İki Nokta Arasındaki Mesafe Nasıl Bulunur?

Herhangi iki nokta arasındaki mesafeyi bir doğru olarak düşün. Bu doğrunun uzunluğu mesafe formülü kullanılarak bulunabilir: .

Adımlar

 1. 1
  Aralarındaki mesafeyi bulmak istediğin iki noktanın koordinatlarını al. Bir noktayı Nokta 1 (x1,y1) ve diğerini Nokta 2 (x2,y2) olarak adlandır. Problem boyunca nokta isimlerini (1 ve 2) koruduktan sonra hangisinin hangi nokta olduğu çok önemli değil.[1]
  • x1, Nokta 1’in yatay koordinatı (x ekseni boyunca) ve x2, Nokta 2’nin yatay koordinatıdır. y1, Nokta 1’in dikey koordinatı (y ekseni boyunca) ve y2, Nokta 2’nin dikey koordinatıdır.
  • Örneğin; (3,2) ve (7,8) noktalarını al. Eğer (3,2) (x1,y1) ise o hâlde (7,8) (x2,y2) olur.
 2. 2
  Mesafe formülünü öğren. Bu formül Nokta 1 ve Nokta 2 gibi iki nokta arasında uzanan bir doğrunun uzunluğunu bulur. Çizgisel mesafe, iki nokta arasındaki yatay mesafenin karesi ile dikey mesafenin karesinin toplamının kareköküdür.[2] Daha basit şekilde söyleyecek olursak bu, ifadesinin kareköküdür.
 3. 3
  Noktalar arasındaki yatay ve dikey mesafeyi bul. Önce, dikey mesafeyi bulmak için y2 - y1 işlemini yap. Ardından, yatay mesafeyi bulmak için x2 - x1 işlemini yap. Çıkarma işleminin sonucu negatif çıkarsa endişe etme. Sonraki adım bu değerlerin karesini almaktır ve karesini alma işleminin sonucu daima pozitif bir sayıdır.[3]
  • y eksenindeki mesafeyi bul. Örneğin Nokta 1 (3,2) ve Nokta 2 (7,8) için: (y2 - y1) = 8 - 2 = 6. Bu da demek oluyor ki, y ekseninde iki nokta arasında altı birim mesafe vardır.
  • x eksenindeki mesafeyi bul. Aynı (3,2) ve (7,8) örnek noktaları için: (x2 - x1) = 7 - 3 = 4. Bu da demek oluyor ki, x ekseni üzerinde iki noktayı birbirinden ayıran mesafe dört birimdir.
 4. 4
  İki değerin karesini al. Yani, x ekseni mesafesinin (x2 - x1) karesini ve ayrıca y ekseni mesafesinin (y2 - y1) karesini alacaksın.
 5. 5
  Karesi alınmış sayıları topla. Bu, iki nokta arasındaki köşegen, çizgisel mesafenin karesini verecektir. (3,2) ve (7,8) noktaları örneğinde, (7 - 3)’ün karesi 36 ve (8 - 2)’nin karesi 16’dır. 36 + 16 = 52.
 6. 6
  Denklemin karekökünü al. Bu, denklemin son adımıdır. İki nokta arasındaki çizgisel mesafe, karesi alınan x ekseni mesafesi ve y ekseni mesafesi değerlerinin toplamının kareköküdür.[4]
  • Örneğe devam edecek olursak: (3,2) ve (7,8) arasındaki mesafe 52'nin karekökü ya da yaklaşık 7.21 birimdir.
  Reklam

İpuçları

 • y2 - y1 veya x2 - x1 işleminden sonra negatif bir sayı elde etmen önmeli değil. Çünkü daha sonra bu farkın karesi alındığında cevabın daima pozitif bir mesafe olacaktır.[5]

Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow bir “wiki”dir. Bu, makalelerimizin çoğunun birden fazla yazar tarafından ortaklaşa yazıldığı anlamına gelir. Bu makaleyi oluşturmak için, zaman içinde makaleyi düzenlemek ve iyileştirmek üzere bazıları isimsiz, 15 kişi çalıştı.
Kategoriler: Eğitim ve İletişim
Bu sayfaya 14.381 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam