Adobe Illustrator'da bir resmin arka planını kaldırmak için, ön plana çıkan resmin kenarlarını işaretlemek için Pen (Kalem) veya Magic Wand (Sihirli Değnek) araçlarını kullan. Ardından resme sağ tıkla ve “Make Clipping Mask“i (Kırpma Maskesi Yap) seç. Bu aşamadan sonra arka planı "kaldırmak" ve resmini İnternet sitelerine veya yaratıcı başka projelere dâhil etmek kolaydır. Fotoğraflardan ve logolardan arka planı silmek, arka planları saydam yapmak ve yeni oluşturulan resmi kaydetmek için Illustrator'ın araçların nasıl kullanacağını öğren.

Yöntem 1 / 2:
Pen (Kalem) Aracı

 1. 1
  Resmini Adobe Illustrator'da aç.
 2. 2
  Zoom (Yakınlaştırma) aracını açmak için Z'ye bas. Bir fotoğrafın arka planını kaldırmak için fotoğrafın saklamak istediğin kısmının etrafında kesin bir dış hat oluşturman gerekir. Bu kesinlik seviyesine ulaşmanın en iyi yolu Zoom (Yakınlaştırma) aracını kullanmaktır.
  • Çalıştığın resim basitse, tek bir şekil veya dış hatsa Magic Wand (Sihirli Değnek) aracını kullan.
 3. 3
  Yakınlaştırmak için Cmd+Space tuşlarını (Mac) veya Ctrl+Space tuşlarını (PC) kullan.
 4. 4
  Pen (Kalem) aracını seçmek için P'ye bas.[1] Bu araç, bir objeyi bir dizi tıklamalar yapmak suretiyle bir dış hat oluşturarak seçmeni sağlar. Her tıklama bir “çapa noktası“ oluşturur. Ek çapa noktaları eklendikçte bir hat belirir ve yeni nokta öncekine bağlanır.
  • Bu aracı araç çubuğundaki dolma kalem simgesine tıklayarak da seçebilirsin.
 5. 5
  İlk çapa noktasını oluşturmak için ön plandaki nesnenin kenarına bir kez tıkla. Nihâi amaç ön plandaki nesnenin etrafını bu çapa noktalarından oluşturulan bir dış hatla sarmaktır (bu aşamadan sonra arka planı siliyor olursun).
 6. 6
  Bir hat oluşturmak için, ilk çapa noktana ulaşana kadar nesnenin kenarlarına tıkla. Başladığın yere geri dönene kadar ön plandaki nesnenin dış hattının tamamına tıkla. Kenara mümkün olduğunca yakın kal. Illustrator, tıklamalarını tutarlı olması adına düzeltmek için elinden gelenin en iyisini yapar.
  • Resmi, ekran dışındaki bölgelerin görünür olması için hareket ettirmek için Space tuşuna basabilirsin. Resmin tamamını göremeyecek kadar yakınlaştıysan bunun yardımı olur. İmleç küçük bir ele dönüşür; Pen (Kalem) aracının devamlılığını bozmadan diğer alanları göz önüne getirmek amacıyla resmi herhangi bir yönde hareket ettirmek için imleci kullan.
 7. 7
  Dış hattı tamamlamak için ilk çapa noktasına (tekrar) tıkla. Nesne artık noktalı bir dış hatla tamamen sarılmıştır.
 8. 8
  Tüm nesneleri göstermek için Select (Seç) aracına tıkla. Resmin dış hatla çevrelediğin kısmı artık kendi başına bir nesne olarak tanınır. Hem yeni seçilen nesnenin hem de arka planının etrafında seçim dış hatları (genelde mavi bir çizgi) olur.
 9. 9
  Ön plandaki nesneye bir kez tıkla, ardından arka plana tıklarken Shift tuşunu basılı tut. Her iki nesne de aynı anda seçilir.
 10. 10
  Ön plandaki nesneye sağ tık (veya Ctrl+tık) yap, ardından “Make Clipping Mask“i (Kırpma Maskesi Oluştur) seç. Arka plan beyaza döner. Kalem aracıyla etrafını sardığın ön plandaki nesne artık tam olarak belirgindir.
  • Sadece beyaz renkten oluşan bir arka plana sahip olmak arka plan rengini değiştirmeyi kolaylaştırır.
 11. 11
  Saydam yapmak için beyaz arka planı kaldır. Herhangi bir arka plan olmadan yalnızca ön plandaki nesneyi kaydetmek istersen Magic Wand (Sihirli Değnek) aracına geçmek için Y tuşlarına bas, ardından beyaz arka plana tıkla. Şimdi de Del'e bas.
 12. 12
  Resmini sayfa taslağında veya tasarım yazılımında kullanmak için .EPS biçiminde kaydet.[2] .EPS biçimi neredeyse tüm grafik uygulamalarında ve kelime işleme programlarında yaygın bir şekilde kullanılır. “File“a (Dosya) tıkla, ardından “Farklı kaydet“e tıkla ve Dosya Türü açılır menüsünden “Illustrator EPS (*.EPS)“i seç. Dosyan için bir isim gir, ardından “Kaydet“e tıkla.
  • Arka planı saydam yaptıysan bu biçimde kaydedildiğinde saydam kalır.
 13. 13
  İnternet'te kullanmak için resmini .PNG olarak kaydet.[3] PNG dosyaları, saydam arka planları destekleyen yüksek kaliteli İnternet resimleridir. Bu dosya türü fotoğraflar için en iyisidir; çünkü 16 milyona kadar rengi destekler.
  • “File“a (Dosya) tıkla, ardından “Save for web“e (Web için kaydet) tıkla. Açılan diyalog kutusunda açılır menüden “PNG-24“ü seç, ardından saydam arka planın varsa “Transparency“ (Saydamlık) kutusunun yanındaki kutuya bir işaret koy. “Save“e (Kaydet) tıkla, bir kaydetme konumu seç, ardından bir kez daha “Kaydet“e tıkla.
  • Daha az renk bulunan daha küçük bir dosya için menüden “.PNG-24“ yerine “.GIF“i seçebilirsin. Bu biçimde kaydedilen resimler İnternet'te daha çabuk yüklenir; ama birçoğu temiz görünmeye bilir.
  Reklam

Yöntem 2 / 2:
Magic Wand (Sihirli Değnek) Aracı

 1. 1
  Magic Wand'in (Sihirli Değnek) senin resminde işe yarayıp yaramayacağını belirle.[4] Sihirli Değnej aracı seçimin etrafını tek bir tıklamayla “sihirli bir şekilde“ sarmak için renk veya hat (çizgi genişliği) kullandığı için bu yöntem en iyi şekilde, arka plan nesneden keskin bir şekilde ayrıldığı zaman çalışır.
  • Mesela resmin damalı bir arka plan üzerinde bulunan siyah bir yıldızsa arka plandan kurtulmak için Magic Wand aracını kullanabilirsin.
  • Resminde birçok renk varsa, bir fotoğraf gibi, Pen (Kalem) aracını kullan.
 2. 2
  Magic Wand (Sihirli Değnek) panelini açmak için soldaki araç çubuğunda Magic Wand aracına iki kez tıkla.[5] Araç, üstünden kıvılcımlar çıkan bir değneğe benzer. Magic Wand ile nesnenin üstünde tıkladığında resmin hangi kısımlarının seçileceğini bu panelde belirlersin.
 3. 3
  İzole etmek istediğin nesne tek renkliyse “Fill Color“ı (Dolgu Rengi) seç. Bu seçenek seçiliyken bir nesneye Magic Wand (Sihirli Değnek) ile tıkladığında resminde, seçtiğin yerin dolgu rengiyle eşleşen her şey seçilir.
  • Mesela Magic Wand'i mor bir arka plan üzerindeki pembe bir üçgene tıklatmak yalnızca pembe üçgeni seçer. Mor arka plan üzerinde birden fazla pembe şekil varsa tüm pembe şekiller seçilir.
  • Ek olarak, resimde bu renkle eşleşen birden fazla nesne varsa resmin herhangi bir yerinde renge tıkladığında bu nesnelerin hepsi seçilir.
 4. 4
  Seçmek istediğin nesne belli bir renk hattıyla çevriliyse “Stroke Color“ı (Hat Rengi) seç. Stroke Color, bir nesneyi çevreleyen hatttın rengini ifade eder; Fill Color (Dolgu Rengi) ise hattın iç kısmıdır. Parametre olarak Stroke Color'ı kullanıyorsan rengi belirginleştirmek için nesnenin etrafındaki hatta tıklarsın, nesnenin içine değil.
  • Mesela arka planı mavi bir dış hattı bulunan kırmızı bir çemberden ayırıyorsan mavi hattın seçimine dâhil olması için “Stroke Color“ı seç.
  • Bu parametre seçiliyken belli bir renge Magic Wand (Sihirli Değnek) ile tıkladığında etrafında o hat rengi bulunan tüm nesneler seçilir.
 5. 5
  Parametre olarak “Fill Color“ı (Dolgu Rengi) veya “Stroke Color“ı (Hat Rengi) seçersen “tolerance“ (tolerans) kutusuna piksel cinsinden bir sayı gir (RGB renk için 0-255 arasında, CMYK için 0-100 arasında). Tolerans sayısı, Magic Wand (Sihirli Değnek) aracını tıkladığın yerlerdeki tüm renkleri eşleştirirken aracın ne kadar esnek olacağını etkiler.
  • Varsayılan değer 32px'tir yani tek bir renge tıklayınca 32 piksel içinde o renkle eşleşen her şey ve rengin çok hafif benzeri renkler seçilir.[6]
  • Nesnede geçiş varsa ek renklerin seçilmesi için toleransı artırabilirsin.
  • Varsayılan değer çoğu nesne için uygundur.
 6. 6
  Aynı ağırlıktaki tüm renklerin kenarlarını seçmek için “Stroke Weight“i (Hat Ağırlığı). Seçtiğinle aynı kalınlıktaki tüm çizgiler seçilir.
 7. 7
  Parametre olarak “Stroke Weight“i (Hat Ağırlığı) seçersen “tolerance“ (tolerans) kutusuna 0 ila 1000 (piksel) arasında bir sayı gir. Küçük bir sayı daha kesin bir eşleşmeyi belirtir. Yani 0 toleransla 10 piksellik bir çizgiye tıklarsan araç yalnızca 10 piksellik çizgileri seçer.
  • Varsayılan değer 5 pikseldir ve bu, ince çizgiler için yeterince spesifik değildir.
 8. 8
  Resimde tutmak istediğin nesneye tıkla. Magic Wand (Sihirli Değnek) ayarlarında belirlenen kriterlere göre seçmek için ön plandaki nesneye bir kez tıkla. Nesneye tıkladıktan sonra seçimin entrafında noktalı bir dış hat belirir.
  • Seçilen bölge beklediğin yer değilse seçimi geri almak için Cmd+ Shift+A tuşlarına (Mac) veya Ctrl+ Shift+A tuşlarına (Windows) bas. Ardından parametreleri ayarlayıp tekrar denemek için Magic Wand paneline geri dön.
 9. 9
  Shift tuşuna bas ve arka plana tıkla. Hem ön plandaki nesne hem de arka plan aynı anda seçilir.
 10. 10
  Ön plandaki nesneye sağ tık (veyaCtrl+tık) yap, ardından “Make Clipping Mask“i (Kırpma Maskesi Oluştur) seç. [7] Arka plan hemen silinir, yalnızca ön plandaki resim ve beyaz bir arka plan kalır.
 11. 11
  Arka planı saydam yaparak kaldır. Magic Wand (Sihirli Değnek) aracını seçmek için Y'ye bas (bu sefer paneli açmaya gerek yoktur), beyaz arka plana bir kez tıkla, ardından Del'e bas.
 12. 12
  Resmini sayfa taslağında veya tasarım yazılımında kullanmak için .EPS biçiminde kaydet.[8] .EPS biçimi neredeyse tüm grafik uygulamalarında ve kelime işleme programlarında yaygın bir şekilde kullanılır. “File“a (Dosya) tıkla, ardından “Farklı kaydet“e tıkla ve Dosya Türü açılır menüsünden “Illustrator EPS (*.EPS)“i seç. Dosyan için bir isim gir, ardından “Kaydet“e tıkla.
 13. 13
  Resmini İnternet için .GIF olarak kaydet.[9] GIF dosyaları kısa yükleme süreleri ve saydam arka planları desteklemesiyle bilinir. Canlı bir fotoğraf kullanmadığın sürece GIF olarak kaydetmek en iyi seçenektir.
  • “File“a (Dosya) tıkla, ardından “Save for web“e (Web için kaydet) tıkla. Ön ayar olarak “GIF“i seç, ardından saydam arka planın varsa “Transparency“ (Saydamlık) kutusunun yanındaki kutuya bir işaret koy. “Save“e (Kaydet) tıkla, bir kaydetme konumu seç, ardından bir kez daha “Kaydet“e tıkla.
  • Resminde GIF'in 256 renklik maksimumun değerinden çok renk varsa (bir fotoğraf gibi) GIF yerine “PNG-24“ü seç. Dosyan .PNG dosyası olarak kaydedilir ki bu biçim, çoğu İnternet uygulamasıyla yaygın biçimde uyumludur. Saydam bir arka planın varsa “Transparency“nin (Saydamlık) yanına bir işaret koy. “Save“e (Kaydet) tıkla, bir kaydetme konumu seç, ardından “Kaydet“e bir kez daha tıkla.
  Reklam

Bununla İlgili wikiHow'lar

wikiHow

Snapchat Puanı Nasıl Hızlı Arttırılır?

wikiHow

Gizli Arama Nasıl Yapılır?

wikiHow

Android'de Telegram Hesabı Nasıl Silinir?

wikiHow

Birisinin Numaranı Whatsapp'ına Kaydettiği Nasıl Anlaşılır?

wikiHow

Android'de Spotify Çalma Listeni Kimin Takip Ettiği Nasıl Görülür?

wikiHow

Smart TV'ye Uygulama Nasıl Eklenir?

wikiHow

Akıllı Saat Android'le Nasıl Eşleştirilir?

wikiHow

Android'de Güvenli Mod Nasıl Kapatılır?

wikiHow

Resim Kullanarak Biri Kolayca Nasıl Araştırılır ve Bulunur?

wikiHow

Word'de Boş Bir Sayfa Nasıl Kaldırılır?

wikiHow

Bilgisayarın Bluetooth Özelliği Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

wikiHow

Samsung Galaxy Cihazlarda Ekran Yansıtma Nasıl Etkinleştirilir?

wikiHow

Windows Ürün Anahtarı Nasıl Bulunur?

wikiHow

Instagram'da Resimlere Müzik Nasıl Eklenir?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

Nicole Levine, MFA
Ortak yazarlar :
Teknoloji Yazarı ve Editör
Bu makaledeki ortak yazarlar Nicole Levine, MFA. Nicole Levine, wikiHow’da Teknoloji Yazarı ve Editör’dür. Teknik dokümantasyon oluşturma ve önde gelen internet sitesi barındırma ve yazılım şirketlerindeki destek ekiplerini yönetme alanlarında 20 yıldan fazla deneyime sahiptir. Nicole ayrıca Portland Eyalet Üniversitesi’nden Yaratıcı Yazarlık alanında Güzel Sanatlar Yüksek Lisans derecesine sahiptir ve farklı kurumlarda kompozisyon, bilim kurgu yazarlığı ve ev yapımı dergi (zin) hazırlama dersleri vermektedir. Bu makale 5.650 defa görüntülenmiştir.
Bu sayfaya 5.650 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam