Bu wikiHow, bir USB sürücüyü bilgisayarın işletim sistemini kurabileceği veya başlatabileceği bir konuma nasıl çevireceğini öğretir. Bu, CD/DVD okuyucusu olmayan bir bilgisayara işletim sistemi (ör., Windows) yüklemeye çalışırken yardımcı olur. Bir USB’yi önyüklenebilir yapmak için Windows veya Mac bilgisayarda Komut İstemi veya Terminali kullanabilirsin, üstelik iki program da ücretsizdir. Windows 10 veya 7'nin en son sürümü için önyüklenebilir bir USB hazırlamak istiyorsan, USB sürücünü biçimlendirmek için Windows 10 veya 7 yükleme aracını kullanabilirsin. Unutma, yeni Mac OS sürümlerini yüklemek için USB sürücüye ihtiyacın yok.

Yöntem 1
Yöntem 1 / 4:
Windows’ta Komut İstemini Kullanmak

 1. 1
  Bilgisayarına bir USB sürücü tak. USB sürücün bilgisayarın kasasındaki dikdörtgen USB portlarından birine takılmalı. USB sürücüler tek yönlü takılır, o yüzden girmezse zorlama.
  • İşletim sistemi kurulum dosyalarını depolayabilmesi için USB sürücünün en az 8 gb boş alana sahip olması gerekir.
 2. 2
 3. 3
  Komut istemi yaz. Bu, bilgisayarında Komut İstemi programını arayacaktır.
 4. 4
  Komut İstemi’ne sağ tıkla. Başlat penceresinin üst kısmında siyah bir kutu şeklindedir. Sağ tıkladığında bir menü açılacak.
  • Eğer farende sağ tuş yoksa, farenin sağ tarafını kullan veya fareye çift parmakla tıkla.
  • Eğer bilgisayarında dokunmatik fare varsa, çift parmakla tıkla veya dokunmatik farenin sağ alt köşesine bas.
 5. 5
  Yönetici olarak çalıştır’a tıkla. Bu seçenek açılır menüde gözükecektir.
 6. 6
  Sorulduğunda Evet düğmesine tıkla. Bu, kararını onaylayacak ve Komut İstemi’ni açacaktır.
 7. 7
  "Disk bölümü" komutunu gir. Bunu yapmak için diskpart yaz ve Enter’a bas.
  • Devam etmeden önce bu kararı onaylaman istenebilir.
 8. 8
  Bu, bağlı sürücülerin listesini getirecektir. Komut İstemi’ne list disk yaz, sonra Enter’a bas.
 9. 9
  USB sürücünü bul. Bulmak için sürücünün adına, harfine veya disk boyutuna bak.
  • USB sürücünün hangisi olduğunu bilmiyorsan, USB sürücünü çıkar, "disk list" komutunu çalıştır, USB sürücünü tekrar tak, "disk list" komutunu bir kez daha çalıştır ve "disk list" komutunu ilk çalıştırdığında hangi diskin eksik olduğunu tespit et.
  • USB sürücü genellikle bu menünün en altındaki disktir.
 10. 10
  USB sürücünü seç. Komut İstemi’ne select disk numarası yaz - "numarası" yerine listedeki USB sürücünün numarasını girdiğinden emin ol ve Enter’a bas.
 11. 11
  USB sürücünün içeriğini sil. Clean yaz ve Enter’a bas.
 12. 12
  USB sürücüde yeni bir bölüm oluştur. Bunun için:
  • Create partition primary yaz ve Enter’a bas.
  • Select partition 1 yaz ve Enter’a bas.
  • Active yaz ve Enter’a bas.
 13. 13
  USB sürücüyü formatla. Komut İstemi’ne format fs=fat32 quick yaz ve Enter’a bas.
  • USB oluşturulurken bir hata ile karşılaşırsan, bu işlemi format fs=ntfs quick komutunu kullanarak tekrarla.
 14. 14
  USB sürücüye bir harf ata. Assign yaz ve Enter’a bas. Komut İstemi penceresinde bir onay mesajı görmelisin.
 15. 15
  Komut İstemi penceresini kapat. USB sürücün artık önyüklenebilir, yani başka bir bilgisayara yüklemek için USB sürücüsüne bir işletim sistemi ISO dosyasını veya bilgisayar sabit diskinin imajını yükleyebilirsin.
  Reklam

Yöntem 2
Yöntem 2 / 4:
Mac’te Terminali Kullanmak

 1. 1
  Bilgisayarına bir USB sürücü tak. USB sürücün bilgisayarın kasasındaki dikdörtgen USB veya oval USB-C portlarından birine takılmalı. USB sürücüler tek yönlü takılır, o yüzden girmezse zorlama.
  • Eğer Mac bilgisayarında USB-C portu varsa, USB-C flash sürücüler iki yönlü de takılabilirler.
  • İşletim sistemi kurulum dosyalarını depolayabilmesi için USB sürücünün en az 8 gb boş alana sahip olması gerekir.
 2. 2
  ISO dosyasına sahip olduğundan emin ol. Eğer Mac’te önyüklenebilir bir USB sürücü yapmak istiyorsan, Terminal’e sürükleyip bırakabileceğin bir ISO dosyasına (veya bilgisayarını yedeklediğin bir imaj dosyasına) ihtiyacın olacak.
  • Bu, Windows’un önyüklenebilir flash sürücülerinden farklıdır, çünkü bir önyüklenebilir flash sürücü oluşturup bunu başka bir zaman Windows için kullanabilirsin.
 3. 3
 4. 4
  Buraya terminal yaz. Bu, Mac’te Terminal uygulamasını arayacaktır.
 5. 5
 6. 6
  Bağlı sürücülerin listesini aç. Terminal’e diskutil list yaz, sonra Return tuşuna bas.
 7. 7
  USB sürücünü bul. Bilgisayarına taktığın USB sürücüyü bul, sonra "IDENTIFIER" başlığı altındaki USB sürücünün adına bak. USB sürücünü genelde Terminal penceresinin alt kısmına yakın olan "(external, physical)" başlığı altında bulursun.
  • "IDENTIFIER" başlığı altındaki USB sürücünün adı normalde "disk1" veya "disk2" gibi bir şey olacaktır.
 8. 8
  USB sürücüyü seç. Terminale diskutil unmountDisk /dev/disknumarası yaz — "disknumarası" yerine diskin "IDENTIFIER" adını ve numarasını yazmayı unutma (ör., disk2) ve sonra Return tuşuna bas.
 9. 9
  Format komutunu gir. sudo dd if= yaz ama henüz Return tuşuna basma.
 10. 10
  ISO dosyasını Terminal penceresine sürükle. USB sürücü kullanarak önyüklemek istediğin ISO dosyasına tıkla (veya disk imaj dosyasını) ve Terminal penceresine sürükle ve bırak. Bu, dosyanın adresini Terminal komutunun içine kopyalayacaktır.
  • ISO dosyasının yolunu elle de yazabilirsin.
 11. 11
  Boşluk tuşuna bas. Bu, dosya adresinin sonuna bir boşluk ekleyerek sıradaki komuta yer açacaktır.
 12. 12
  Komutun geri kalanını gir. of=/dev/disknumarası bs=1m yaz ve tekrar "disknumarası" yerine USB sürücünün numarasını (ör., disk2) yazdığından emin ol ve Return tuşuna bas.
 13. 13
  Şifreni yaz. Bu, Mac oturumunu açmak için kullandığın şifredir. Yazarken Terminalde harflerin görünmediğini fark edeceksin; bu normaldir.
 14. 14
  Return tuşuna bas. Böylece şifren gönderilecek ve Mac bilgisayarın seçtiğin ISO veya imaj dosyası ile önyüklenebilir bir USB sürücü oluşturmaya başlayacaktır.
  • Bu işlemin tamamlanması birkaç saat sürebilir, bu yüzden Terminali açık ve Mac’i de fişte bırak.
  Reklam

Yöntem 3
Yöntem 3 / 4:
Windows 10 Kurulum Aracını Kullanmak

 1. 1
  Bu yöntemi ne zaman kullanacağını anla. Windows 10 Kurulum Aracı Windows 10 kurulum dosyasını bir USB’ye koyan ve USB’yi önyüklenebilir yapan bir programdır. Bu program sadece Windows üzerinde Windows 10 kurulum USB'si oluşturmaya yarar.
 2. 2
  Windows 10 kurulum sayfasını aç. Bu sayfada önyüklenebilir USB sürücü oluşturmak için kullanacağın araçlar bulunur.
 3. 3
  Bilgisayarına bir flash sürücü tak. USB sürücün bilgisayarın kasasındaki dikdörtgen USB portlardan birine takılmalı. USB sürücüler tek yönlü takılır, o yüzden girmezse zorlama.
  • USB sürücünün en az 8 gb boş alana sahip olması gerekir.
 4. 4
  Aracı şimdi indirin düğmesine tıkla. Bu, sayfanın ortasındaki mavi bir düğmedir. Böylece yükleme aracının kurulum dosyası bilgisayarına inecektir.
 5. 5
  Kurulum aracını aç. İndirilen kurulum aracına çift tıkla, sonra sorulduğunda Evet düğmesine tıkla.
  • Kurulum aracı tarayıcının varsayılan "İndirilenler" klasöründedir (ör., masaüstü).
 6. 6
  Kabul Et düğmesine tıkla. Bu düğme, kurulum aracının en altındadır.
 7. 7
  "Yükleme medyası oluştur" kutusunu işaretle. Bu seçenek pencerenin ortasındadır.
 8. 8
  İleri düğmesine tıkla. Bu seçenek pencerenin sağ alt köşesindedir.
 9. 9
  Tekrar İleri’ye tıkla. Böylece bilgisayarının özellikleri kurulum dosyasına uygulanacaktır.
  • Eğer bilgisayarınınkinden farklı bir dil, sürüm ve mimari seçmek istersen (ör., 32-bit), "Bu PC için önerilen seçenekleri kullan" kutusunun işaretini kaldır ve İleri’ye tıklamadan önce gerekli değerleri değiştir.
 10. 10
  "USB flash sürücü" kutusunu işaretle. Bu seçenek pencerenin ortasındadır.
 11. 11
  İleri’ye tıkla.
 12. 12
  Bir sürücü seç. Kullanmak istediğin sürücü adına tıkla.
 13. 13
  İleri’ye tıkla. Bu düğme sayfanın altındadır. Böylece kurulum aracı flash sürücüyü Windows 10 kurulumu için formatlamaya başlayacaktır; bu işlemde flash sürücü silinir, önyüklenebilir yapılır ve Windows 10 ISO dosyası eklenir.
  Reklam

Yöntem 4
Yöntem 4 / 4:
Windows 7 Kurulum Aracını Kullanmak

 1. 1
  Bilgisayarına bir USB sürücü tak. USB sürücün bilgisayarın kasasındaki dikdörtgen USB portlarından birine takılmalı. USB sürücüler tek yönlü takılır, o yüzden girmezse zorlama.
  • USB sürücünün en az 4 gb boş alana sahip olması gerekir.[1]
 2. 2
  Windows 7 ISO dosyasını edin. Bunun için:
  • Windows 7 indirme sayfasına sit.
  • Windows 7 ürün anahtarını gir.
  • Doğrula’ya tıkla
  • Bir dil seç.
  • Onayla’ya tıkla.
  • Bir İndirme tercihi seç (32-bit veya 64-bit).
 3. 3
  Windows USB/DVD İndirme Aracı sayfasını aç. Bu sayfada önyüklenebilir USB sürücü oluşturmanı sağlayan ve Windows 7 kurulum dosyasını yerleştiren bir araç bulunur.
 4. 4
  Download düğmesine tıkla. Bu, sayfanın ortasındaki turuncu düğmedir.
 5. 5
  Bir dil seç. Kullanmak istediğin sürümün solundaki kutuyu işaretle. Örneğin; eğer İngilizce kullanan bir sürümü istiyorsan, adının sonuna yakın "US" yazacaktır.
 6. 6
  Next düğmesine tıkla. Bu, sayfanın sağ alt köşesindeki mavi düğmedir. Böylece araç bilgisayarına inecektir.
 7. 7
  Windows 7 USB/DVD İndirme Aracı programını kur. İnen kurulum dosyasına çift tıkla, sonra ekrandaki yönergeleri takip et.
 8. 8
  Programı aç. Masaüstündeki "Windows 7 USB DVD Download Tool" simgesine çift tıkla. Yeni bir pencere açılacak.
  • Sorulduğunda, devam etmeden önce Evet’e tıkla.
 9. 9
  Windows 7 ISO dosyasını seç. Browse düğmesine tıkla, sonra daha önce indirdiğin ISO dosyasına tıkla ve düğmesine tıkla.
 10. 10
  Next’e tıkla. Bu düğme, pencerenin altındadır.
 11. 11
  USB device düğmesine tıkla. Bu düğme, pencerenin sağ alt köşesindedir.
 12. 12
  USB flash sürücünü seç. Kullanmak istediğin flash sürücü adına tıkla.
 13. 13
  Begin copying düğmesine tıkla. Bu düğme, pencerenin sağ alt köşesindedir. Böylece araç USB flash sürücüyü önyüklenebilir yapıp Windows 7 kurulum dosyalarını flash sürücüye kopyalayacaktır.
  Reklam

İpuçları

 • Komut İstemini veya Terminal’i kullanarak Linux kurulum USB sürücüsü oluşturabilirsin.
Reklam

Uyarılar

 • Bir USB sürücüsünü biçimlendirmek sürücüyü temizler. Eğer kullandığın USB içinde veri varsa, sürücüyü önyüklenebilir yapmadan önce yedeklemeyi unutma.
Reklam

Bununla İlgili wikiHow'lar

Snapchat Puanı Nasıl Hızlı ArttırılırSnapchat Puanı Nasıl Hızlı Arttırılır?
Birisinin Numaranı Whatsapp'ına Kaydettiği Nasıl AnlaşılırBirisinin Numaranı Whatsapp'ına Kaydettiği Nasıl Anlaşılır?
Grand Theft Auto (GTA) V'te Kız Arkadaş Nasıl BulunurGrand Theft Auto (GTA) V'te Kız Arkadaş Nasıl Bulunur?
Sim'lerinin İhtiyaçları Nasıl DoldurulurSim'lerinin İhtiyaçları Nasıl Doldurulur?
Resim Kullanarak Biri Kolayca Nasıl Araştırılır ve BulunurResim Kullanarak Biri Kolayca Nasıl Araştırılır ve Bulunur?
Herhangi Bir Sitedeki Video Nasıl Ücretsiz İndirilirHerhangi Bir Sitedeki Video Nasıl Ücretsiz İndirilir?
SIM'den Telefon Numarası Nasıl ÖğrenilirSIM'den Telefon Numarası Nasıl Öğrenilir?
AirPod Pil Durumu Nasıl Kontrol EdilirAirPod Pil Durumu Nasıl Kontrol Edilir?
Akıllı Saat Android'le Nasıl EşleştirilirAkıllı Saat Android'le Nasıl Eşleştirilir?
Instagram Gönderileri Belli Takipçilerden Nasıl GizlenirInstagram Gönderileri Belli Takipçilerden Nasıl Gizlenir?
Resimler JPEG Formatına Nasıl DönüştürülürResimler JPEG Formatına Nasıl Dönüştürülür?
Nasıl Hack Yapıyormuşsun Gibi GörünülürNasıl Hack Yapıyormuşsun Gibi Görünülür?
Android'de Güvenli Mod Nasıl KapatılırAndroid'de Güvenli Mod Nasıl Kapatılır?
Smart TV'ye Uygulama Nasıl EklenirSmart TV'ye Uygulama Nasıl Eklenir?
Reklam

Bu wikiHow makalesi hakkında

wikiHow Kadrosu
Ortak yazarlar :
wikiHow Staff Writer
Bu makale editörler ve araştırmacılardan oluşan, makalenin doğruluğu ile kapsamlılığını onaylayan, eğitimli bir ekip tarafından ortaklaşa yazılmıştır.

wikiHow’ın İçerik Yönetim Ekibi, yüksek kalite standartlarımızı sağladığından emin olmak için, editör ekibimizden gelen her çalışmayı dikkatli bir şekilde denetler. Bu makale 10.317 defa görüntülenmiştir.
Bu sayfaya 10.317 defa erişilmiş.

Bu makale işine yaradı mı?

Reklam