (Proje) penceresinde bir nesne dosyası olarak kaydedilir. Proje penceresini görmüyorsan önce ekranın üst kısmındaki Window (Pencere), ardından Project (Proje) seçeneğine tıkla.
  • Herhangi bir zamanda başlığı düzenlemen gerekirse Project (Proje) penceresinde başlığa çift tıkla.
 15. 15
  Başlığı, proje penceresinden zaman çizelgesine sürükle. Oynatma başlığını, zaman çizelgesinde metnin görünmesini istediğin yere yerleştir. Ardından başlığı, proje penceresinden zaman çizelgesine sürükle. Başlığı, zaman çizelgesindeki herhangi bir video klibin üzerine yerleştirdiğinden emin ol. Böylece metin videonun üstünde görüntülenir.[4]
 16. 16
  Süreyi ayarlamak için başlığın kenarlarını sürükle. Videoda metnin ekranda kalış süresini ayarlamak için zaman çizelgesindeki başlık dosyasının sol tarafına tıkla ve onu sola veya sağa sürükle.
  Reklam

Bununla İlgili wikiHow'lar

Android'de Güvenli Mod Nasıl KapatılırAndroid'de Güvenli Mod Nasıl Kapatılır?
Snapchat Puanı Nasıl Hızlı ArttırılırSnapchat Puanı Nasıl Hızlı Arttırılır?
Birisinin Numaranı Whatsapp'ına Kaydettiği Nasıl AnlaşılırBirisinin Numaranı Whatsapp'ına Kaydettiği Nasıl Anlaşılır?
Google Güvenli Arama Nasıl KapatılırGoogle Güvenli Arama Nasıl Kapatılır?
AirPod Pil Durumu Nasıl Kontrol EdilirAirPod Pil Durumu Nasıl Kontrol Edilir?
Akıllı Saat Android'le Nasıl EşleştirilirAkıllı Saat Android'le Nasıl Eşleştirilir?
Android'de Spotify Çalma Listeni Kimin Takip Ettiği Görülür Mü (2021)Android'de Spotify Çalma Listeni Kimin Takip Ettiği Görülür Mü (2021)?
Resim Kullanarak Biri Kolayca Nasıl Araştırılır ve BulunurResim Kullanarak Biri Kolayca Nasıl Araştırılır ve Bulunur?
Hoşlanılan Kişiye Mesaj Nasıl AtılırHoşlanılan Kişiye Mesaj Nasıl Atılır?
Smart TV'ye Uygulama Nasıl EklenirSmart TV'ye Uygulama Nasıl Eklenir?
Word'de Boş Bir Sayfa Nasıl KaldırılırWord'de Boş Bir Sayfa Nasıl Kaldırılır?
Başkasının WhatsApp Hesabına Nasıl ErişilirBaşkasının WhatsApp Hesabına Nasıl Erişilir?
SIM'den Telefon Numarası Nasıl ÖğrenilirSIM'den Telefon Numarası Nasıl Öğrenilir?
Grand Theft Auto (GTA) V'te Kız Arkadaş Nasıl BulunurGrand Theft Auto (GTA) V'te Kız Arkadaş Nasıl Bulunur?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

Travis Boylls
Ortak yazarlar :
Teknoloji Yazarı ve Editör
Bu makaledeki ortak yazarlar Travis Boylls. Travis Boylls, wikiHow’da Teknoloji Yazarı ve Editör’dür. Travis teknoloji makaleleri yazma, müşteri hizmetleri yazılımı sağlama ve grafik tasarım konularında deneyime sahiptir. Windows, macOS, Android, iOS ve Linux platformlarında uzmandır. Pikes Peak Toplum Fakültesi’nde grafik tasarım eğitimi almıştır. Bu makale 4.024 defa görüntülenmiştir.
Bu sayfaya 4.024 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam