İtalyancada “teşekkür ederim” demenin kalıplaşmış sözü “grazie”dir, ancak bu ifadeye vurgu ve samimiyet katmanın başka yolları da bulunmaktadır. Aynı zamanda İtalyancada “rica ederim” demenin de birçok farklı yolu var. Bilmen gereken en sık kullanılan ifadeleri aşağıda bulabilirsin.

Yöntem 1
Yöntem 1 / 3:
Temel Teşekkür Sözleri

 1. 1
  "Grazie" sözünü kullan.[1] İtalyancada teşekkür etmek için en sık kullanılan ifade tek kelimelik grazie kelimesidir.
  • Bu terim, "teşekkürler" ya da "teşekkür ederim" sözünü ifade eden bir ünlem olarak kullanılmaktadır.
  • Grazie kabaca gra-zi olarak telaffuz edilebilir, ancak biraz daha doğru telaffuzu şöyledir: GRAHT-zi+e.
 2. 2
  Bir teklifi reddetmek için "no grazie" deyişini kullan.[2] Birisinin teklifine kibarca "hayır, teşekkür ederim" diye yanıt vermen gerekiyorsa, İtalyancadaki teşekkürler ifadesinin önüne "no" kelimesini getirmen yeterlidir.
  • No kelimesi, Türkçede "hayır" anlamına gelmektedir.
  • Bu ifadeyi no GRAHT-zi+e diye telaffuz et.
  Reklam

Yöntem 2
Yöntem 2 / 3:
Vurgu Eklemek

 1. 1
  "Çok teşekkürler" demek için "molte grazie" ifadesini kullan. Bu ifade İtalyancada "çok teşekkürler" demenin en basit yoludur.
  • İtalyancada kullanılan molte, Türkçede "çok" anlamına gelmektedir.
  • Molte grazie ifadesini MOL-te GRAHT-zi+e diye telaffuz et.
 2. 2
  "Binlerce kez teşekkürler" demek için "grazie mille" ya da "mille grazie" ifadelerini kullan. Bu ifadeler kabaca "çok teşekkür ederim" olarak tercüme edilebilir. Kelime anlamına bağlı kalarak tercüme edildiklerinde ise Türkçede "binlerce kez teşekkürler" anlamına gelmektedirler.
  • Mille İtalyancada "bin" anlamında kullanılmaktadır.
  • Kelime sırası anlamda bir fark yaratmamaktadır; hem "grazie mille" hem de "mille grazie" aynı şeyi ifade etmektedir.
  • Grazie mille ifadesini GRAHT-zi+e Mil-le diye telaffuz et.
 3. 3
  "Grazie tante" ifadesini hem ciddi olarak söyle hem de alaycı bir üslupla kullan. Çoğu zaman bu ifade ciddi olarak "çok teşekkür ederim" anlamında kullanılmaktadır.
  • İfade aynı zamanda yapılan bir saygısızlığa ya da kabahate cevap olarak alaycı bir üslupla "çok teşekkürler" anlamında kullanılır.
  • Tek başına kullanıldığında tante kelimesi, "epey" ya da "çok" demektir.
  • Grazie tante ifadesini GRAHT-zi+e TAN-te diye telaffuz et.
 4. 4
  "Ti ringrazio tanto" ya da "la ringrazio tanto" da diyebilirsin.[3] İki deyiş de "çok teşekkür ederim" anlamında kullanılır, ancak ilk deyiş günlük kullanımlar için çok daha uygunken diğer deyiş daha resmidir.
  • Ti ve la kelimelerinin ikisi de "sen" anlamına gelir ancak la daha resmidir.
  • Tanto kelimesi "çok" ya da "fazla" anlamını taşır.
  • Ringrazio ise "teşekkür ederim" demektir.
  • Ti ringrazio tanto ifadesini ti rin-GRAHT-zi-o TAN-to diye telaffuz et.
  • La ringrazio tanto ifadesini şöyle telaffuz et: la rin-GRAHT-zi-o TAN-to.
 5. 5
  "Grazie infinite" deyişiyle daha fazla teşekkür ifade et. Bu deyiş kabaca "çok teşekkür ederim" ya da "çok teşekkürler" demektir, ancak kelime anlamına bağlı kalarak tercüme edildiğinde "sonsuz teşekkürler" anlamına gelmektedir.
  • Infinite Türkçede sonsuz anlamını taşımaktadır.
  • Grazie infinite ifadesini GRAHT-zi+e in-fin-i-te diye telaffuz et.
 6. 6
  Teşekkür etmen için birçok sebep varsa, "grazie di tutto" ifadesini kullan. Bu deyiş, "her şey için teşekkürler" anlamında kullanılmaktadır.
  • Di kelimesi aitlik bildiren edat eki ya da "için" anlamına gelmektedir.
  • Tutto ise "hepsi" ya da "her şey" demektir.
  • Grazie di tutto ifadesini GRAHT-zi+e di tut-o diye telaffuz et.
 7. 7
  Samimiyetini ifade etmek için "grazie di cuore" deyişini kullan. Bu deyiş kabaca "en içten şekilde teşekkür ederim" ya da "çok teşekkür ederim" anlamlarına gelmektedir.
  • Cuore kelimesi "kalp" ya da "öz" demektir. Di ile birlikte kullanıldığında "kalpten" "candan" ya da "içtenlikle" anlamına gelmektedir.
  • Grazie di cuore ifadesini GRAHT-zi+e di kuoa-re diye telaffuz et.
  Reklam

Yöntem 3
Yöntem 3 / 3:
Teşekküre Karşılık Vermek

 1. 1
  "Prego" diyerek cevap ver. "Rica ederim", "bir şey değil" ya da "lafı mı olur" demenin en basit yolu, İtalyancadaki "prego" ünlemidir.
  • Başka bir bağlamda prego, "lütfen" anlamında da kullanılmaktadır.
  • Prego kelimesinin doğru telaffuzu PREY-godur.
 2. 2
  "Non c’è di che" ifadesini kullan. Bu cevap "lafı mı olur" demek için kullanılmaktadır. Bu deyişi kullanarak, sana teşekkür edilmesini sağlayan iyiliği yapmış olmanın senin için bir zevk olduğunu ifade ediyorsun.
  • Bu deyişi kelime anlamına bağlı kalarak tercüme etmek kolay değil. Non kelimesi "değil", c’è kelimesi "orada", di kelimesi aitlik bildiren edat eki ya da "için" ve "che" kelimesi de "o", "ne" ya da "hangi" anlamına gelmektedir.
  • Bu ifade genel olarak "lafı mı olur" ya da "önemli değil" demek için kullanılmaktadır.
  • Bu deyişi non çe di key diye telaffuz et.
 3. 3
  "Non c'è problema" deyişini kullan. Bu deyiş "sorun değil" diye çevrilebilir.
  • Problema kelimesi "sorun" anlamına gelmektedir.
  • Bu deyiş, "sorun değil" ya da "hiç sorun değil" diye tercüme edilirse daha doğru bir tercüme olacaktır.
  • Bu deyişi non çe pro-BLE-mah diye telaffuz et.
 4. 4
  Gündelik konuşmada "Di che cosa?" diye cevap verebilirsin. Bu soru, "ne için?" anlamına gelmektedir. Bir başka deyişle, cevap verdiğin kişiye yaptığın şeyin önemli olmadığını belirtmek için "önemli değil" diyorsun.
  • Cosa kelimesi "ne" ya da "şey" anlamına gelmektedir.
  • Bu soruyu di key kosa diye telaffuz et.
 5. 5
  "Di niente" deyişini kullan.[4] Bu basit cevap esasen "önemli değil" anlamına gelmektedir, ancak İtalyancadaki kullanıma tam bağlı kalarak tercüme etmek istenirse "önemi yok" diye tercüme edilebilir.
  • Niente kelimesi "önemsiz" anlamına gelmektedir.
  • Bu deyişi di ni+ehn-te diye telaffuz et.
  Reklam

Bununla İlgili wikiHow'lar

Valiz Kilidi Nasıl SıfırlanırValiz Kilidi Nasıl Sıfırlanır?
Dubai'de Nasıl GiyinilirDubai'de Nasıl Giyinilir?
Kırışıklıklar Ütüsüz Nasıl Giderilir?
Çanta veya Valiz Verimli Şekilde Nasıl YerleştirilirÇanta veya Valiz Verimli Şekilde Nasıl Yerleştirilir?
Enlem ve Boylam Nasıl YazılırEnlem ve Boylam Nasıl Yazılır?
Nasıl Norveç Vatandaşı OlunurNasıl Norveç Vatandaşı Olunur?
Ateş Nasıl YakılırAteş Nasıl Yakılır?
Yankesicilik Nasıl ÖnlenirYankesicilik Nasıl Önlenir?
Kanada'ya Nasıl TaşınılırKanada'ya Nasıl Taşınılır?
Yeni Bir Ülkede Sıfırdan BaşlaYeni Bir Ülkede Yeni Bir Hayata Nasıl Başlanır
Tek Başına Uzun Mesafe Araba Yolculuğu Nasıl YapılırTek Başına Uzun Mesafe Araba Yolculuğu Nasıl Yapılır?
Kuzey Kutbuna Nasıl GidilirKuzey Kutbuna Nasıl Gidilir?
Bir Avrupalı Gibi Nasıl YaşanırBir Avrupalı Gibi Nasıl Yaşanır?
Nasıl Tur Rehberi OlunurNasıl Tur Rehberi Olunur?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow bir “wiki”dir. Bu, makalelerimizin çoğunun birden fazla yazar tarafından ortaklaşa yazıldığı anlamına gelir. Bu makaleyi oluşturmak için, zaman içinde makaleyi düzenlemek ve iyileştirmek üzere gönüllü yazarlar çalıştı. Bu makale 12.171 defa görüntülenmiştir.
Kategoriler: Seyahat
Bu sayfaya 12.171 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam