İçinde bulunduğumuz küreselleşme çağında, bizden farklı insanlarla sık sık iletişim kuruyoruz. Bu, özellikle uluslararası iş ortamlarında geçerlidir. Bir Müslümanı saygıyla selamlamak ister misin? Birkaç basit kural bunu yapmana yardımcı olacaktır.

Yöntem 1
Yöntem 1 / 3:
Müslüman Olmayanın Bir Müslümanı Selamlaması

 1. 1
  Bir Müslümanla buluştuğunda Selam kelimesi ile selamlaş. Bir Müslümanı onların birbirlerini selamladıkları gibi selamla.
  • ”Es-Selamu-Aleyküm” ifadesini kullan. (“Selam üzerinize olsun”).[1]
  • Bu ifade, “es-se-laam-muu-a-ley-küm” şeklinde telaffuz edilir.
  • “Es-Selam-u-Aleykum ve-rahmetullahi ve-berakatüh” (“Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun”) şeklindeki daha uzun selamlama ifadesini de kullanabilirsin.
  • Bu ifade, “es-se-laam-muu-aley-küm ve-rah-me-tull-laa-hi ve-bera-kaa-tü-hü”şeklinde telaffuz edilir.
 2. 2
  Bir Müslümandan sana selam vermesini bekleme. Geleneksel olarak, Selam kelimesi ile selamlama Müslüman inancına mahsustur, bu yüzden Müslüman değilsen, bu selamlama sana verilmeyebilir.[2]
  • Günümüzdeki bazı İslam âlimleri, küresel barış ve anlayış için, Müslüman olmayanlara karşı selamlaşmanın başlatılmasına izin verildiğini düşünmektedir.
  • Eğer sana Selam kelimesi ile selam verilirse “ve-Aleykümüsselam ve-Rahmetullah” ile cevap ver.
  • Bu ifade “ve-aley-küm-üs-selaam ve-rah-me-tull-lah” şeklinde telaffuz edilir.
  • Anlamı şöyledir: “Allah’ın selamı ve rahmeti sizin de üzerinize olsun.[3]
  • Daha uzun cevap şöyledir: “ve-aley-küm-üs-selam-ve-rahme-tull-ahi-ve-be-ra-ka-tüh".
 3. 3
  Bir Müslümana selam verdiğinde sana dönüş yapmasını bekle. Bir Müslüman, Selam kelimesi ile selamlandığında, Müslüman olmayana karşılık verecektir (“ve Aleykümüsselam ve-Rahmetullah”).
  • Bir Müslümanın, diğer kişinin dininden bağımsız olarak, kendisine Selam kelimesi ile verilen selamı iade etmesi zorunludur. Bunu reddetmek onların dinlerine aykırıdır.
  • Kur’an'a göre (Müslümanların kutsal metni), Selam kelimesi ile selamlama Adem'in yaratılmasından beri zorunludur ve Allah tarafından emredilmiştir.[4]
  Reklam

Yöntem 2
Yöntem 2 / 3:
El Sıkışmak

 1. 1
  Erkek isen, erkek Müslümanlar ile el sıkışabilirsin. Müslüman erkeklerin el sıkışması yaygındır.
  • Erkeklerin diğer erkeklerle el sıkışmalarında genellikle bir yasak yoktur.
  • Bunun istisnası, bazı Şii Müslümanların Müslüman olmayanlarla el sıkışmayı yasaklamasıdır.[5]
  • Bir Müslüman, senin elini sıkmayı reddederse, üzerine alınma. Bu kişisel bir hakaret değil, onların dini inançlarının bir yansımasıdır.
 2. 2
  Erkek isen, kadın Müslümanlarla el sıkışma. Müslüman kadınların erkeklerle tokalaşmasının uygun olup olmadığı konusunda tartışmalar olsa da, kadın elini önce uzatmazsa elini uzatmamalısın.
  • Pek çok Müslüman kadın, bir kadının ailesi dışında bir erkeğe dokunması ile ilgili dini yasaklar nedeniyle erkeklerle el sıkışmaz. [6]
  • Bazı Müslüman kadınlar, özellikle de şirket ortamlarında çalışanlar, erkeklerle el sıkışabilir.[7]
  • Bazı Müslüman kadınlar, akraba olmayan bir erkeğe dokunma yasağının yolunu bulmak için eldiven giyerler.[8]
 3. 3
  Eğer kadın isen, erkek Müslümanlarla el sıkışma. Dini inançların ne olursa olsun, erkek önce elini uzatmazsa erkek bir Müslümanın eline dokunma.
  • Dindar Müslüman erkekler, aileleri dışındaki kadınlara dokunmazlar (eş, kız, anne, vb.) [9]
  • Yakınlığı olmayan bir kadına dokunmaktan kaçınmak, saygı ve tevazu hareketi olarak kabul edilir.[10]
  Reklam

Yöntem 3
Yöntem 3 / 3:
Bir Müslüman Arkadaşı Selamlamak

 1. 1
  Müslüman arkadaşını selamlayarak ona esenlik dile. Kişi daima Müslüman arkadaşına selam vermeli.
  • “Es-Selam-u-Aleyküm”, Müslümanlar arasında en çok rastlanan selamlamadır.
  • Bir Müslümanı selamlarken gereken asgari selam budur.
  • Sokakta birbirlerine rastladıklarında olduğu gibi, vaktin kısa olduğu zamanlarda minimum selamlaşmayı kullanmaya izin verilir.
  • Selamlaşmayı tamamlamak için “ve-rahmatullahi ve-berakatüh” ekle.
 2. 2
  Allah'ın Müslümanların birbirlerini selamlaması emrini unutma. Selamlaşmayı kimin başlatacağını yönlendiren kurallara dikkat et.
  • Gelen kişi, geldiği yerde olan Müslümanları selamlar.
  • Bineğe binen kişi yürüyeni selamlar.
  • Yürüyen kişi oturanı selamlar.
  • Küçük grup büyük grubu selamlar.
  • Gençler yaşlıları selamlar.
  • Bir araya gelip ayrılırken Selam kelimesi ile selamlaş. [11]
 3. 3
  Selama cevap ver. Her zaman selama cevap vererek selamı al.
  • “Ve Aleykümüs-selam ve Rahmetullah” ile cevap ver.[12]
  • Sadece ilk kısım ile cevap vermeye de izin vardır (“ve Aleykümüs- selam”).
  Reklam

İpuçları

 • Tanıdığın insanlara olduğu kadar tanımadıklarına da selam ver.
 • Müslüman çocuklar da Selam kelimesi ile karşılanmalıdırlar, böylece İslami adabı tanırlar.
 • Bir Müslüman olarak, dünyanın dört bir yanından Müslüman olmayan insanlarla konuşursan, merhaba, günaydın gibi selamlamaları ya da ülkenin ortak selamlarını kullanabilirsin.
Reklam

Uyarılar

 • İslami selamlamayı, dindar Müslümanlara hitap ederken Merhaba veya Günaydın gibi kelimelerle değiştirme.
 • Selamlaeşmak Kur'an da bir ayettir dikkat et; “Size bir selam verildiği zaman, ondan daha iyisiyle selâm verin veya ayniyle mukabele edin” (Nisa suresi / 86)
Reklam

Bununla İlgili wikiHow'lar

El Falı Nasıl BakılırEl Falı Nasıl Bakılır?
Spiritüel Çakralar Nasıl AçılırSpiritüel Çakralar Nasıl Açılır?
Telekinezi Nasıl GeliştirilirTelekinezi Nasıl Geliştirilir?
Çekim Yasası Nasıl UygulanırÇekim Yasası Nasıl Uygulanır?
Astral Seyahat Nasıl YapılırAstral Seyahat Nasıl Yapılır?
Nazar Nasıl GiderilirNazar Nasıl Giderilir?
Namaz Nasıl KılınırNamaz Nasıl Kılınır?
Numerolojide Şanslı Sayılarını Nasıl BulursunNumerolojide Şanslı Sayılarını Nasıl Bulursun?
Bayram Nasıl KutlanırBayram Nasıl Kutlanır?
Geçmiş Yaşamlar Nasıl HatırlanırGeçmiş Yaşamlar Nasıl Hatırlanır?
Nasıl Dua EdilirNasıl Dua Edilir?
Telepati Nasıl GeliştirilirTelepati Nasıl Geliştirilir?
El Falı Kullanarak Bir Kişinin Yaşı Nasıl HesaplanırEl Falı Kullanarak Bir Kişinin Yaşı Nasıl Hesaplanır?
Kur'an'daki Ayetler Nasıl EzberlenirKur'an'daki Ayetler Nasıl Ezberlenir?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow bir “wiki”dir. Bu, makalelerimizin çoğunun birden fazla yazar tarafından ortaklaşa yazıldığı anlamına gelir. Bu makaleyi oluşturmak için, zaman içinde makaleyi düzenlemek ve iyileştirmek üzere bazıları isimsiz, 24 kişi çalıştı. Bu makale 27.676 defa görüntülenmiştir.
Kategoriler: Felsefe ve Din
Bu sayfaya 27.676 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam