Bir öz geçmiş, doğru bir şekilde hazırlandığında, becerilerini, deneyimini ve başarılarını istediğin işin gereksinimleriyle ne derece eşleştiğini gösteren bir öz reklamdır. Bu kılavuz, becerilerini vurgulamak ve okuyucunun dikkatini çekmek için içeriği oluşturup düzenlemene yardımcı olacaktır.

Yöntem 1
Yöntem 1 / 5:
Öz geçmişini Biçimlendirme

 1. 1
  Metni biçimlendir. Bir işverenin, öz geçmişinde göreceği ilk şey metindir. Bu nedenle iyi bir ilk izlenim bırakmak çok önemlidir. Boyutu 11 veya 12 olan profesyonel bir yazı tipi seç. Times New Roman klasik serifli yazı tipidir, Arial ve Calibri ise serifsiz en iyi seçenekler arasındadır. Her ne kadar serifsiz yazı tipleri öz geçmiş için daha popüler olsa da, Yahoo Helvetica'yı öz geçmiş için kullanılabilecek en iyi yazı tipi olarak nitelendiriyor.
  • Birçok kişi Times New Roman'ı ekranda okumanın biraz zor olduğunu fark ediyor. Öz geçmişini e-postayla gönderiyorsan, daha okunabilir bir serifli yazı tipi için Georgia'yı kullanabilirsin.
  • Öz geçmişinin farklı bölümleri için birden çok yazı tipi kullanabilirsin, ancak bunu iki ile sınırlandırmayı dene. Yazı tipleri arasında geçiş yapmak yerine, belirli metinleri kalınlaştırmayı veya italik harflerle yazmayı dene.
  • Başlık ve bölüm girişilerinin yazı tipi boyutu 14 veya 16 olabilir, ancak bunun haricinde 11 veya 12'yi seçmelisin.
  • Metin her zaman siyah mürekkeple basılmalıdır. Herhangi bir bağlantıyı (e-posta, adres ve telefon numarası gibi) devre dışı bıraktığından emin ol, ki çıktıda mavi veya siyah olmayan başka bir renk bulunmasın.
 2. 2
  Sayfayı ayarla. Sayfa 1,5 veya 2 punto satır aralığı ve 2,5 cm kenar boşluklarına sahip olmalıdır. Öz geçmişinin gövdesi sola hizalı ve başlık sayfanın en üstünde ortalanmış olmalıdır.
 3. 3
  Başlığını oluştur. Bu, öz geçmişinin üst kısmında adın, adresin, e-postan ve telefon numaran gibi iletişim bilgilerinin yer aldığı bölümdür. İsmin 14 veya 16 punto gibi biraz daha büyük bir boyutta olmalıdır. Ev ve cep telefon numaralarını da belirt.
 4. 4
  Bir mizanpaja karar ver. Öz geçmiş oluşturmak için üç genel format vardır: kronolojik, işlevsel veya kombinasyon. Çalışma geçmişin ve başvurduğun işin türü kullanman gereken tasarımı belirleyecektir.
  • Kronolojik öz geçmişler belirli bir kariyer alanında istikrarlı bir büyüme göstermek için kullanılır. Bunlar en iyi, kariyer yolundaki bir işe başvururken zaman içinde sorumluluk artışını göstermesi amacıyla kullanılır.
  • Fonksiyonel öz geçmişler çalışma geçmişi yerine beceri ve deneyime odaklanır. Bunlar en iyi, çalışma geçmişinde boşluklar olan veya bir süre kendi işini yaparak deneyim kazanmış kişiler için kullanılır.
  • Kombinasyon öz geçmiş, adı gibi kronolojik ve fonksiyonel öz geçmişin birleşimdir. Bunlar belirli yetenekleri ve nasıl elde edildiğini göstermek için kullanılır. Çeşitli alanlarda çalışarak belirli bir beceri seti geliştirdiysen, bu senin için en iyi öz geçmiş seçeneğidir.
  Reklam

Yöntem 2
Yöntem 2 / 5:
Kronolojik Öz Geçmiş

 1. 1
  Çalışma geçmişini listele. Bu bir kronolojik öz geçmiş olduğu için işler en son işin ilk sırada olacak şekilde ters kronolojik sırayla listelenmelidir. Çalıştığın şirketin adını, konumunu, unvanını, görev ve sorumluluklarını ve orada çalıştığın tarih aralığını ekle.
  • Her işteki pozisyonunu gösterme açısından önce unvanını belirtmek yararlı olabilir. İlk olarak şirket adını belirtmeyi de seçebilirsin. Liste boyunca tutarlı olduktan sonra hangisini tercih ettiğinin bir önemi yok.
  • Her bir iş için, görev sırasında başardığın önemli bir şeyin kısa açıklamasını içeren bir "büyük kazanımlar" veya "başarılar" bölümü yaz.
 2. 2
  Eğitim geçmişini belirt. Çalıştığın işlerde olduğu gibi, tüm eğitimini en son okulun ilk sırada olacak şekilde kronolojik sırayla listelemen gerekir. Üniversiteni, meslek okullarını veya katıldığın çıraklık eğitimlerini dahil et. Üniversite mezunu isen, unvanını ve mezun olduğun yılı belirt. Henüz mezun değilsen, okula girdiğin yılı ve beklenen mezuniyet tarihini belirt.
  • Her okul için, üniversite/bölüm adını, adreslerini ve eğitim dereceni veya çalışma alanını belirt.
  • 3,5 veya daha yüksek bir not ortalaman varsa, okul/unvan bilgilerinle birlikte bunu da belirttiğinden emin ol.
 3. 3
  Özel nitelik veya becerilere de yer ver. En önemli bilgileri - iş deneyimin ve eğitimin - listeledikten sonra, önemli bulduğun her şeyi ekleyebilirsin. “Özel Beceriler” veya “Benzersiz Nitelikler” başlığı altında bunları belirtebilirsin.
  • Akıcı konuşabildiğin dilleri listele. Bilgi düzeyini belirttiğinden emin ol - örneğin; başlangıç, orta seviye, ileri düzey, akıcı, vb.
  • Özel bir iş alanında diğer adayların olamayacağı kadar uzmansan - yazılım gibi - buraya uzmanlık düzeyini de eklediğinden emin ol.
 4. 4
  Referanslarını belirt. 2 ila 4 profesyonel referansın (aile veya arkadaş olmayan kişiler) adları, sana yakınlığı ve telefon numarası, adresi ve e-posta adresi gibi iletişim bilgilerini sağlaman gerekecektir.
  • Kullanılacak en iyi referanslar, yöneticin veya iş yerindeki müdürün, ya da dersinde iyi olduğun bir üniversite profesörüdür.
  • Başvurduğun yer bu kişilerle iletişime geçebilir, bu nedenle onları referans olarak kullandığını ve şu anda bir iş başvurusunda bulunduğunu bildirmek için onları her zaman önceden ara.
  Reklam

Yöntem 3
Yöntem 3 / 5:
Fonksiyonel Öz Geçmiş

 1. 1
  Eğitim geçmişini detaylandır. Tıpkı işlerde olduğu gibi, eğitimini en son okulun ilk olacak şekilde ters kronolojik sırayla listelemen gerekir. Üniversite, meslek okulu veya katılınan çıraklık eğitimlerini dahil et. Üniversite mezunu isen unvanını ve mezun olduğun yılı belirt. Henüz mezun değilsen, okula girdiğin yılı ve beklenen mezuniyet tarihini belirt.
  • Her okul için üniversite/bölüm adını, adreslerini ve eğitim dereceni veya çalışma alanını belirt.
  • 3,5 veya daha yüksek bir not ortalaman varsa, okul/unvan bilgilerinle birlikte bunu da belirttiğinden emin ol.
 2. 2
  Ödül ve başarılarını belirt. Eğer özel bir ödül veya takdir aldıysan, ödülün adını tarih ve amacıyla birlikte burada belirt. Burada genel olarak belirtilen bir şey de, üniversitede yüksek not ortalaman nedeniyle "başarılı öğrenciler listesi"nde yer aldığındır. Mümkün olduğunca çok ödül ekleyerek başarılı ve çalışkan biri olduğunu göster.
  • Bir işte çalışırken özel bir takdir aldıysan, bunu da not et.
  • Gönüllülük nedeniyle bir ödül alsan bile, bunu bu bölümün altına koyabilirsin. Ne olursa olsun, yaptığın muteber şeyleri vurgula.
 3. 3
  Özel yeteneklerini belirt. 'Ödüller ve başarılar' bölümü çok spesifik olsa da, beceri bölümü çok daha geneldir. Örnek olduğun pozitif kişilik özelliklerinin kısa bir listesini oluştur. Örneğin; dakik, dışadönük, hevesli, gayretli veya takım oyuncusu.
 4. 4
  Çalışma geçmişini listele. Eğer geçmişinle ilgili en güçlü bölüm bu değilse, bu kısmı listenin en sonuna koyarak işverenin ilk önce daha etkileyici başarıları okumasını sağla.
  • Belirttiğin her iş deneyim türü için "Yönetim Tecrübesi", "Hukuki Tecrübe" veya "Finansal Tecrübe" gibi alt başlıklar eklemelisin.
  • Her iş için, şirketin adını, şirketin bulunduğu şehri, unvanını, görev ve sorumluluklarını ve çalışma tarihlerini eklediğinden emin ol.
  • İsteğe bağlı olarak, her iş tanımının altına kalın yazı ile "Büyük Başarı" veya "Başarılar" şeklinde kalın yazı ile bir başlık ekleyebilir ve bu konumdayken elde ettiğin iki ya da üç başarıyı veya büyük bir başarıyı belirtebilirsin.
  • İş tanımlarında mutlaka miktar belirt, yani deneyim ve başarılarınla ilgili sayısal bilgi sağla (ör., altı aylık süre diliminde %23 üretim artışı). Sayı belirtilmesi, işe alım müdürlerinin geçmiş deneyim ve başarılarının kapsamını kavramasını kolaylaştırır.
 5. 5
  Gönüllü deneyimlerini listele. Çok fazla gönüllü iş yaptıysan, burada bunun bir listesini yap. Programın adını, orada çalıştığın tarihleri/gönüllü olduğun toplam saat sayısını ve sorumluluklarını ekle.
 6. 6
  Referanslarını belirt. Öz geçmişindeki son şey, sana referans olacak 2 ila 4 profesyonelin bilgileri olmalıdır. Bu kişiler akraban olmayan ve sadece profesyonel bir ilişki içerisinde olduğun kişilerdir. Referans bölümüne eski bir işveren, profesör veya gönüllü iş koordinatörünü yazabilirsin.
  • Referansın adını, seninle olan ilişkisini, adresini, e-posta adresini ve telefon numarasını belirt.
  • Başvurduğun yer bu kişilerle iletişime geçebilir, bu nedenle onları referans olarak kullandığını ve şu anda bir iş başvurusunda bulunduğunu bildirmek için onları her zaman önceden ara.
  Reklam

Yöntem 4
Yöntem 4 / 5:
Kombinasyon Öz Geçmişi

 1. 1
  Öz geçmişinin düzenini seçin. Kombinasyon öz geçmişi yazdığın için takip etmen gereken kesin yönergeler veya sınırlar yoktur. Birçok kişi çok farklı kombinasyon öz geçmişine sahip olacaktır, bu nedenle hangi konuda iyi olduğuna odaklan. İş ve eğitim deneyimine ek olarak, becerilerini, ödül ve başarılarını, gönüllülük geçmişini ve özel niteliklerini eklemeyi seçebilirsin.
 2. 2
  Çalışma geçmişini listele. Bu iki şekilde yapılabilir. Eğer iş geçmişin birden fazla alanda görev içeriyorsa, işlerini her biri için kullandığın becerileri kategorilere ayıran fonksiyonel alt başlıklar altında listelemelisin. Gelişen çalışma geçmişinin belirtmek istediğin temel becerileri vurguladığını gösterebilirsen, herhangi bir alt başlık olmadan çalışma geçmişini kronolojik sırayla listelemek isteyebilirsin.
  • Her bir işveren/görev için şirket adını, adresi, unvanını, görevlerini ve orada çalıştığın tarih aralığını içeren genel bilgileri sağladığından emin ol.
 3. 3
  Eğitiminle ilgili bilgi sağla. Eğitiminle ilgili eklediğin detaylar, belirtildiği yerler haricinde diğer öz geçmiş türlerine eklediğin bilgilerle aynı olacaktır. Gittiğin her üniversite veya meslek okulu için kurumun adını ve adresini, aldığın diploma veya sertifikaları ve katıldığın yılları belirt.
  • Not ortalaman 3,5 ya da daha yüksekse, bunu da belirtmek isteyebilirsin
 4. 4
  Diğer alakalı bilgileri sağla. Eğitim ve çalışma geçmişini belirttikten sonra, işveren için yararlı olabileceğini düşündüğün diğer bilgileri de listele. Özel nitelikler, beceriler, ödüller, başarılar veya gönüllü hizmetler gibi ek bölümleri dahil et.
 5. 5
  Referanslarını listele. İletişim bilgileriyle birlikte 2 ila 4 profesyoneli (aileden veya arkadaş olmayan) referans olarak ekle. Adlarını, onlarla olan ilişkini, e-postalarını, adreslerini ve telefon numaralarını eklediğinden emin ol.
  Reklam

Yöntem 5
Yöntem 5 / 5:
İçeriği Parlatmak

 1. 1
  İşverenin dikkatini çekecek başlıklar oluştur. İş pozisyonuna bir göz at. İlginç ve açıklayıcılar mı? Bir kasiyer olduğunu söylemek yerine, bir müşteri hizmetleri uzmanı olduğunu ya da bir sekreter olduğunu söylemek yerine, bir yönetici yardımcısı olduğunu söyle. Ancak yanıltıcı bir iş unvanı kullanma. İş unvanının işi iyi tanımlamasını ve başlığın da ilginç olmasını sağla.
  • Örneğin; “Yönetici”, bir kişinin kimi veya neyi yönettiğini ifade etmez. Öz geçmişte “Satış Ekibi Yöneticisi” veya “İdari Müdür” daha açıklayıcı ve arzu edilen iş başlıkları olabilir.
  • İş unvanlarını nasıl daha açıklayıcı hale getireceğine dair fikir edinmek adına unvanların alfabetik bir listesine ulaşmak için İşçi İstatistikleri Bürosu'nun Mesleki Bakış El Kitabına başvur.
 2. 2
  Anahtar kelimeleri stratejik olarak kullan. Artık çoğu işveren, seçilmiş bir kaç kişiyi gerçek bir insana havale etmeden önce, belirli anahtar kelimeleri belirleme amacıyla öz geçmişleri özel yazılımlarla taradıkları için öz geçmişinde başvuruduğun sektör ve işle ilgili doğru anahtar kelimelerin bulunduğundan emin olmak istersin.
  • İşverenin iş ilanında kullandığı kelimelere bak. Bir işveren "araştırma"yı gerekli bir beceri olarak belirtiyorsa, en az bir iş açıklamasına veya öz geçmişindeki beceri setine "araştırma" veya "araştırıldı" kelimelerini eklediğinden emin ol.
  • Ancak, iş ilanında belirtilen her anahtar kelimeyi kullanmaktan kaçın, yoksa öz geçmişin şüpheli görünecektir.
 3. 3
  Sorumluluklarını ve başarılarını tanımlamak için eylem fiillerini ve etken fiil kullan. Bunlar becerilerini ve başvurduğun işi yapma yeteneğini vurgulayacaktır. Sorumluluklarını tanımlayan fiilleri seç ve ardından görevlerin açıklamalarına bu fiillerle başladığından emin ol. Örneğin; bir danışma görevlisi idiysen, 'planlandı', 'yardımcı olundu' ve 'sağlandı' gibi fiilleri kullanmak isteyebilirsin. Bunu, "randevular planlandı", "müşterilere yardımcı olundu" ve "idari destek sağlandı" şeklinde yapabilirsin.
 4. 4
  Öz geçmişine yazım denetimi ve son okuma yap. Bu adımın önemi ne kadar vurgulansa azdır. Öz geçmişine birkaç kez düzeltme okuması yap. Başka birine son okuma yaptır. Ardından, hiç tanımadığın başka bir kişiye daha okut. Beceri ve deneyimin ne kadar iyi olursa olsun, yazım ve dilbilgisi hataları bulunması durumunda öz geçmişinin hiçbir önemi kalmayacaktır.
  • İmlâ ve dilbilgisi hatalarına, yanlış iletişim bilgilerine, yazım hatalarına, kesme, çoğul eki ve iyeliklerin yanlış kullanımlarına dikkat et.
  • Biçimlendirmenin doğru olduğundan ve önemli bilgileri unutmadığından emin olmak için iki kez kontrol et.
  Reklam

İpuçları

 • Yaratıcı ol. Bunun anlamı, mektuba yerleştirmeden önce öz geçmişinde renkli yazı tipleri kullan veya üzerine parfüm sık demek değildir, ancak bazı madde işaretli listeler, kalın yazı tipi, büyük harfler ve bilginin dikkatli bir şekilde düzenlenmesi, seni diğer adaylardan farklı kılma açısından çok yararlı olabilir. Unutma, işverenler bir öz geçmişi okumadan önce ortalama olarak yedi saniye kadar onu gözden geçirirler, sonrasında ya okumaya karar verirler ya da çöpe atarlar. Bu kısa zaman aralığında işverenin dikkatini senin en iyi seçim olduğunu gösteren beceri ve başarılara çekmelisin.
 • Öz geçmişini gerçekçi hale getir ve seni “gerçek olamayacak kadar iyi” gösterecek palavralardan uzak dur.
 • Göster, anlatma. Öz geçmişinin herhangi bir yerinde beceri veya niteliklerini madde halinde belirtirken, daima başardıklarını gösteren ölçüler ekle. Bu, bir işverenin şirketine katabileceklerini fark etmesine yardımcı olacaktır.
 • Öz geçmişini postayla göndermeye karar verirsen, kaliteli beyaz kağıt ve onunla eşleşen bir zarf kullan. Zarflarının üzerine posta ve iade adresini yazdığından emin ol; bu, özellikle de sekreter, yönetici asistanı veya avukat asistanı gibi zarfların nasıl hazırlanacağını ve yazdırılacağını bilmen gereken bir işe başvururken önemlidir.
 • Kendini sat. Potansiyel işverenine, önceki işinde sadece 'telefonlara cevap verdiğini' söylemekle yetinme. Bunun yerine, ‘beş hatlı bir telefon sistemini zamanında ve incelikli bir şekilde yönettiğini‘ söyle.
 • Öz geçmişini işe göre uyarla. Başvurduğun işin ilanını analiz etmek, işverenin ne aradığını anlamana yardımcı olacaktır. Bir iş ilanında, adayların 3 ila 5 yıllık bir deneyime sahip olması gerektiği belirtiliyorsa, gönderdiğin öz geçmişin istenen nitelikleri karşıladığındanı emin ol.
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow Kadrosu
Ortak yazarlar :
wikiHow Staff Writer
Bu makale editörler ve araştırmacılardan oluşan, makalenin doğruluğu ile kapsamlılığını onaylayan, eğitimli bir ekip tarafından ortaklaşa yazılmıştır.

wikiHow’ın İçerik Yönetim Ekibi, yüksek kalite standartlarımızı sağladığından emin olmak için, editör ekibimizden gelen her çalışmayı dikkatli bir şekilde denetler. Bu makale 4.899 defa görüntülenmiştir.
Kategoriler: İş Hayatı
Bu sayfaya 4.899 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam