İstihare namazı kararsız kalınan zamanlarda rehber olması için kılınan bir namazdır. İstihareye yatmak için öncelikle temiz olmalısın, bu yüzden eğer abdestin yoksa abdest almalısın. İki rekat nafile namazı kıl ve istihareye niyet et. Bir mucize beklemek yerine cevabı kendi içinde arayıp bilge ve akıllı olduğunu düşündüğün kişilere danışmalısın. Dua ederken içten ol, yalvarmamaya çalış ve alacağın cevapları uygulamaya hazır ol.

Yöntem 1
Yöntem 1 / 3:
İstihare Namazı Kılmak

 1. 1
  Abdest al. Namaza başlamadan önce temiz olduğundan emin olmak için abdest almalısın. Odaklandıktan sonra ellerini, ağzını, yüzünü, burnunu ve dirseklerini üçer kez yıkayıp durula. Başını ve kulaklarını birer kez yıkadıktan sonra ayaklarını üçer kez yıka (sağ ayaktan başlayarak).[1]
  • Bunun ardından sağ işaret parmağını göğe doğru kaldırıp kelime-i şehâdet getirebilirsin : "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdûhü ve resûlü."
  • Türkçesi, "Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed, O'nun kulu ve elçisidir."
  • Cinsel ilişkiden sonra veya vücuttan meni boşalması gibi durumlarda gusül abdesti alman gerekebilir.
 2. 2
  Namaz kılacağın alanı hazırla. Namaz kılacağın yerin temiz olmasına dikkat et. Yere bir seccade ser. Seccadenin yönünü kıbleye bakacak şekilde ayarla.
 3. 3
  Namaza başla. Zihnini namaza odakla. Namaza başlamadan önce ayaktayken ellerini kulaklarına götür ve “Allahu Ekber” yani “Allah her şeyden büyüktür” de. İstiftah duasıyla başla ve ardından Euzu Besmele çek.
  • İstiftah duası şöyledir : “Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük ve lâ ilâhe ğayrük.” Türkçesi ise şöyle, “Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.”
  • Taavvüz’ün söylenişi söyledir, “Euzu billahi mineş-şeytânirracîm,” Türkçesi ise şu şekildedir, “Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.” Bunu sadece bir kez okuman yeterlidir.
  • Besmele ise şu şekilde okunur, “Bismillahirrahmanirrahîm” ve Türkçesi şöyledir “Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile”. Her sureden (Kuran’ın bir bölümü) önce besmele çekmelisin.
 4. 4
  Fatiha suresini oku. İstihare namazını bitirmeden önce iki rekât daha namaz kıl, her rekâta Fatiha suresiyle başla. Her sureye besmele çekerek başlamayı unutma.[2]
  • Fatiha suresi her rekâtta okunur. Fatiha suresinin okunuşu :

   Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
   Errahmânir'rahim
   Mâliki yevmiddin
   İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
   İhdinessırâtel müstakîm
   Sırâtellezine en'amte aleyhim
   ğayrilmağdûbi aleyhim
   Ve leddâllîn amin

  • Türkçe meali:

   Hamd o âlemlerin Rabbi.
   O Rahmân ve Rahim.
   O, din gününün maliki Allah'ın.
   Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
   Hidayet eyle bizi doğru yola,
   O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna.
   O gazaba uğramışların,
   Ve o sapmışların yoluna değil.[3]
 5. 5
  Kafirun suresini oku. Fatiha suresinden sonra Kafirun suresini (Kuran’ın 109.ayeti) okuyarak iki rekât daha kıl. Her sureye “Bismillâhirrahmânirrahîm” diyerek başlamayı unutma.
  • Kafirun suresinin okunuşu:

   Kul yâ eyyühel kâfirûn
   Lâ a'büdü mâ ta'büdûn
   Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd
   Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm
   Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd
   Leküm dînüküm veliye dîn.

  • Türkçe meali:

   De ki: Ey kâfirler
   Tapmam o taptıklarınıza!
   Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz.
   Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza,
   Hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz.
   Sizin dininiz size, benim dinim bana![4]
 6. 6
  Fatiha suresini tekrar oku ve sonra da İhlas suresini oku. Daha sonra tekrar Fatiha suresini ve sonra da İhlas suresini oku. Besmele çekerek yani “Bismillâhirrahmânirrahîm“ diyerek başla.
  • İhlas suresinin okunuşu:

   Kul hüvellâhü ehad
   Allâhüssamed
   Lem yelid ve lem yûled
   Ve lem yekün lehû küfüven ehad

  • Türkçe meali ise şöyle:

   De ki; O Allah bir tektir;
   Allah eksiksiz, sameddir;
   Doğurmadı ve doğurulmadı;
   O 'na bir denk de olmadı.[5]
 7. 7
  İstihare duasını oku. İki rekât namazdan sonra artık İstihare duasını okuyabilirsin.[6]
  • İstihare duasının okunuşu:

   Allâhumme estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es'eluke min fadlike'l-azim. Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta'lemu ve lâ a'lemu ve ente allâmu'l guyûb.
   Allâhumme inkunte ta'lemu enne hâza'l-emre hayrun li fi dini ve meâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi. Fekdurhu li ve yessirhu li summe bârik li fihi. Ve in kunte ta'lemu enne hâza'l-emre şerrun li fi dini ve maâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi f'asrifhu anni va'srifni anhu ve'kdur li el-Hayra haysu kâne. Summe ardihi bih.

  • Türkçe meali:

   Ey Allah’ım, ilmine güvenerek senden hakkımda hayırlısını istiyorum, gücüme güç katmanı istiyorum. Sınırsız lütfundan bana ihsan etmeni istiyorum. Ben bilmiyorum, ama sen biliyorsun, ben güç yetiremem ama sen güç yetirirsin.
   Ey Allah’ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Yok eğer benim dinim, dünyam ve geleceğim için kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Ve hayırlı olan her ne ise sen onu takdir et ve beni hoşnut ve mutlu eyle!
  • “Hâza'l-emre” yani “bu iş” yazan kısmın yerine yol gösterilmesini istediğin şeyi söyle.
 8. 8
  Bu duayı istediğin kadar tekrarla ve kaç gün istersen o kadar oku. İstersen İstihareyi bitirebilir ya da namaz kılıp dua okumaya devam edebilirsin. Aradığın çözümü bulana kadar İstihare duasını her gün ettiğin dualarla birlikte okumaya devam et. İstihareyi 7 gün boyunca yapmayı dene, fakat eğer aradığın cevabı daha erken bulursan durabilirsin.[7]
  Reklam

Yöntem 2
Yöntem 2 / 3:
Yol Gösterici Aramak

 1. 1
  İstihareye bir karar vermen gerektiği zaman başla. İstihare ne zaman zorunlu olmayan bir karar vermen gerekirse yapılabilir. İstihare, vereceğin bir karardan emin olmadığında başvurulabilecek bir yol göstericidir. Aşağıdakiler örnek olabilir:[8]
  • Okuyacağın üniversiteyi veya yüksek lisans programını seçerken.
  • Bir iş teklifini kabul edip etmemeyi düşünürken.
  • Eşini seçerken.
 2. 2
  İstihareye Sabah namazından veya Vitir namazından sonra başla. Yol gösterilmesi için Allah’a sığınmadan önce iki rekât namaz kılmak en doğrusudur. İstihareyi sabah namazıyla birlikte kılmak veya vitir namazından sonra kılmak önerilir. Vitir namazı farz değildir ve belirli bir rekât sayısı yoktur. Fakat kılınacaksa yatsı namazından sonra kılınmalıdır.[9]
 3. 3
  İstihare sırasında etrafındaki bilgili kişilere danış, onlardan tavsiye iste. İstihareye yattığın zamanda da akıllı ve bilgi sahibi kişilerden tavsiye istemelisin. Aradığın cevaplarını sana bir rüyada gözükeceğini veya önsezi olarak geleceğini düşünmekten kaçın.[10]
  • Örneğin yeni bir işe girmek üzere karar aşamasında olduğunu düşün. Bilgi sahibi bir büyüğüne ya da bir akıl hocasına danışıp şu soruyu sor: “Bu işin hayatımı ve inancımı nasıl etkileyebileceğini anlama konusunda bana yardımcı olur musun? Sence bu işe girmek doğru bir karar mı olur?”
  Reklam

Yöntem 3
Yöntem 3 / 3:
Doğru Zihniyete Sahip Olmak

 1. 1
  Dualarını içten ve kalpten et. Eğer dua sırasında niyetine odaklanırsan daha yürekten okursun. Bu sırada yol göstericilik ve yardım için dua ettiğini unutmamalısın. Bu sırada aradığın cevabı bulmaya ve harekete geçmeye hazır olmalısın. İçten olmak için öncelikle cevabı gerçekten arıyor olman ve duymak istediğin cevap olmasa da onu uygulamaya hazır olman gerekir.[11]
 2. 2
  Dualarını yalvararak değil kararlı ve istekli bir şekilde oku. Niyetin sadece yol gösterici aramak olmalı. Yalvarmaktan ve çaresizce dilenmekten kaçın. Çünkü eğer yalvarırsan gerçekten yol gösterici arıyor olmazsın, istediğin bir şeyin gerçekleşmesi için dua ediyor olursun.[12]
 3. 3
  Duayı okuduktan sonra sabırsız olma. Allah’ı bir zaman çizelgesine koymamalısın. Sabırlı ol ve aceleci davranmaktan kaçın. İstihare sırasında mucizeler veya öngörüler beklememen gerektiğini unutma, fakat bu sırada da tavsiye, belli belirsiz işaretler veya hisler şeklindeki cevaplara hazır ol.[13]
  Reklam

Bununla İlgili wikiHow'lar

El Falı Nasıl BakılırEl Falı Nasıl Bakılır?
Spiritüel Çakralar Nasıl AçılırSpiritüel Çakralar Nasıl Açılır?
Telekinezi Nasıl GeliştirilirTelekinezi Nasıl Geliştirilir?
Çekim Yasası Nasıl UygulanırÇekim Yasası Nasıl Uygulanır?
Astral Seyahat Nasıl YapılırAstral Seyahat Nasıl Yapılır?
Nazar Nasıl GiderilirNazar Nasıl Giderilir?
Namaz Nasıl KılınırNamaz Nasıl Kılınır?
Numerolojide Şanslı Sayılarını Nasıl BulursunNumerolojide Şanslı Sayılarını Nasıl Bulursun?
Bayram Nasıl KutlanırBayram Nasıl Kutlanır?
Geçmiş Yaşamlar Nasıl HatırlanırGeçmiş Yaşamlar Nasıl Hatırlanır?
Telepati Nasıl GeliştirilirTelepati Nasıl Geliştirilir?
El Falı Kullanarak Bir Kişinin Yaşı Nasıl HesaplanırEl Falı Kullanarak Bir Kişinin Yaşı Nasıl Hesaplanır?
Nasıl Dua EdilirNasıl Dua Edilir?
Kur'an'daki Ayetler Nasıl EzberlenirKur'an'daki Ayetler Nasıl Ezberlenir?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow Kadrosu
Ortak yazarlar :
wikiHow Staff Writer
Bu makale editörler ve araştırmacılardan oluşan, makalenin doğruluğu ile kapsamlılığını onaylayan, eğitimli bir ekip tarafından ortaklaşa yazılmıştır.

wikiHow’ın İçerik Yönetim Ekibi, yüksek kalite standartlarımızı sağladığından emin olmak için, editör ekibimizden gelen her çalışmayı dikkatli bir şekilde denetler. Bu makale 81.798 defa görüntülenmiştir.
Kategoriler: Felsefe ve Din
Bu sayfaya 81.798 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam