Hız, zamanın bir fonksiyonudur ve hem büyüklük hem de doğrultu ile tanımlanır.[1] Genellikle fizik problemlerinde, söz konusu nesnenin hareket etmeye başladığı ilk hızı (hız ve doğrultu) hesaplaman gerekecektir. İlk hızı belirlemek için kullanılabilecek birden fazla denklem vardır. Bir problemde verilen bilgileri kullanarak, kullanacağın uygun denklemi belirleyebilir ve sorunu kolayca cevaplayabilirsin.

Yöntem 1
Yöntem 1 / 4:
Son Hız, İvme ve Zamanla İlk Hızı Bulmak[2]

 1. 1
  Kullanılacak doğru denklemi bil. Herhangi bir fizik problemini çözmek için hangi denklemi kullanacağını bilmelisin. Bilinen tüm bilgileri yazmak, doğru denklemi bulmanın ilk adımıdır. Son hız, ivme ve geçen zamana ilişkin değerler varsa aşağıdaki denklemi kullanabilirsin:
  • İlk hız: Vi = Vf - (a * t)
  • Her sembolün ne anlama geldiğini anla.
   • Vi “ilk hızı” temsil eder
   • Vf “son hızı” temsil eder
   • a “ivmeyi” temsil eder
   • t “zamanı” temsil eder
  • Bu denklemin ilk hızı bulmak için kullanılan standart denklem olduğunu unutma.
 2. 2
  Bilinen bilgileri doldur. Bilinen bilgileri yazıp doğru denklemi belirledikten sonra uygun değişkenler için değerleri doldurabilirsin. Her problemi dikkatlice kurmak ve sürecin her adımını yazmak önemlidir.
  • Bir hata yaparsan önceki adımlarına geri dönüp onu kolayca bulabilirsin.
 3. 3
  Denklemi çöz. Tüm sayılar yerindeyken problemi bitirmek için doğru işlem sırasını kullan. İzin veriliyorsa basit matematik hatalarının önüne geçmek için bir hesap makinesi kullan.
  • Örneğin: Saniye kare başına 10 metre doğuya doğru ivmelenen bir nesne 12 saniye boyunca hareket ederek saniyede 200 metre son hıza ulaşıyor. O nesnenin başlangıç hızını bul.
   • Bilinen bilgileri yaz:
   • Vi = ?, Vf = 200 m/s, a = 10 m/s2, t = 12 s
  • İvme ve zamanı çarp. a * t = 10 * 12 = 120
  • Sonucu son hızdan çıkar. Vi = Vf – (a * t) = 200 – 120 = 80 Vi = 80 m/s doğu
  • Cevabını doğru şekilde yaz. Genellikle saniyede metre veya m/s gibi bir ölçü birimi ve nesnenin hareket ettiği yönü ekle. Doğrultu hakkında bilgi sağlamazsan hızdan ziyade yalnızca bir sürat ölçüsüne sahip olursun.
  Reklam

Yöntem 2
Yöntem 2 / 4:
Mesafe, Zaman ve İvme ile İlk Hızı Bulmak[3]

 1. 1
  Kullanılacak doğru denklemi bil. Herhangi bir fizik problemini çözmek için hangi denklemi kullanacağını bilmelisin. Bilinen tüm bilgileri yazmak, doğru denklemi bulmanın ilk adımıdır. Mesafe, zaman ve ivmeye ilişkin değerleri biliyorsan aşağıdaki denklemi kullanabilirsin:
  • İlk hız: Vi = (d / t) - [(a * t) / 2]
  • Her sembolün ne anlama geldiğini anla.
   • Vi “ilk hızı” temsil eder
   • d “mesafeyi” temsil eder
   • a “ivmeyi” temsil eder
   • t “zamanı” temsil eder
 2. 2
  Bilinen bilgileri doldur. Bilinen bilgileri yazıp doğru denklemi belirledikten sonra, uygun değişkenler için değerleri doldurabilirsin. Her problemi dikkatlice kurmak ve sürecin her adımını yazmak önemlidir.
  • Bir hata yaparsan onu önceki adımlarına geri dönüp kolayca bulabilirsin.
 3. 3
  Denklemi çöz. Tüm sayılar yerindeyken problemi bitirmek için doğru işlem sırasını kullan. İzin veriliyorsa basit matematik hatalarının önüne geçmek için bir hesap makinesi kullan.
  • Örnek: Saniye karede 7 metre batıya doğru ivmelenen bir nesne 30 saniye içinde 150 metrelik bir mesafe kat ediyor. Bu nesnenin ilk hızını hesapla.
   • Bilinen bilgileri yaz:
   • Vi = ?, d = 150 m, a = 7 m/s2, t = 30 s
  • İvme ve hızı çarp. a * t = 7 * 30 = 210
  • Sonucu ikiye böl. (a * t) / 2 = 210 / 2 = 105
  • Mesafeyi zamana böl. d / t = 150 / 30 = 5
  • İlk bölümü ikinci bölümden çıkar. Vi = (d / t) - [(a * t) / 2] = 5 – 105 = -100 Vi = -100 m/s batı
  • Cevabını doğru şekilde yaz. Genellikle saniyede metre veya m/s gibi bir ölçü birimi ve nesnenin hareket ettiği yönü ekle. Doğrultu hakkında bilgi sağlamazsan hızdan ziyade yalnızca bir sürat ölçüsüne sahip olursun.
  Reklam

Yöntem 3
Yöntem 3 / 4:
Son Hız, İvme ve Mesafe ile İlk Hızı Bulmak[4]

 1. 1
  Kullanılacak doğru denklemi bil. Herhangi bir fizik problemini çözmek için hangi denklemi kullanacağını bilmelisin. Bilinen tüm bilgileri yazmak, doğru denklemi bulmanın ilk adımıdır. Son hız, ivme ve mesafeye ilişkin değerleri biliyorsan aşağıdaki denklemi kullanabilirsin:
  • İlk hız: Vi = √ [Vf2 - (2 * a * d)]
  • Her sembolün ne anlama geldiğini anla.
   • Vi “ilk hızı” temsil eder
   • Vf “son hızı” temsil eder
   • a “ivmeyi” temsil eder
   • d “mesafeyi” temsil eder
 2. 2
  Bilinen bilgileri doldur. Bilinen bilgileri yazıp doğru denklemi belirledikten sonra, uygun değişkenler için değerleri doldurabilirsin. Her problemi dikkatlice kurmak ve sürecin her adımını yazmak önemlidir.
  • Bir hata yaparsan onu önceki adımlarına geri dönüp kolayca bulabilirsin.
 3. 3
  Denklemi çöz. Tüm sayılar yerindeyken problemi bitirmek için doğru işlem sırasını kullan. İzin veriliyorsa basit matematik hatalarının önüne geçmek için bir hesap makinesi kullan.
  • Örnek: Saniye karede 5 metre hızla kuzeye ivmelenen bir nesne 10 metre yol kat ediyor ve son hızı saniyede 12 metre oluyor. Nesnenin ilk hızını hesapla.
   • Bilinen bilgileri yaz:
   • Vi = ?, Vf = 12 m/s, a = 5 m/s2, d = 10 m
  • Son hızın karesini al. Vf2= 122 = 144
  • İvmeyi mesafe ve iki ile çarp. 2 * a * d = 2 * 5 * 10 = 100
  • Bunu bir önceki değerden çıkar. Vf2 - (2 * a * d) = 144 – 100 = 44
  • Cevabının karekökünü al. = √ [Vf2 - (2 * a * d)] = √44 = 6.633 Vi = 6.633 m/s kuzey
  • Cevabını doğru şekilde yaz. Genellikle saniyede metre veya m/s gibi bir ölçü birimi ve nesnenin hareket ettiği yönü ekle. Doğrultu hakkında bilgi sağlamazsan hızdan ziyade yalnızca bir sürat ölçüsüne sahip olursun.
  Reklam

Yöntem 4
Yöntem 4 / 4:
Son Hız, Zaman ve Mesafe ile İlk Hızı Bulmak[5]

 1. 1
  Kullanılacak doğru denklemi bil. Herhangi bir fizik problemini çözmek için hangi denklemi kullanacağını bilmelisin. Bilinen tüm bilgileri yazmak, doğru denklemi bulmanın ilk adımıdır. Son hız, zaman ve mesafeye ilişkin değerleri biliyorsan aşağıdaki denklemi kullanabilirsin:
  • İlk hız: Vi = 2(d/t) - Vf
  • Her sembolün ne anlama geldiğini anla.
   • Vi “ilk hızı” temsil eder
   • Vf “son hızı” temsil eder
   • t “zamanı” temsil eder
   • d “mesafeyi” temsil eder
 2. 2
  Bilinen bilgileri doldur. Bilinen bilgileri yazıp doğru denklemi belirledikten sonra, uygun değişkenler için değerleri doldurabilirsin. Her problemi dikkatlice kurmak ve sürecin her adımını yazmak önemlidir.
  • Bir hata yaparsan onu önceki adımlarına geri dönüp kolayca bulabilirsin.
 3. 3
  Denklemi çöz. Tüm sayılar yerindeyken problemi bitirmek için doğru işlem sırasını kullan. İzin veriliyorsa basit matematik hatalarının önüne geçmek için bir hesap makinesi kullan.
  • Örnek: Son hızı 3 metre olan bir cisim, 15 saniye boyunca güneye gidiyor ve 45 metrelik bir mesafe kat ediyor. Nesnenin ilk hızını hesapla.
   • Bilinen bilgileri yaz:
   • Vi = ?, Vf = 3 m/s, t = 15 s, d = 45 m
  • Mesafeyi zamana böl. (d/t) = (45/15) = 3
  • Bu değeri 2 ile çarp. 2 (d/t) = 2 (45/15) = 6
  • Sonuçtan son hızı çıkar. 2(d/t) - Vf = 6 - 3 = 3 Vi = 3 m/s güney
  • Cevabını doğru şekilde yaz. Genellikle saniyede metre veya m/s gibi bir ölçü birimi ve nesnenin hareket ettiği yönü ekle. Doğrultu hakkında bilgi sağlamazsan hızdan ziyade yalnızca bir sürat ölçüsüne sahip olursun.
  Reklam

İhtiyacın Olan Şeyler

 • Kalem
 • Kâğıt
 • Hesap Makinesi (isteğe bağlı)

Bununla İlgili wikiHow'lar

Bir Dairenin Yarıçapı Nasıl HesaplanırBir Dairenin Yarıçapı Nasıl Hesaplanır?
Konuşacak Bir Şey Olmadığında Sohbet Nasıl BaşlatılırKonuşacak Bir Şey Olmadığında Sohbet Nasıl Başlatılır?
Bir Kızla Sohbet Etmeye Nasıl BaşlanırBir Kızla Sohbet Etmeye Nasıl Başlanır?
Hoşlanılan Kızla Nasıl KonuşulurHoşlanılan Kızla Nasıl Konuşulur?
Hoşlanılan Kıza Nasıl Mesaj AtılırHoşlanılan Kıza Nasıl Mesaj Atılır?
Varyans Nasıl HesaplanırVaryans Nasıl Hesaplanır?
Yüzde Artışı Nasıl HesaplanırYüzde Artışı Nasıl Hesaplanır?
Standart Sapma Nasıl HesaplanırStandart Sapma Nasıl Hesaplanır?
Mililitre (mL) Gram'a (g) Nasıl DönüştürülürMililitre (mL) Gram'a (g) Nasıl Dönüştürülür?
"Teşekkür"e Nasıl Karşılık Verilir"Teşekkür"e Nasıl Karşılık Verilir?
Nasıl Havalı OlunurNasıl Havalı Olunur?
3X3 Matrisin Determinantı Nasıl Bulunur3X3 Matrisin Determinantı Nasıl Bulunur?
Derece Radyana Nasıl DönüştürülürDerece Radyana Nasıl Dönüştürülür?
Bir Üniversite Hocasına Nasıl E‐posta GönderilirBir Üniversite Hocasına Nasıl E‐posta Gönderilir?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow bir “wiki”dir. Bu, makalelerimizin çoğunun birden fazla yazar tarafından ortaklaşa yazıldığı anlamına gelir. Bu makaleyi oluşturmak için, zaman içinde makaleyi düzenlemek ve iyileştirmek üzere bazıları isimsiz, 9 kişi çalıştı. Bu makale 2.383 defa görüntülenmiştir.
Kategoriler: Eğitim ve İletişim
Bu sayfaya 2.383 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam